Методичні рекомендації з організації самостійної роботи курсантів, студентів слухачів при вивченні курсу "екологічне право"
НазваМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи курсантів, студентів слухачів при вивченні курсу "екологічне право"
Сторінка1/9
Дата конвертації28.06.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Луганський державний університет внутрішніх справ

імені е.о. дідоренка


Методичне забезпечення для самостійної роботи

за курсом «Екологічне право»


для курсантів, слухачів та

студентів

навчально-наукового інституту права


Луганськ – 2012

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ, СТУДЕНТІВ СЛУХАЧІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ "ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО"

У віщих навчальних закладах форми організації навчального процесу відповідають предметній системі змісту освіти, а сам процес їх здійснення відбувається в академічних групах або на потоках однієї спеціальності. Особливість методики викладання у вищій школі полягає в тому, що у середині кожної форми, об'єднаної методично воєдино в певний метод, розташовується багато прийомів - одноразових дій викладача. Інколи в дидактиці навіть вважають, що метод є нічим іншим, як сукупністю прийомів конкретного викладача. Підгрупа методів вузівського навчання визначає зростаюче значення самостійної роботи по здобуттю науково пізнавальної інформації, впровадження елементів самоосвіти в структурі методик кожного предмету, у тому числі й міжнародного права. Тут проявляються не лише загальні, але й диференційовано-індивідуальні підходи до щабля самостійності. Ступені керування навчальною працею студентів та курсантів визначає те ж "замкнуте коло" й щодо дилеми - цілком самостійна чи керована їх робота над собою.

Під самостійною роботою у дидактиці вищої школи розуміються певні види індивідуальної та колективної пізнавальної навчальної діяльності курсантів, студентів та слухачів, яка здійснюється під керівництвом, в тій або іншій мірі, викладача в процесі вивчення курсу "Екологічне право". У процесі проведення самостійної роботи курсантів та студентів передбачається вирішення таких основних цілей: навчити курсантів та студентів самостійно аналізувати джерела навчальної інформації: нормативно-правові акти, монографії, наукові статті, добірки інших нормативно-правових матеріалів, конспектувати їх, робити узагальнення та висновки, розвивати у курсантів, студентів слухачів зацікавленість у результатах своєї навчальної праці, формувати прагнення до цілеспрямованого і систематичного удосконалювання своєї теоретичної та професійної підготовки яка б відповідала вимогам вищої школи.

— формувати у курсантів, студентів та слухачів навички та вміння що до науково-дослідної роботи.

Поставлені задачі повинні вирішуватися в процесі організації та проведення самостійної роботи в учбових взводах, та групах при проведенні занять з курсу "Екологічне право".

Однією з дійових форм самостійної роботи курсантів, студентів і слухачів є написання рефератів, наукових доповідей, есе. В процесі цієї діяльності у курсантів, студентів та слухачів формуються певні навички, самостійної роботи з джерелами екологічне-правовою базою та науковою літературою. В процесі написання рефератів, наукових доповідей, есе курсанти, студенти та слухачі здобувають певні навички самостійного наукового критичного мислення, вміння аналізувати досліджуваний матеріал, робити висновки теоретичного та практичного характеру, обґрунтовувати їх.

Самостійна робота курсантів, студентів набуває ще більшого значення, особливо для слухачів, з тієї причини, що значна частина обсягу навчального матеріалу з курсу "Екологічне право" виноситься у відповідності до тематичного плану на самостійне вивчення.


^ Завдання для самостійної роботи


Тема

Назва завдання

Прибл.кількість балів

1

2

3

Тема 1

Вибрати тему індивідуальної науково-дослідної роботи з особливої частини екологічного права.

Розробити актуальність обраної проблеми, надати в ній ступень забруднення НС й ступінь захворюваності населення.


3

Тема 2

I. Дати характеристику, узятого під охорону природного об’єкта за наступною структурою:

1. Поняття ПО (науково географічне);

2. Юридичне визначення ПО з галузевого законодавства.

3. Визначити функції ПО:

1) екологічну;

2) економічну;

3) культурно-оздоровчу.

II. Вивчити ст. 50, 66 Конституції України й ст. 9, 12 ЗУ «Про ОНС» екологічні права й обов'язки громадян України, та зробити конспект

III. Скласти запит на одержання екологічної інформації про стан НС, стан здоров'я населення, що проживає на охоронюваній території.3

Тема

3

Скласти таблицю-характеристику суб'єктів екологічних правовідносин у сфері охорони обраного природного об'єкта:

 1. населення, яке мешкає на охоронюваній території;

 2. джерела забруднення (3 підприємства);

 3. органи державної влади, яки вповноважені в сфері охорони НС;

 4. спеціально вповноважені органи в сфері ОНС;

 5. правоохоронні органи, наділені екологічною функцією;

 6. громадські організації в сфері охорони НС;

 7. засоби масової інформації провідники екологічної інформації;
3

Тема 4

Скласти таблицю-схему джерел екологічного права в сфері охорони обраного ПО за наступною класифікацією:

 1. комплексні джерела;

 2. галузеві джерела;

 3. екологізовані джерела;

 4. міжнародні джерела.


3

Тема 5

Дати характеристику права власності на охоронюваний природний об'єкт відповідно до Конституції України ст. 13, 14 ЗУ «Про ОНС» ст. 4; ЦК України; галузевого законодавства.

Визначити: суб'єктів права власності й об'єкти права власності.


3

Тема 6

Визначити коло природокористувачив у сфері охорони й використання ПО; їх права та обов’язки.

3

Тема 7

Ознайомитись з:

 1. Постановою № 554 від 27 липня 1995р. Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку;

 2. Постановою № 287 від 19 квітня 1993р. Про такси для обчислення розміру, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України.

( Див. Додаток 1)

2

Тема 8

Вивчити методику розрахунку екологічних платежів за спеціальне використання й забруднення ПО відповідно до Податкового Кодексу ( розділ Екологічний податок)

(Див. Додаток 2)

2

Тема 9

Визначити кваліфікаційні ознаки екологічних правопорушень і екологічних злочинів; скласти схему складу екологічного правопорушення в сфері охорони обраного ПО.

3

Тема 10

Підготувати есе (огляд) за обраним об’єктом, який повинен слугувати вирішенню еколого-правових та соціальних задач, пов’язаних з практикою екологічного права та, аналізу чинного законодавства України.

(Див. Додаток 3)


4


Додаток №1

Додаток № 2

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи курсантів, студентів слухачів при вивченні курсу \"екологічне право\" iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи складені на основі робочої навчальної програми з курсу „Системи технологій...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи курсантів, студентів слухачів при вивченні курсу \"екологічне право\" iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи курсантів, студентів слухачів при вивченні курсу \"екологічне право\" iconМетодичні рекомендації до проведення семінарських занять та організації...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Філософія» затвердженої у 2011 році
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи курсантів, студентів слухачів при вивченні курсу \"екологічне право\" iconМетодичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів...
Конституційне право України : методичні рекомендації до написання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання) // Л....
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи курсантів, студентів слухачів при вивченні курсу \"екологічне право\" iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” напряму підготовки...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи курсантів, студентів слухачів при вивченні курсу \"екологічне право\" iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік»
Льного спостереження, відображення І контролю господарських активів І капіталу, господарських процесів І їх результатів, а також...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи курсантів, студентів слухачів при вивченні курсу \"екологічне право\" iconМетодичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи курсантів, студентів слухачів при вивченні курсу \"екологічне право\" iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів з дисципліни "Нарисна геометрія...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи курсантів, студентів слухачів при вивченні курсу \"екологічне право\" iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів. / М. В....
Стратегічне управління: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. / М. В. Вихор. – Біла Церква, 2012. – 118 с
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи курсантів, студентів слухачів при вивченні курсу \"екологічне право\" iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка