Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей)
Скачати 485.79 Kb.
НазваСтислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей)
Сторінка1/4
Дата конвертації25.06.2013
Розмір485.79 Kb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Право > Конспект
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ УПРАВЛІННЯ


П.М.ЦИБУЛЬОВ, К.В.ТРИБУНСЬКА

СТИСЛИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ”

(для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей)


Затверджено на засіданні

кафедри „Інноваційного

менеджменту і управління проектами”

протокол № _________

від _________________ 2004 р.

м. Донецьк, 2004

УДК 347.77/78
Цибульов П.М., Трибунська К.В. Інтелектуальна власність / Стислий конспект лекцій. – Донецьк.: „Донецький державний університет управління”, 2004. – 49 с.

Курс „Інтелектуальна власність” має міждисциплінарний характер. Він однаково потрібний всім спеціальностям. Не існує такої сфери діяльності, де б не використовувалась інтелектуальна власність.

Матеріли цього курсу опосередковано пов’язані з усіма предметами, що викладаються в навчальних закладах, і, в особливості, з предметами „економіка”, „менеджмент”, „маркетинг”, „правознавство”.

Мета цього курсу – ознайомити студентів з використанням об’єктів інтелектуальної власності, їх захисту, комерціалізації та управління інтелектуальною діяльністю.
Зміст

Вступ

5

Модуль 1.Тема 1. Система інтелектуальної власності

6
1.1. Поняття інтелектуальної власності1.2. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності1.3. Законодавча база інтелектуальної власностіТема 2. Система управління інтелектуальною діяльністю

10
2.1. Державна політика. Цілі, задачі, принципи управління2.2. Організаційна структура національної системи охорони інтелектуальної власності2.3. Міжнародна система інтелектуальної власності
Модуль 2Тема 3. Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності

16
3.1. Мета набуття прав3.2. Набуття прав на об’єкти промислової власності3.3. Набуття прав на засоби індивідуалізації товарів і послугТема 4. Набуття прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності

18
4.1. Набуття прав на сорти рослин4.2. Набуття прав на топографії інтегральних мікросхем4.3. Набуття прав на раціоналізаторську пропозицію4.4. Набуття прав на комерційну таємницюТема 5. Правова охорона об’єктів авторського права і суміжних прав

21
5.1. Джерела прав5.2. Форма охорони5.3. Термін охорони прав авторів5.4. Охорона суміжних правТема 6. Набуття прав на об’єкт інтелектуальної власності за кордоном

24
6.1. Набуття прав на об’єкт промислової власності (патентування)6.2. Охорона прав на об’єкти авторського права і суміжних прав
Модуль 3.Тема 7. Передача прав на об’єкти інтелектуальної власності (ліцензування)

25
7.1. Суть торгівлі ліцензіями7.2. Види ліцензій7.3. Ліцензійні договори7.4. Порядок укладання ліцензійних договорів7.5. Ліцензійні платежі7.6. Передача прав за авторськими договорамиТема 8. Захист прав інтелектуальної власності

30
8.1. Система захисту прав інтелектуальної власності8.2. Адміністративний порядок захисту прав8.3. Судовий порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності8.3.1. Цивільно-правові способи захисту прав8.3.2. Кримінальні відповідальність на порушення прав8.3.3. Захист прав інтелектуальної власності у рамках угоди TRIPSТема 9. Економіка інтелектуальної власності

36
9.1. Інтелектуальна власність як товар9.2. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив9.3. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власностіТест для самоконтролю рівня знань з курсу „Інтелектуальна власність”

39
Список рекомендованої літератури

48


ВСТУП
З переходом від планової до ринкової економіки в умовах входження України до світової спільноти суттєво зросла роль результатів розумової (творчої) праці людини в економічному і соціальному розвитку суспільства, до яких відносять: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товарів, твори літератури, науки і мистецтва, інформаційні бази даних, комп’ютерні програми, технічна документація, секрети виробництва тощо. Ці та інші результати розумової праці мають назву "об’єкти інтелектуальної власності", або "інтелектуальна власність".

Одним з феноменальних і не всіма усвідомленим явищем кінця ХХ століття є масова поява на ринку нового виду товару – об’єктів інтелектуальної власності. Темпи росту обсягу торгівлі цим товаром зростають значно швидше, ніж звичайних товарів, тому фахівці прогнозують, що при переході від індустріального до інформаційного суспільства, що відбувається в наш час, цей вид товару стане основним, а конкурентноздатність звичайних товарів і послуг буде, в основному, забезпечуватися використанням відповідних об’єктів інтелектуальної власності. Остання обставина особливо важлива для України, яка вибрала інноваційний шлях розвитку суспільства, підґрунтям якого є інтелектуальна власність.

Інтелектуальна власність використовується усіх без винятку видах економічної діяльності, тому з її основами, в ідеалі, повинен бути ознайомлений кожний громадянин. І це ознайомлення доцільно розпочинати в загальноосвітніх навчальних закладах, що буде сприяти становленню повноцінного ринку праці.

Тема 1. Система інтелектуальної власності

1.1. Поняття інтелектуальної власності

1.2. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності

1.3. Законодавча база інтелектуальної власності


    1. Поняття інтелектуальної власності


Інтелектуальна власність (ІВ) у широкому розумінні означає закріплені законом права на результати інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній, художній та інших сферах. Це виключні права на результат творчої праці – об’єкт інтелектуальної власності, який відповідає встановленим критеріям, оформлений у певних документах та захищений законом про охорону інтелектуальної власності, патентом або свідоцтвом, іншим охоронним документом.

Інтелектуальна діяльність – це творча діяльність, а творчість – це цілеспрямована розумова робота людини, результатом якої є щось якісно нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю, унікальністю, суттєвістю вирішення задач. Чим вищий інтелектуальний потенціал індивідуума, тим цінніші результати його творчої діяльності – інтелектуальної власності.


    1. ^ Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності


Об’єкти інтелектуальної власності є результатом творчої праці людини. Розрізняють два види творчості – технічну і художню. У відповідності до цього всі об’єкти інтелектуальної власності умовно поділяють на дві групи: об’єкти промислової власності і об’єкти авторського права та суміжних прав. Крім того, для зручності, виділяють в окрему групу, так звані нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності, що не зовсім чітко вписуються в ці дві основні групи.Рис. 1. Класифікація об’єктів інтелектуальної власності
Перша група використовується переважно у сфері виробництва та надання послуг і сприяє підвищенню технічного рівня суспільного виробництва, його ефективності, забезпечує конкурентноздатність вироблених товарів і послуг. Назву цієї групи – об’єкти промислової власності – дехто сприймає буквально як промислові споруди і устаткування. Але це зовсім не так. Під цією назвою розуміються об’єкти інтелектуальної власності, що знаходять місце у промисловості.

Друга група – об’єкти авторського права і суміжних прав – використовується в гуманітарній сфері для збагачення внутрішнього світу людини, формування його світогляду. Ця група об’єктів інтелектуальної власності, в свою чергу, поділяється на дві частини – власне об’єкти авторського права та твори науки, літератури і мистецтва, і об’єкти суміжних з авторськими прав, до яких відносяться права виконавців творів, виробників фонограм і аудіограм, організацій мовлення.

До третьої групи відносяться нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Це сорти рослин, топографії мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, тощо.

Перелік об’єктів інтелектуальної власності, наведений на рис. 1, не є вичерпним. З розвитком людської цивілізації будуть з'являтися все нові й нові об’єкти інтелектуальної власності, насамперед, в галузі інформаційних технологій, генної інженерії тощо.

Суб’єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об’єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до діючого законодавства чи договору. Відповідно до Закону України "Про власність" суб’єктами права інтелектуальної власності визнаються громадяни (фізичні особи), юридичні особи та держава.
^ 1.3. Законодавча база інтелектуальної власності
До 1991 року в Україні, як і у всьому колишньому Радянському Союзі, у силу переваги суспільної форми власності і пануючої соціалістичної ідеології, були відсутні спеціальні закони про охорону інтелектуальної власності, а правове регулювання відносин у цій сфері забезпечувалося, в основному, підзаконними актами. Виключенням становив розділ IV - "Авторське право" і розділ VI "Винахідницьке право" Цивільного кодексу УРСР, а також "Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції", затверджене Постановою РМ СРСР від 21.03.1973 р.

Після проголошення незалежності і державотворення України 24 серпня 1991 року, почалося формування спеціального законодавства, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності.

Початком становлення законодавства України про інтелектуальну власність вважається день прийняття Закону України "Про власність", тобто 7 лютого 1991 року. Цим Законом результати інтелектуальної власності вперше були визнані об'єктами права власності. Деякі норми, що відносяться до інтелектуальної власності, знайшли своє відображення в інших законах України. Першим нормативним актом на шляху створення спеціального законодавства про промислову власність було "Тимчасове положення про правовий захист об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій", затверджене Указом Президента України 18 вересня 1992 року.

Однак, основними джерелами права промислової власності, що складають основу спеціального законодавства про інтелектуальну власність, є Закони України: "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (15 грудня 1993 року), "Про охорону прав на промислові зразки" (15 грудня 1993 року), "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (15 грудня 1993 року).

У той же період були прийняті закони України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (18 грудня 1992 року), "Про охорону прав на сорти рослин" (21 квітня 1993 року, "Про захист від недобросовісної конкуренції" (7 червня 1996 року), "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" (5 листопада 1997 року).

У розвиток зазначеного законодавства про промислову власність Державним патентним відомством України було розроблено і прийнято понад 70 підзаконних актів, що регулюють відносини у сфері набуття прав на об'єкти промислової власності.

Основним законом, що регулює правовідносини в сфері авторських і суміжних прав, є Закон України "Про авторське право і суміжні права" (23 грудня 1993 року).

Питання правової охорони прав авторів знайшли своє відображення також у постановах Кабінету Міністрів України, серед яких: "Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва", "Про державну реєстрацію прав автора на добутки науки, літератури і мистецтва", а також у нормативних актах Державного підприємства "Українське агентство з авторських і суміжних правах".

Завершальним акордом у розбудові законодавства України у сфері інтелектуальної власності стало прийняття у 2003 році Верховною Радою України Цивільного Кодексу України Книга IV, яка має назву "Право інтелектуальної власності".

Важливим джерелом права інтелектуальної власності також є міжнародні конвенції і договори, до яких приєдналася Україна. На сьогодні Україна є учасницею 18 багатосторонніх міжнародних договорів у цій сфері.
  1   2   3   4

Схожі:

Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconОпорний конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальна власність», «Право...
Відповідальний за випуск: завідувач кафедри економіки підприємства В. Я. Чевганова, професор, кандидат економічних наук
Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconМетодичні вказівки
«Інтелектуальна власність» для студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр, за спеціальностями «Фінанси...
Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconКонспект лекцій розроблений у відповідності до листа Міністерства...
Короп Ігор Володимирович, Ревтюк Євген Антонович, Петренко Віктор Павлович – Інтелектуальна власність /Конспект лекцій для студентів...
Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconКонспект лекцій розроблений у відповідності до листа Міністерства...
Короп Ігор Володимирович, Ревтюк Євген Антонович, Петренко Віктор Павлович – Інтелектуальна власність /Конспект лекцій для студентів...
Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconПрограма стажування за спеціальністю «Право» для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Положення практики є основним навчально-методичним документом, який визначає проведення практики студентів спеціальності „Право”...
Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconКонспект лекцій з курсу «основи інтелектуальної власності»
України, яка вибрала інноваційний шлях розвитку економіки, підґрунтям якого є інтелектуальна власність. Інтелектуальна власність...
Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconКонспект лекцій з дисципліни: «Контроль І ревізія» для студентів...
Лекція фінансово-господарський контроль І його роль у системі управління підприємством
Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconКонспект лекцій для студентів всіх спеціальностей І форм навчання Затверджено
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconКонспект лекцій для студентів всіх спеціальностей І форм навчання Затверджено
С. М., Гончарук В.Є., Васійчук В. О., Дацько О. С., Козій О.І., Качан С.І., Романів А. С., Скіра В. В., Гельжинський І.І. Безпека...
Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconКонспект лекцій для студентів всіх спеціальностей І форм навчання Затверджено
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка