Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка
НазваМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка
Сторінка3/5
Дата конвертації25.06.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5
Тема №5

Інформаційне забезпечення ОРД.

План лекції

1. Сутність оперативно-розшукової інформації та способи її отримання.

2. Систематизація, аналіз та оцінка оперативно-розшукової інформації.
Семінарське заняття

Сутність оперативно-розшукової інформації та способи її отримання.
1.Поняття та загальна характеристика оперативно-розшукової інформації.

2.Джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності.

3.Вимоги які ставляться до оперативно-розшукової інформації.

Практичне заняття

Сутність оперативно-розшукової інформації та способи її отримання.
1.Перевірка рівня готовності студентів і курсантів до заняття.

2.Надання студентам змісту завдань щодо джерел оперативно-розшукової інформації.

3.Самостійне розв’язання студентами і курсантами поставлених завдань.

4.Обговорення запропонованих рішень.
Семінарське заняття

Систематизація, аналіз та оцінка оперативно-розшукової інформації.
1.Сучасні інформаційно-пошукові системи оперативно-розшукового призначення.

2.Види обліків, які ведуться в ОВС з метою накопичення та використання інформації в боротьбі зі злочинністю.

3.Аналіз та оцінка оперативно-розшукової інформації.

4.Міжнародний обмін оперативно-розшуковою інформацією лінією Інтерполу.

Практичне заняття

Систематизація, аналіз та оцінка оперативно-розшукової інформа

1.Перевірка рівня готовності студентів і курсантів до заняття.

2.Надання студентам змісту завдань щодо використання обліків в боротьбі зі злочинністю.

3.Самостійне розв’язання студентами і курсантами поставлених завдань.

4.Обговорення запропонованих рішень.
Практичне заняття

Систематизація, аналіз та оцінка оперативно-розшукової інформа

1.Перевірка рівня готовності студентів і курсантів до заняття.

2.Надання студентам змісту завдань щодо аналізу, оцінки та напрямку використання оперативно-розшукової інформації..

3.Самостійне розв’язання студентами і курсантами поставлених завдань.

4.Обговорення запропонованих рішень.
Завдання для самостійної роботи та індивідуальні навчально-дослідницькі завдання.

1. Поняття оперативно-розшукової інформації. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

2. Види обліків в ОВС. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

3. Пізнавальне значення оперативно-розшукової інформації. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

4.Призначення системи інформаційного забезпечення. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

5.Основні напрямки використання оперативної техніки. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

6.Основні напрямки розвитку інформаційного забезпечення ОРД. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

Основні поняття:

1.Оперативно-розшукова інформація.

2.Облік в ОВС.

3.Національне бюро Інтерполу.

4.Оперативна техніка.

5.Інформаційні технології.
Тема №6
Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності та гарантії законності при її здійсненні.
План лекції
1.Результати ОРД, як привід та підстави для порушення кримінальних справ та отримання доказів.

2. Судовий контроль та прокурорський нагляд за дотриманням законності при здійсненні ОРД.
Семінарське заняття

Результати ОРД, як привід та підстави для порушення кримінальних справ та отримання доказів.

1.Привіди та підстави для порушення кримінальних справ по матеріалам ОРД.

2.Використання матеріалів ОРД в процесі доказування по кримінальним справам.
Практичне заняття

Судовий контроль та прокурорський нагляд за дотриманням законності при здійсненні ОРД.

1.Перевірка рівня готовності студентів і курсантів до заняття.

2.Надання студентам змісту завдань щодо прокурорського нагляду за ОРД.

3.Самостійне розв’язання студентами і курсантами поставлених завдань.

4.Обговорення запропонованих рішень.
Практичне заняття

Судовий контроль та прокурорський нагляд за дотриманням законності при здійсненні ОРД.

1.Перевірка рівня готовності студентів і курсантів до заняття.

2.Надання студентам змісту завдань щодо судового нагляду за ОРД.

3.Самостійне розв’язання студентами і курсантами поставлених завдань.

4.Обговорення запропонованих рішень.

Завдання для самостійної роботи та індивідуальні навчально-дослідницькі завдання.
1.Привіди та підстави для порушення кримінальних справ по матеріалам ОРД. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів, доповідь на конференції- до 20 балів)

2.Використання матеріалів ОРД в процесі доказування по кримінальним справам. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів, доповідь на конференції- до 20 балів)

3.Загальний та відомчий нагляд за ОРД. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

4.Судовий та прокурорський нагляд за ОРД. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

Основні поняття:

1.Процес доказування.

2.Привід.

3.Підстава.

4.Кримінальна справа.

5.Пркурорський нагляд.

6.Судовий нагляд.

7.Загальний нагляд.

8.Відомчий нагляд

Орієнтовна структура змістового курсуп/п

Найменування розділів і тем

Кількість годин за видами занять

у тому числі:

з них:

Всього

Самост.

Робота

Аудиторні

Лекції

Семінар.

заняття

Практ.

заняття

1

2

3

4

5

6

7

8

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Сутність, правова основа, завдання, суб’єкти ОРД та підстави і термін її здійснення.1.

^ Сутність, правова основа, завдання та принципи ОРД.10


4


6


2


4
1.1

Сутність та поняття ОРД


2
1.2.

Правова основа ОРД

2
1.3.

Завдання та принципи ОРД

2
2.

Суб’єкти ОРД.


14

4

10

4

4

2

2.1.

Підрозділи, що здійснюють ОРД


2

2
2.2.

Поняття та види учасників ОРД:

-співпрацівники оперативних підрозділів;

-громадяни, що негласно здійснюють співробітництво з оперативними підрозділами;

- громадські організації, що сприяють здійсненню ОРД
22
2.3.

Соціальний та правовий захист учасників ОРД

2

3.

^ Підстави та терміни здійснення ОРД.
12


4


8


4


2


2

3.1

Підстави здійснення ОРД2


2
3.2.

Терміни, порядок здійснення та припинення ОРД2

2

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ№2

Обов’язки та права оперативних підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність


4.

Обов’язки та права оперативних підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність
36


10


26


8


8


10

4.1

Обов’язки оперативних підрозділів,що дійснюють ОРД4


4


4

4.2.

Повноваження та права оперативних підрозділів, що дійснюють ОРД4


4


6

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №3

Інформаційне забезпечення ОРД. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності та гарантії законності при її здійсненні.5.

Інформаційне забезпечення ОРД


22


8


14


4


4


6

5.1

Сутність оперативно-розшукової інформації та способи її отримання.22


2

5.2.

Систематизація, аналіз та оцінка оперативно-розшукової інформації2


2


4

6.

^ Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності та гарантії законності при її здійсненні.


14


6


8


2


2


4

6.1.

Результати ОРД, як привід та підстави для порушення кримінальних справ та отримання доказів.
2


2
6.2.

Судовий контроль та прокурорський нагляд за дотриманням законності при здійсненні ОРД.4

Разом:

108

36

72

24

24

24
1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Підсумковий контроль проводиться у разі, якщо студент або курсант не набрали за Булонською системою 50 балів за 2 модулі
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для вищих навчальних закладів
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Паспорт км 123456, виданий Артемівським рв лму гумвс україни в Луганській області 20. 10. 1995 року, про грубе порушення громадського...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни
Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року n 1138
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
«Магістр» за спеціальністю 03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук,...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка