1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської діяльності Господарське право: поняття, предмет І методи правового регулювання
Скачати 88.57 Kb.
Назва1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської діяльності Господарське право: поняття, предмет І методи правового регулювання
Дата конвертації26.06.2013
Розмір88.57 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Право > Закон

 1. Підприємництво як вид господарської діяльності: поняття, ознаки, види та принципи здійснення.

 2. Загальна характеристика та види суб’єктів господарювання

 3. Правовий статус фізичних осіб – підприємців.

 4. Підприємства як суб’єкти господарської діяльності: загальна характеристика та класифікація.

 5. Господарські товариства: загальна характеристика та види.

 6. Акціонерні товариства.

 7. Поняття, види та організаційно-правові форми об’єднань підприємств.

 8. Поняття легалізації господарської діяльності та її складові.

 9. Дозвільна система у сфері господарської діяльності.

 10. Порядок ліквідації суб’єкта господарської діяльності.

 11. Провадження у справах про банкрутство.

 12. Майно у сфері господарської діяльності: поняття, види та джерела формування.

 13. Методи, засоби та форми державного регулювання економіки в Україні.

 14. Правове регулювання захисту прав споживачів.

 15. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.

 16. Зміст та форма господарського договору.

 17. Поняття, ознаки та класифікація господарських договорів.

 18. Поняття та види господарських санкцій.

 19. Монопольне становище суб’єктів господарювання та зловживання ним.

 20. Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви.

 21. Правове регулювання концесійної діяльності в Україні.

 22. Правовий режим іноземних інвестицій в Україні.

 23. Особливості правового становища фондової біржі.

 24. Правове регулювання аудиторської діяльності.

 25. Особливості правового регулювання торговельно-біржової діяльності.

 26. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).

 27. Правове регулювання інноваційної діяльності в Україні.

 28. Капітальне будівництво і його нормативно-правове регулювання.

 29. Комерційне посередництво (агентська діяльність) як вид підприємницької діяльності.

 30. Судовий і третейський захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.


Програма курсу
Тема 1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської діяльності

Господарське право: поняття, предмет і методи правового регулювання.

Поняття, ознаки та види господарської діяльності. Загальні принципи господарювання.

Підприємництво як вид господарської діяльності: поняття, ознаки, види та принципи здійснення.

Джерела господарського права. Поняття та система господарського законодавства.
^ Тема 2. Правовий статус суб’єктів господарювання

Загальна характеристика та види суб’єктів господарювання

Правовий статус фізичних осіб – підприємців.

Підприємства як суб’єкти господарської діяльності: загальна характеристика та класифікація. Правовий статус окремих видів підприємств.

Господарські товариства: загальна характеристика та види. Акціонерні товариства. Товариства з обмеженою відповідальністю. Товариства з додатковою відповідальністю. Повні товариства. Командитні товариства.

Поняття, види та організаційно-правові форми об’єднань підприємств. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії.

Особливості правового статусу неприбуткових організацій у сфері господарювання.
^ Тема 3. Легалізація господарської діяльності

Поняття легалізації господарської діяльності та її складові.

Державна реєстрація суб’єктів господарювання.

Дозвільна система у сфері господарської діяльності.

Ліцензування та патентування господарської діяльності.

^ Тема 4. Припинення діяльності суб’єктів господарювання

Поняття, форми та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання.

Порядок ліквідації суб’єкта господарської діяльності. Порядок реорганізації суб’єкта господарської діяльності.

Банкрутство як підстава примусової ліквідації суб’єкта підприємницької діяльності. Провадження у справах про банкрутство. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності.
^ Тема 5. Правовий режим майна суб’єктів господарювання

Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Майно у сфері господарської діяльності: поняття, види та джерела формування.

Право власності як основне речове право у сфері господарювання. Право господарського відання, оперативного управління та інші речові права суб’єктів господарювання.

Особливості правового режиму окремих видів майна суб’єктів господарювання.

Правове регулювання приватизації державного і комунального майна.
^ Тема 6. Господарські зобов’язання та договори

Поняття та види господарських зобов’язань. Виникнення, виконання, зміна та припинення господарських зобов’язань.

Поняття, ознаки та класифікація господарських договорів. Зміст та форма господарського договору.

Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів. Особливості укладання окремих видів господарських договорів. Забезпечення належного виконання господарських договорів.

Правове регулювання ціноутворення в Україні.
^ Тема 7. Відповідальність за правопорушення у сфері господарської діяльності

Господарсько-правова відповідальність: поняття, підстави та межі.

Поняття та види господарських санкцій. Відшкодування збитків. Штрафні санкції. Оперативно-господарські санкції. Адміністративно-господарські санкції.

Адміністративна відповідальність у сфері господарської діяльності.

Кримінальна відповідальність у сфері господарської діяльності.
^ Тема 8. Правові основи державного впливу на економіку та господарську діяльність

Поняття державного регулювання господарської діяльності.

Методи, засоби та форми державного регулювання економіки в Україні.

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності.

Державна підтримка підприємництва.

Правове регулювання захисту прав споживачів.
^ Тема 9. Правове регулювання економічної конкуренції в Україні

Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства. Поняття економічної конкуренції.

Монопольне становище суб’єктів господарювання та зловживання ним. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю. Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви.

Правовий статус та порядок діяльності Антимонопольного комітету України. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання.
^ Тема 10. Правова робота в діяльності суб'єктів господарювання

Поняття правової роботи у сфері господарювання. Зміст і види правової роботи суб'єкта господарювання.

Захист прав суб'єктів господарювання при здійсненні державними контролюючими органами перевірок їхньої діяльності.

Судовий і третейський захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

Організація правої роботи щодо запобігання й усунення неправомірних поглинань і захоплень підприємств.
^ Тема 11. Особливості правового регулювання в окремих сферах господарювання

Галузі та види господарської діяльності.

Комерційне посередництво (агентська діяльність) як вид підприємницької діяльності.

Перевезення вантажів як вид господарської діяльності

Капітальне будівництво і його нормативно-правове регулювання.

Правове регулювання інноваційної діяльності в Україні.

Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).
^ Тема 12. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності

Поняття господарсько-торговельної діяльності та її правова природа.

Правове регулювання поставки та контрактації сільськогосподарської продукції.

Особливості правового регулювання торговельно-біржової діяльності.

Оренда майна та лізинг у сфері господарювання.

Товарообмінні (бартерні) відносини у сфері господарювання.

Правове регулювання зберігання у товарному складі.

Правове регулювання енергопостачання.
^ Тема 13. Правове регулювання фінансової діяльності

Поняття та правова природа фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Правовий режим фінансових послуг і державні обмеження у їх здійсненні.

Банківські операції та їх публічно-правові обмеження. Порядок відкриття та обслуговування банківського рахунка. Правове регулювання готівкових та безготівкових розрахунків.

Правове забезпечення страхування у сфері господарювання.

Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами. Особливості правового становища фондової біржі.

Правове регулювання аудиторської діяльності.

Особливості правового регулювання лотерейної діяльності в Україні.
^ Тема 14. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Тарифне і нетарифне регулювання, ліцензування і квотування.

Поняття, форма і зміст зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Особливості розрахунків за контрактами у сфері зовнішньоекономічної діяльності і механізм контролю за надходженням валютної виручки.

Правовий режим іноземних інвестицій в Україні.
^ Тема 15. Правове забезпечення спеціальних режимів господарювання

Поняття спеціальних режимів господарювання.

Поняття і типи спеціальних (вільних) економічних зон.

Правове регулювання концесійної діяльності в Україні.

Характеристика інших видів спеціальних режимів господарської діяльності.

Затверджено на засіданні кафедри цивільного права

(протокол № 1 від 29 серпня 2012 р.)

^ Перелік індивідуальних завдань

(тематика рефератів) з дисципліни „Господарське законодавство”

для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” та 6.030507 „Маркетинг” (денної форми навчання) на 2012-2013 н. р. 1. Цивільний та Господарський кодекси України як джерела господарського права України: порівняльна характеристика.

 2. Звичаї ділового обороту як джерело господарського права України.

 3. Роль матеріалів судової практики у правовому регулюванні господарської діяльності.

 4. Установчі документи суб’єктів господарської діяльності.

 5. Ліцензування певних видів господарської діяльності (зазначених у ч. 2 ст. 2 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

 6. Правовий статус фізичних осіб-підприємців та господарських організацій: порівняльна характеристика.

 7. Державні та комунальні підприємства: порівняльна характеристика.

 8. Особливості правового статусу іноземних підприємств.

 9. Виробничі кооперативи та підприємства споживчої кооперації: порівняльна характеристика.

 10. Особисте селянське господарство та фермерське господарство: порівняльна характеристика.

 11. Фермерське господарство та сільськогосподарський кооператив: порівняльна характеристика.

 12. Персональні товариства та товариства об’єднання капіталів: порівняльна характеристика.

 13. Історія виникнення господарських товариств.

 14. Цінні папери як особливий вид майна суб’єктів господарської діяльності.

 15. Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу підприємства.

 16. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.

 17. Антимонопольно-конкурентне законодавства зарубіжних країн.

 18. Порівняльна характеристика адміністративних та адміністративно-господарських санкцій за правопорушення у сфері господарської діяльності.

 19. Порівняльна характеристика кримінальної та адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності.

 20. Тарифні методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 21. Нетарифні методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 22. Стандартизація та сертифікація у сфері господарської діяльності.

 23. Правове регулювання захисту прав споживачів.

 24. Правове регулювання проведення органами державної влади перевірок діяльності підприємців.

 25. Правове регулювання рекламної діяльності.

 26. Правовий захист комерційної таємниці.

 27. Комерційне (фірмове) найменування суб’єктів підприємницької діяльності.

 28. Відповідальність за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

 29. Відшкодування збитків, штрафні санкції та оперативно-господарські санкції: порівняльна характеристика.

 30. Особливості порядку вирішення спорів, що виникають із зовнішньоекономічних договорів.


Керівник курсу

викладач кафедри цивільного права Андрусяк Р. М.

Схожі:

1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської діяльності Господарське право: поняття, предмет І методи правового регулювання icon1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності
Господарське право комплексна галузь права, в якій зібрано правові норми основних галузей права, приурочені до одного предмета правового...
1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської діяльності Господарське право: поняття, предмет І методи правового регулювання iconПлан. Загальна характеристика земельного права : поняття, відносини...
Загальна характеристика земельного права : поняття, відносини та предмет правового регулювання
1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської діяльності Господарське право: поняття, предмет І методи правового регулювання iconПредмет І методи господарського права
Господарське право це самостійна галузь права, яка визначає основні засади господарювання І регулює господарські відносини, що виникають...
1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської діяльності Господарське право: поняття, предмет І методи правового регулювання icon1. перелік питань з курсу "Господарське право"
...
1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської діяльності Господарське право: поняття, предмет І методи правового регулювання iconПрограмові вимоги з навчальної дисципліни «господарське процесуальне право»
Поняття І система принципів господарського процесуального права. Значення принципів у нормотворчій І застосовній діяльності господарського...
1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської діяльності Господарське право: поняття, предмет І методи правового регулювання iconПлан анотація вступ основна частина. Загальна характеристика, предмет...
Основна частина. Загальна характеристика, предмет І методи бухгалтерського обліку
1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської діяльності Господарське право: поняття, предмет І методи правового регулювання iconПерелік теоретичних питань з навчальної дисципліни “цивільне право”...
Поняття цивільного права, предмет та метод його регулювання. Поняття та загальні засади цивільного законодавства України
1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської діяльності Господарське право: поняття, предмет І методи правового регулювання iconПлан. Поняття правоохоронної діяльності як об’єкта кримінально-правового...
Під правоохоронною діяльністю як об’єктом кримінально-правового захисту розуміється реалізація працівниками державних органів під...
1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської діяльності Господарське право: поняття, предмет І методи правового регулювання iconЛекц І й н І матер І а л и
Поняття господарського права та господарської діяльності
1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської діяльності Господарське право: поняття, предмет І методи правового регулювання iconПлан Шлюбно-сімейне право України: поняття І предмет правового регулювання...
Крім того, шлюбно-сімейне право України регу­лює відносини усиновлення (удочеріння), опіки й піклування І т д
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка