Конспектуєте все виділене сірим
Скачати 97.48 Kb.
НазваКонспектуєте все виділене сірим
Дата конвертації19.06.2013
Розмір97.48 Kb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Право > Конспект
Конспектуєте все виділене сірим.

Загальнотеоретичні основи податковох системи
1 Історія виникнення податків. Формування теорії податків.

Система оподаткування з'явилася з виникненням найпростішої державної моделі.
Витоки оподаткування дехто вбачає в стародавніх жертвопринесеннях, що практикувалися як майже добровільна данина вищим силам ще до виникнення християнства.
Першими джерелами податків були оподатковувані базові цінності: земля, худоба, раби. І самі податки були «прямими», справлялися безпосередньо з грома­дян, що одержують прибуток від майна.
Приклад для організованої податкової системи була і податкова система Римської імперії. Такі поняття, як «ценз», «акциз», «фіскал», «відкупник» сформувалися ще в її часи. Доки Рим залишався містом-державою, його податкова система була не дуже складною. У мирний час податки не справлялися зовсім, а витрати покривалися шляхом надавання в оренду громадських земель. Державний же апарат фактично утримував себе сам. Більше того, обрані магістрати не тільки виконували державні обов'язки безоплатно, а ще й вносили на громадські потреби власні кошти, вважаючи це почесною справою. А от у воєнний час (який практично тривав постійно) громадяни Риму обкладалися податками відповідно до їх статку, для чого раз у п'ять років подавали обраним чиновникам-цензорам звіти про свій майновий і родинний стан (ці документи цілком можна розглядати як найпростіші зразки сучасних податкових декларацій).
З перетворенням Римської держави на імперію ускладнювалася й податкова система. На завойованих землях запроваджувалися комунальні (місцеві) податки й повинності, причому що запекліший опір чинили римським легіонерам жителі скорених земель, то більшим податком їх обкладали. Римські громадяни, які жили поза Римом, сплачували як державні, так і місцеві податки.
У Візантійській імперії справляли вже 21 різновид тільки прямих податків, а також усілякі непрямі й зовсім дивні. І цей податковий тягар призвів, як відомо, не до процвітання, а до ослаблення держави.
Отже, основні принципи оподаткування (зі своїми мінусами й плюсами) сформувалися ще за стародавніх часів.
З розвитком поділу праці і розвитком міст податкова система істотно «збагатилася» порівняно зі зразково-показовою податковою системою Римської імперії. Держави наближалися до рубежу середньовіччя. На цьому етапі виникли податки на виробництво (або промислові податки), на всі види діяльності, крім сільськогосподарської (земельний податок справлявся окремо). У торгівлі поширилися митні збори й непрямі податки. Причому до податкової бази потрапив абсурдно широкий спектр об'єктів, аж до безглуздих: від штрафу за перевищення будинком установлених розмірів (знаменитий «податок на повітря») — до так званого «подимного податку».
Одним з тих, хто спробував створити першу наукову теорію оподаткування, став видатний шотландський економіст і вчений XVIII ст. Адам Сміт. Він стверджував, що податки для платника — ознака не рабства, а волі. Праця «Дослідження про природу і причину багатства народів», нарешті, визначила основні принципи оподаткування, які актуальні й дотепер:
- принцип справедливості («піддані держави повинні в міру можливості... брати участь в утриманні уряду, тобто відповідно до прибутків, якими вони користуються під заступництвом і захистом держави»);
- принцип визначеності («податок, що його зобов'язується сплачувати кожна окрема особа, має бути точно визначеним, а не довільним.») Термін сплати, спосіб платежу, сума платежу — усе це має бути ясним і зрозумілим для платника.
- принцип зручності («кожен податок має стягуватися в той час або в такий спосіб, у який чи який платникові мають бути зручніші для сплати його»);
- принцип економії («кожен податок має бути так задумано й розроблено, щоб він брав і утримував з кишень народу якомога менше понад те, що він приносить державному казначейству... Нерозумний податок створює велику спокусу для контрабанди»).
Отже, у XVIII ст. Європа вже могла пишатися раціональною системою справляння податків, як прямих, так і непрямих. З останніх особливу роль відігравав акциз. Процедура його сплати була простою й прозорою — зазвичай він стягувався безпосередньо біля міських воріт з усіх товарів, що ввозилися й вивозилися. Іноді податком обкладалося тільки те, що ввозилося в країну, тобто звільнялися від справляння акцизу товари, що йшли на експорт. Розміри акцизу коливалися зазвичай від 5 до 25%. Якогось наукового обґрунтування розмірів цієї ставки не було, і подібні «перегини на місцях» неабияк стримували розвиток торгівлі.
З прямих податків основна маса припадала на подушне й прибутковий (від них звільнялися дворянство й духівництво). Буржуазія й селянство віддавали державі у вигляді прямих податків 10—15% усіх своїх доходів.[2.C.7]
Наступний етап у розвитку податків припав у Європі на XIX ст. і був пов'язаний з піднесенням виробництва й економіки. Держава змінила пріоритети: головним об'єктом оподаткування став оборот — перехід цінностей від одного суб'єкта до іншого. Відчутним виявився для громадян також податок на спадщину. Поширилися податки на операції та капітал — в основному на його приріст у вигляді відсотків за цінними паперами або вкладами, дивідендів за акціями, зростання вартості активів.
На наступному етапі ХХ ст.. світової історії оподаткування ознаменувався народженням ПДВ. Поширилися й цільові податки, збирання яких має на меті ви­робництво конкретних суспільних благ, таких як соціальне страхування, державне медичне обслуговування і пенсійне забезпечення, будівництво доріг тощо.
Економістів хвилювали не стільки питання збирання податків, скільки питання виробництва: що громадяни одержували в обмін на податки, яким чином найбільш ефективно організувати виробництво суспільних благ в обмін на податки. Ця теорія так званого суспільного сектора збагатила принципи оподаткування, сформульовані А. Смітом у частині ефективного використання податків при виробництві суспільних благ і неспотворювальної дії на економіку. [3.C.23]
Отже, починаючи з моменту формування, пройшовши довгий шлях трансформації та розвитку, податки залишаються ефективним знаряддям втілення державної політики з питань соціального розвитку та економіки. Процес формування податкової системи є безперервним. Тому виникає необхідність внесення змін до правової бази податкової системи з метою приведення її у відповідність тим соціально-економічним умовам які виникають у державі.
2. Поняття податку. Функції податків. Елементи системи оподаткування.

Податок - це обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку.
Збір (плата, внесок) - обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.
Податковим періодом визнається період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та сплата окремих видів податків та зборів. Податковий період може складатися з кількох звітних періодів (календарний рік, календарний квартал, календарний місяць, календарний день).
Базовий податковий (звітний) період - період, за який платник податків зобов'язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податків та зборів, крім випадків, передбачених ПКУ, коли контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника податку.
База оподаткування - це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання.
База оподаткування і порядок її визначення встановлюються ПКУ для кожного податку окремо.

^ 3. Класифікація податків за економічним змістом

Обов'язкові платежі податкового характеру класифікуються за різними підставами.
1) залежно від органу влади, який встановлює і скасовує податки та території дії податку:
- загальнодержавні — встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій території України;
- місцеві—встановлюються сільськими, селищними, міськими радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України;
2) за видом фонду, до якого надходять податки:
- закріплені—надходять до конкретного бюджету або спеціального цільового фонду:
- регулюючі (різнорівневі)— надходять одночасно до бюджетів різних рівнів у пропорціях відповідно до бюджетного законодавства;
3) за видом платника:
- податки з фізичних осіб—сплачують лише фізичні особи;
- податки з юридичних осіб — сплачують лише юридичні особи;
- змішані—сплачують як юридичні, так і фізичні особи;
4) за формою оподаткування:
- прямі — встановлюються безпосередньо щодо платників податків і сплачуються за рахунок їхніх доходів, а сума податку безпосередньо залежить від розмірів об'єкта оподаткування;
- непрямі — встановлюються в цінах товарів і послуг та сплачуються за рахунок цінової надбавки, а їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів;
5) за економічним змістом:
- податки на доходи—стягуються безпосередньо з доходів фізичних і юридичних осіб;
- податки на споживання—сплачуються не при отриманні доходів, а при їх використанні і справляються у формі непрямих податків:
- податки на майно—встановлюються стосовно рухомого або нерухомого майна:
6) за характером використання:
- загального призначення—використовуються на загальні цілі без конкретизації заходів або витрат, на які вони витрачаються (це власне податки у вузькому розумінні).
- цільові податки—встановлюються з метою фінансування конкретного напряму публічних видатків;
7) за періодичністю стягнення:
- разові—сплачуються один раз протягом певного часу при здійсненні певних дій (більшою мірою такий різновид податків має характер зборів);
- систематичні (регулярні)- сплачуються регулярно через певні проміжки часу й протягом усього періоду володіння або діяльності платника (щомісячно, поквартально, щорічно):
8) за обліком податкового платежу:
- податки, фінансовані споживачем (акциз, податок на додану вартість):
- податки, що включаються у собівартість (податок з власників транспортних засобів, земельний податок);
- податки, фінансовані за рахунок балансового прибутку (податок на майно, податок з реклами):
- податки, фінансовані за рахунок чистого прибутку (збір за право торгівлі, за використання національної символіки);
9) за способом стягнення:
- розкладні — спочатку встановлюються в загальній сумі відповідно до потреб держави й місцевого самоврядування в доходах, потім цю суму розкладають на окремі частини за територіальними одиницями, а на низовому рівні - між платниками (історично це перша форма стягнення податків);
- окладні— передбачають встановлення спочатку ставок, а відтак і розміру податку для кожного платника окремо, а загальна величина податку формується як сума платежів окремих платників;
10) за методом оподаткування:
- прогресивні— податки, ставки яких зростають зі збільшенням величини об'єкта оподаткування;
- пропорційні — податки, ставки яких не залежать від розміру об'єкта оподаткування;
- регресивні—податки, ставки яких зменшуються зі зростанням величини об'єкта оподаткування;
11) за формою стягнення:
- грошові—стягуються в грошовій формі;
- натуральні податки—стягуються у вигляді певних товарів, наприклад, продуктами сільськогосподарського виробництва.
Податки та їх виду згідно із Податковим Кодексом України

Податком є обов'язковий, безумовний платіж до

відповідного бюджету, що справляється з платників податку
Збором (платою, внеском) є обов'язковий платіж до

відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою

отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення

на користь таких осіб державними органами, органами місцевого

самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично

значимих дій.
Види податків та зборів
До загальнодержавних належать такі податки та збори:
податок на прибуток підприємств;
податок на доходи фізичних осіб;

податок на додану вартість;

акцизний податок;
збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
. екологічний податок;
рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів

магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне

транспортування трубопроводами природного газу та аміаку

територією України;
плата за користування надрами;
плата за землю;
. збір за користування радіочастотним ресурсом України;
збір за спеціальне використання води;
збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
фіксований сільськогосподарський податок;
. збір на розвиток виноградарства, садівництва і

хмелярства;
. мито;
збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на

електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої

кваліфікованими когенераційними установками;
збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на

природний газ для споживачів усіх форм власності.
До місцевих податків належать:
. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки;
єдиний податок.
До місцевих зборів належать:
збір за провадження деяких видів підприємницької

діяльності;
збір за місця для паркування транспортних засобів;
. туристичний збір.
. Місцеві ради обов'язково установлюють податок на

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок та

збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Схожі:

Конспектуєте все виділене сірим iconКонспектуєте!!!!!! Тема основи фінансів підприємств
Фінансова діяльність підприємства. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах ( самостійно опрацьовуєте І...
Конспектуєте все виділене сірим iconСтовпи творіння книга I
Зло стає все сильніше, все могутніше. Занадто чорні людські душі, занадто багато хто мріє про владу І багатство І готові, в ім'я...
Конспектуєте все виділене сірим icon6. Об’єкти цивільних прав
Об’єктами цивільних прав є все те, з приводу чого виникають І здійснюються цивільні права та обов’язки, тобто все те, на що правовідносини...
Конспектуєте все виділене сірим iconКонтраст І нюанс кольору та тону
«В природе все — контраст. Контраст движений, линий, форм, светлого и темного, контраст цвета, — все это мы повсюду наблюдаем. Он...
Конспектуєте все виділене сірим iconКоли Ви в останнє були в бібліотеці?
Молодь все рідше відвідує подібні заклади. А даремно. Бібліотеки Павлоградського району намагаються іти в ногу з часом, робити все...
Конспектуєте все виділене сірим iconАбо нещодавня невигадана літня історія про те, як Океан Ельзи змінив...
Все це викликано нашими довготривалими різноманітними тяжкими хворобами на зимових канікулах, через що згодом щодня доводилося відпрацьовувати...
Конспектуєте все виділене сірим iconПрофорієнтаційна робота з підлітками І студентами
Саме ми впораємося! Все це буде, якщо ми будемо мати задатки І здібності, інтерес до цього виду діяльності. Все це, а також багато...
Конспектуєте все виділене сірим icon«Моліться безперестанку, за все дякуйте. Така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі»
Молитва – це духовна пожива кожної людини, християнина чи нехристиянина, бо молитвою підносимося до божих висот І лучимося з Богом,...
Конспектуєте все виділене сірим iconЛюди XXI століття все більш схильні до життя в межах величезних міських...
Але все частіше на вулицях міст можна зустріти людей, що переміщаються не завжди там, де це передбачено правилами, причому роблять...
Конспектуєте все виділене сірим iconЧи думала ти коли-небудь, що все, що стосується тебе, стосується й Мене?
Мене? Все бо, що торкається до тебе, торкається до зіниці ока Мого. Ти дорога в очах Моїх, многоцінна. Я возлюбив тебе, І тому для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка