Лекція Корпоративні або пайові інвестиційні форми які правадять госп діяльність, яка повязана з обєднанням, залученням грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку
Скачати 137.99 Kb.
НазваЛекція Корпоративні або пайові інвестиційні форми які правадять госп діяльність, яка повязана з обєднанням, залученням грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку
Дата конвертації26.06.2013
Розмір137.99 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Право > Лекція
Лекція

Корпоративні або пайові інвестиційні форми які правадять госп діяльність, яка повязана з обєднанням, залученням грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку.

Пайовий інвест фонд – активи що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами і обліковються останньою окремо від резульатів її господарської діяльності.

Натомість статус юр особи має корпоративний інвест фонд – інститут спільного інвестування, ств як правило у формі ВАТ і провадить діяльність виключно зі спільного інвестування.

Указ Президента “про інвест фонди і інвест компанії”.

^ Ознаки інститутів спільного інвестування:

1) здійснення діяльності зі спільним інвестуванням – д-сть повязана з обєднанням або залученням грошових фондів інвесторів, з метою отримання прибутку від подальшого інвестування таких коштів.

2) Спеціальна реєстрація (ДКЦПФР)

3) Наявність регламенту – визначає особливості діяльності інституту спільного інвестування;

- інвестиційну декларацію – складова регламенту, яка одноасно є додатком до договору з компанією управління активами, в ній деклар основні напрямки і обмеження даного інституту.

^ Види інституту спільного івестув-ня:

1. Залежно від напрямку здійсн госп д-сті:

- відкритого – якщо бере на себе зобовязання здійсн в будь-який час на вимогу інвесторів;

- інтервального – яка бере на себе зобов на вимогу інвесторів в термін який є зазначеним в проспекті емісії цінних паперів;

- закритого – якщо цінні папери викупаються до мом реорганізації чи ліквідації.

^ 2. Залежно від терміну дії:

- строкові;

- безстрокові.
Стадії приватизації:

1) Опублікування списку обєктів які підлягають приватизації. Заява подається до Фонду держ майна або його регіональних відділень, у письмовій формі, якщо приватизовується цілісний майновий комплекс, або мова йде про придбання контрольного пакету акцій – тоді покупець також зобов подати дод бізнес-план або техніко-економічне обгрунтування післяприватизаційного розвитку обєкта. Строк розгляду – 1 місяць, а протягом 5 днів повідомляється про прйняті наслідки заінтересовані особи. Обєкти не можуть бути приватзовані якщо: - коли продавцем або покупцем не може бути ними визнана за ст8 ЗУ “Про прив держ майна”, - якщо законом встановлено обмеж по приватизації обєкта; -якщо майно включено доперелікку обєктів, прив-ція яких неможлива;

2) ^ Прийняття рішення по приватизації обєкта на підставі заяви або держ порограми приватизації. 1 місць на затвердеження складу комісії з приватизації і визначити строк подання нею проекту плану реалізації. Як правило цей строк не може бути більше 2 місяців. До складу комісії входять:

- представники представницького органу турд колективу;

- антимонопольний комітет;

- представники держ органу приватизації;

- представники фін органів – всі ці органи мають рівно 5 днів, щоб делегувати до складу комісії. Положення про комісію з приватизації. Завдання – проведення інвертизації і її контроль; розробка проекту плану інвертизації;

3) Опублікування інформації в ЗМІ про прийняте рішеня щодо приватизації даного обєкту.

4) Проведення аудитирської перевірки, фін звітності підприємства;

5) Затвердження плану приватизації або плану розміщення акцій.
окремі режими майна

цінні папери

корпоративні права
Семінар з 12.10.11

Д/ЗГосподрські зодобвязання

Лекція 12.10.11

Господарські договори

1)Поняття та ознаки господарського договору

2)Функції госп. договору

3)Види господарських договорів

4)Порядок укладення, зміни та укладення господ договорів

5)Зміст гсоподарського договору

6)Форма господарського договору

7)Забезпечння належного виконання господарських договорів

ст179-188 ГК

^ Термін “госоподарський договір” вживається в таких значеннях:

1) як угода (правочин), яка породжує права і обовязки уч-ів госп відносин;

2) як зобовязання сторін, яке грунтується на укладеній угоді – основне значення;

3) як правовий документ, в якому фіксується факт угоди і зміст зобовязання.

Ознаки:

1) Особливий субєктний склад;

2) спрямованість на забезпечення господарської діяльності учасників договірних відносин. Завжди укладається із господарською метою;

3) тісний звязок з плановим процесом. На трьох рівнях: внутрішньопдприємницькому(локальному), державному, комунальному(якщо стсується певних місцевостей);

4) поєднання в госоподарському договорі як майнових так і організаційних елементів;

5) обмеження договірної свободи з метою захисту інтересів споживачів, а також загальногосподарських інтересів. Аби не було зловживань (монопольного характеру, відмивання нелегальних грошових потоків). Н-ад коли великі супермаркети навязують постачальнику мерчандайзингові послуги, тобто оплату місцерозташування товару.

6) можливість відступлення від принципу рівності сторін (державні контракти), н-ад зміна договору лише тим субєктом, що його уклав.

Господарський договір – зафіксовані в спеціальному правовому документі на підставі угоди зобовязання учасників господарських відносин (сторін такого договору), спрямовані на обслуговування, забезпечення їх гос д-сті, госп потреб, що грунтуються на оптимальному врахування як інтересів сторін так і загальногоспдарського інтересу.
№2 Функції господарських договорів – це основні напрямки дії господарського договору або ті економічні результати досягнення яких забезпечується у разі застосування правової форми господарського договору.

^ Загальні функції:

- регулятивна функція;

- координаційна;

- контрольно-інформаційна;

- охоронна

Спеціальні функції:

- функція планування госп д-сті;

- функція опосередкування між субєктами господарювання

- функція узгодження економічних інтересів сторін договірного звязку з урахуванням загальногосподарського інтересу.

Регулятивна функція – за доп госп дог здійснюється регулювання між сторнами за їх домовленістю відповідно до інтресів сторін.

Госп дог – індивідуальний правовий акт.

Координаційна функція – сторни госп дог розробляють умови шляхом узгодження своїх позицій щодо змісту договору, але з урахуванням приписів закону. На кожній стадії кожна сторона діє з урахуванням своїх господарських інтересів, однак з досягенням компромісу.

Контрольно-інформаційна функція – за допомогю госп договору здійснюється контроль за ефективністю діяльності субктів господарювання.

Охоронна функція – можливість забезпечити захист прав і законних інтерсів сторін договору.

Функція планування – поточної діяльності субєктів господарської діяльності. (ст183ГК; ЗУ”Про державне замовлення для задоволення потреб”; ЗУ “Про здійснення державних закупівель”)

Функція узгодження – випливає із ч2 ст193 ГК.
№3 Класифікація

За підставами виникнення договірних зобовязань:

- Планові – як правило укладається на підставі прийнятого державного замовлення.

- Регульовані – уклдаються вільно, зміст визначається за домовленістю сторін.
За...

- Горизонтальні – між рівноправними субєктами господарювання;

- Вертикальні – між нерівноправними субєктами господарювання.
^ За строком дії:

- Довгострокові договори (понад 5 р.) – договори оренди, договори поставки – переважання організаційних елементів;

- Середньострокові договори (від 1 до 5р.) – врівноважуються оргнаізаційні і майнові елементи;

- Короткострокові – преважають майнові елементи;

- Разові – суто майнові положення.
^ За тривалістю:

- Традиційні (договір куп-продажу, поставки);

- Новітні (договори факторингу, франчайзингу, девелоторський).
...

- поіменовані;

- непоімновані – як правило новітні договори.
^ За ступенем складності:

- Прості – в основі лежить лише 1 вид договору;

- Комплексні – (на спільне вирощування урожаю).
Залежно від ролі в установленні госопдарських звязків:

- генеральні договори;

- судоговори.
^ За економічним змістом і юридичними ознаками:

- договри на реалізацію майна (поставки, куп-пр, міни тощо);

- договори про надання послуг (освітніх, юридичних, медичних тощо) - не виникає матеріального результату;

- договори підрядні (на капітальне виробництво тощо) – виникає матеріальне благо;

- договори про спільну діяльність: 1)без обєднання вкладів, лише зусилля для досягення якоїсь однієї госп мети; 2) спільна д-сть з обєданням вкладів, створюються прості товариства (засновницький договір).
^ За ознакою можливості чи ні корегування умов дог:

- Некореговані (договори приєднання тощо)– ті, які сторони укладають на заздалегідь визначених умовах;

- Кореговані – звичайні господарські договори.
У разі використання при встановленні госп звязку попередніх договорів, відносини між їх учасниками оформляються основними договорами після попереднього.

- Основний договір – укладається не пізніше 1 року;

- Попердній договір – має бути попердня домовленість сторін по всіх ітсотних умовах.
^ Залежно від домінування майнових або організаційних мометів:

- Майнові (поставки, підрядні);

- Організаційні – ст186 ГК.
Лекція 19.10.2011

Укладення господарського договору

Конкурентні способи укладення дог:

- торги - аукціони, тендери – застосування таких процедур – ст185ГК; ЗУ про приватизацію держ майна ст15,16.

- конкурси

- двоступеневі торги(переговори);

- процедура запиту цінових пропозицій;

- процедура попередньої кваліфікації.

Торги

1) Торги на реалізацію робіт та послуг

2) Торги на придбання майна

Конкурс

- комерційний

- некомерційний – ціна стала

^ Торги і конкурси поділ. на:

- відкриті

- закриті лише обмежене коло осіб, спец запрош претенденти

- такі, що здійсн з попер атестацією виконавців – видають свої тендерні пропозиції, пройшли попер кваліфікацію.

Конкурентні переговори(двоступеневі торги)

На 1 етапі виконавці подають свої тендерні пропозиції без зазначення ціни.

На 2 етапі виконавці подають остаточну тендерну пропозицію, уточнену, із заначенням ціни.

Процедура запиту цінових пропозицій – викор для держ закупівель, якщо вартість не перевищує 200тис грн, застос для держ закупівель, для товарів для яких є постійно діючий ринок.

Для отримання цінової пропозиції замовник відсилає запит не менше 3 учасникам і подає у держ друков орган з питань держ закупівель оголошення, також розміщ на веб-порталі. Надсилати такі пропозицію мають право всі зацікавлені особи. Строк подання таких цінових пропозицій – не менше ніж 10роб днів з дня коли вийшла публікація. Кожен уч-ик має подати лише 1 цінову пропозицію, без змін, подається в письмовій формі, скріплена печаткою, з підписом уч-ка.

Цінові пропозиції відкрив в установлений час, складається протокол, на запит кожного з уч-ів копія протоколу надається протягом 1 роб дня. 5 днів надається для визначення переможця.

Процедура попередньої кваліфікації

Застосов для кваліфікаційної відповідності фін-економ стану і можливостей уч-ів. Уч-ів має бути не менше 2. Строк – не менше 30дн для подання пропозицій від дня подання оголошення в друкованому органі або на веб-порталі. Якщо процедура спрощена – не менше 15дн. Відкриття відбув в день закінчення строку, всі уч-повідомляються, перевіряється наявність всіх необхідних док-ів і ведеться протокол. Після розкриття пропозицій замовник перевіряє можливості уч-ів.

^ Неконкурентні способи

- проведення прямих переговорів

- ст181 укладення електорнних договорів

На 1 стадії маємо розробити проект договоруі надіслати його контрагенту, засобами поштового звязку.

Контрагент надсилає протокол розбіжностей який містить порівняльну таблицю, з однієї сторони запропонованими

Узгодження розбіжностей, або підписання або ні, коли скл протокол знову розбіжностей, щодо компромісного рішеннях

Стадія судового процесу

Кожна стадія в основному займає по 20дн

На практиці відбувається все набагато простіше, але виникає питання чи взагалі таких договір можна вважати укладеним, тому що не зрозуміло чи досягнута згода по всіх істотних умовах; чи можна вважати електоронний док-ет в разі доказу.

4 2011 Вісник госп суд-ва акт публікаці Мілош “Пр аспекти укладення дог в мережі інтернет” ст67-69; “Огляд судової практики” Тінько “Електронні док-ти як предмет судового розгляду – 2010р №5” ст57-62

Відповідно до ^ ЗУ ст5 “Електронний документообігелекторний док-ет – інформація зафіксована у вигляді електронних док-ів, він може бути створений переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальній формі.

ст207ЦК – предбачає можливість розгляду електронної форми.

Чи має на сьогодні право уладення електорнна форма – сук-ть засобів зображення, фіксації та передачі договірної інформації.

форму у цьому аспекті потрібно відрізняти від порядку укладення договору; взаємні дії сторін, які мпрямовані на визначення змісту договірного зобовязання.

^ Постанова КМУ “порядок засвідчення наявності електорнного док-та або електронних даних на певний момент часу”. Час – встановлюється надійним електронним підписом.

^ ЗУ “Про електронний цифровий підпис”

Електронний цифровий підпис – вид електронного підпису отриманого за результатами критографічного перетворення набору електронних даних, який дод до цього набору або логічно з ним поєднується і дає можливість підтвердити його цілісність та індентифікувати підписувача. За пр статусом цей підпис прирівнюється до влсноручного підпису.

Електронний підпис використовується в електронному банку.

^ Проведення прямих переговорів

ст183ГК – вивчити

Держ замовлення є обовязковим для держ підприємств, монополістів.

Виконавець держа замовлення звільн від обов укоад держ контракту на умовах визначених замовленям на підставі визнання судом такого замовлення недійсним.

Форма контракту завжди письмова.

Держава в особи КМУ виступає гарантом держ замовленням.

^ Основні засади зміни і розірвання договорів

Вхідний рестраційний номер документа, прізвище, ініціали, посаду, штамп, дата розписки – необхідно щоб розписка мала якусь юридичну силу.

№5

Зміст господарського договору – встановлюють умови дого, які визначені угодою його сторін спрямовані на становлення, зміну або припинення госопдарських зобовязань. Поділ на обовзкові (зідно законодавства) та необовязкові (за погодженням сторін).

^ За ознакою відповідності умов певного виду дог:

- умови істотні: предмет, сторк, ціна, конкретизуються в залежності від виду дог.

- звичайні – умови господарського договру, які є хар-ми для певного його виду, але відсутність яких у дог не впливає на його юр силу.

- випадкові – які відзеркалюють специфіку договірного звязку між його сторонами, але не впливають на юр силу договору і навіть не є хар-ми для того виду дог до складу якого вони включені.

Ціни:

- вільні, за погодженням сторін, принцип свободи договору.

- комунальні, державні: фіксовані і регульовані(передбачають максим або мінім межі)
№6 Форма господарського договору

За заг правилом госп дог укладається у письмовій формі. ст181 ч1 ГК, ст208ЦК – зумовлен необхідністю ведення обліку госп діяльності. Має модифікації:

- повна письмова форма – в судовій практиці;

- скорочена (спрощена);

- типова форма

- стандартний договір – коли маємо бланк, визначений законодавчими актами, або субєктами госп-ня (дог приєднання)

- нотаріальна форма – у вип прямо передбачених зак-ом.

- держ реєстрація госп договорів – угоди з нерухомістю, про спільну д-сть, види інвестиційних договорів, концесія тощо. Контрольна функція за законністю положень чинному зак-ву; облікова ф-ція; статистична функція – виконує державна реєстрація договорів.

№7 Забезпечення належного виконання господарських договорів

ст193 ГК

Сторни госпдог повинні виконувати свої зобовязання:

- належним чином – відповідно до закону, вимог підзаконних акті, вимог договору, до правил ділового обороту.

- реального виконання

- з дотримання інтересів контрагента та загального господарского інтересу.

Порука, гарантія, застава і притримання – способи забезпечення договору.

Господарсько-пр способи – правова, претензійна позовна угода.
ДЗ

Модульний контроль тестовий і письмовий

Письмові питання різні

Корпоративні права, цінні папери, приватизація, види майна, типи майна + теми семінарів

Господарські договори
Лекція 26.10.2011

Договір лізингу

Договір оренди державного і комунального майна

ЗУ”Про оренду держ і комунального майна”

ЗУ від 10кв 1999р

^ Підзаконні нпа: Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду держ майна; Методика оцінки обєктів оренди від 10серпня 1999р.; Типовий договір оренди державного майна, що належить до держ власності; Порядок проведення конкурсу на право проведення держ майна

Можуть бути передані цілісні майнові комплекси

Обєкти, які можуть передаватись в оренду:

- майно, що не увійшло до статуних фондів господарських товариств, створених шляхом корпоратизації.

Обєкти, які можуть передаватись в оренду:

- які мають загально держ значення

- які не підлягають приватизації за ст5 ЗУ “Про приватизацію майна”;

- О, які включ до переліку права держ вл-ті, що не підлягають приватизації і випускають підакцизну продукцію.

^ Лист Фонду держ майна від 29червня 2006рокурозяснення що не все майно що перебуває на балансах відповідних органів...

Субєкти:

Орендодавці:

- ^ Фонд держ майна, його регіональні відділення і представництва – з приводу того майна, яке є предметом держ вл-ті;

- органи, упвноважені ВР АРК; органи місцевого самоврядування

- самі підприємства державні чи комунальні в таких випадках:

1) щодоокрмого індивідуально-визначеного майна

2) з приводу нерухомого майна, площа якого не перевищує 200м2

3) структурні підрозділи таких підприємств
Процедура укладення договорів щодо оренди держ і комунального майна

- Претендент подає заяву

- проект

- весь пакет док-ів щодо дог оренду держ майна

Орендодавець після отримання заявки має оголосити конкурс

Трудовий колектив має пріорітетне право на те щоб стати орендарем

Порядок проведення конкурсу встановлюють Фонд держ мйна, органи визначені ВР АРК, з приводу комун майна – органи м.с.

Ключові умови конкурсу:

- розмір орендної плати

- ефективне використання обєкта з його цільовим призначенням

- вимоги щодо експлуатації обєкта

Оцінка обєкта - щоб визначити базовий розмір орнедної плати:

Цілісні майнові комплекси і структурні підрозділи – оцінка здійснюється самостійно комісією,яка створена орендодавцем; органом управляти майном: інвентаризація і аудиторська перевірка

Нерхуоме майно – оцінка проводиться експертом, понад 200м2 – повинна бути затверджена органом управляти держ і комунальним майном

Перелік обєктів, оцінка яких не здійснюється – перелік Фонду держ майна
Істотні умови договору оренди:

- Обєкт

- Термін

- орендна плата

- порядок використанн

Схожі:

Лекція Корпоративні або пайові інвестиційні форми які правадять госп діяльність, яка повязана з обєднанням, залученням грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку iconТема 4 облік грошових коштів, операцій з іноземною валютою та інших коштів
Каса бюджетної установи,документальне оформлення надходження та використання грошових коштів
Лекція Корпоративні або пайові інвестиційні форми які правадять госп діяльність, яка повязана з обєднанням, залученням грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку icon17. Визначення термінів та мета складання Звіту про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів — це звіт, який відображає надходження І видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства...
Лекція Корпоративні або пайові інвестиційні форми які правадять госп діяльність, яка повязана з обєднанням, залученням грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку icon1. «Концепція управління фінансовою діяльністю суб'єктів підприємництва»
Відповідно до Закону України «Про підприємництво», підприємництво трактується як безпосередня самостійна, систематична, на власний...
Лекція Корпоративні або пайові інвестиційні форми які правадять госп діяльність, яка повязана з обєднанням, залученням грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку iconДля спрощення оцінки вартості ануїтетів існують відповідні формули
Амортизаційні відрахування прибавляються до суми чистого прибутку, бо вони не викликають відпливу грошових коштів
Лекція Корпоративні або пайові інвестиційні форми які правадять госп діяльність, яка повязана з обєднанням, залученням грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку icon1. Госп діяльність п-ва вимагає відповідного фінансового забезпечення....
Такими цілями є: досягнення фінансової рівноваги; виживання на ринку; одержання прибутку; економічне зростання
Лекція Корпоративні або пайові інвестиційні форми які правадять госп діяльність, яка повязана з обєднанням, залученням грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку iconГосподарські товариства це господарські організації, які ство­рюються...
Господарські товариства — це господарські організації, які ство­рюються фізичними та/або юридичними особами на договірних за­садах...
Лекція Корпоративні або пайові інвестиційні форми які правадять госп діяльність, яка повязана з обєднанням, залученням грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку iconТема: Складання документів з руху грошових коштів у касі
Мета: визначити порядок складання документів з руху грошових коштів у програмі «1С: Бухгалтерія 0»; виховувати почуття відповідальності,...
Лекція Корпоративні або пайові інвестиційні форми які правадять госп діяльність, яка повязана з обєднанням, залученням грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку iconТема: Складання документів з руху грошових коштів на рахунках у банку
Мета: визначити порядок складання документів з руху грошових коштів у банку у програмі «1С: Бухгалтерія 0»; виховувати почуття відповідальності,...
Лекція Корпоративні або пайові інвестиційні форми які правадять госп діяльність, яка повязана з обєднанням, залученням грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку iconЛекція 7 Тема Податки та податкова система
Матеріальною основою податків є реальна сума грошових коштів, що мобілізуються державою
Лекція Корпоративні або пайові інвестиційні форми які правадять госп діяльність, яка повязана з обєднанням, залученням грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку iconЛекція №3 Управлінський облік І звітність
Сучасні корпоративні інформаційні системи (кіс) грають дуже важливу роль у бізнесі. Киснув відбиває концептуальну й фізичну архітектури...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка