Тести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 3
Скачати 41.15 Kb.
НазваТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 3
Дата конвертації01.07.2013
Розмір41.15 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Тести з дисципліни " Бухгалтерський облік"

Варіант 3

 1. Основними перевагами приватного підприємства є:

а) простота створення;

б) те, що власник самостійно розпоряджається майном;

в) усе нижченазване.

 1. Предметом бухгалтерського обліку є:

а) кругообіг господарських процесів;

б) відображення стану і використання майна господарства в процесі його кругообігу;

в) контроль за використанням майна.

 1. Як впливає пермутація на валюту балансу:

а) валюта балансу збільшується;

б) валюта балансу зменшується;

в) змін у валюті балансу не відбувається.

 1. Операції, зафіксовані в документах, отримують грошове вираження за допомогою:

а) оцінки і документування;

б) оцінки та інвентаризації;

в) оцінки і подвійного запису;

г) оцінки і калькуляції.

 1. Які з перерахованих пар не є елементами методу бухгалтерського обліку:

а) оцінка і калькуляція;

б) інвентаризація і документування;

в) баланс і зобов’язання.


 1. У якому пункті названі риси, що не властиві бухгалтерському балансу:

а) відображання всіх господарських засобів у вартісному та натуральному виразі;

б) складається з активу і пасиву;

в) дотримується рівність підсумків всіх статей активу та всіх статей пасиву.


 1. Баланс поділяється на дві частини:

а) ліворуч показано актив, праворуч - зобов’язання;

б) ліворуч показано капітал, праворуч - зобов’язання;

в) ліворуч показано актив, праворуч - права і заборгованість.


 1. Право власності на засоби підприємства знаходить своє відображення:

а) в активі балансу;

б) в пасиві балансу;

в) не відображається в балансі. 1. Рахунки, призначені для руху грошових коштів;

а) пасивні;

б) активні;

в) позабалансові.

 1. Сторнувальні проводки використовують для:

а) анулювання помилкових записів;

б) додаткового запису;

в) завищення вартісної оцінки та приховування порушень.

 1. В синтетичному обліку використовуються вимірники:

а) натуральні і грошові;

б) тільки натуральні;

в) тільки грошові.

 1. Яке методологічне питання лежить в основі класифікації за економічним змістом:

а) що обліковується на самому рахунку;

б) як обліковується об’єкт спостереження на рахунку;

в) як довго обліковується об’єкт на рахунку.

 1. Позабалансові рахунки використовуються для обліку:

а) майна, яке фактично не належить підприємству;

б) непрямих витрат підприємства;

в) майна підприємства.

 1. Які з перерахованих реквізитів первинних документів відносяться до змінних:

а) найменування підприємства;

б) номер поточного рахунку підприємства;

в) порядковий номер документа.

 1. Принцип автономності полягає в:

а) можливості самостійно вирішувати виробничі та організаційні поточні проблеми;

б) відокремленні майна підприємства від майна його засновників;

в) самофінансування.

 1. Процес постачання - це сукупність операцій з:

а) виготовлення продукції в результаті використання природних ресурсів, сировини, матеріалів, енергії, трудових ресурсів тощо;

б) забезпечення суб'єкта господарювання матеріальними та нематеріальними активами, необхідними для виробництва;

в) реалізації зайвої сировини і матеріалів покупцям.

 1. Готова продукція - це:

а) вся виготовлена продукція;

б) продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів, відповідає стандартам, пройшла технічний контроль і здана на склад або замовнику;

в) продукція, яка здана на склад.


 1. Позабалансові рахунки умовних прав і зобов’язань - рахунки, що:

а) призначені для обліку цінностей, які не належать господарюючому суб’єкту, однак знаходяться у його користуванні або розпорядженні;

б) призначенні для контролю за окремими операціями, що не відображаються в систем балансових рахунків;

в) призначені для обліку потенційних прав та зобов’язань, які залежать від майбутніх подій, що можуть виникнути з попередніх угод.


 1. Склад інвентаризаційної комісії затверджується:

а) наказом;

б) протоколом;

в) приписом судово-слідчих органів.


 1. Принцип раптовості інвентаризації пов’язаний з:

а) неочікуваною для МВО перевіркою фактичної наявності майна, що знаходиться в підзвіті;

б) безсистемним переходом від об’єкта до об’єкта при проведенні інвентаризації;

в) опломбування складських приміщень.


 1. Бухгалтерські регістри за способом їх заповнення поділяють на:

а) ручні та машинні;

б) систематизовані та хронологічні;

в) синтетичні та аналітичні.


 1. В яких випадках застосовується записи сторно:

а) при ануляції помилкових записів;

б) уточнення показників в записах;

в) при ануляції помилкових записів та уточнення показників.


 1. Баланс-брутто - це:

а) баланс, що включає в себе регулюючі статті;

б) баланс, з якого виключені регулюючі рахунки.


 1. Швидкість отримання інформації - одна з відмінних рис обліку:

а) оперативного;

б) бухгалтерського;

в) статистичного.


 1. До персоналістичних теорій відносяться:

а) етична, біхевіорістична, податкова, правова;

б) макроекономічна, етична, правова, мікроекономічна;

в) податкова, етична, правова, , біхевіорістична.

Схожі:

Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 3 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 2
У якому варіанті відповіді перераховано осіб, які не можуть займатися підприємницькою діяльністю в Україні
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 3 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 4
За допомогою якого з елементів методу бухгалтерського обліку виявляються неоприбутковані цінності, розкрадання, недостачі тощо
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 3 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 1
Значні за розміром фінансові вкладення в довгострокові активи або інші активи з тривалим строком служби це
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 3 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 1
Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань, називається
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 3 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 4
Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу, називається
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 3 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 2
Принцип бухгалтерського обліку, який передбачає, що підприємство повинно дотримуватись облікової політики, має назву
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 3 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 3
Дохід, одержаний від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість, є складовою
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 3 iconБухгалтерський облік, його сутність І основи організації
Методичні вказівки «Бухгалтерський облік у схемах І таблицях» для самостійного вивчення студентами напряму підготовки 030509 «Облік...
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 3 iconМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 3 iconОпорний конспект лекціЙ дисципліни «Звітність підприємств» для спеціальності...
«Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка