Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей
НазваОхорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей
Сторінка17/17
Дата конвертації24.06.2013
Розмір1.32 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Указівки до розв’язання завдання

 1. Площа, охоплена пожежею F=(D)2/4, м2 .

 2. Секундна витрата хімічної піни для гасіння пожежі становить q=Fi, дм3/с,

де і=0,5 дм/(см2) – інтенсивність подачі піни для гасіння бензину.

 1. Потрібна кількість піногенераторів n=q/q0,

де q0 – виробничність піногенератора, дм3. Піногенератор ПГ-50 має продуктивність 45...55 дм3.

 1. Потреба в піногенераторному порошку Q=q1tn, кг, де q1=1,2 – витрати порошку піногенератором типу ПГ-50, кг/із; t=60 – час гасіння, с; n – кількість прийнятих піногенераторів.

 2. Потреба води при гасінні пожежі на утворення піни qВП=nq2, дм3, де q2= 10 – витрати води на утворення піни, подаваної в резервуар піногенератора ПГ-50, дм3.


Задача 54. Визначити необхідний об'єм протипожежного запасу води, потрібну тривалість його поповнення та додатковий об'єм протипожежного запасу води для зовнішнього пожежогасіння при будівництві виробничої будівлі об'ємом V, тис м3. Дебіт джерела водопостачання – 2 л/с.

Вихідні дані та варіанти для розв’язання задачі 54
Вихідні дані
Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

V, тис м3


30

65

15

25

45

120

240

80

90

10

^ Ступінь вогнестійкості

І

ІІ

ІІІ

ІV

ІІ

І

ІІ

ІІ

І

V

Територія

підприємства, га

100

120

140

160

180

200

100

150

170

190

^ Категорія виробництва

Г

Б

В

Д

А

Д

В

Б

Д

В

Указівки до розв’язання задачі

Методику розрахунку викладено в [8].
^

Список літератури

 1. Бергельсон В.Н., Бржезицкий Л.И. Электробезопасность в строительстве. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Будівельник, 1987. – 208 с.

 2. Брежнев В.И., Трескунов В.М. Охрана труда при эксплуатации систем водоснабжения и канализации. – М.: Стройиздат, 1983. – 279 с.

 3. Гладких П.А. Борьба с вибрацией и шумом в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1966. – 100 с.

 4. Денисенко Г.Ф. Охрана труда: Учеб. пособие для инж.-экон. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1985. – 319 с.

 5. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. – М.: Энергоатомиздат. –

1985. – 823с.

 1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підручник. – Львів: Афіша. – 2002. – 320 с.

 2. Золотницкий Н.Д., Пчелинцев В.А. Охрана труда в строительстве. – М.:Высш. шк., 1978. – 408 с.

 3. Золотницкий Н.Д., Гнускин А.Н., Максимов В.И., Михайлова Г.А., Чулюков М.А. Инженерные решения по технике безопасности в строительстве. – М.: Стройиздат, 1969. – 264 с.

 4. Инженерные решения по охране труда в строительстве / Под ред. Г.Г. Орлова. – М.: Стройиздат, 1986. – 278 с.

 5. Калинин В.И. и др. Монтаж металлических и железобетонных конструкций. – М.: Стройиздат, 1982. – 360 с.

 6. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 252 с.

 7. Колесниченко В.Г. Расчет металлических конструкций и приспособлений при производстве монтажных работ. – К.: Будівельник, 1978. – 161 с.

 8. Кондратьев А.И., Местечкина Н.М. Охрана труда в строительстве. – М.: Вища школа, 1990. – 352 с.

 9. Крикунов Г.Н., Резниченко П.Т. Охрана труда в строительстве. – К.: Вища школа, 1987. – 240 с.

 10. Кузнецов Ю.М. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта. – М.: Транспорт, 1986.

 11. Купчик М.П., Гандзюк М.П., Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. – К.: Основа, 2000. – 416 с.

 12. Максименко Г.Т., Покровский В.М. Техника безопасности при применении пожароопасных, взрывоопасных и токсичных материалов. – К.: Будівельник, 1982. – 144 с.

 13. Матвеев В.В. Примеры расчета такелажной оснастки. – Л.: Стройиздат, 1979. – 239 с.

 14. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці. – К.: Основа, 1999. – 96 с.

 15. Новак С.М., Логвинец А.С. Защита от вибрации и шума в строительстве: Справочник. – К.: Будивельник, 1990.

 16. Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. – М.: Высшая школа, 1984. – 346 с.

 17. Основы инженерной психологии / Под ред. Б.Ф.Ломова. – М.: Высш. шк., 1977. – 335 с.

 18. Охорона праці: Навчальний посібник/ Я.І. Бедрій та ін. – Львів: ПТВФ “Афіша”, 1997. – 258 с.

 19. Охрана труда в строительстве. Инженерные решения: Справочник / В.И.Русин и др. – К.: Будівельник, 1990. – 208 с.

 20. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. – М.: Металлургия, 1979. – 176 с.

 21. Пчелинцев В.А. и др. Охрана труда в строительстве. – М.: Высшая школа, 1991. – 272 с.

 22. Пчелинцев В.А., Виноградов Д.В., Коптев Д.В. Охрана труда в производстве строительных изделий и конструкций. – М.: Высш. шк., 1986. – 311 с.

 23. Ройтман М.Я. Противопожарное нормирование в строительстве. – М.: Стройиздат, 1985. – 590 с.

 24. Руководство по проектированию виброизоляции машин и механизмов. – М.: Стройиздат, 1982. – 159 с.

 25. Руководство по расчёту и проектированию звукоизоляции ограждающих конструкций зданий. – М.: Стройиздат, 1983. – 65 с.

 26. Русин В.И., Орлов Г.Г. Охрана труда в сельском строительстве. – М.: Агропромиздат, 1987. – 252 с.

 27. Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта. – М.: Транспорт, 1985. – 351 с.

 28. СН 81 – 80. Инструкция по проектированию искусственного освещения строительной площадки.

 29. СН 305 – 77. Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений. – М.: Стройиздат, 1978. – 47 с.

 30. СНиП 2.01.02–85*. Противопожарные нормы. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 16 с.

 31. СНиП 2.01.07–85. Нагрузки и воздействия. – М.: Стройиздат, 1986. – 32 с.

 32. СНиП II–12–74. Защита от шума. – М.: Стройиздат, 1980. – 58 с.

 33. СНиП II–4–79*. Естественное и искусственное освещение. – М.: Стройиздат, 1980. – 47 с.

 34. СНиП III–4–80*. Техника безопасности в строительстве. – М.: Стройиздат, 1981. – 112 с.

 35. Справочник проектировщика. Защита от шума/ Под ред. Е.Я. Юдина. – М.: Стройиздат, 1974. – 134 с.

 36. Филиппов Б.И. Охрана труда при эксплуатации строительных машин. – М.: Высш. школа, 1984. – 247 с.

 37. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2004. – 408 с.1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Схожі:

Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconПрограма, методичні вказівки І контрольні завдання для студентів...
Міністерство освіти І науки України Криворізький технічний університет Кафедра іноземних мов
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки
«Охорона праці в галузі» для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconРозділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочного відділення для спеціальностей
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту «Охорона праці» для студентів спеціальностей: 060. 102, 060. 102 – «Архітектура...
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки
Ме­то­ди­чні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» в дипломному проекті для студентів спеціальностей 03060101, 03060101 денної...
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей icon«Лінійна та векторна алгебра аналітична геометрія» Методичні вказівки...
Методичні вказівки та контрольні завдання «Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія» для студентів заочного відділення з...
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” у дипломних проектах та роботах для студентів IV курсу освітньо–кваліфікаційного...
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconДержавний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний...
Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів-заочників усіх напрямків підготовки Укладачі:...
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconКонтрольні запитання для бакалаврів різних спеціальностей
Охорона праці – це система спрямованих на збереження здоров’я І працездатності людини в процесі праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка