Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей
НазваОхорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей
Сторінка6/17
Дата конвертації24.06.2013
Розмір1.32 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

^ Указівки до розв’язання задачі

Необхідно визначити економію чисельності, зростання продуктивності праці, річний економічний ефект.

При розв’язанні задачі рекомендується користуватись [4; 11; 19; 42].
Задача 7. Розрахувати річну економію від зменшення рівня захворюваності.

Вихідні дані:

 • кількість днів непрацездатності через хвороби на 100 працівників до проведення заходів Д1, після Д2;

 • річна середньооблікова чисельність робітників Чз, чоловік;

 • вартість виробленої товарної продукції за зміну на одного працівника промислово-виробничого персоналу Св, грн.;

 • вартість річної товарної продукції підприємства Сп, млн. грн.;

 • середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу Чср, чол.;

 • середньорічна заробітна плата одного працівника разом із відрахуваннями на соцстрахування Зр=6000 грн.;

 • середньоденна сума допомоги по тимчасовій непрацездатності З=15 грн.

Таблиця 7

Вихідні дані та номери варіантів для розв’язання задачі 7

^ Вихідні дані

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Д1

1520

2540

1310

1780

2650

1920

2320

2130

1810

2200

Д2

1410

2320

1150

1440

2130

1550

1870

1690

1450

1320

Чз, чол

350

420

470

510

660

340

780

1150

920

840

Св, грн

74

75

85

73

91

76

80

85

72

89

Сп, млн. грн

122

150

180

210

250

120

260

320

290

270

Чср

320

386

431

492

627

325

764

1121

897

817

^ Указівки до розв’язання задачі

При розв’язанні задачі рекомендується користуватись [11; 19; 42].

Задача 8. На робiтника впродовж змiни дiють чотири бiологiчно небезпечних фактори:

 1. Еффективно-еквiвалентна температура повiтря на робочому мiсцi в теплий перiод року tC.

 2. Промисловий пил (наявнiсть i кратнiсть перевищення ГДК).

 3. Вiбрацiя (наявнiсть плюс кiлькiсть децибел, що перевищують ГДР, дБ).

 4. Хiмiчнi речовини (наявнiсть i кратнiсть перевищення ГДК).

У результатi проведення профiлактичних заходiв оцiнка умов працi полiпшилася на один бал.

Визначити можливе зростання продуктивностi працi робiтника.

Таблиця 8

Вихідні дані та номери варіантів для розв’язання задачі 8

^ Вихідні дані

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1

22

24

30

34

26

31

35

+35

29

33

2

До 5

6...10

11...30

 30

ГДК

До 5

6...10

11...30

ГДК

До 5

3

ГДР +6

ГДР

ГДР+3

ГДР+6

ГДР+9

ГДР

ГДР+3

ГДР+6

ГДР+3

ГДР+6

4

4,1...6

6

ГДК

До 2,5

2,6...4

 6

ГДК

До 2,5

4,1...6

 6

Указівки до розв’язання задачі

 1. Визначити категорiю важкостi працi до i пiсля вжитих заходiв.

 2. При розв’язанні задачі рекомендується користуватись [4; 11].


Задача 9. Розрахувати економічний ефект за рахунок скорочення чисельності працівників у шкідливих умовах при відміні додаткової відпустки та скороченого робочого дня.

Вихідні дані:

 • кількість робочих днів на одного працівника протягом року – Фд=250;

 • середньоденна оплата роботи одного працівника при восьми годинному робочому дні – Зд, грн.;

 • скорочення чисельності працівників, зайнятих у шкідливих умовах, які мають право на додаткову відпустку та скорочений робочий день Ч.;

 • додаткова відпустка за роботу в шкідливих умовах – Вд, дні;

 • тривалість відпустки в умовах праці, приведених до вимог санітарно - гігієнічних норм – Вн, дні;

 • кількість годин, на які скорочено робочий день через несприятливі умови праці – q, год.

Таблиця 9

Вихідні дані та номери варіантів для розв’язання задачі 9

^ Вихідні дані

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Зд, грн.

18

15

20

19

21

22

23

24

25

22

Ч, чол.

12

11

15

13

12

14

17

15

12

11

Вд, дні

5

7

6

8

9

11

10

12

9

8

Вн, дні

18

19

20

21

22

21

23

18

19

20

q, год

1

2

1,5

1

1,5

2

1

1,5

2

1

^ Указівки до розв’язання задачі

При розв’язанні задачі рекомендується користуватись [11; 19; 42].

Задача 10. Розрахувати економію витрат підприємства за рахунок скорочення чисельності працівників, які мають право на лікувально-профілактичне харчування та безкоштовне одержання молока й інших рівноцінних харчових продуктів.

Вихідні дані:

 • кількість робочих змін на одного працівника протягом року – Фз=260;

 • скорочення чисельності працівників, зайнятих у шкідливих умовах, які мають право на лікувально-профілактичне харчування та безкоштовне одержання молока й інших рівноцінних харчових продуктів Ч;

 • скорочення кількості днів, коли надається лікувально-профілактичне лікування Длп, дні;

 • денна вартість лікувально-профілактичного лікування одного працівника – q, грн.;

 • денна вартість молока та інших рівноцінних продуктів на одного працівника – g, грн.

Таблиця 10

Вихідні дані та номери варіантів для розв’язання задачі 10

^ Вихідні дані

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ч, чол.

13

10

12

14

11

15

16

12

15

16

Длп, дні

6

8

3

5

7

9

10

5

8

11

q, грн.

18

19

20

21

22

21

23

18

19

20

g, грн.

4

5

3

3.5

4,5

6

4

4,5

3

5

^ Указівки до розв’язання задачі

При розв’язанні задачі рекомендується користуватись [19].

Задача 11. Підвищення освітленості на робочих місцях із 65 до 350 лк, поліпшення роботи вентиляційного устаткування, використання раціонального фарбування стін і обладнання в цеху металоконструкцій дозволило скоротити втрати робочого часу й невиробничі затрати праці.

Таким чином, річний випуск продукції цехом до впровадження заходів становив V1, млн. грн., після – V2, млн. грн.; річний фонд одного робітника до впровадження заходів – Фр1=219 днів, після – Фр2=230 дня. При цьому середньоспискова чисельність робітників у цеху – N, чол.; питома вага продукції цеху в загальному обсязі виробництва підприємства – , %; річний виробіток одного робітника у базисному періоді – В., тис. грн.; умовно постійні витрати у с/с продукції – У, млн. грн.; вартість технологічного обладнання – Р, млн. грн., а одноразові витрати на проведення заходів – W0, грн.

Розрахувати економічну ефективність заходів для підвищення та поліпшення умов праці на підприємстві.

Таблиця 11

Вихідні дані та номери варіантів для розв’язання задачі 11

^ Вихідні дані

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
N, чол.

227

240

235

250

260

220

215

270

280

290

V1, млн. грн.

27

28

27,5

28,5

29

26,5

26

30

31

32

V2, млн. грн

29

31

30

32

34

33

32

35

36

37

, %

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8

В., тис. грн

13

14

12

15

11

10

9

16

17

18

У, млн. грн.

2,4

2,5

2,3

2,6

3

2,7

2,4

2,8

2,9

3

Р, млн. грн.

0,15

0,1

0,12

0,14

0,13

0,16

0,17

0,18

0,19

0,2

W0, грн.

31

45

86

92

100

40

135

120

150

210

^ Указівки до розв’язання задачі

Необхідно визначити зростання продуктивності праці, економію на умовно-постійних витратах, економію від поліпшення використання обладнання і річну економію підприємства.

При розв’язанні задачі рекомендується користуватись [4; 22].
Задача 12. Упровадження функціональної музики на підприємстві швейного об'єднання сприяло зменшенню втрат робочого часу із вини робітників на t, хв у зміну. Річний обсяг виробництва на ділянці до впровадження заходів становив V1, млн. грн., після – V2, млн. грн. При цьому кількість робітників на ділянках становить N, чол., середнє виконання норм виробітку робітників ділянок – n, %; річний фонд робочого часу одного робітника – Фр=230 днів. Річна сума умовно постійних витрат у с/с продукції становив У, млн. грн.; одноразові витрати на заходи – W0, тис. грн. Річна з/п оператора радіовузла – Зп=7,2 тис. грн. Балансова вартість обладнання на ділянках – Р, млн. грн.

Розрахувати економічну ефективність заходів для підвищення та полішення умов праці на підприємстві.

Таблиця 12

Вихідні дані та номери варіантів для розв’язання задачі 12

^ Вихідні дані

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
N, чол.

641

590

680

720

840

550

450

300

600

650

V1, млн. грн.

20,75

16,5

21

25

30

15

12

9

17

18

V2, млн. грн

21,1

17

21,5

25,8

21

15,6

12,7

9,3

18

18,5

, %

138

120

118

121

107

116

105

112

131

129

t, хв

8,6

7,5

6,8

9,1

7,3

5,2

8,4

7,8

4,6

5,6

У, млн. грн.

5,1

3,2

5,5

6

6,4

3

2,8

2,3

3,6

5,1

Р, млн. грн.

2,67

1,8

2,8

3

3,2

1,5

1,2

0,8

1,9

2,5

W0, тис грн.

112,8

98

115

120

125

65

58

45

100

103

^ Указівки до розв’язання задачі

Необхідно визначити економію на умовно постійних витратах, економію від зниження питомих капіталовкладень і річний економічний ефект від упровадження музики на підприємстві.

При розв’язанні задачі рекомендується користуватись [4; 22].

Задача 13. У процесі експлуатації було встановлено, що деяке устаткування розміщене у незручній для робітника зоні. У результаті цього робітник здійснює за зміну до n нахилів, тривалість кожного з яких рівна , сек. Необхідність частих нахилів, крім невиробничих втрат часу, приводить до зменшення тривалості фази стійкої працездатності у загальному балансі робочого часу на , % порівняно з допустимим значенням Р, %. Крім того, часті нахили спричинюють винекнення ряду професійних захворювань. Щоденні втрати робочого часу від захворювань становлять , % від загального його балансу.

Для поліпшення умов праці робітників було реконструйовано ^ N одиниць устаткування. Витрати на один верстат k1, тис.грн. Процес реконструкції триває близько місяця, протягом якого верстат не використовується для випуску продукції. Річний обсяг випуску продукції на одному верстаті V1, тис.грн. Збільшення заробітної плати робітникам після реконструкції планується на , %, питома вага її у собівартості продукції становить близько Уз.п., %.

Необхідно оцінити економічну ефективність заходів для поліпшення умов праці робітників.

Таблиця 13

Вихідні дані та номери варіантів для розв’язання задачі 13

^ Вихідні дані

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N, шт.

20

18

17

15

16

21

23

25

22

19

n

2300

2400

2500

2600

2700

2200

2100

2800

1900

1800

, сек.

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

1,3

1,4

0,7

1,5

1,6

V1, тис. грн.

16

15

17

18

14

16

15

13

17

18

, %

18

17

16

19

20

18

17

16

19

20

Р, %

57

56

58

63

65

59

62

67

68

69

, %

5

4,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

4,8

k1, тис.грн.

1,5

1,2

1,4

1,3

1,0

0,9

1,4

0,8

1,6

1,7

, %

10

9

11

9,5

10,5

11,5

12

12,5

8

8,5

Уз.п., %.

15

14

16

15

17

14

16

18

13

15

^ Указівки до розв’язання задачі

Необхідно визначити зростання продуктивності праці і річний економічний ефект від поліпшення умов праці.

При розв’язанні задачі рекомендується користуватись [4; 22].
Задача 14. У грунті зі щільністю кг/м3, силою зчеплення на розрив с кПа та кутом природного скосу  необхідно прорити траншею з висотою уступу Н=10 м, кутом дійсного відкосу =90. Коефіцієнт стійкості m=1,5, коефіцієнт запасу стійкості n=1,2.

Визначити кут нахилу відкосу і критичну висоту вертикального уступу Нкр при розробленні траншеї. У випадку необхідності розрахувати кріплення. При інвентарному кріпленні використовувати металеві труби (з розрахунковим опором металу Rи=210 МПа) із зовнішнім діаметром D=0,06 м ; внутрішнім діаметром розпірки d=0,051 м; вільною довжиною розпірки 0=1,5 м; відстанню між стійками =1,85 м . Коефіцієнт умов роботи m'=0,8. При неінвентарному кріпленні використовувати дошки товщиною h=0,05 м, коефіцієнт 1=1 (граничний опір деревини на стиск Rсж=14710 кПа).

Таблиця 14

Вихідні дані та номери варіантів для розв’язання задачі 14

^ Вихідні дані

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

g, кг/м3

1800

1700

1600

1500

1600

1400

1600

1700

1800

1900

с, кПа

1

1,5

2,5

11

15

20

25

50

45

65

j

33

30

28

18

25

18

20

17

15

18


^ Указівки до розв’язання задачі

При розв’язанні задачі рекомендується користуватись [7; 8; 14].

Задача 15. Визначити допустиму крутість укосу котлована при глибині 5 і 10 м при навантаженні на його поверхні р, т/м2 для заданого ґрунту.

Таблиця 15

Вихідні дані та номери варіантів для розв’язання задачі 15

^ Вихідні дані

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

р, т/м2

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

g, т/м3

1,6

1,7

1,8

1,5

1,7

1,8

2

1,6

1,7

1,5

с, т/м2

0,3

0,2

0,1

5

6

10

20

8

16

10

j

26

25

35

30

24

14

10

18

20

18

^ Указівки до рішення задачі

1) Для котлована при глибині 5 м: а) складіть ескіз уступу котлована;

б) кут між напрямком укосу і горизонталлю в градусах і відношення висоти укосу до його закладення визначити, згідно зі [39 табл. 4 п. 9.10].

2) Для котлована при глибині 10 м: а) відповідно до примітки [39 п. 9.11], при глибині виїмки понад 5 м крутість укосу, встановлюється з розрахунку.

Методику розрахунку допустимого укосу котлована викладено в [7; 8].

Задача 16. Побудувати криву рівноміцного укосу висотою Н=10 м для призначення крутизни укосу виїмки в грунті.

Таблиця 16

Вихідні дані та номери варіантів для розв’язання задачі 16

^ Вихідні дані

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

g, т/м3

1,7

1,8

2

1,5

1,6

1,8

1,5

1,6

1,7

1,4

с, т/м2

10

15

18

8

12

16

13

16

10

15

j

14

18

20

12

20

25

18

22

25

20
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconПрограма, методичні вказівки І контрольні завдання для студентів...
Міністерство освіти І науки України Криворізький технічний університет Кафедра іноземних мов
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки
«Охорона праці в галузі» для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconРозділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочного відділення для спеціальностей
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту «Охорона праці» для студентів спеціальностей: 060. 102, 060. 102 – «Архітектура...
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки
Ме­то­ди­чні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» в дипломному проекті для студентів спеціальностей 03060101, 03060101 денної...
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей icon«Лінійна та векторна алгебра аналітична геометрія» Методичні вказівки...
Методичні вказівки та контрольні завдання «Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія» для студентів заочного відділення з...
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” у дипломних проектах та роботах для студентів IV курсу освітньо–кваліфікаційного...
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconДержавний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний...
Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів-заочників усіх напрямків підготовки Укладачі:...
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconКонтрольні запитання для бакалаврів різних спеціальностей
Охорона праці – це система спрямованих на збереження здоров’я І працездатності людини в процесі праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка