Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами-заочниками
Скачати 276.16 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами-заочниками
Дата конвертації27.06.2013
Розмір276.16 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації

щодо виконання домашньої контрольної роботи

студентами-заочниками

з дисципліни «Спільне підприємництво».

Домашня контрольна робота складається з 5-ти питань, і має 30 варіантів. Кожний студент виконує тільки один варіант. Номер варіанту визначується за списком академ-групи.

Обсяг опрацювання 1-го контрольного питання повинен бути не менше 4-ти аркушів А4. Вимоги до оформлення: робота має бути надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210×297 мм), у друкованому варіанті текст розташовується через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп’ютерний набір - 14 кегель, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman); допускається розміщувати деякі таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах формату А3 (не більше 40 рядків на сторінку); текст розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів полів: з лівого боку – не менше за 30 мм., з правого – не менше за 10 мм., зверху – не менш за 20 мм., знизу – не менше за 20 мм.

^ Вимоги, щодо опрацювання кожного окремого

питання домашньої контрольної роботи.

Кожне окреме питання домашньої контрольної роботи повинно складатися з: вступу, основної частини, висновків і списку використаної літератури.

У вступі необхідно виконати такі завдання:

 • обгрунтувати актуальність і практичне значення теми: стан економіки, особливості галузі, проблеми та складності на сучасному етапі господарської діяльності;

 • сформулювати мету (повинна складатися з 2-3 пунктів) та завдання роботи (виходячи зі змісту основної частини);

 • вказати об'єкт дослідження;

Рекомендація: вступ доцільно писати після виконання основної частини і висновків.

Основна частина може містити декілька параграфів та підпараграфів. Не рекомендується ділити параграф більше, ніж на 2 підпараграфи. Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності держави/регіону/підприємства. Розглядаються загальні теоретичні підходи з використанням лише літературних джерел з досліджуваної проблеми, в тому числі і іноземних; обов’язковим елементом аналізу теоретичних поглядів різних науковців є порівняння їх різних точок зору (присутність наукової дискусії), використання опублікованих статистичних даних повинне мати обов’язкове посилання на джерела.

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи наукової інформації, утвердженої власної позиції щодо обраних методів дослідження, тобто чітко визначене теоретичне поле роботи дасть змогу в сформулювати конкретні висновки. Необхідно ілюструвати текст табличними та графічними матеріалами – схемами, графіками, діаграмами тощо – з наочними представленням результатів дослідження.

У висновках (2 абзаци на 2/3 сторінки) необхідно зазначити: якою мірою Ви виконали поставлені завдання і досягнули мети опрацьованого питання. Необхідно викласти власний погляд на проведений теоретичний аналіз джерел. Також необхідно відобразити основні рекомендації для підприємств/держав що випливають зі змісту проведеного дослідження.

Список використаної літератури повинен бути у абетковому порядку; із зазначенням на початку законодавчих актів, що використовувалися у виконаній роботі.


Варіанти домашніх контрольних робіт.
^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 1

 1. Поняття балансу експорту та імпорту капіталу.

 2. Загальноекономічні фактори окремих країн.

 3. Особливості політичних, ресурсних та економічних факторів, що впливають на результативність діяльності спільних підприємств.

 4. Аналітичні показники результативності діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

 5. Стратегічна орієнтація країн-донорів та країн-рецепієнтів.


Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 2

 1. Фактори, що стримують розвиток іноземної підприємницької діяльності для країни-рецепієнта.

 2. Аналітичні показники результативності діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

 3. Глобально-економічні фактори, які впливають на маштаби, динаміку та результативність міжнародних спільних підприємств.

 4. Систематизація СП за організаційними ознаками.

 5. Класифікація спільних підприємств за різними ознаками інвестування.Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 3

 1. Переваги спільного підприємства серед інших видів підприємництва.

 2. Особливості спільного підприємства як виду підприємництва із створенням нового суб'єкту господарювання.

 3. Оцінка показників розвитку міжнародної спільної підприємницької діяльності в Україні.

 4. Фактори вибору форм та видів міжнародного бізнесу.

 5. Види міжнародного бізнесу без створення нового суб'єкту господарювання.


Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”

Контрольна робота

Варіант 4

 1. Оцінка показників розвитку міжнародної спільної підприємницької діяльності в Україні.

 2. Характерні риси спільного підприємництва як форми міжнародного бізнесу.

 3. Фактори внутрішнього середовища міжнародної спільної підприємницької діяльності в Україні.

 4. Фактори зовнішнього середовища міжнародної спільної підприємницької діяльності.

 5. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну.
Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 5

 1. Характерні риси спільного підприємництва як форми міжнародного бізнесу.

 2. Переваги спільного підприємства серед інших видів підприємництва.

 3. Фактори внутрішнього середовища міжнародної спільної підприємницької діяльності в Україні.

 4. Фактори, що стримують розвиток іноземної підприємницької діяльності для країни-рецепієнта.

 5. Економічне середовище в Україні.


Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 6

 1. Фактори зовнішнього середовища міжнародної спільної підприємницької діяльності.

 2. Нормативно-законодавча база функціонування підприємств з іноземними інвестиціями.

 3. Об'єктивні основи створення спільних підприємств.

 4. Особливості політичних, ресурсних та економічних факторів, що впливають на результативність діяльності спільних підприємств.

 5. Аналітичні показники результативності діяльності підприємств з іноземними інвестиціями


Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 7

 1. Види міжнародного бізнесу без створення нового суб'єкту господарювання.

 2. Переваги спільного підприємства серед інших видів підприємництва.

 3. Види міжнародного бізнесу без створення нового суб'єкту господарювання.

 4. Стратегічна орієнтація країн-донорів та країн-рецепієнтів.

 5. Систематизація СП за організаційними ознаками.


Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 8

 1. Глобально-економічні фактори, які впливають на маштаби, динаміку та результативність міжнародних спільних підприємств.

 2. Об'єктивні основи створення спільних підприємств.

 3. Економічна сутність понять підприємства з іноземними інвестиціями.

 4. Загальноекономічні фактори окремих країн.

 5. Фактори зовнішнього середовища міжнародної спільної підприємницької діяльності.Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 9

 1. Поняття загальнодоступної та конфеденційної інформації про партнера.

 2. Торговельні референції при оцінці партнера при створенні СП.

 3. Збирання та вивчення інформаційних даних про партнера.

 4. Методи проведення комплексної оцінки партнерів при створенні спільного підприємства.

 5. Особливості банківських референцій при діагностиці партнера.


Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 10

 1. Послідовні етапи порядку створення спільних підприємств в Україні.

 2. Правовий захист через двох- та багатосторонні інвестиційні угоди.

 3. Залучення інвестицій та загальні норми режиму.

 4. Умови ввозу прямих іноземних інвестицій.

 5. Визначення інвестицій та інвесторів в міжнародній практиці.Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 11

 1. Принципи регулювання міжнародної спільної підприємницької діяльності.

 2. Галузі господарства, які є пріоритетними для залучення іноземного капіталу.

 3. Мінімальна доля участі національного капіталу в спільному підприємстві.

 4. Положення та інструкції, що регулюють діяльність міжнародних спільних підприємств в Україні.

 5. Основне положення відносно гарантій для іноземного інвестора.


Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 12

 1. Правові, адміністративні, економічні та соціально-психологічні методи регулювання міжнародної спільної підприємницької діяльності.

 2. Мотивація транснаціональних корпорацій при створенні СП.

 3. Поняття репатріації прибутку.

 4. Основні стримуючі фактори для країни-рецепієнта.

 5. Мотивація країн залучення капіталу.Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 13

 1. Мотивація безпосередніх інвесторів при створенні СП.

 2. Основне положення відносно гарантій для іноземного інвестора.

 3. Принципи регулювання міжнародної спільної підприємницької діяльності.

 4. Мінімальна доля участі національного капіталу в спільному підприємстві.

 5. Залучення інвестицій та загальні норми режиму.


Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 14

 1. Послідовні етапи порядку створення спільних підприємств в Україні.

 2. Галузі господарства, які є пріоритетними для залучення іноземного капіталу.

 3. Поняття загальнодоступної та конфеденційної інформації про партнера.

 4. Методи проведення комплексної оцінки партнерів при створенні спільного підприємства.

 5. Мотивація транснаціональних корпорацій при створенні СП.Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 15

 1. Основне положення відносно гарантій для іноземного інвестора.

 2. Основні стримуючі фактори для країни-рецепієнта.

 3. Юридичні аспекти інформаційного аналізу.

 4. Торговельні референції при оцінці партнера при створенні СП.

 5. Галузі господарства, які є пріоритетними для залучення іноземного капіталу.


Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 16

 1. Можливі шляхи оптимізації діяльності українсько-зарубіжних спільних підприємств.

 2. Принципи взаєморозуміння партнерів у прийнятті рішень.

 3. Особливості менеджменту, маркетингу, фінансової сфери та виробництва у функціонуванні спільних підприємств.

 4. Вплив національних культур партнерів на діяльність спільного підприємства.

 5. Історичні, культурні, політичні та економічні аспекти діяльності українсько-зарубіжних спільних підприємств.Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 17

 1. Основні інституції сприяння спільному підприємництву.

 2. Еволюція системи оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями.

 3. Статус підприємства з іноземними інвестиціями.

 4. Правове забезпечення в сфері діяльності спільних підприємств.

 5. Етапи формування правових регуляторів діяльності спільних підприємств.


Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 18

 1. Комплекс нормативно-законодавчого регулювання міжнародного спільного підприємництва.

 2. Визначення ефективності участі в інвестиційному проекті національного та закордонного партнерів

 3. Економічний ефект діяльності спільного підприємства.

 4. Складові економічної обгрунтованості проекту спільного підприємства.

 5. Потенційні обов'язки в оцінці партнера.Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 19

 1. Статус підприємства з іноземними інвестиціями.

 2. Визначення ефективності участі в інвестиційному проекті національного та закордонного партнерів

 3. Особливості менеджменту, маркетингу, фінансової сфери та виробництва у функціонуванні спільних підприємств.

 4. Історичні, культурні, політичні та економічні аспекти діяльності українсько-зарубіжних спільних підприємств.

 5. Можливі шляхи оптимізації діяльності українсько-зарубіжних спільних підприємств.


Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.


^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 20

 1. Економічний ефект діяльності спільного підприємства.

 2. Потенційні обов'язки в оцінці партнера.

 3. Комплекс нормативно-законодавчого регулювання міжнародного спільного підприємництва.

 4. Еволюція системи оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями.

 5. Історичні, культурні, політичні та економічні аспекти діяльності українсько-зарубіжних спільних підприємств.Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 21

 1. Вплив національних культур партнерів на діяльність спільного підприємства.

 2. Принципи взаєморозуміння партнерів у прийнятті рішень.

 3. Визначення ефективності участі в інвестиційному проекті національного та закордонного партнерів

 4. Складові економічної обгрунтованості проекту спільного підприємства.

 5. Особливості менеджменту, маркетингу, фінансової сфери та виробництва у функціонуванні спільних підприємств.


Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 22

 1. Визначення ефективності участі в інвестиційному проекті національного та закордонного партнерів

 2. Збирання та вивчення інформаційних даних про партнера.

 3. Послідовні етапи порядку створення спільних підприємств в Україні.

 4. Галузі господарства, які є пріоритетними для залучення іноземного капіталу.

 5. Правові, адміністративні, економічні та соціально-психологічні методи регулювання міжнародної спільної підприємницької діяльності.Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 23

 1. Мотивація транснаціональних корпорацій при створенні СП.

 2. Основні стримуючі фактори для країни-рецепієнта.

 3. Мотивація країн залучення капіталу.

 4. Мотивація безпосередніх інвесторів при створенні СП.

 5. Особливості політичних, ресурсних та економічних факторів, що впливають на результативність діяльності спільних підприємств.Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 24

 1. Фактори, що стримують розвиток іноземної підприємницької діяльності для країни-рецепієнта.

 2. Стратегічна орієнтація країн-донорів та країн-рецепієнтів.

 3. Аналітичні показники результативності діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

 4. Класифікація спільних підприємств за різними ознаками інвестування.

 5. Переваги спільного підприємства серед інших видів підприємництва.Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 25

 1. Фактори внутрішнього середовища міжнародної спільної підприємницької діяльності в Україні.

 2. Фактори вибору форм та видів міжнародного бізнесу.

 3. Сучасні тенденції спільного підприємництва.

 4. Оцінка показників розвитку міжнародної спільної підприємницької діяльності в Україні.

 5. Особливості спільного підприємства як виду підприємництва із створенням нового суб'єкту господарювання.


Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 26

 1. Особливості політичних, ресурсних та економічних факторів, що впливають на результативність діяльності спільних підприємств.

 2. Аналітичні показники результативності діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

 3. Фактори вибору форм та видів міжнародного бізнесу.

 4. Класифікація спільних підприємств за різними ознаками інвестування.

 5. Фактори, що стримують розвиток іноземної підприємницької діяльності для країни-рецепієнта.Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.


^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 27

 1. Мотивація безпосередніх інвесторів при створенні СП.

 2. Особливості політичних, ресурсних та економічних факторів, що впливають на результативність діяльності спільних підприємств.

 3. Мотивація країн залучення капіталу.

 4. Основні стримуючі фактори для країни-рецепієнта.

 5. Правові, адміністративні, економічні та соціально-психологічні методи регулювання міжнародної спільної підприємницької діяльності.


Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.


^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 28

 1. Визначення ефективності участі в інвестиційному проекті національного та закордонного партнерів

 2. Мотивація країн залучення капіталу.

 3. Послідовні етапи порядку створення спільних підприємств в Україні.

 4. Основні стримуючі фактори для країни-рецепієнта.

 5. Збирання та вивчення інформаційних даних про партнера.Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.


^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 29

 1. Основні стримуючі фактори для країни-рецепієнта.

 2. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну.

 3. Фактори внутрішнього середовища міжнародної спільної підприємницької діяльності в Україні.

 4. Фактори вибору форм та видів міжнародного бізнесу.

 5. Фактори внутрішнього середовища міжнародної спільної підприємницької діяльності в Україні.


Зав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.


^ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра „Менеджменту ЗЕД”

Спеціальність 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Дисципліна „ Спільне підприємництво ”
Контрольна робота

Варіант 30

 1. Особливості спільного підприємства як виду підприємництва із створенням нового суб'єкту господарювання.

 2. Стратегічна орієнтація країн-донорів та країн-рецепієнтів.

 3. Переваги спільного підприємства серед інших видів підприємництва.

 4. Мотивація безпосередніх інвесторів при створенні СП.

 5. Аналітичні показники результативності діяльності підприємств з іноземними інвестиціямиЗав. кафедрою: д.е.н., проф. Румянцев А.П.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами-заочниками iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами-заочниками iconПередмова
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи студентами спеціальності 050106 "Облік І аудит" заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами-заочниками iconРекомендації щодо виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи з курсу «Організаційне проектування підприємства» є складовою частиною навчального процесу, формою проміжного...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами-заочниками iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів...
Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам при плануванні та виконанні контрольної роботи. Вони містять перелік...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами-заочниками iconТа методичні рекомендації щодо Виконання курсових робіт Дніпропетровськ 2013
України дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення». Вони містять методичні рекомендації...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами-заочниками iconТа методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт Дніпропетровськ 2012
Дсту 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення”. Вони містять методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами-заочниками iconМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи
Економіка природокористування” для студентів денної І заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю 040106 – «Екологія, охорона...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами-заочниками iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» розробили
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами-заочниками iconЗагальні методичні вимоги до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів-бакалаврів за напрямом підготовки...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами-заочниками iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Державне та регіональне управління: Метод рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка