Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного технічного університету
Скачати 124.46 Kb.
НазваПоложення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного технічного університету
Дата конвертації01.07.2013
Розмір124.46 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ВНТУ, голова

приймальної комісії
__________________ Грабко В. В.
14. 01. 2013 р.


Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів і магістрів до Вінницького національного технічного університету
1. Положення підготовлене на підставі Закону України «Про вищу освіту», «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 р., Правил прийому до ВНТУ у 2013 році, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 19.11.2012 року.

2. Прийом до ВНТУ на освітньо-кваліфікаційні рівні (ОКР) «Спеціаліст», «Магістр» здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування на спеціальності відповідно до «Переліку напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» («Магістр») за спорідненою спеціальністю» (додаток 4 до Правил прийому до ВНТУ у 2013 році).

3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» приймаються особи, які здобули ОКР «Бакалавр» у ВНТУ або в іншому вищому навчальному закладі.

4. На навчання для здобуття ОКР «Магістр» приймаються особи, які здобули ОКР «Бакалавр» або «Спеціаліст» у ВНТУ або в іншому вищому навчальному закладі. Прийом на підготовку фахівців ОКР «Магістр» на основі ОКР «Спеціаліст» здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

5. Підготовка фахівців для здобуття ОКР «Спеціаліст», «Магістр» на основі здобутого ОКР «Бакалавр» здійснюється:

  • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

  • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.


6. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ВНТУ, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової вищої / повної вищої

базової вищої / повної вищої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

2 лютого 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів

11 липня 2013 року

4 лютого 2013 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

12 – 27 липня 2013 року

5 – 8 лютого 2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

28 липня 2013 року

8 лютого 2013 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням -30 липня 2013 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму - не пізніше 25 серпня

9 лютого 2013 рокуОсоби, які здобули за заочною формою навчання освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» і побажали навчатися за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» (за заочною формою навчання) подають документи у терміни, визначені для денної форми.

7. Обсяги прийому на навчання за ОКР «Спеціаліст» і «Магістр» за державним замовленням визначаються щороку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

8. Для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за ОКР «Спеціаліст» («Магістр») вступники подають особисто такі документи:

  • заяву встановленого зразка на ім'я ректора, в якій вказують спеціальність в межах напряму підготовки, диплома про здобутий ОКР «Бакалавр» («Спеціаліст») і форму навчання (денна, заочна);

  • оригінал або завірену копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  • ксерокопію 1, 2 та 11 сторінки паспорту;

  • 5 фотокарток 3х4.

Особи, які здобули ОКР «Бакалавр» чи «Спеціаліст» в інших вищих навчальних закладах, додатково надають медичну довідку за формою 086-о.

Паспорт і військовий білет (посвідчення про приписку до призовної дільниці) вступник пред’являє особисто.

9. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст», «Магістр» на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

10. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ОКР «Спеціаліст», «Магістр» використовується такий порядок та показники формування конкурсного бала:

а) особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» за відповідним напрямом підготовки, беруть участь у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на підставі конкурсного бала, який обчислюється як зважена сума середнього бала додатка до диплома, оцінки вступного фахового випробування за програмою державного екзамену з фундаментальної і загальноінженерної підготовки для всіх спеціальностей, крім менеджменту, та з фундаментальної та загальноекономічної підготовки – для менеджменту, оцінки захисту бакалаврської роботи (проекту) та додаткового бала за особливі досягнення.

б) особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» («Спеціаліст») за відповідним напрямом підготовки (спеціальністю), беруть участь у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на підставі конкурсного бала, який обчислюється як зважена сума середнього бала додатка до диплома, оцінки вступного фахового випробування, оцінки захисту бакалаврської (дипломної) роботи (проекту), оцінки вступного екзамену з іноземної мови, що оцінюється за 5-бальною шкалою та додаткового бала за особливі досягнення.

11. Методика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр":
^ Методика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
БАКАЛАВР→МАГІСТР
Pбм =середній бал додатка до диплома + оцінка фахового вступного випробування + оцінка вступного екзамену з ін. мови + оцінка бакалавр. роботи + 5*К.
(Оцінка бакалавр. роботи + 5*К) утворюють в ЄДБО додаткові бали.
На здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра допускаються претенденти, які мають середній бал додатка до диплома ≥3,75, і не отримали на фаховому вступному випробуванні оцінку, меншу 4 (добре).
^ БАКАЛАВР →СПЕЦІАЛІСТ
Pбм =середній бал додатка до диплома + оцінка фахового вступного випробування + оцінка бакалаврської роботи + 5*К.
(Оцінка бакалаврської роботи + 5*К) утворюють в ЄДБО додаткові бали.

^ СПЕЦІАЛІСТ→ МАГІСТР
Pсм = середній бал додатка до диплома + оцінка фахового вступного випробування + оцінка вступного екзамену з іноземної мови + оцінка дипломної роботи (проекта) + 5*К.
(Оцінка дипломної роботи (проекта) + 5*К) утворюють в ЄДБО додаткові бали.

У випадку, коли вступник отримав на вступних випробуваннях незадовільну оцінку, то він у подальшому не бере участі в конкурсному відборі.
^ Коефіцієнт К визначається як сума бальних оцінок ( див. табл.), нарахованих по кожному напряму діяльності.
.

.
^ Бальні оцінки для розрахунку рейтингів студентів

(враховуються для поточного року)

N

п/п


Напрям


Досягнення

Бальна оцінка

1.

Студентське самоврядування

- Голова та заступник голови студради ВНТУ;

- Голова та заступник голови студентської фракції профкому.

0,3

- Голова студради факультету;

- Голова студради гуртожитку;

- Командир ЗППГУ;

- Голова профбюро факультету;

- Члени студенськой фракції профкому.

0,15-0,2

- Староста групи;

- Староста поверху гуртожитку;

- Члени студради факультету;

- Члени профбюро факультету.

0,1

- Профорг групи;

- Члени ЗППГУ.

0,05

2.

Спорт (враховується, за умови делегування від ВНТУ)

-П та призери спортивних змагань на рівні Європи, світу.

0,3

- Переможці та призери спортивних змагань на рівні держави.

0,2

- Переможці та призери спортивних змагань на рівні, області.

0,1

3.

Культурно-масова робота (враховується, за умови делегування від ВНТУ)

- Переможці та призери культурно-просвітницьких, розважальних і виховних заходів на рівні держави.

0,3

- Переможці та призери культурно-просвітницьких, розважальних і виховних заходів. на рівні області.

0,2

- Активісти клубу ВНТУ.

0,1

- Участь у міжнародних, всеукраїнських фестивалях, мистецьких форумах і конкурсах.

0,1


^ Бальні оцінки для рейтингів студентів (наукова діяльність)


Показник

Найменування

^ Кількість балів

Наукові публікації

1.

Наукові публікації, що входять до науко-метричних баз даних (Scopus, Medline та інші) і журналах з імпакт-фактором.


0.5

2.

Наукові праці, опубліковані в інших зарубіжних виданнях.

0.15

3.

Наукові праці, опубліковані у наукових фахових виданнях України.

0.3

4.

Публікації у збірниках наукових праць.

0.2

5.

Охоронні документи (патенти, свідоцтва, топографії ІМС).

0.15

6.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (значення нараховується за умови демонстрації роботи програми на університетському науковому семінарі).

0.15

7.

Публікації у матеріалах конференцій.

0.05

8.

Тези доповіді на науково-технічній конференції ВНТУ (електронний варіант).

0.02

Наука та творчість

9.

Призер Міжнародних Олімпіад та конкурсів.

0.4

10.

Призер ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природ-ничих, технічних та гуманітарних наук.

0.3

11.

Призер ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади.

0.3

12.

Учасник Міжнародних Олімпіад та конкурсів.

0.1

13.

Учасник ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади.

0.1

14.

Учасник ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

0.1

15.

Участь у міжнародних, всеукраїнських державних та галузевих виставках (наявність сертифікату).

0.1

16.

Стипендіат стипендії Президента України.

0.2

17.

Стипендіат стипендії Верховної Ради.

0.2

18.

Стипендіат стипендії фонду Пінчука та інші фонди.

0.1

19.

Участь у виконанні науково-дослідних робіт з оплатою.

0.1

20.

Член міжнародних товариств (IEEE, SPIE, OSA, LEOS та інш.) , член університет-ського наукового товариства.

0.05


Кількість балів за окремий показник визначається як добуток балів на кількість повторень показника, наприклад, за дві статті, у фахових виданнях, що включено до переліку ВАК, нараховується 2х0,3=0,6.

У випадку, якщо авторами наукової праці є кілька студентів, то бали за цю роботу діляться на кількість студентів.

Для випускників інших ВНЗ, які, не захищали бакалаврської роботи, для розрахунків використовується державний екзамен зі спеціальності.

12. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2008 року № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»).

Кількість місць, яка виділяється для прийому пільгових категорій вступників, зазначених у п. 12 не перевищує 25% від місць державного замовлення з кожної спеціальності. Зарахування осіб, визначених пунктом 12, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

13. Право на першочергове зарахування до ВНТУ мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право

які під час навчання за програмою бакалаврської підготовки стали переможцями олімпіад чи фахових конкурсів.

14. Для вирішення питань прийому на навчання за ОКР «Спеціаліст» («Магістр») в університеті створюються інститутські конкурсні комісії, які затверджуються наказом по університету. Результати конкурсного відбору інститутські конкурсні комісії оприлюднюють на інформаційних стендах, сайтах інституту та університету і подають для затвердження до приймальної комісії університету.

15. Зарахування на навчання за ОКР «Спеціаліст» («Магістр») здійснюється приймальною комісією на підставі рішень інститутських конкурсних комісій.

16. Приймальна комісія не розглядає заяв про зарахування на навчання від осіб, які:

а) не подали вчасно документів, передбачених цим Положенням;

б) не витримали конкурсного відбору;

в) витримали конкурсний відбір на навчання за кошти юридичних чи фізичних осіб, але не уклали своєчасно відповідних договорів або порушили умови укладених договорів.

17. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з університету.

Заступник голови приймальної комісії Романюк О. Н.Схожі:

Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного технічного університету iconОрієнтовна вартість навчання за денною формою опп «бакалавра»
Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами „бакалавра” (1-4 курси) здійснюється
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного технічного університету iconПоложення про стажування студентів запорізького національного технічного...
Ення визначає механізм укладення студентами Запорізького національного технічного університету (далі — університет) з підприємствами,...
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного технічного університету iconУгода про підготовку І прийом на роботу фахівців Тернопільського...

Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного технічного університету iconПрийом на навчання
Національною академією створено унікальний навчально-науковий Інститут “Вища школа державного управління”, ключовим пріоритетом діяльності...
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного технічного університету iconПсихологія
Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти І науки України
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного технічного університету icon«роботизовані технологічні комплекси»
Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету (протокол №11 від 20. 06. 2013 р.)
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного технічного університету iconЛабораторний практикум
Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти І науки України
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного технічного університету iconЛабораторний практикум
Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти І науки України
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного технічного університету iconВступники на І курс подають особисто заяву про вступ до університету,...
Вступники на І курс подають особисто заяву про вступ до університету, в якій вказують напрям підготовки (спеціальність – у разі вступу...
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Вінницького національного технічного університету iconДодаток витяг із «Положення про підготовку та захист магістерської...
Чної підготовки в рамках нормативної та вибіркової складових освітньо-професійної програми підготовки магістрів. Магістерська робота...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка