Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Сімейне право” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство»
Скачати 472.33 Kb.
НазваНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Сімейне право” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство»
Сторінка1/5
Дата конвертації03.07.2013
Розмір472.33 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
skaz.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни
Сімейне право”


(відповідно до вимог ЕСTS)
для студентів зі спеціальності 7.060100 «Правознавство»

напрямку підготовки 0603 «Право»
Курс – ІV, семестр – 7


Затверджено на спільному засіданні кафедр цивільного права № 1 та № 2

(протокол № 1

від «29» серпня 2008 р.)

Завідувач кафедри № 1

Борисова В.І.

Завідувач кафедри № 2

Яроцький В.Л.

Харків-2008

^ Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: ______________________ – Х.: Національна юрид. акад. України, 2008. - ____ с.


Укладачі:

Балюк В.М.

Баранова Л.М.

Бєгова Т.І.

Борисова В.І.

Жигалкін І.П.

Жилінкова І.В.

Замуравкіна Р.М.

Кривобок С.В.

Лютикова П.В.

Новикова В.В.

Новохатська Я.В.

Приступа С.Н.

Соловйов О.М.

Явор О.А.

^ Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії

(протокол № _____ від ___________ 2008 р.)
ВСТУП
З прийняттям 10 січня 2002 року Сімейного кодексу України регулювання сімейних відносин здійснюється на оновлених засадах з метою зміцнення сім’ї як соціального інституту і як союзу конкретних осіб і утвердження почуття обов’язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім’ї і побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на почуття взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки; забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного розвитку.

Завданням навчальної дисципліни «Сімейне право» є:

  • ­опанування студентами необхідними теоретичними положеннями, що вироблені сімейно-правовою доктриною;

  • освоєння нормативно-правового матеріалу (джерел сімейного права);

  • ознайомлення з судовою та іншою практикою застосування норм сімейного права.


Навчальна дисципліна «Сімейне право» передбачає вивчення питань щодо:

  • предмета сімейного права, зокрема, особистих немайнових відносин, які формуються між конкретними членами сім’ї і нерозривно пов’язані з перебуванням у шлюбі чи відносинами родинності; виявлення особливостей врегульованих ним майнових відносин, які переважно не носять вартісного характеру;

  • особливостей юридичних фактів, на підставі яких виникають сімейні правовідносини, права та обов’язки членів сім’ї (шлюб, родинність, усиновлення тощо);

  • особливостей суб’єктного складу (учасників) сімейних правовідносин (подружжя, батьки, діти, інші родичі);

  • функцій сімейного права;

  • метода сімейно-правового регулювання;

  • основних ідей (принципів) сімейного права;

  • правових наслідків припинення чи розірвання шлюбу.


Вивчення сімейного права забезпечується такими формами навчальної роботи: лекціями, практичними заняттями, консультаціями, індивідуальними навчально-дослідними завданнями, самостійною роботою студентів. Форми навчальної роботи методично забезпечуються програмою навчальної дисципліни «Сімейне право України», завданнями до практичних занять з «Сімейного права України» для студентів IV курсу, завданнями для індивідуальної роботи студентів, тестами.

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Сімейне право України» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань (ПКЗ). Підсумковою формою контролю знань студентів є залік, яким визначається рівень засвоєння теоретичних знань, вміння застосовувати ці знання при вирішенні практичних питань.

^ 2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


№ п/п

Тема

Всього годин

У тому числі

лекції

практичні заняття

самостійна робота

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. Загальні положення сімейного права. Шлюб. Права та обов’язки подружжя

1

Загальні положення сімейного права

4

2

-

2

2

Шлюб

6

2

2

2

3

Особисті немайнові права подружжя

4

2

-

2

4

Майнові права та обов’язки подружжя

6

2

2

2

5

Припинення шлюбу

6

2

2

2

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. Визначення походження дитини. Права та обов’язки батьків, дітей, інших членів сім’ї та родичів. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

6

Визначення походження дитини. Загальні підстави виникнення прав та обов’язків батьків і дітей

6

2

2

2

7

Визначення походження дитини. Загальні підстави виникнення прав та обов’язків батьків і дітей

8

4

4

-

8

Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

6

2

2

2

9

Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів

4

2

-

2

Всього

54*

20

14

16


* Індивідуальна робота – 4 год.


^
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  1   2   3   4   5

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Сімейне право” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Вступ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Сімейне право” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Сімейне право” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Сімейне право” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Сімейне право” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Сімейне право” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Сімейне право” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Сімейне право” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Сімейне право” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Сімейне право” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка