Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка
НазваМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка
Сторінка2/5
Дата конвертації25.06.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5
Тема №2

Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності.

План лекції


  1. Підрозділи що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

  2. Поняття та види учасників ОРД:

  • співпрацівники оперативних підрозділів;

  • громадяни, що негласно здійснюють співробітництво з оперативними підрозділами;

  • громадські організації, що сприяють здійсненню ОРД.

  1. Соціальний та правовий захист учасників оперативно-розшукової діяльності.


Семінарське заняття

Підрозділи що здійснюють оперативно-розшукову діяльність
1.Підрозділи, що здійснюють ОРД.

2.Специфіка проведення ОРД кожним із суб’єктів відповідно до особливостей професійної діяльності.

3.Міжвідомча взаємодія оперативно-розшукових підрозділів.

4.Міжнародне співробітництво оперативно-розшукових підрозділів.
^ Семінарське заняття

Поняття та види учасників ОРД: співпрацівники оперативних підрозділів;громадяни, що негласно здійснюють співробітництво з оперативними підрозділами;громадські організації, що сприяють здійсненню ОРД.
1.Поняття працівника оперативного підрозділу, його юридичний статус.

2.Призначення громадян, які залучаються до здійснення ОРД.

3.Вимоги до осіб, які залучаються до здійснення ОРД, та їхні обов’язки.

4.Категорії осіб, яких забороняється залучати до здійснення ОРД.

5.Обмежений характер участі в ОРД представників громадськості.
Практичне заняття

Соціальний та правовий захист учасників оперативно-розшукової діяльності.

1.Перевірка рівня готовності курсантів і студентів до заняття.

2.Надання студентам змісту завдань, щодо залучення окремих осіб до виконання завдань ОРД.

3.Самостійне розв’язання студентами і курсантами поставлених завдань.

4.Обговорення запропонованих рішень.


Завдання для самостійної роботи та індивідуальні навчально-дослідницькі завдання.

1.Організаційно-штатна структура кримінальної міліції. ( підготовка реферату- до 20 балів)

2.Підрозділи, на які покладається виконання окремих оперативно-розшукових функцій. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

3.Повноваження оперативних працівників ОВС. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

4.Напрямки використання допомоги громадськості в ОРД. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

5.Умови, межі залучення громадських організацій та окремих осіб до виконання завдань ОРД. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів, доповідь на конференції- до 20 балів, тези в матеріалах конференції-до 10 балів)


Основні поняття:

1.Суб’єкти ОРД.

2.Оперативні підрозділи ОВС.

3.Конфіденційне співробітництво.

4.Поняття виправданого ризику.

5.Правові основи звільнення працівника оперативного підрозділу від кримінальної відповідальності.

6.Громадськість.

7.Правові основи залучення громадян до співробітництва з оперативними підрозділами.
Тема №3

Підстави та терміни здійснення оперативно-розшукової діяльності.

План лекції

1.Підстави здійснення оперативно-розшукової діяльності.

2.Терміни, порядок здійснення та припинення оперативно-розшукової діяльності.
Семінарське заняття

Підстави здійснення оперативно-розшукової діяльності.
1.Підстави для проведення ОРД.

2.Документи,у яких можуть міститися підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.
Практичне заняття

Терміни, порядок здійснення та припинення оперативно-розшукової діяльності.

1.Перевірка рівня готовності студентів і курсантів до заняття.

2.Надання студентам змісту завдань щодо присутності підстав для проведення ОРД.

3.Самостійне розв’язання студентами і курсантами поставлених завдань.

4.Обговорення запропонованих рішень.
Завдання для самостійної роботи та індивідуальні навчально-дослідницькі завдання.

1.Достатня інформація, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

2.Запити уповноважених державних органів, закладів та організацій про перевірку осіб. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

3.Отримання розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства та держави. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

4.Документи, у яких можуть міститися підстави для проведення ОРД. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

5.Строки ведення оперативно-розшукових справ. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

Основні поняття:

1.Підстави здійснення ОРД.

2.Оперативно-розшукова справа.

3.Злочинна діяльність.

4.Інформація.

5.Державний орган.

6.Розвідувальна інформація.

7.Документ.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ№2

Обов’язки та права оперативних підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність
Тема №4. Обов’язки та права оперативних підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність
Орієнтовна структура змістового модуля №2
п/п

Найменування розділів і тем

Кількість годин за видами занять

у тому числі:

з них:

Всього

Самост.

Робота

Аудиторні

Лекції

Семінар.

заняття

Практ.

заняття

1

2

3

4

5

6

7

8

4.

Обов’язки та права оперативних підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність
36


10


26


8


8


10

4.1

Обов’язки оперативних підрозділів,що дійснюють ОРД4


4


4

4.2.

Повноваження та права оперативних підрозділів, що дійснюють ОРД4


4


6

Разом:

36

10

26

8

8

10

До змістового модулю 2

Тема №4

Обов’язки та права оперативних підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

^ План лекції

  1. Обов’язки оперативних підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

  2. Повноваження та права оперативних підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.


Семінарське заняття

Обов’язки оперативних підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
1.Попередження , розкриття злочинів та профілактика правопорушень.

2.Виконання письмових доручень, запитів, у т.ч. міжнародних правоохоронних організацій і правоохоронних органів інших держав.

3.Інформування органів державної влади.

Семінарське заняття

Обов’язки оперативних підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

1.Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

2.Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів.

Практичне заняття

Обов’язки оперативних підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

1.Перевірка рівня готовності студентів і курсантів до заняття.

2.Надання студентам змісту завдань щодо попередження та розкриття злочинів.

3.Самостійне розв’язання студентами і курсантами поставлених завдань.

4.Обговорення запропонованих рішень.
Практичне заняття

Обов’язки оперативних підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

1.Перевірка рівня готовності студентів і курсантів до заняття.

2.Надання студентам змісту завдань щодо взаємодії оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів.

3.Самостійне розв’язання студентами і курсантами поставлених завдань.

4.Обговорення запропонованих рішень.
Семінарське заняття

Повноваження та права оперативних підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

1.Опитування осіб за їх згодою та ви користування їх добровільної допомоги.

2.Контрольна, оперативна закупівля та постачання товарів, предметів і речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності.

3.Операції з захоплення злочинців, припинення злочинів, розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб.

4.Негласне виявлення та фіксування слідів тяжкого або особливо тяжкого злочину.

5.Здійснення проникнення в злочинну групу.

6.Зняття інформації з каналів зв’язку.
Семінарське заняття

Повноваження та права оперативних підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
1.Контролювання телеграфно-поштового відправлення.

2.Візуальне спостереження в громадських місцях.

3.Конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності.

4.Створювання та застосування автоматизованої інформаційної системи.

5.Застосування засобів фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.
Практичне заняття

Повноваження та права оперативних підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

1.Перевірка рівня готовності студентів і курсантів до заняття.

2.Надання студентам змісту завдань щодо попередження та розкриття злочинів.

3.Самостійне розв’язання студентами і курсантами поставлених завдань.

4.Обговорення запропонованих рішень.
Практичне заняття

Повноваження та права оперативних підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

1.Перевірка рівня готовності студентів і курсантів до заняття.

2.Надання студентам змісту завдань щодо використання добровільної допомоги громадян.

3.Самостійне розв’язання студентами і курсантами поставлених завдань.

4.Обговорення запропонованих рішень.

Практичне заняття

Повноваження та права оперативних підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

1.Перевірка рівня готовності студентів і курсантів до заняття.

2.Надання студентам змісту завдань щодо застосування засобів фізичного впливу та спеціальних засобів.

3.Самостійне розв’язання студентами і курсантами поставлених завдань.

4.Обговорення запропонованих рішень.


Завдання для самостійної роботи та індивідуальні навчально-дослідницькі завдання.

1.Поняття, зміст попередження та розкриття злочинів. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

2.Призначення та завдання Національного бюро Інтерполу. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

3.Забезпечення можливості надавати дані про особу на запит органів розслідування, прокуратури, суду. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

4.Забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які здійснюють конфіденційне співробітництво. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів, доповідь на конференції- до 20 балів)

5.Предмет та межа інформування органів державної влади України. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

6. Поняття, мета, форми та напрямки взаємодії. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів, доповідь на конференції- до 20 балів)

7.Група оперативно-розшукових заходів, що забезпечують отримання оперативної інформації. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів, доповідь на конференції- до 20 балів)

Основні поняття:

1.Обов’язки оперативних підрозділів.

2.Оперативно-розшукова діяльність.

3.Письмове доручення та запит.

4.Забезпечення безпеки.

5.Оперативно-розшукові заходи.

6.Оперативна закупівля,

7.Контрольне постачання.

8.Візуальне спостереження.

9.Негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи.

10.Зняття інформації з каналів зв’язку.

11.контроль за листуванням.

12.Обмеження прав громадян.
^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №3

Інформаційне забезпечення ОРД. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності та гарантії законності при її здійсненні.

Тема №5. Інформаційне забезпечення ОРД.

Тема №6. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності та гарантії законності при її здійсненні.
^ Орієнтовна структура змістового модуля №3п/п

Найменування розділів і тем

Кількість годин за видами занять

у тому числі:

з них:

Всього

Самост.

Робота

Аудиторні

Лекції

Семінар.

заняття

Практ.

заняття

1

2

3

4

5

6

7

8

5.

Інформаційне забезпечення ОРД


22


8


14


4


4


6

5.1

Сутність оперативно-розшукової інформації та способи її отримання.22


2

5.2.

Систематизація, аналіз та оцінка оперативно-розшукової інформації2


2


4

6.

Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності та гарантії законності при її здійсненні.


14


6


8


2


2


4

6.1.

Результати ОРД, як привід та підстави для порушення кримінальних справ та отримання доказів.
2


2
6.2.

Судовий контроль та прокурорський нагляд за дотриманням законності при здійсненні ОРД.4

Разом:

36

14

22

6

6

10


До змістового модулю №3

1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Підсумковий контроль проводиться у разі, якщо студент або курсант не набрали за Булонською системою 50 балів за 2 модулі
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для вищих навчальних закладів
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Паспорт км 123456, виданий Артемівським рв лму гумвс україни в Луганській області 20. 10. 1995 року, про грубе порушення громадського...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни
Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року n 1138
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
«Магістр» за спеціальністю 03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук,...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка