6. Об’єкти цивільних прав
Скачати 219.99 Kb.
Назва6. Об’єкти цивільних прав
Сторінка1/4
Дата конвертації02.07.2013
Розмір219.99 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4


Тема 6. Об’єкти цивільних прав.

 1. Поняття та види об’єктів цивільних прав.

 2. Матеріальні блага як об’єкти цивільних прав.

 3. Дії як об’єкти цивільних прав.

 4. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав.


1. Поняття та види об’єктів цивільних прав.

Об’єктами цивільних прав є все те, з приводу чого виникають і здійснюються цивільні права та обов’язки, тобто все те, на що правовідносини спрямовані та впливають.

Об’єктами цивільних прав є:

 1. матеріальні та

 2. нематеріальні блага,

з приводу яких суб’єкти цивільних права вступають між собою в певні правовідносини, встановлюючи відповідні права та обов’язки.

В новому ЦК загальні положення про об’єкти цивільних правовідносин закріплені в окремому розділі 3 книги 1 “Об’єкти цивільних прав”, який поділяється на чотири глави.

Відповідно до ст. 177 ЦК існують наступні види об’єктів цивільних прав: речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.

Даний перелік об’єктів цивільних прав є невичерпним, тому що крім прямо вказаних видів об’єктами цивільних прав можуть бути інші матеріальні та нематеріальні блага, які не передбачені ст. 177 ЦК, якщо вони прямо не заборонені актами цивільного законодавства.

Об’єктом цивільних прав може бути лише те, що має здатність бути об’єктом цивільного обороту (ст. 178 ЦК).


 1. Матеріальні блага як об’єкти цивільних прав.

Матеріальними благами є речі, в тому числі гроші та цінні папери, майно, майнові права.
^

Згідно з ст. 179 ЦК річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки.

Ознаки речі як об’єкта цивільних прав:


 1. матеріальний предмет;

 2. здатність задовольняти певні потреби людини;

 3. оборотоздатність.

Класифікації речей.

1 класифікація – в залежності від оборотоздатності речей (ст. 178 ЦК) вони поділяються на:

 1. речі, що перебувають у вільному обороті;

 2. речі, вилучені з обороту;

 3. речі, що перебувають в обмеженому обороті.

1) Речі, що перебувають у вільному обороті (ч.1 ст. 178 ЦК), - такі, які можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином. Ці речі можуть бути об’єктами права власності; можуть відчужуватися на підставі різних правочинів і можуть виступати як об’єкти стягнення за боргами. В ч.1 ст. 178 ЦК як загальне правило встановлена презумпція вільного обороту об’єктів (речей), якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізичної або юридичної особи.

^ 2) Речі, вилучені з обороту (ч.2 ст. 178 ЦК) – ті, перебування яких в обороті не допускається.

Вилучення речей з цивільного обороту може мати місце лише на підставі закону (поки що відсутній). За чинним законодавством перелік майна, вилученого з обороту, встановлений в Додатку № 1 до постанови Верховної Ради України від 17.06.1992 р. № 2471 «Про право власності на окремі види майна». Вилучення речей із цивільного обороту означає також, що деякі окремі види речей можуть перебувати у власності лише певних суб’єктів цивільного права.

^ 3) Речі, обмежені в обороті – це ті, які можуть належати лише певним учасникам обороту або перебування яких у цивільному обороті допускається за спеціальним дозволом.

Види таких речей встановлюються законом (поки що відсутній). За чинним законодавством спеціальний порядок набуття права власності громадянами на окремі види майна встановлений Постановою Верховної Ради України від 17.06.1992 р. № 2471 «Про право власності на окремі види майна» (додаток № 2). (Див.: Положення «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування, спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії», затв. постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1993р. N 706; Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів; Затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України 21.08.1998р. N 622.; Основи законодавства України про культуру від 14.02.1992р.; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000р.; Положення про Державний реєстр національного культурного над­бання: затв . постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1992р.).

2 класифікація – (ст. 181 ЦК) – в залежності від зв’язку з землею:

а) рухомі речі ; б) нерухомі речі.

Рухомими речами (ч.2 ст. 181 ЦК) є речі, які можна вільно переміщувати у просторі.

До нерухомих речей (ч.1 ст. 181 ЦК) (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

У цивільному обороті нерухомість виступає як індивідуально-визначена річ.

Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації.

^ Значення класифікації: відчуження рухомих речей можливе без його формального фіксування. Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають обов’язковій державній реєстрації (ч.1 ст. 182 ЦК).

^ Державна реєстрація нерухомості є публічною, що означає відкритість цієї реєстрації для всіх, кого це може заінтересувати (ч.2 ст. 182 ЦК).

Порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість та підстави відмови в ній встановлюються законом (ч.4 ст. 182 ЦК). Сьогодні державна реєстрація проводиться відповідно до: Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 р.; Тимчасове положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно: затв. наказом Мінюсту України № 7/5 від 07.02.2002 р. в ред. наказу від 28.01.2003 р. № 6/5.

Особливим об’єктом нерухомості є підприємство як єдиний майновий комплекс (ст. 191 ЦК).

Підприємство є єдиним майновим комплексом, що використовується для здійснення підприємницької діяльності.

До складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також права на позначення, що індивідуалізують підприємство, його продукцію, роботи та послуги (фірмові найменування, знаки для товарів і послуг), та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом.

Підприємство або його частина можуть бути об'єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів.

Таким чином, в новому ЦК підприємство розглядається як об’єкт цивільного права, а не суб’єкт.

3 класифікація – (ст. 183 ЦК) – в залежності від юридичної подільності:
  1   2   3   4

Схожі:

6. Об’єкти цивільних прав icon11. Об’єкти цивільних прав
Речі як об’єкти цивільних прав (правовідносин). Речі приватного права. Види речей приватного права
6. Об’єкти цивільних прав iconЗахист цивільних прав та інтересів
Неюрисдикційна форма захисту цивільних прав та інтересів. Самозахист цивільних прав
6. Об’єкти цивільних прав iconРівність сторін у тих можливостях, які надані ним для захис­ту своїх...
Поняття цивільного процесуального права (це сукупність правових норм, що регулюють порядок розгляду І вирішення судом цивільних справ,...
6. Об’єкти цивільних прав iconПлан Загальні правові засади захисту цивільних прав та інтересів....
Захист цивільних прав — це правомірна реакція учасників цивільних відносин, суспільства І держави на порушення, невизнання чи спору...
6. Об’єкти цивільних прав icon9 Здійснення суб'єктивних цивільних прав І виконання обов'язків. Захист цивільних прав
Тема 9 Здійснення суб'єктивних цивільних прав І виконання обов'язків. Захист цивільних прав
6. Об’єкти цивільних прав iconХарактерними ознаками речових прав є
Речове право Як вид цивільних прав— це право, що дає уповноваженій особі можливість забезпечити задоволення її потреб та інтересів...
6. Об’єкти цивільних прав iconЗаконами
Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд І вирішення цивільних справ з метою захисту...
6. Об’єкти цивільних прав icon1. Поняття прав інтелектуальної власності, їх об'єкти та суб'єкти
Поняття прав інтелектуальної власності. Співвідношення права інтелектуальної власності І права власності на річ
6. Об’єкти цивільних прав iconЗміст
Система державних та громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав організацій І громадян. 65
6. Об’єкти цивільних прав iconМетод цивільно-правового регулювання
Порядок здійснення цивільних прав І обов'язків недієздатних І обмежено дієздатних громадян
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка