Тема: Предмет, метод, система, принципи, джерела та суб’єкти трудового права. Трудові правовідносини
НазваТема: Предмет, метод, система, принципи, джерела та суб’єкти трудового права. Трудові правовідносини
Дата конвертації28.06.2013
Розмір70.3 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Практичне заняття №1
Тема: Предмет, метод, система, принципи, джерела та суб’єкти трудового права. Трудові правовідносини.
I. Теми докладів


 1. Конституційні гарантії права на працю.

 2. Реформування трудового права України. Проект Трудового кодексу України.

 3. Роль і значення локального регулювання трудових відносин.

 4. Система правовідносин трудового права. Підстави виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин.


II. Тестові завдання
1. У яких статтях Конституції України закріплені трудові права і гарантії громадян?

1)ст.40-42;

2)ст.40-43;

3)ст.50-60;

4)ст.43-46;

5)ст.47-49.
2. В якому році була створена Міжнародна організація праці?

1)в 1921 році;

2)в 1919 році;

3)в 1924 році;

4)в 1925 році;

5)в 1916 році.
3. 3 якого року Україна є членом Міжнародної організації праці?

1)з 1949 року;

2)3 1948 року;

3)з 1968 року;

4)з 1954 року;

5)з 1956 року.
4. Предметом трудового права України є:

1) відносини з нарахування і виплати дивідендів акціонерам;

2) відносини, що виникають у результаті укладення трудового договору;

3) відносини оренди приміщень для розміщення цехів і відділів підприємства;

4) відносини з управління підприємствами, установами, організаціями;

5) відносини з нарахування соціальних платежів до відповідних фондів.
5. Які правовідносини належать до предмету галузі трудового права?

1)загальні;

2)процесуально-трудові;

3)комерційні;

4)податкові;

5)товарно-грошові.
6. Трудове право регулює трудові відносини:

 1. осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах;

 2. атестованих працівників органів Міністерства внутрішніх справ України;

 3. осіб, які уклали трудову угоду на виконання певної роботи;

 4. військовослужбовців збройних сил України;

 5. членів виробничих кооперативів.


7. Суб'єктами індивідуально-трудових правовідносин є:

1) працівник і профспілковий орган;

2) працівник і роботодавець;

3) роботодавець і профспілковий орган;

4) роботодавець і трудовий колектив;

5) працівник і трудовий колектив.
8. Фізична особа, яка надає працю іншій фізичній особі на підставі укладення трудового договору називається:

1) роботонаймач;

2) робітник;

3) роботонадавач;

4) роботодавець;

5) службовець.
9. Головними суб’єктами трудових правовідносин є:

1) атестаційна комісія;

2) роботодавець;

3) КТС;

4) працівник;

5) страйковий комітет.
10. Хто виконує повноваження трудового колективу?

1)органи державної виконавчої влади;

2)власник;

3)громадська організація;

4)загальні збори (конференції);

5)профспілковий комітет.
11. Хто представляє інтереси працівників в області виробництва, праці, побуту та культури?

1)власник;

2)профспілковий комітет;

3)органи державної виконавчої влади ;

4)кожний працівник самостійно;

5)громадська організація та власник.
12. Що є основним завданням профспілкового комітету підприємства?

1) встановлення заохочення за працю;

2) встановлення тривалості додаткових відпусток;

3) встановлення правил внутрішнього трудового розпорядку;

4)захист інтересів працівників перед власником;

5)встановлення підвищення заробітної плати.
13. Основним інститутом в системі трудового права є:

1) трудовий договір;

2) трудові відносини;

3) норми трудового права;

4) трудова дієздатність;

5) трудовий стаж.
14. Яка з названих функцій є функцією трудового права?

1)мобілізаційна;

2)виховна;

3)освітня;

4)наглядова;

5)контрольна.
15. Джерелами трудового права, що мають договірний характер, є:

1) Установчий договір командитного товариства;

2) Політична угода між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України;

3) Посадова інструкція;

4) Колективний договір;

5) Договір про спільну діяльність.
16. Джерелами трудового права, що мають договірний характер, є

1) Установчий договір командитного товариства;

2) Політична угода між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України;

3) Галузева угода;

4) Посадова інструкція;

5) Конвенція МОП ратифікована Україною.
17. До джерел трудового права України належать наступні закони:

1) Про колективні договори і угоди;

2) Про загальний військовий обов’язок і військову службу;

3) Про вибори Президента України;

4) Про охорону навколишнього природного середовища;

5) Про оподаткування прибутку підприємств.
18. До джерел трудового права України належать наступні закони:

1) Про загальний військовий обов’язок і військову службу;

2) Про державну службу;

3) Про охорону навколишнього природного середовища;

4) Про оподаткування прибутку підприємств;

5) Кодекс законів про працю.
19. Що є локальним джерелом трудового права ?

1)тарифно-кваліфікаційні характеристики працівників;

2)положення про виплату винагород за підсумкові роботи за рік;

3)колективний договір;

4)постанова Пленуму Верховного Суду України;

5)закони України.
20. Локальними актами, що регулюють трудові відносини, є:

1) Генеральна угода;

2) Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників;

3) Положення про порядок укладення контрактів при прийнятті на роботу;

4) Постанова Кабінету Міністрів України;

5) Правила внутрішнього трудового розпорядку.
III. Практичні завдання
Задача № 1

Неповнолітній Корольков, якому виповнилося 16 років, звер­нувся до відділу кадрів будівельного управління з проханням прийняти його на літній період на роботу. Начальник відділу кадрів відповів Королькову, що питання про прийняття його на роботу може бути вирішене тоді, коли він отримає паспорт.

Корольков отримав паспорт і знову звернувся до відділу кадрів. Начальник відділу кадрів запропонував Королькову прий­ти на наступний день з одним з батьків. Коли на наступний день прийшла мати Королькова, начальник відділу кадрів почав вимагати від неї заяви, що у разі нещасного випадку з Корольковим вона не буде мати претензій до будівельного управління.

Які права щодо вступу в трудові відносини мають непов­нолітні?
Задача № 2

В'єтнамець Фам Конг Чи звернувся до дирекції універсаму «Борисфен» з проханням прийняти його на роботу на посаду продавця.

Директор універсаму відмовив йому у прийнятті на роботу, пославшись на те, що Фам Конг Чи є громадянином В'єтнаму, а не України. А іноземці на роботу в торгівлю не приймаються.

Чи правильна позиція, висловлена директором універсаму?
Задача № 3

Електрозварник Бабич при виконанні зварювальних робіт допустив порушення правил протипожежної охорони внаслідок чого виникла пожежа, якою підприємству завдана шкода на суму біля 3 тисяч гривень.

Директор заводу за вчинення пожежі наклав на Бабича дис­циплінарне стягнення — оголосив догану в зобов'язав юрискон­сульта Халандача пред'явити позов про стягнення з Бабича зав­даної підприємству шкоди.

Пожежна інспекція району за порушення правил пожарної безпеки притягнула Бабича до адміністративної відповідальності — наклала штраф.

Бабич погоджується з тим, що директор як представник сто­рони трудового договору, з якою він перебуває в трудових правовідносинах, може притягнути його або до дисциплінарної, або до матеріальної відповідальності. Що ж до пожежної інспекції, то з цією організацією він у правових відносинах не перебуває, тому вона після притягнення його до дисциплінарної відпові­дальності накладати ще одне стягнення не вправі. При цьому Бабич посилається на статтю 61 Конституції України як закон прямої дії, якою передбачено, що «ніхто не може бути двічі при­тягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення».

Прокоментуйте дану ситуацію з посиланням на норми діючого законодавства.
Задача № 4
Самотня М.І. Кравченко домовилася зі своєю знайомою Золотухіною про те, що в період загострення її хвороби, Золотухіна буде приходити до неї і за її проханням робити покупки у магазині, а також готувати їжу.

Винагороду за працю було визначено за згодою сторін.

Оскільки протягом двох місяців Кравченко не розрахувалася з Золотухіною за виконану роботу, остання звернулася до суду із заявою про стягнення належної їй суми. Визначте, які правовідносини виникли між Кравченко і Золотухіною. Визначте предмет домовленості сторін. Яким законодавством регулюються ці відносини? Яке рішення винесе суд?
Задача № 5
Смірнов уклав трудову угоду з адміністрацією стадіону "Спартак", за якою його бригада зобов'язалася привести до належного порядку футбольне поле. Робота тривала 10 днів. Після закінчення роботи під час розрахунку Смірнов зажадав виплатити всім членам бригади винагороду за на­дурочні роботи. Адміністрація відмовилася, посилаючись на те, що хоч Смірнов і зазначався в договорі бригадиром, однак склад і навіть прізвища членів бригади в договорі не були вказані.

Як вирішити спір між Смірновим і адміністрацією ста­діону? Яка природа відносин, що виникли?
Література

 1. Конституція України прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року із змінами.

 2. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів. 1999.

 3. Трудове право України: академічний курс. Підр. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко та ін. За ред. П.Д. Пилипенко. – К. Концерн «Видавничий Дім Ін Юре», 2004.

 4. Гончарова Г.С., Жернаков В.В., Прилипко С.Н. Трудовое право Украини в вопросах и ответах. Изд. 2-е перед. и допол. – Х.: Одиссей, 2002.

 5. Трудове право України. практикум. Г.І. Чанишева, Г.М. Додіна, О.С. Щукін. Під ред. Г.І. Чанишева, вид. 2-е, доп. і перероб. – Х.: «Одісей», 2008.

 6. Кодекс законів про працю України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08

Схожі:

Тема: Предмет, метод, система, принципи, джерела та суб’єкти трудового права. Трудові правовідносини iconТема №1 Предмет, метод І система трудового права
Предмет трудового права. Трудові відносини як центральні серед суспільних відносин, врегульованих трудовим правом
Тема: Предмет, метод, система, принципи, джерела та суб’єкти трудового права. Трудові правовідносини iconТараса Шевченка Юридичний факультет
Тема 1: Поняття, предмет, метод, функції, система трудового права України. Історія розвитку трудового права України
Тема: Предмет, метод, система, принципи, джерела та суб’єкти трудового права. Трудові правовідносини iconМетодичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами...
Поняття І основні ознаки земельного права як галузі права, галузі науки І навчальної дисципліни
Тема: Предмет, метод, система, принципи, джерела та суб’єкти трудового права. Трудові правовідносини iconПоняття трудового права як галузі права. Принципи І джерела трудового права як галузі права
Трудове право займає одне з провідних місць серед галузей сучасного права України. Його значення визначається роллю праці в суспільстві....
Тема: Предмет, метод, система, принципи, джерела та суб’єкти трудового права. Трудові правовідносини iconХарактеристика цивільного законодавства України. Цивільне право є...
Предметом цивільного права є майнові правовідносини, обумовлені товарно-грошовими формами та особисті немайнові правовідносини. Методом...
Тема: Предмет, метод, система, принципи, джерела та суб’єкти трудового права. Трудові правовідносини iconЛекція 1: Предмет, метод, джерела та система фінансового права
Галузь права становить відокремлену сукупність юридичних норм, інститутів, що регулюють однорідні суспільні відно­сини, відображає...
Тема: Предмет, метод, система, принципи, джерела та суб’єкти трудового права. Трудові правовідносини icon«Предмет, метод, принципи І система земельного права України»
Поняття І основні ознаки земельного права України як галузі права, галузі науки І навчальної дисципліни
Тема: Предмет, метод, система, принципи, джерела та суб’єкти трудового права. Трудові правовідносини iconТема дисципліни 1 : Поняття та предмет кооперативного права
Тема самостійної роботи: Джерела кооперативного права. Закони України “Про кооперацію”, “Про споживчу кооперацію”. Нормативно-правові...
Тема: Предмет, метод, система, принципи, джерела та суб’єкти трудового права. Трудові правовідносини iconРівність сторін у тих можливостях, які надані ним для захис­ту своїх...
Поняття цивільного процесуального права (це сукупність правових норм, що регулюють порядок розгляду І вирішення судом цивільних справ,...
Тема: Предмет, метод, система, принципи, джерела та суб’єкти трудового права. Трудові правовідносини iconТема поняття, предмет, принципи та джерела морського права значення...
Конвенція ООН з морського права 1982 р та її значення для світового співтовариства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка