Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький національний університет криворізький економічний інститут
Скачати 311.46 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький національний університет криворізький економічний інститут
Сторінка1/2
Дата конвертації28.06.2013
Розмір311.46 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра розміщення продуктивних сил та технологій виробництва


Методичні вказівки

до проходження переддипломної практики розділу

«Охорона праці та безпека

в надзвичайних ситуаціях»

для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів

«спеціаліст» та «магістр»

денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей, інформаційних технологій та правознавства


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри РПС і ТВ

^ Протокол № 3 від 5.10.2012 р.

Кривий Ріг

2012

Методичні вказівки до проходження переддипломної практики розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форми навчання економічних спеціальностей, інформаційних технологій та правознавства / Упорядники: О.В. Плотніков, С.С. Пліщенко, Д.В. Шиян, Н.В. Віннік, М.М. Гуреєв, А.Ю. Антонов. – Кривий Ріг: ДВНЗ Криворізький національний університет Криворізький економічний інститут, 2012. – 22 с.
Автори:

Плотніков Олександр Володимирович, доктор геол. наук, професор;

Пліщенко Світлана Сергієвна, канд. мед. наук, доцент;

Шиян Дар’я Валеріївна, канд. географ. наук, старший викладач;

Віннік Наталя Володимирівна, канд. геол. наук, доцент;

Гуреєв Микола Миколайович, канд. геол., наук, доцент;

Антонов Анідрій Юрійович, доктор техн. наук, професор.

Рецензент: канд. техн. наук, доцент Мусієнко В.Д.

За період проходження переддипломної практики на досліджуваному об’єкті, студент повинен зібрати фактичний матеріал, який потім буде використано для написання розділу диплому «Охорони праці і захист у надзвичайних ситуаціях».

Спочатку студент повинен звернути увагу на наявність на робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Вказуються джерела забруднення робочої зони і їх якісних характеристик (Табл. 1).

Таблиця 1

№ п/п

Назва

фактору

Джерела виникнення

Характер

дії


В якості цих факторів можуть бути: шум, вібрація, електромагнітне випромінювання, виділення шкідливих хімічних речовин робочої зони тощо.

Оскільки студент повинен виконати розрахункові завдання на основі отриманих фактичних даних, то потрібно проаналізувати:

 • заходи, що забезпечують зниження виробничих факторів до допустимих параметрів;

 • вибір колективних та індивідуальних засобів захисту від шкідливих і небезпечних виробничих чинників;

 • наявність даних з атестації робочих місць з розробкою належних документів (карти робочого місця);

 • проведення медичного огляду працюючих;

 • розробка моделі розрахунку можливого нещасного випадку (професійного захворювання);

Для працівника офісу, яка пов’язана з використанням комп’ютера теж необхідно звернути увагу:

 • на явність або необхідність розробки інженерно-технічних й організаційних заходів, щодо зниження зорового стомлення користувача ПК (інженерів програмістів, операторів ЕОМ, користувачів бухгалтерів, фінансистів, тощо);

 • наявність обґрунтованих ергономічних параметрів ПК;

 • вибір і обґрунтування типу монітору за ергономічними показниками;

 • схему розташування робочого місця у приміщені при використанні декількох ПК одночасно;

 • наведіть схему розташування пристроїв, що входять до ПК на робочому місті користувача ПК.

Необхідно навести схему фактичного розміщення комп’ютерів у приміщення та всі параметри приміщення.

Якщо це можливо, то провести інструментальні заміри, в інших випадках скористуватися замірами спеціально акредитованих лабораторій і дані занести в таблицю 2.

Таблиця 2

Площа приміщення

Об’єм приміщення

Відстань між робочими місцями

Відстань між бічними поверхнями
комп’ютерів

Відстань між тильною
поверхнею одного комп’ютера та екраном іншого

Прохід між рядами робочих місць

Температура повітря, °С

Відносна вологість, %

Швидкість руху повітря, м/с

Напруженість електромагнітного випромінюванняНавести схему розміщення світильників у приміщені, вказати число світильників, число ламп в кожному світильників, кількість ПК, світловий потік лампи, лм.

Порівняти отримані дані з нормативами.

Наведений аналіз дозволяє студенту визначити місця, де існує потенційна небезпека негативного впливу на персонал та запропонувати заходи щодо поліпшення умов праці.

При розробці заходів поліпшення умов праці для кожного визначеного при аналізі випадку невідповідності умов праці нормативними вимогами, запропонувати заходи щодо їх поліпшення.

Стосовно питань з системи охорони праці необхідно охарактеризувати штат служби охорони праці, організацію та проведення навчання, інструктажів з перевірки знань працюючого; забезпечення працюючих правилами, положеннями, стандартами, інструкціями, спецодягом, спецвзуттям, індивідуальними засобами захисту; проведення розслідувань нещасних випадків на підприємстві; організація контролю проходження медоглядів, використання праці неповнолітніх жінок, інвалідів; форми пропаганді здорових умов праці. Необхідно проаналізувати розділ «Охорона праці колективного договору», оскільки це має істотне значення в системі планування роботи щодо забезпечення безпеки праці на підприємстві.

Рекомендується визначити чисельний склад і зіставити його з фактичною кількістю працюючих в службі охорони праці. Для цього необхідно:

 • загальна кількість працюючих;

 • кількість працюючих зі шкідливими хімічними речовинами незалежно від рівня їх концентрації;

 • кількість працюючих на роботі з підвищеною небезпекою.

Якщо на досліджуваному об’єкті мають місце запроваджені або тільки планується заходи щодо поліпшення умов і охорони праці необхідно такі вихідні дані:

 • кількість робочих місць, що не відповідають вимогам санітарних норм до проведення заходів;

 • кількість робочих місць, що не відповідають вимогам санітарних норм після проведення заходів;

 • кількість зайнятих осіб, які працюють в умовах, що не відповідають санітарним нормам до проведення заходів;

 • кількість зайнятих осіб, які працюють в умовах, що не відповідають санітарним нормам після проведення заходів;

 • кількість машин, механізмів, що не відповідають санітарним нормам до проведення заходів;

 • кількість машин, механізмів, що не відповідають санітарним нормам після проведення заходів;

 • кількість виробничих приміщень, які не відповідають санітарним нормам до проведення заходів;

 • кількість виробничих приміщень, які не відповідають санітарним нормам після проведення заходів;

 • кількість випадків травматизму до проведення заходів;

 • кількість випадків травматизму після проведення заходів;

 • кількість днів непрацездатності через травматизм до проведення заходів;

 • кількість днів непрацездатності через травматизм після проведення заходів;

 • кількість випадків профзахворювання до проведення заходів;

 • кількість випадків профзахворювання після проведення заходів;

 • кількість днів тимчасової непрацездатності через хвороби до проведення заходів;

 • кількість днів тимчасової непрацездатності через хвороби після проведення заходів;

 • кількість працюючих, які стали інвалідами до проведення заходів;

 • кількість працюючих, які стали інвалідами після проведення заходів;

 • кількість працюючих, що звільнилися через незадовільні умови праці до проведення заходів;

 • кількість працюючих, що звільнилися через незадовільні умови праці після проведення заходів;

 • річна економія від поліпшення умов охорони праці на підприємстві (прибуток або зниження збитків);

 • загальні витрати підприємства на охорону праці;

 • сума відшкодувань потерпілим в наслідок виробничих травм та профзахворювань;

 • сума витрат на пільги і компенсації за несприятливі умови праці;

 • сума штрафів та інших примусових відшкодувань, пов’язаних з аваріями і нещасними випадками;

 • вартість виробленої товарної продукції за зміну на одного працівника промислово-виробничого персоналу;

 • вартість річної товарної продукції підприємства;

 • середньорічна заробітна плата одного працівника разом з відшкодуванням на соцстрахування;

 • умовно-постійні витрати у виробничій собівартості річного об’єму товарної продукції;

 • середньорічна сума допомоги по тимчасовій непрацездатності;

 • чисельність працюючих за минулий рік.

Для вираховування страхових внесків необхідно наступні вихідні дані:

 • сума витрат на відшкодування шкоди потерпілому на підприємстві у минулому календарному році;

 • сума страхових внесків підприємства у минулому році;

 • частка страхових витрат на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у минулому календарному році на підприємстві відповідного класу профризику виробництва;

 • сума страхових витрат на відшкодування потерпілим у минулому календарному році на цих підприємствах;

 • сума страхових внесків цих підприємств.

Щодо визначення питань захисту досліджуваного об’єкту в умовах надзвичайних ситуацій перш за все необхідно встановити, які надзвичайні події техногенного характеру можуть мати місце на об’єкті, яким чином організується система цивільного захисту. Вона включає план її ліквідації, чи розраховані ризиками виникнення небезпечних ситуацій. Чи є в наявності плани цивільного захисту, форми і методи їх пропаганди, можливість сповіщення працюючих про можливість виникнення надзвичайних ситуацій.

Якщо підприємство використовує, перероблює або зберігає небезпечні хімічні речовини, то доцільним буде зібрати такий матеріал: які та в якій кількості, в яких умовах зберігаються ці небезпечні речовини чи проводився аудит їх зберігання, ким, коли, які висновки; чи є індивідуальні засоби захисту, чи проводилися навчання з працюючими. Якщо існує можливість скористатися вже виконаними розрахунками на випадок викиду хімічних речовин у довкілля. Якщо таких розрахунків немає, скористуватись вихідними даними і розрахувати хімічну обстановку на випадок найбільш небезпечних чинників довкілля (влітку, t° - 30-35°, швидкість повітря 1 м/с, інверсія).
Вихідні дані оцінки хімічної обстановки


1. Вид СДОР
2. Маса можливого розливу, т
3. Площа розливу
4. Відстань до населеного пункту

На підставі власноруч проведених розрахунків зробити певні висновки та обґрунтувати запобіжні заходи.

Майже на всіх досліджуваних об’єктах від великих підприємств до офісного приміщення можливо виникнення пожеж. В цьому напрямку необхідно визначити категорію виробничого приміщення а вибухово-пожежною небезпекою, ступінь вогнестійкості будівель і споруд. Потрібно з’ясувати чи проводилась експертиза документів на пожежну безпеку, чи є в наявності автоматичні системи пожежогасіння , чи оснащений об’єкт первинними засобами пожежогасіння чи існує пожежне водопостачання. Заповніть таблицю 3.

Таблиця3

Засоби запобігання пожеж


Модель вогнегасника

Галузь застосування

Спосіб припинення пожеж

Спосіб подачі вогнегасної речовини

Умови зберігання огляду

Рекомендований оповіщувач
Якщо на об’єкті є розрахунки системи пожежного водопостачання, то скористатися наведеними розрахунками та оцінити їх, порівнюючи з нормативними документами. Одним із заходів захисту працюючих за умови виникнення надзвичайних ситуацій є укриття їх у захисних спорудах. Необхідно визначити загальну місткість, наявність системи життєзабезпечення, їх місце розташування, виходи тощо.
^ Вихідні дані для вирішення задачі оцінки захисних споруд


Кількість людей у зміні, чол.

Площа приміщення для укриття, м3

Висота приміщення

Кількість ФВК

Аварійні запаси води

Максимальна тривалість укриття

Максимальна відстань робочого місця від евакуаційного виходу

Головних

Допоміжних

До найефективніших засобів захисту працюючого в умовах надзвичайних ситуацій є евакуація. потрібно визначити чи є на об’єкті план евакуації, його розміщення на об’єкті, чи проводяться тренувальні навчання з персоналом. Треба спів ставити план евакуації.
^ Зібрати вихідні дані для подальших розрахунків

Кількість евакуаційних
виходів

Довжина горизонтальних шляхів

Довжина сходів вниз

Довжина сходів вгору

Максимальна кількість
людей у приміщені

Максимальна відстань
між виходом

Кількість дверних
отворів на шляху
евакуаціїЗа наявності можна скористатися готовими розрахунками.

Оцінити готовність об’єкту до виникнення надзвичайної ситуації.
  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький національний університет криворізький економічний інститут iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
Матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену спеціаліста для студентів спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький національний університет криворізький економічний інститут iconКриворізький економічний інститут
Упорядники: О. В. Плотніков, С. С. Пліщенко, Д. В. Шиян, Н. В. Віннік, М. М. Гуреєв, А. Ю. Антонов. – Кривий Ріг: двнз криворізький...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький національний університет криворізький економічний інститут iconМініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Етногенез українців»: методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять для студентів історичного факультету Криворізького...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький національний університет криворізький економічний інститут iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
«Менеджмент» (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр) та спеціалістів І магістрів спеціальності “Менеджмент організацій І адміністрування”....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький національний університет криворізький економічний інститут iconКиївський національний економічний університет криворізький економічний інститут
Книга студента щодо вивчення дисципліни "Економіка підприємства". Укл.: В. В. Кулішов, Кривий Ріг, Криворізький економічний інститут,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький національний університет криворізький економічний інститут iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький...
Провадження освітньої діяльності у двнз «Криворізький національний університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький національний університет криворізький економічний інститут iconКриворізький педагогічний інститут двнз «криворізький національний університет»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький національний університет криворізький економічний інститут iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
Напрям підготовки 020303 Філологія. Українська мова І література (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький національний університет криворізький економічний інститут icon«Креативний розвиток І соціальна адаптація обдарованих дітей І молоді»
Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Креативний розвиток І соціальна адаптація обдарованих дітей І молоді»,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький національний університет криворізький економічний інститут icon"зарубіжна історіографія історії україни"
Зарубіжна історіографія історії України. Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форми навчання історичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка