Орієнтовні питання на іспит з «міжнародного права»
НазваОрієнтовні питання на іспит з «міжнародного права»
Дата конвертації28.06.2013
Розмір60 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Орієнтовні питання на іспит

з «міжнародного права»

(правознавство 2 курс, денна форма навчання)

Модуль 1. Загальна частина міжнародного права

 1. Основні теорії виникнення міжнародного права.

 2. Поняття і функції міжнародного публічного права.

 3. Система і структура міжнародного права.

 4. Порівняльний аналіз міжнародного публічного і приватно права.

 5. Характерні риси сучасного міжнародного права.

 6. Система та структура міжнародного права.

 7. Поняття, види і характерні риси норм міжнародного права.

 8. Класифікація міжнародно-правових норм (за різними критеріями).

 9. Поняття і значення джерел міжнародного права. Роль ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН у визначенні джерел міжнародного права.

 10. Міжнародний договір – основне джерело міжнародного права: визначення та класифікація міжнародних договорів.

 11. Дайте порівняльну характеристику міжнародного договору та міжнародного звичаю, як основних джерел міжнародного права.

 12. Поняття і види принципів міжнародного права (дайте визначення і наведіть перелік загальних принципів МП).

 13. Розкрийте нормативний зміст принципу незастосування сили або загрози силою.

 14. Розкрийте нормативний зміст принципу мирного розв’язання міжнародних спорів.

 15. Розкрийте нормативний зміст принципу невтручання у внутрішні справи.

 16. Розкрийте нормативний зміст принципу співробітництва.

 17. Розкрийте нормативний зміст принципу рівноправ’я та самовизначення народів.

 18. Розкрийте нормативний зміст принципу суверенної рівності держав.

 19. Розкрийте нормативний зміст принципу сумлінного (добросовісного) виконання міжнародних зобов’язань

 20. Розкрийте нормативний зміст принципу територіальної цілісності. В чому полягає специфіка застосування даного принципу?

 21. Розкрийте нормативний зміст принципу поваги прав людини. В чому полягає специфіка застосування даного принципу?

 22. Розкрийте нормативний зміст принципу непорушності кордонів. В чому полягає специфіка застосування даного принципу?

 23. Дайте визначення міжнародної правосуб’єктності, визначте та охарактеризуйте її види.

 24. Поняття, види та характерні риси суб’єктів міжнародного права.

 25. Доктринальна класифікація суб’єктів міжнародного права та особливості їх міжнародної правосуб’єктності.

 26. Держави як основні суб’єкти міжнародного права.

 27. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій.

 28. Поняття і цілі інституту правонаступництва держав (підстави правонаступництва, об’єкт та джерела регулювання правонаступництва).

 29. Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів.

 30. Правонаступництво держав щодо державної власності, архівів та боргів.

 31. Поняття і міжнародно-правові наслідки визнання держав.

 32. Види, форми і засоби визнання держав (теорії визнання держав).

 33. Види, форми і засоби визнання урядів (доктрини визнання урядів).

 34. Значення проблеми співвідношення міжнародного і внутрішнього (національного) права.

 35. Теорії співвідношення міжнародного і внутрішнього (національного) права.

 36. Доктрина міжнародного права про реалізацію (здійснення) його норм у внутрішньодержавній сфері.

 37. Національне законодавство і міжнародна судова практика.

 38. Поняття і види території згідно з міжнародним правом.

 39. Територія з міжнародним правовим режимом.

 40. Територія із змішаним правовим режимом.

 41. Правовий режим складових частин державної території.

 42. Правовий режим, види і засоби визначення державних кордонів.

 43. Правовий статус фізичних та юридичних осіб у міжнародних відносинах.

 44. Умови і правові наслідки надання політичного притулку.

 45. Поняття, риси, основні принципи та підстави виникнення міжнародно-правової відповідальності.

 46. Види і форми міжнародно-правової відповідальності.

 47. Обставини, що виключають міжнародно-правову відповідальність.

 48. Поняття та ознаки міжнародного правопорушення, їх аналіз.

 49. Класифікація міжнародних правопорушень (за ступенем небезпечності та характером наслідків).

 50. Поняття і характерні особливості міжнародно-правової санкцій.

 51. Типи і види міжнародно-правових санкцій.

 52. Критерії (умови) правомірності і форми здійснення примусових засобів реалізації міжнародно-правової відповідальності (міжнародно-правових санкцій).

 53. Механізм застосування міжнародно-правових санкцій.

 54. Роль ООН у формуванні сучасного міжнародного права.

 55. Етапи формування і розвитку міжнародного права.

 56. Поняття і значення норм «м’якого права».

 57. Умови застосування колективних збройних заходів на універсальному рівні (зокрема Рада Безпеки ООН).

 58. Дайте визначення та охарактеризуєте поняття «агресія» за Резолюцією ГА ООН від 1974р. «Визначення поняття агресія».

 59. Дайте визначення та наведіть класифікацію злочинів проти людства (за Статутами Нюрнберзького та Токійського воєнних трибуналів).

 60. Розкрийте поняття та наведіть види злочинів проти людяності.

Модуль 2. Спеціальна частина міжнародного права

 1. Поняття і джерела права міжнародних договорів.

 2. Поняття і класифікація міжнародних договорів.

 3. Форма, структура і сторони міжнародного договору.

 4. Укладання міжнародного договору.

 5. Чинність, дійсність та недійсність міжнародного договору.

 6. Поняття, джерела і система права зовнішніх зносин.

 7. Органи зовнішніх зносин держави та їх система.

 8. Структура і персонал дипломатичного представництва.

 9. Дипломатичні імунітети і привілеї.

 10. Класи і функції консульських установ.

 11. Поняття і джерела міжнародного гуманітарного права.

 12. Структура міжнародного гуманітарного права.

 13. Суб’єкти міжнародного гуманітарного права.

 14. Збройні конфлікти міжнародного і неміжнародного характеру.

 15. Правове становище учасників збройних конфліктів.

 16. Правове обмеження засобів ведення збройної боротьби.

 17. Правове обмеження методів ведення збройної боротьби.

 18. Поняття і складові міжнародної безпеки.

 19. Поняття і види колективної системи безпеки.

 20. Міжнародно-правова основа роззброєння і скорочення зброї.

 21. Правова основа створення і функціонування без’ядерних зон.

 22. Міжнародно-правові критерії правомірності силових операцій ООН.

 23. Поняття і джерела права міжнародних договорів.

 24. Поняття і види міжнародних договорів.

 25. Форма і структура міжнародного договору.

 26. Укладання міжнародного договору.

 27. Дійсність та недійсність міжнародного договору.

 28. Депозитарій міжнародного договору.

 29. Припинення дії міжнародного договору.

 30. Поняття і система права зовнішніх зносин.

 31. Джерела права зовнішніх зносин.

 32. Система органів зовнішніх зносин держави.

 33. Структура і персонал дипломатичного представництва.

 34. Функції дипломатичного представництва.

 35. Дипломатичні імунітети і привілеї.

 36. Класи глав дипломатичних представництв.

 37. Класи і функції консульських установ.

 38. Цілі та правова основа функціонування Організації Об’єднаних Націй.

 39. Структура Організації Об’єднаних Націй.

 40. Поняття та джерела міжнародного кримінального права.

 41. Порівняльна характеристика міжнародних злочинів та злочинів міжнародного характеру.

 42. Спеціальні принципи міжнародного кримінального права.

 43. Загальна характеристика окремих складів міжнародних злочинів та злочинів міжнародного характеру (на вибір студента)

 44. Поняття та характеристика міжнародної кримінальної юстиції.

Схожі:

Орієнтовні питання на іспит з «міжнародного права» iconПитання на державний іспит
Міжнародне право в епоху глобалізації. Проблема співвідношення міжнародного І внутрішньодержавного права
Орієнтовні питання на іспит з «міжнародного права» iconПитання з курсу «міжнародне право» 2013 рік
Поняття міжнародного публічного права. Сутність І характер сучасного міжнародного публічного права
Орієнтовні питання на іспит з «міжнародного права» iconЕкзаменаційні питання з навчальної дисципліни “міжнародне право”
Поняття міжнародного публічного права. Сутність І характер сучасного міжнародного публічного права
Орієнтовні питання на іспит з «міжнародного права» iconНавчальна програма курсу «міжнародне приватне право»
Система норм міжнародного приватного права. Основні концепції юридичної природи міжнарод­ного приватного права. Порівняльна характеристика...
Орієнтовні питання на іспит з «міжнародного права» iconПоняття та зміст міжнародного митного права
Розвиток І становлення у світовомку співтоваристві нових сфер міждержавного співробітництва призвів до розширення функцій митних...
Орієнтовні питання на іспит з «міжнародного права» iconПитання на іспит з екологічного права для 4 потоку 4 курсу денної форми навчання
Співвідношення екологічного права України як науки, галузі права І навчальної дисципліни
Орієнтовні питання на іспит з «міжнародного права» icon1. Поняття міжнародного публічного права. Сутність І характер
Періодизація розвитку міжнародного права. Проблеми європоцентризму. Історію міжнародного права можна умовно поділити на чотири періоди:...
Орієнтовні питання на іспит з «міжнародного права» iconТема №1. Сутність міжнародного приватного права Поняття, предмет...
Універсального визначення поняття міжнародного приватного права немає. Міжнародним право називається тому, що відновини, які воно...
Орієнтовні питання на іспит з «міжнародного права» iconСтудентський науковий гурток з міжнародного права
Запрошує Вас прийняти участь в обговоренні актуальних питань міжнародного права та міжнародних відносин!
Орієнтовні питання на іспит з «міжнародного права» iconВзаємозв’язок міжнародного І внутрішньодержавного права
Поняття І суть узгодження міжнародного І внутрішньодержавного права. Обов’язок держави узгоджувати норми внутрішньодержавного права...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка