Методичні рекомендації з підготовки до комплексного державного екзамену розроблені на базі положення „Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №161 від 02.
Скачати 394.54 Kb.
НазваМетодичні рекомендації з підготовки до комплексного державного екзамену розроблені на базі положення „Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №161 від 02.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.06.2013
Розмір394.54 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯМетодичні рекомендації з підготовки до комплексного державного екзамену розроблені на базі положення „Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р., рекомендацій „Про порядок створення, організації та роботи Державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України”, затверджених Наказом Міністерства освіти України № 83-5/1259 від 29.12.1993 р.

Комплексний Державний екзамен проводиться на завершальному етапі навчання спеціаліста, містить комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки, ступінь оволодіння професійними знаннями та уміннями для виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

Мета державного екзамену – оцінка рівня професійних знань та навичок випускників.

Завдання методичних рекомендацій - надати студентам допомогу у підготовці до комплексного державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

Надані методичні рекомендації вміщують два блока завдань (теоретичний та практичний), які сформовані з дисциплін, вказаних в освітньо-професійній програмі підготовки спеціаліста, спеціальність 7.03040101 „Правознавство” (підприємницьке право, актуальні проблеми теорії держави та права, актуальні проблеми адміністративного права).

Кожний білет до комплексного державного іспиту складається з 3 теоретичних питань та 1 практичного завдання. Комплексний державний екзамен проводиться в усній формі. Відповіді оцінюються за бальною системою: 4 бали за теоретичні питання і 1 бал за практичне завдання.
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

складання державних екзаменів
При складанні державних екзаменів за відповіді на кожне теоретичне питання білету виставляється окрема оцінка.

Оцінка за складання державного екзамену виставляється як середнє арифметичне з двох складових теоретичної і одної - практичної частини.

^ Сукупність оцінок в цілому по теоретичній і практичній частині складає диференційну оцінку за державний екзамен.

"Відмінно" - виставляється, якщо при відповіді на основні питання екзаменаційного білету і вирішення практичного завдання, студент виявив всебічні, систематизовані, глибокі знання програмного матеріалу, уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою на рівні творчого використання.

"Добре" - виставляється, якщо при відповіді на питання екзаменаційного білету і вирішення практичного завдання, студент виявив повне знання програмного матеріалу, успішне виконання завдань і засвоєння основної літератури, передбаченої програмою на рівні аналогічного відтворення.

"Задовільно" - виставляється, якщо при відповіді на основні питання екзаменаційного білету і вирішення практичного завдання, студент виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, що необхідний для подальшого навчання і роботи, здатність упоратися з виконанням завдань, передбачених програмою на рівні репродуктивного відтворення.

"Незадовільно" - виставляється, якщо при відповіді на основні питання екзаменаційного білету і вирішення практичного завдання, студент виявив серйозні пробіли в знаннях основного матеріалу, допустив принципові помилки при виконанні завдання на рівні нижче репродуктивного відтворення.


^ ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

з курсу «Актуальні проблеми господарського права»

 1. Система та структура господарського права України.

 2. Проблеми вдосконалення господарського законодавства України

 3. Співвідношення господарського права з цивільним правом України.

 4. Прогалини в господарському праві та господарському законодавстві України.

 5. Завдання, права та обов’язки суб’єкта господарського права.

 6. Сучасні організаційно-правові форми підприємств в Україні.

 7. Правовий статус акціонерного товариства в України.

 8. Проблеми правового регулювання діяльності господарських об’єднань.

 9. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ.

 10. Система господарських договорів за законодавством України.

 11. Особливості виконання господарських договорів.

 12. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству.

 13. Провадження у справах про банкрутство.

 14. Правовий статус ринку цінних паперів в Україні.

 15. Світові тенденції в сфері боротьби з економічною недобросовісною конкуренцією.

 16. Проблеми контролю за концентрацією суб’єктів господарювання.

 17. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 18. Правове регулювання лізингових операцій в Україні.

 19. Правовий статус ринку аудиторських послуг в Україні.

 20. Правова специфіка транспортних господарських договорів.

 21. Правовий статус фондової біржи в Україні.

 22. Світовий вплив економічної кризи на основні світові фондові біржи.

 23. Дефолт – поняття та ознаки, правова характеристика.

 24. Проблеми правового регулювання грошової діяльності в Україні.

 25. Основні засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 26. Компетенція органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 27. Правовий статус торгово-промислових палат в Україні.

 28. Колізійні питання правового режиму іноземних інвестицій в Україні.

 29. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 30. Сучасні тенденції зближення цивільного та господарського права.

.

^ СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
Задача 1.

Державна податкова адміністрація м. Києва звернулась до ПП «Радіозавод Маяк» з попередженням про притягнення до відповідальності ПП у зв'язку з порушенням чинного законодавства. На думку податківців, порушення проявляється у неодержання ліцензії на послуги з перевезення працівників цього підприємства з роботи додому.

Питання

1.Чи потрібен спеціальний дозвіл (ліцензія) на здійснення таких перевезень?

2.Чи вважається така діяльність підприємництвом?

3.Чи мав право податковий орган взагалі здійснювати перевірку наявності ліцензії?
Задача 2.

Посадову особу районної податкової інспекції було звинувачено у корупції і притягнуто до відповідальності за зайняття підприємницькою діяльністю. Під час перевірки було з'ясовано, що ця особа була учасником одного з ТОВ. Працівник податкової служби заперечував проти звинувачень, посилаючись на те, що він як фізична особа - учасник ТОВ не є підприємцем. Підприємницькою діяльністю, на його думку, займався не він, а засноване за його участю ТОВ.

Питання

1.Яким нормативним актом визначено коло суб'єктів, які не можуть займатися підприємницькою діяльністю?

2.Чи заслуговують на увагу доводи працівника податкової служби?

3.Чи змінилась б ситуація, якби зазначена особа була не учасником ТОВ, а акціонером?
Задача 3.

Асоціація рекламних фірм уклала договір на організацію та проведення рекламної кампанії великого підприємства. Порушивши низку умов договору, асоціація завдала рекламодавцеві значних збитків. Підприємство звернулось до господарського суду з позовом до асоціації, вимагаючи відшкодування суми збитків. Заперечуючи проти позову, юрист асоціації заявив, що причиною порушень умов договору став вихід з асоціації групи рекламних фірм, яким доручалось виконати замовлення, тому до них і слід звертатись за відшкодуванням збитків.

Питання

1.Чи могла асоціація укладати від свого імені договір на проведення рекламної кампанії?

2.Хто несе відповідальність за зобов'язаннями об'єднання підприємств?

3.Яке рішення має прийняти господарський суд?
Задача 4.

Двоє фізичних осіб вирішили створити ТОВ, подавши всі необхідні документи до державної адміністрації. Але працівник органу реєстрації відмовив їм, посилаючись на ст.63 ЗУ «Про господарські товариства», за якою ревізійна комісія, що утворюється зборами учасників товариства з їх числа, повинна налічувати не менше трьох осіб.

Питання

1.Які документи подаються до державної реєстрації ТОВ?

2.Чи правомірна відмова працівника держадміністрації? Якою повинна бути мінімальна кількість учасників ТОВ?

3.Чи є підстави для розгляду спору в суді?
Задача 5.

Один із учасників ТОВ виїхав за кордон на постійне місце проживання. Решта учасників вирішила виключити його зі складу ТОВ та ввести іншу особу. Прийнявши відповідне рішення і склавши протокол, вони звернулися до держадміністрації з проханням зареєструвати зміни до установчих документів, але їм було відмовлено з посиланням на те, що вивести учасника можна лише за його згодою.

Питання

1.Чи правомірна відмова держадміністрації?

2.Яким чином можна довести, що учасник систематично не виконує обов'язків, покладених на нього Статутом?

3.Що робити з часткою в статутному фонд учасника, який виїхав за кордон?

Задача 6.

Громадянин Петров вирішив створити приватне підприємство. Держадміністрація, до якої звернувся Петров з необхідними документами, відмовила в реєстрації підприємства, посилаючись на недостатність розміру статутного фонду, передбаченого установчими документами підприємства. Петров не погодився і звернувся до суду з заявою про спонукання держадміністрації здійснити реєстрацію приватного підприємства.

Питання

1.Які обов'язкові реквізити статуту ПП?

2.Яким законодавчим актом визначений мінімальний розмір статутного фонду ПП?

З.До якого суду звернувся Петров? Чи виграє він справу?
Задача 7.

Підприємство, що займалось виробництвом предметів з кольорового скла, напередодні Нового року вирішило орендувати в центральній частині міста кіоск та протягом 1-2 днів здійснювати продаж ялинкових прикрас власного виробництва. Оскільки продавати прикраси передбачалося населенню за готівкові кошти, підприємство звернулось до місцевої ДПІ з заявою про видачу короткотермінового торгового патенту. Але працівник податкової служби відмовив підприємству у видачі патенту, посилаючись на те, що короткотерміновий патент видається лише для проведення ярмарків та виставок-продажів. Підприємство звернулось до господарського суду.

Питання

1.Який порядок придбання і видачі короткотермінового патенту?

2.Де міститься застереження про те, що короткотерміновий патент видається лише для проведення ярмарків та виставок-продажів?

3.Яке рішення має прийняти суд?
Задача 8.

Українсько-бельгійське підприємство «Аґрус», зареєстроване в 2005 році, протягом року не подавало до органів державної податкової служби податкових декларацій та інших документів бухгалтерської звітності згідно чинного законодавства. Районна ДПІ подала позов до суду про скасування державної реєстрації підприємства.
Питання

1.3а яких підстав, передбачених законодавством, може здійснюватись скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності?

2.Чи має право податкова інспекція подавати позови про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

3.Яке рішення має прийняти господарський суд?
Задача 9.

ТОВ протягом року торгувало медикаментами, не придбавши при цьому ліцензії на здійснення цього виду діяльності. Податкова інспекція подала позов про ліквідацію товариства. Товариство заперечувало проти позову, посилаючись на те, що торгівля без ліцензії не може бути підставою для ліквідації товариства.

Питання

1.Які підстави передбачено законодавством для ліквідації господарського товариства? Чи може бути торгівля без ліцензії підставою для ліквідації товариства?

2.Чи мав право податковий орган подавати подібний позов?

3.Яке рішення має прийняти суд?
Задача 10.

ТОВ «Час» уклало з приватним підприємцем договір комісії. За цим договором ТОВ передавало ПП шкіряні куртки на реалізацію, а підприємець мав сплатити ТОВ обумовлену суму коштів, отриманих від реалізації. ПП реалізував товар, але гроші на рахунок ТОВ не перерахував. ТОВ «Час» звернулось до господарського суду з позовом про примусове стягнення суми від продажу курток. Підприємець, в свою чергу, подав зустрічний позов до ТОВ про визнання договору комісії недійсним, мотивуючи це тим, що договір не було завізовано головним бухгалтером.

Питання

1.В яких судових органах вирішуються спори між юридичними особами та суб'єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи?

2.Яким нормативним актом обумовлено необхідність візування господарських договорів головними бухгалтерами?Яка відповідальність настає за недотримання такого порядку?

3.Чий позов задовольнить господарський суд?

Задача 11.

Між двома АТ було укладено договір перевезення. Від імені замовника договір було підписано генеральним директором, а від імені перевізника - заступником директора, оскільки останній перебував у відпустці. Оскільки перевізник своїх зобов'язань за договором не виконав, замовник звернувся до суду з позовом про відшкодування збитків Але перевізник, в особі директора, який повернувся з відпустки, подав зустрічний позов провизнання договору недійсним, як такого що суперечить вимогам закону, оскільки заступник директора не мав повноважень на підписання договору.

Питання

1.Хто має право від імені юридичної особи підписувати договори? Де повинні міститися такі відомості?

2.Чи створює цивільно-правові наслідки угода, що підписана представником сторони, яки одне АТ не мало належним чином оформлених повноважень на її підписання?
Задача 12.

Райспоживспілка звернулась до суду з позовом про стягнення з районної ДПІ 20тис. грн. збитків у вигляду упущеної вигоди. У судовому засіданні було встановлено, що через неправомірні дії співробітника ДПІ району позивачу було спричинено збитки, Але добровільно відшкодувати ці збитки ДПІ відмовилась, посилаючись на неможливість їх відшкодування за рахунок бюджетної організації, якою є ДПІ.

Питання

1.Чи підлягають відшкодуванню збитки у вигляді упущеної вигоди?

2.Чи передбачена законодавством можливість відшкодування збитків податковим органом за незаконні дії його працівників? Чи несуть якусь відповідальність працівники податного органу?

3.Чи підлягає позов задоволенню?
Задача 13.

ТОВ «Парма» уклало з підприємством «Діалог» договір, за яким ТОВ зобов'язувалось протягом двох днів з дня підписання договору перевезти та встановити обладнання, що належало підприємству «Діалог». Зазначене обладнання протягом обумовленого терміну не було перевезено та встановлено, внаслідок чого підприємству було завдано збитків у вигляді упущеної вигоди від несвоєчасного початку роботи обладнання. ТОВ збитки відшкодувати від мовилось. Підприємство подало позов догосподарського суду про стягнення з ТОВ суми збитків у вигляді упущеної вигоди, а також моральної шкоди, спричиненої неналежним виконанням ТОВ договірних зобов'язань.

Питання

1.Що розуміє законодавство під терміном «збитки»? Чи підпадає упущена вигода під це визначення?

2.Чи підлягає відшкодуванню моральна шкода, спричинена неналежним виконанням стороною договірного зобов'язання?

3.Яке рішення має прийняти господарський суд?
Задача 14.

Підприємство «Господар» уклало з ТОВ «Нове» договір купівлі-продажу будинку, що належав підприємству «Господар». Працівник БТІ відмовив в реєстрації договору, посилаючись на те, що цей договір не був нотаріально посвідчений, а отже, є недійсним. ТОВ «Нове» звернулось до господарського суду з позовом про спонукання БТІ здійснити реєстрацію договору.

Питання

1.Які наслідки недотримання обов'язкової нотаріальної форми договору?

2.Які аргументи застосовуватиме Товариство на підтримку свої вимог?

3.Яке рішення має прийняти господарський суд?
Задача 15.

Між рибоконсервним заводом і торговельним підприємством було укладено договір на поставку рибних консервів. Рибзавод свої зобов'язання не виконав протягом осіннього сезону, в зв'язку з чим торгівельне підприємство пред'явило позов про сплату неустойки. В господарському суді відповідач пояснював, що недопоставка продукції пов'язана з невиконанням зобов'язань постачальників самого заводу – риболовецьких об'єднань, які через штормову погоду на тривалий час змушені припинити рибний лов. Торгівельне підприємство відкинуло аргументи постачальника, вважаючи, що вони мають значення у відносинах між консервним заводом та риболовецькими об'єднаннями.

Питання

1.Яка загальна характеристика договору поставки?

2.Чи може завод перекласти відповідальність на своїх контрагентів?

3.Яке рішення має прийняти суд?
Задача 16.

З вини орендаря сталася пожежа, якою було пошкоджено складські приміщення. За договором оренди, у випадку пожежі чи іншого пошкодження майна з вини орендаря, орендар повинен був відшкодувати - а) суму орендної плати за час проведення ремонтних робіт, б) вартість ремонтних робіт, що проводить орендодавець, яка визначається за кошторисом будівельної організацією.

Питання

1.Хто несе ризик випадкової загибелі майна?

2.Чи було завдано майну орендодавця збитків? Що означає термін «збитки» за чинним законодавством?

3.Чи відповідають законодавству наведені положення договору оренди?
Задача 17.

Фірма «Міст» уклала з громадянином договір оренди його приватизовані квартири для розміщення у ній магазину. Однак у відповідній ЖЕК, куди звернулись представники фірми для реєстрації договору, повідомили, що оренда квартир для таких цілей відтепер заборонена, оскільки змінилось відповідне законодавство.

Питання

1.Якими нормативними актами регламентовано здачу квартир, що належать громадянам, в оренду?

2.Чи потрібно реєструвати договори оренди квартир? Якщо так, то в якому органі?

3.Чи відповідають дійсності доводи працівників ЖЕК про те, що оренда квартир для нежитлових потреб заборонена?
Задача 18.

Між ПП і державним підприємством було укладено договір лізингу землі для тимчасового розміщення на ділянці магазину. Під час чергової перевірки ДПІ подала позов до суду про визнання договору лізингу недійсним, посилаючись на те, що завод є тільки землекористувачем і не має права укладати подібні договори.

Питання

1.Який порядок передачі майна в оперативний лізинг? Чи є правомірною передача землі в лізинг?

2.Чи мала право ДПІ у цьому випадку втручатись в господарську діяльність сторін?

3.Яке рішення має прийняти суд.
Задача 19.

Між ТОВ «Либідь» та юридичною фірмою «Схід» було укладено договір на юридичне комплексне обслуговування товариства. За свої послуги фірма щомісячно передоплатою отримувала фіксовану суму, а також відсоток від виграних судових справ. Одного дня фірма отримала лист від ТОВ, в якому останнє повідомляло про відзив договору і укладення нового договору з іншою юридичною компанією. Юридична фірма звернулась з позовом до господарського суду.

Питання

1.Яка природа договору на комплексне юридичне обслуговування?

2.Чи передбачений цивільним законодавством інститут відзиву договору? Як вирішуються спори про примусове розірвання договору?

3.Яке рішення має прийняти суд?

Задача 20.

Підприємство-постачальник надало партію товару на умовах товарного кредиту. Договором передбачалось, що у випадку, якщо покупець не розрахується до кінця поточного року, постачальник нараховуватиме підвищені відсотки. До кінця року обумовлена суму не була перерахована, але покупець відмовився сплачувати підвищені відсотки, посилаючись на тяжке матеріальне становище.

Питання

1.Дайте визначення понять «кредит» і «товарний кредит».

2.Чи можна включати в договір умови про сплату підвищених відсотків у разі неналежного виконання зобов'язання?

3.Вирішіть ситуацію.
Задача 21.

Між двома приватними підприємствами було укладено договір оренди сховища для зберігання в ньому цукру (у мішках) та борошна (у паперових пакетах) строком на 6 місяців. За договором орендодавець зобов'язувався створити належні умови для зберігання товару, а також забезпечити охорону сховища. По закінченні стоку договору представники орендаря і орендодавця прибули до сховища. Відкривши його, з'ясували, що в наслідок тривалих злив стіни і дах сховища протекли, через що товар повністю втратив якість і товарний вигляд. Орендодавець запропонував орендареві відшкодувати вартість товару, що була записана у договорі оренди. Орендар наполягав на відшкодуванні вартості товару з врахуванням підвищення за період зберігання курсу долара США у 2 рази.

Питання

1.Ознаки яких зобов'язань присутні у договорі оренди сховища?

2.Чи обумовлено нормативними актами використання курсу долара (індексу інфляції) Як порівняльної величини для розрахунку суми збитків?

3.Яке рішення має прийняти господарський суд у випадку звернення орендаря до нього?
Задача 22.

У 1995 році п'ятеро фізичних осіб створили і зареєстрували ТОВ «Арктика». Основною діяльністю ТОВ була торгівля продуктами дитячого харчування. Через 3 роки один із колишніх працівників товариства заснував ПП «Арктика», яке також займалось торгівлею продуктами дитячого харчування. Місцеве відділення АКУ, до якого звернулось ТОВ «Арктика» із відповідною заявою, зобов'язало ПП «Арктика» припинити дії, спрямовані на неправомірне використання фірмового найменування ТОВ та сплатити штраф. Не погодившись з цим ПП «Арктика» звернулось до суду.
Питання

1.Що входить в поняття «фірмове найменування» ? Чи можна вважати, що фірмове найменування ТОВ «Арктика» ідентичне фірмовому найменуванню ПП «Арктика»?

2.Чи мало право ТОВ «Арктика» без звернення до АКУ звернутися одразу до господарського суду, вимагаючи при цьому відшкодування збитків? Якщо мало, то відшкодування яких збитків в праві було б воно вимагати?

З.Яке рішення має винести суд?
Задача 23.

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» направила телеграму начальникам своїх структурних підрозділів, а також начальникам залізниць СНД, в якій повідомлялося про створення при «Укрзалізниці» транспортно-експедиційної компанії «Залізтранс». При цьому пропонувалося укладати договори на транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних і транзитних вантажів тільки з цією компанією. Водночас на ринку відповідних послуг діяло вже понад 100 компаній, що надавали подібні послуги.
Питання

1.Охарактеризуйте дії «Укрзалізниці» з точки зору чинного законодавства.

2. Якими можуть бути дії АКУ у випадку звернення до нього однієї з вищезазначених 100 компаній.
Задача 24.

Водопостачальна організація м. Чернівці зважаючи на існуючий дефіцит питної води, здійснювала поставку води за графіком. Згідно із визначеними Чернівецькою облрадою нормами відпуску води, розрахунок за надані послуги мав проводитися згідно із скоригованими тарифами, що їх було затверджено облдержадміністрацією. В супереч цьому деяким особам і організаціям вода відпускалася постійно, а плата за воду стягувалася зі всіх споживачів однакова - за цілодобове споживання.

Питання

1.Порушення яких норм законодавства допустила водопостачальна організація?

2.Яку відповідальність передбачено за такі порушення? До якого органу слід звертатися з метою їх припинення?
Задача 25.

За договором украденим між українським та російським контрагентами, останній протягом певного терміну зобов'язувався поставити хімікати. Зобов'язання вчасно виконано не було, і українська сторона звернулась до суду з вимогами про стягнення передбаченої договором неустойки і відшкодування збитків, які виникли в наслідок зупинки виробництва. Заперечуючи проти позовних вимог, відповідач надав докази, що у зазначеним період він не одноразово намагався відправити товар контрагенту, але рішенням уряду РФ було введено тимчасову заборону на експорт цього виду продукції. Також він підкреслив, що продукція у визначеній договорі кількості перебуває на складі виробника і буде поставлена одразу після зняття заборони на експорт.

Питання

1.Дайте загальну характеристику зовнішньоекономічного договору та його істотних умов.

2.Чи можна притягти до відповідальності російського контрагента, який не виконав договірного зобов'язання?

3.Вирішіть ситуацію.
Задача 26.

ТОВ «Логос» (Україна) та компанія «Чинчинаті Корп» (СІЛА) здійснювали взаємні торговельні операції. 22 травня 1998 року між ними було укладено договір, за яким українська сторона поставила до США 100 тис. тонн олії соняшникової на умовах відстрочки платежу. Зважаючи на скрутне фінансове становище американського партнера, я кий не міг впродовж 90 днів розрахуватись за поставлений товар, сторонами було вирішено при розрахунку суми контракту на поставку в Україну автомобілів, врахувати заборгованість за контрактом на поставку олії, тим самим проводячи залік взаємної заборгованості.

Питання

1.Який порядок проведення заліку взаємних вимог? Чи допускається взаємозалік у зовнішньоекономічній діяльності?

2.Яка природа взаємовідносин, що склалися між сторонами у ситуації, котра розглядається?

3.Чи є взаємозалік заборгованості підставою для не нарахування санкцій за прострочку 90 - денного терміну, що встановлений ЗУ «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»?

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Теорія держави і права - фундаментальна наука, що має методологічне значення для всіх галузей юридичної науки. Програма курсу „Актуальні проблеми теорії держави та права” в основі спирається на програму вивчення теорії держави та права, але не повторює, а поглиблює зміст її матерії.

Основними цілями навчальної дисципліни „Актуальні проблеми теорії держави та права” є:

 • формування і розвиток нового ціннісного світогляду, орієнтованого на українську дійсність, моральність і переконаність, засновану на загальнолюдських цінностях, високому рівні правової і політичної свідомості;

 • розширення знань у сфері категоріального апарату юридичної науки та закономірностей функціонування державно-правових явищ;

 • вивчення особливостей сучасних концепцій держави і права у співвідношенні із знаннями інших гуманітарних наук;

 • виховання у студентів ціннісних морально-правових орієнтацій у житті і практичній діяльності.

При здачі комплексного державного іспиту для одержання ступеня «спеціаліст» студенти повинні:

- мати уявлення про сучасні проблеми походження, структури, закономірностей розвитку і значення теорії держави і права;

- мати уявлення про основні проблеми і методологічні основи наукового розуміння держави і права, державно-правових явищ.

- знати: предмет, функції теорії держави і права як науки, її місце і роль в системі юридичних наук; загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права; особливості взаємозв’язку суспільства. держави і права.

- уміти: аналізувати різноманітні підходи до державотворення і праворозуміння та концепції бачення проблеми теорії держави і права науковцями; виявляти причинно-наслідкові зв’язки у державотворчому та правотворчому процесах; вільно і змістовно користуватися потенційним апаратом теорії держави і права; пояснювати можливі шляхи вирішення проблемних питань на основі об’єктивних суспільних закономірностей.

^ ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

з курсу „Актуальні проблеми теорії держави та права”

 1. Поняття праворозуміння. Основні типи праворозуміння.

 2. Етатистський (юридичний) позитивізм: за і проти.

 3. Юснатуралізм: за і проти.

 4. Соціологічна теорія права.

 5. Інтегративний підхід до праворозуміння.

 6. Право в системі соціонормативної регуляції. Проблема співвідношення права і моралі.

 7. Східна і західна правові культури.

 8. Поняття джерела права. Джерела права в матеріальному, ідеальному і формальному смислах. Ієрархія джерел права.

 9. Правова доктрина: поняття, форми вираження та роль в сучасному правовому регулюванні.

 10. Право і закон. Проблема розрізнення та ототожнення.

 11. Публічне і приватне право.

 12. Методи та типи правового регулювання.

 13. Елементи правового регулювання, проблема визначення їхнього складу. Механізм правового регулювання.

 14. Форми реалізації права та їхні особливості.

 15. Правозастосування і його особливості в порівнянні з іншими формами реалізації права. Суб’єкти правозастосування та їхні особливості.

 16. Стадії правозастосування.

 17. Дія нормативно-правових актів у часі, у просторі, за колом осіб.

 18. Проблеми встановлення істини в правозастосуванні: її розуміння та визнання, суб’єктивні та об’єктивні фактори, роль в правозастосуванні.

 19. Правові презумпції та фікції в правозастосуванні.

 20. Колізії в праві. Способи подолання та усунення колізій в праві.

 21. Способи подолання прогалин в праві. Проблеми їхнього визначення.

 22. Правовий статус людини і громадянина. Права і свободи людини і громадянина.

 23. Соціальні права: проблема реалізації.

 24. Система права та правова система. Співвідношення понять.

 25. Правова система: поняття та структура.

 26. Поняття правової сім’ї. Критерії класифікації. Основні підходи.

 27. Загальне та особливе у романо-германського та англо-саксонського права

 28. Сім’я релігійного права і його основні особливості.

 29. Тенденції розвитку сучасних правових систем. Зближення та уніфікація права.

 30. Зловживання правом та його дискусійність як правопорушення.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

І. Законодавчі та нормативні акти

 1. Декларація про право й обов’язок окремих осіб, груп і органів суспільства заохочувати і захищати загальновизнані права людини й основні свободи (Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 53/144 від 9 грудня 1998 року).

 2. Загальна декларація прав людини / М-во юстиції України. – К. : ЛОГОС, 1998. – 8 с.

 3. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 27.

 4. Конституція незалежної України. У 3 кн./ Під заг. ред. С. Головатого. – Кн.1: Документи коментарі, статті. – К.: Право. Укр.. Правнич. Фундація, 1995. – 398 с.

 5. Конституція України: Науково-практичний коментар / В. Б. Авер'янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін.; Ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. – Харків: Видавництво «Право»; К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 808 с.

 6. Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Перший протокол та протоколи N 1, 4, 6, 7, 9, 10 та 11 до Конвенції (Рим, 4.XI.1950) // Офіційний вісник України вiд 16.04.1998 - 1998 р., № 13.

 7. Нормотворча діяльність: Збірник нормативно-правових актів та методичних рекомендацій/ М-во юстиції України; Центр правової реформи і законопроектних робіт.- К.: Ін Юре, 2001.- 288 с.- (Б-ка укр. шк. нормопроектувальників) – К-2  [34(С2)/Н83].

 8. Нормотворча діяльність: Збірник нормативно-правових актів та методичних рекомендацій/ М-во юстиції України; Центр правової реформи і законопроектних робіт.- К.: Ін Юре, 2001.- 288 с

ІІ. Спеціальна література
 1. ^

  Підручники та учбові посібники:


 1. Абдулаев М.И. Комаров С.А. Проблемы теории государства и права / Учебн. СПб.: Питер, 2007. – 576.

 2. Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні: Станом на 1 січ. 2001 р./ С.Е,Демський, упоряд., С.П.Павлюк, ред.- К.: Юрінком Інтер, 2008.- 688 с.

 3. Довідник прокурора: Законодавчі та відомчі акти з питань прокурорської діяльності / І.В. Дріжчаний (відп.ред.), Є.П. Бурдоль (упоряд.), О.В. Коваленко (упоряд.). — К. : Воля, 2003. — 445с. Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА639112

 4. Довідник судді: Законодавчі та відомчі акти з питань організації судочинства / В.Т. Маляренко (відп.ред.), Т.М. Роцька (упоряд.). — К. : Воля, 2006. — 830с. — Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА643419

 5. Алексеев С.С. Философия права. – М., 1997.

 6. Бабаев В.К., Баранов В.– М., Толстик В.А. Теория государства и права в схемах и определениях. – М., 2005.

 7. Бержель Ж.-Л. Общая теория права /Под общ. ред. В.И.Даниленко/ Пер. с фр. – М., 2008.

 8. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М., 1998.

 9. Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. – М., 2007.

 10. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учеб. для вузов. – М., 2008.

 11. Лебедев В.А., Маркина Е.А. Теория государства и права: (Учеб. метод.). Челябинск, 2007.

 12. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учеб. метод. пособие. – М., 2006.

 13. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб.–М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,2007.–768 с.

 14. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений. – М., 2008.

 15. Мухаев Р.Т. Теория государства и права: Учеб. для вузов. – М., 2001.

 16. Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и права: Учебник для вузов. – 3.изд., испр. и доп. – М. : Спарк, 2004. – 528с.

 17. Назаренко Г.В. Теория государства и права: Учеб. пособие. – М., 1998.

 18. Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства: для юрид. вузов и факультетов – М., 2005.

 19. Нерсесянц В. С. Философия права. – М., 1998.

 20. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М., 2003.

 21. Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред. – М.Н. Марченко. – М., 2003.

 22. Общая теория права и государства: Учеб. /Под ред.  В.В.Лазаре­ва. – М., 2001.

 23. Проблемы теории государства и права: Учеб. пособие /Под ред. – М.Н.Марченко. – М., 2001.

 24. Ракитская И.Ф. Теория государства. СПб., 1999.

 25. Раянов Ф.– М. Юриспруденция: Курс лекций. Уфа, 2001.

 26. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. – М., 1999.

 27. Сырых В.– М. Теория государства и права: Учеб. для вузов. – М., 1998.

 28. Сырых В.– М. Социология права. – М., 2001.

 29. Теория государства и права: Учеб.  /Под ред. В.К.Бабаева. – М., 1999.

 30. Теория государства и права. Курс лекций /Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько.  – М., 2001.

 31. Теория государства и права. Курс лекций /Под ред. – М.Н.Марченко. – М., 1999.

 32. Теория государства и права: Учеб. /Под ред. В.– М.Корельского, В.Д.Перевалова. – М., 2000.

 33. Теория государства и права. Курс лекций / Под. Ред. М.Н. Марченко. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1998. – 478 с.

 34. Теория государства и права: Курс лекций / Под. Ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд. Перераб. И доп. – М.: Юристъ, 2004. – 768 с.

 35. Теория государства и права: Учеб. для вузов /Под ред. – М.– М.Рассолова, В.О.Лучина, Б.С.Эбзеева. – М., 2000.

 36. Теория государства и права: Хрестоматия: в 2 т. /Авт. – сост. В.В.Лазарев, С.В.Липень. – М., 2001.

 37. Філософія права: Навч. посіб./ О.Г. Данільян, Л.Д. Байрачна, С.І. Максимов та ін.; За заг. Ред. О.Г. Данільяна. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 272 с.

 38. Філософія права: Навч. посіб./ О.О. Бандура, С.А. Бублик, М.Л. Заінчковський та ін.; за заг. ред. М.В. Костецького, Б.Ф. Чміля. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 336.

 39. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 2-е вид., перероб. та допов. – 510 с.

 40.  Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учеб. – М., 2001.

 41.  Хрестоматия по теории государства и права / сост. В.Н.Хропанюк. – М., 1998.

 42. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Курс лекций. Екатеринбург, 1999.

 43. Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебн. – М., 1999.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Адміністративне право України являє собою одну з фундаментальних галузей публічного права і профілюючих навчальних дисциплін. Його предмет складають публічно-управлінські відносини, у тому числі відносини державного управління, які виникають завдяки дії відповідних юридичних норм.

Адміністративно-правове законодавство порівняно з законодавством інших галузей права є найбільш мобільним та нестабільним. Це вимагає від студентів підвищеної уваги до тих поновлень, що відбуваються в змісті і структурі механізму адміністративно-правового регулювання, чинному законодавстві, а також поглиблення їх творчої активності та самостійності при засвоєнні основних адміністративно-правових інститутів.

При здачі комплексного державного іспиту для одержання ступеня «спеціаліст» студенти повинні:

- знати основні категорій адміністративного права, сутність виконавчої влади;

- знати механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини, управління галузями і функціями держави в умовах адміністративної реформи;

- знати, що реформи не зводяться лише до оптимізації структури державного управління та скорочення управлінського апарату, що реформування має бути націлене насамперед на поглиблення демократизації всіх ланок суспільного життя, передусім економічної системи, зміцнення базових підвалин громадянського суспільства, забезпечення реального розмежування влади і власності;

- вміти визначити проблемні питання предмету, методу адміністративного права, коло проблем, які піднімаються при реформуванні системи органів виконавчої влади, державної служби, сфери державного контролю, сфери адміністративної відповідальності, а також прав, свобод та законних інтересів громадян;

- уміти вільно орієнтуватися у діючому адміністративному законодавстві системі і компетенції органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, принципах, методах і формах управління.

^ ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

з курсу «Актуальні проблеми адміністративного права»

1. Визначте основні цілі державного управління в сучасній Україні.

2. Перерахуйте основні функції державного управління та розкрийте їхній зміст.

3. Перерахуйте та розкрийте специфічні функції державного управління на сучасному етапі:

4. Визначте принципи державного управління та розкрийте їх зміст.

5. Перерахуйте та розкрийте актуальні проблеми розподілу управлінських повноважень

6. Дайте характеристику специфіки особливостей державного управління в Україні

7. Визначте критерії ефективності соціального управління:

8. Визначте чинники, які впливають на невисоку ефективність державного управління.

9. Вкажіть на шляхи вирішення проблеми підвищення ефективності державного управління.

10. Охарактеризуйте суб'єктивний чинник підвищення ефективності державного управління.

11. Охарактеризуйте інформаційний аспект підвищення ефективності державного управління.

12. Визначте вимоги до інформації як до засобу підвищення ефективності державного управління:

13. Охарактеризуйте регіональний аспект підвищення ефективності державного управління.

14. Визначте цілі і завдання адміністративної реформи.

15. Визначте основні напрями реалізації адміністративної реформи

16. Визначте та охарактеризуйте етапи реалізації адміністративної реформи
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації з підготовки до комплексного державного екзамену розроблені на базі положення „Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №161 від 02. iconПрограма комплексного державного екзамену з дисциплін кримінально-правової спеціалізації
України «Про освіту» (1991 р.), Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (1993 р.) проводиться...
Методичні рекомендації з підготовки до комплексного державного екзамену розроблені на базі положення „Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №161 від 02. iconНака з
Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Положення «Про організацію навчального процесу у пфпа»,...
Методичні рекомендації з підготовки до комплексного державного екзамену розроблені на базі положення „Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №161 від 02. iconМетодичні рекомендації для проходження практики за темою магістерської...
Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 р.), «Методичні рекомендації по складанню програми практики студентів вищих навчальних...
Методичні рекомендації з підготовки до комплексного державного екзамену розроблені на базі положення „Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №161 від 02. iconЗакон України „Про вищу освіту від 17 січня 2002 року та державні...
Навчальний час, відведений для цієї форми роботи згідно наказу Міністерства освіти І науки України від 2 червня 1993 р. №161 повинен...
Методичні рекомендації з підготовки до комплексного державного екзамену розроблені на базі положення „Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №161 від 02. iconВимоги та поради до написання курсових робіт з музичної педагогіки
«Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» курсові роботи належать до індивідуальних завдань, І...
Методичні рекомендації з підготовки до комплексного державного екзамену розроблені на базі положення „Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №161 від 02. iconКонкурс оголошується кожний навчальний рік відповідним наказом Міністерства...
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності...
Методичні рекомендації з підготовки до комплексного державного екзамену розроблені на базі положення „Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №161 від 02. iconЗатверджую
Міністерства освіти та науки України від 8 квітня 1993 р. №93 та розпорядження дпа україни від 19 грудня 1997 р. №219 «Про виробничу...
Методичні рекомендації з підготовки до комплексного державного екзамену розроблені на базі положення „Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №161 від 02. iconНаказ
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових І науково-педагогічних працівників у провідних...
Методичні рекомендації з підготовки до комплексного державного екзамену розроблені на базі положення „Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №161 від 02. iconНаказ
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових І науково-педагогічних працівників у провідних...
Методичні рекомендації з підготовки до комплексного державного екзамену розроблені на базі положення „Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №161 від 02. iconНаказ
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка