Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей
НазваОхорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей
Сторінка1/17
Дата конвертації24.06.2013
Розмір1.32 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА

ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ


ОХОРОНА ПРАЦІ

Методичні вказівки та контрольні завдання

для студентів-заочників усіх спеціальностей


Полтава 2007

Методичні вказівки та контрольні завдання з охорони праці для студентів-заочників усіх спеціальностей. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 36 с.
Укладачі: Русін Валентин Іванович, професор, канд. техн. наук;

Куц Валерій Анатолійович, старший викладач;

Пахомов Роман Іванович, асистент
Відповідальний за випуск: В.І. Русін, зав. кафедри організації і технології будівництва та охорони праці, канд. техн. наук, професор

Затверджено радою університету

протокол № від р.


Редактор

Н. В. Жигилій^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Залежно від спеціальності, контрольна робота складається з декількох задач і відповідей на питання з техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної профілактики та організаційно-правових питань дисципліни.

Контрольна робота виконується згідно з варіантом, номер якого визначається відповідно до останньої цифри навчального шифру (номера залікової книжки) студента.

^ Робота виконується на стандартних аркушах формату А4.

Розв’язання задач і відповіді на питання повинні супроводжуватися посиланнями на літературні та нормативні джерела, а також ескізами в масштабі, виконаними олівцем відповідно до правил технічного креслення й малювання. Скопійовані ескізи, вирізки з журналів, книг тощо не зараховуються, і робота повертається студенту. Тексти відповідей на питання й розв’язання задач повинні бути погоджені з ескізами шляхом цифрових позначень.

Наприкінці роботи вказується використана література, ставиться підпис студента і дата.

^ ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
І. Правові та організаційні питання охорони праці


 1. Дайте визначення та з’ясуйте склад курсу “Охорона праці” відповідно до діючого законодавства, принципи державної політики в галузі охорони праці.

 2. Структура і короткий аналіз закону України “Про охорону праці”.

 3. Структура, склад та призначення нормативних документів з охорони праці.

 4. Назвіть стандарти безпеки праці та схарактеризуйте їх.

 5. Державні органи нагляду за охороною праці, їх функції і права.

 6. Суть, принципи та види контролю за охороною праці на підприємстві.

 7. Фінансування заходів для охорони праці на підприємстві.

 8. Планування організаційно-технічних заходів щодо поліпшення умов і охорони праці на підприємстві.

 9. Економічне стимулювання підприємств, спрямоване на поліпшення умов праці.

 10. Економічна відповідальність підприємств за порушення нормативних актів про охорону праці.

 11. Які види відповідальності встановлені законодавством за невиконання вимог охорони праці, за що до них притягають та в чому вони виражаються?

 12. Соціально-економічне значення охорони праці та її оцінка.

 13. Охорона праці та соціальний захист в Україні: стан, проблеми, перспективи.

 14. Система управління охороною праці на підприємстві.

 15. Структура річної економії підприємства від підвищення безпеки праці.

 16. Опишіть процедуру розслідування нещасних випадків на виробництві.

 17. Порядок відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків і захворювань на виробництві.

 18. Які основні принципи соціального страхування від нещасних випадків та професійного захворювання?

 19. Система управління охороною праці, призначення, структура та функції.

 20. Служба охорони праці підприємства (умови утворення, розрахунок чисельності, функції і права спеціалістів з ОП).

 21. Які обов'язки з охорони праці покладені на адміністрацію будівельних організацій і в яких документах вони визначені?

 22. Наведіть основні положення функціональних обов'язків із техніки безпеки і виробничої санітарії на будівництві власників, інженерно-технічних працівників та робітників.

 23. Які функції, обов'язки та права керівника, працівника служби охорони праці підприємства?

 24. Порядок навчання, перевірки знань і атестація з охорони праці керівників, власників, інженерно-технічних працівників та робітників підприємств.

 25. Види інструктажів із техніки безпеки, хто їх проводить і в який час?

 26. Атестація робочого місця за умовами праці.

 27. Причини виробничого травматизму, їх класифікація і шляхи подолання.

 28. Схарактеризуйте методи аналізу травматизму на виробництві.

 29. Оцінка рівня безпечності виробничих процесів.

 30. Економічна оцінка соціальних результатів поліпшення умов і охорони праці.

 31. Які питання охорони праці потрібно розв’язувати в проекті організації будівництва?

 32. Які питання охорони праці потрібно розв’язувати в проектах виробництва робіт?


ІІ. Виробнича санітарія


 1. Дайте визначення термінів “небезпечний виробничий фактор” та “шкідливий виробничий фактор”, їх класифікацію в будівництві.

 2. Яке місце в будівництві займають шкідливі виробничі фактори та які з ними пов'язані професійні захворювання?

 3. Поясніть вимоги санітарних норм до вибору майданчика для будівництва.

 4. Які вимоги санітарних норм при проектуванні виробничих будівель та споруд?

 5. Класифікація, характеристика, розрахунки та нормування метеорологічних факторів виробничого середовища.

 6. Оптимізація метеорологічних умов виробничого середовища.

 7. Оцінка комфортності виробничого середовища.

 8. Класифікація виробничого пилу, пилоповітряних сумішей за шкідливістю та пожежовибуховою небезпекою.

 9. Нормування і методи визначення концентрації пилу в повітрі.

 10. Засоби захисту та очищення повітря від пилу.

 11. Схарактеризуйте природну вентиляцію: внаслідок чого вона здійснюється, на які види підрозділяється, як організується, які її переваги та недоліки?

 12. Схарактеризуйте штучну вентиляцію: внаслідок чого вона здійснюється, на які види підрозділяється, як організується, які її переваги та недоліки?

 13. Джерела і класифікація виробничого шуму, основні параметри та їх визначення.

 14. Вимірювання та нормування параметрів шуму.

 15. Який передбачається захист від шуму в будинках і при проектуванні генеральних планів населених місць та підприємств?

 16. Джерела, класифікація та основні параметри вібрації, принципи їх розрахунку й нормування.

 17. Методи боротьби із шумами на виробництві.

 18. Технічні засоби зниження вібрацій на робочих місцях.

 19. Види та параметри освітлення, порядок їх визначення.

 20. Нормування природного та штучного освітлення.

 21. Аналіз джерел освітлення і систем освітлення приміщень.

 22. Методи розрахунку систем освітлення.

 23. Види, класифікація та оцінювання шкідливості й небезпечності токсичних речовин.

 24. Види, властивості та одиниці виміру іонізуючого випромінювання.

 25. Вимірювання і нормування іонізуючого випромінення.

 26. Які заходи та засоби застосовуються для захисту від іонізуючого випромінювання?

 27. Дія електромагнітного випромінювання на організм людини, його нормування.

 28. Заходи і засоби захисту від електромагнітного випромінювання.

 29. Захист від інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання.

 30. Лазерне випромінювання і засоби захисту від нього.


ІII. Техніка безпеки


 1. Визначення межі небезпечних зон на будівельному майданчику.

 2. Наведіть схеми видів кріплення вертикальних стінок траншей та котлованів при виконанні земляних робіт, принципи розрахунку.

 3. Вимоги безпеки при виконанні земляних робіт.

 4. Аналіз факторів небезпеки ураження електричним струмом.

 5. Наведіть класифікацію будівельно-монтажних робіт та виробничих приміщень за ступенем небезпечності ураження електричним струмом.

 6. Види дії електричного струму на людину та їх аналіз.

 7. Покажіть на схемах і зробіть аналіз уключення людини в ланцюг трифазного струму з ізольованою та глухо заземленою нейтраллю.

 8. Поясніть розрахунком, чому електричний струм напругою до 36 В вважається безпечним. У яких випадках варто застосовувати електричний струм напругою до 12 В?

 9. Штучне заземлення, сфера застосування, види, порядок розрахунку.

 10. Занулення електрообладнання, сфера застосування, порядок розрахунку.

 11. Засоби індивідуального захисту від електричного струму.

 12. Блискавкозахист будівель і споруд (параметри та розрахунок).

 13. Статична електрика, виникнення та засоби захисту.

 14. Організаційно-технічні заходи для безпечної експлуатації вантажопідйомних механізмів.

 15. Порядок уведення в експлуатацію вантажопідйомних механізмів.

 16. Порядок технічного опосвідчення вантажопідйомних кранів.

 17. Оцінювання власної та вантажної стійкості вантажопідйомних машин.

 18. Які пристрої безпеки встановлені на вантажопідйомних кранах та їх призначення?

 19. Порядок роботи кранів біля ЛЕП.

 20. Вимоги безпеки при монтажних процесах.

 21. Наведіть схему та рівняння рівноваги для перевірки монтажної стійкості колони від вітрового тиску.

 22. На прикладі монтажу колони поясніть (з ескізом) застосовувані при цьому пристосування і безпечні місця робітників.

 23. Які пристосування для забезпечення безпеки праці застосовуються при монтажі ферм? Наведіть схему безпечної організації робіт.

 24. Які пристрої для забезпечення безпеки праці використовуються при монтажі плит покриття? Наведіть схему безпечної організації робіт.

 25. Поясніть (з ескізом) розрахунок траверси й епюру моментів у рамі, що піднімається, від власної ваги при захопленні в декількох точках.

 26. Дайте класифікацію засобів підмощування. Які основні причини травматизму та аварій при їх експлуатації?


ІV. Пожежна безпека


 1. Загальна характеристика законодавчої і нормативно-правової бази України про пожежну безпеку.

 2. Що таке горіння? Умови, необхідні для горіння. Види та параметри горіння речовини.

 3. Поясніть температуру самозапалювання і температуру самозаймання. Наведіть приклади.

 4. Що таке вогнестійкість конструкцій та чим вона оцінюється?

 5. Наведіть основні положення методики випробування конструкцій на вогнестійкість.

 6. Оцінка вогнестійкості різних конструкцій і матеріалів.

 7. Які фактори впливають на межу вогнестійкості залізобетонних, дерев'яних і металевих конструкцій та як її можна підвищити?

 8. Порядок оцінювання вогнестійкості будівель і споруд.

 9. Методика визначення тривалості пожежі. Побудуйте та проаналізуйте стандартну криву “температура – час”.

 10. Дайте характеристику категорій виробництв із вибухопожежної та пожежної небезпеки, їх призначення.

 11. Пожежовибухонебезпечні речовини і матеріали, їх класифікація й параметри.

 12. Вибухо - та пожежонебезпечні зони у виробничих будівлях і спорудах.

 13. Протипожежні проектно-конструктивні засоби у будинках і спорудах.

 14. Які питання пожежної безпеки розв’язуються в СНиП 2.01.02 - 85?

 15. Організаційні заходи та технічні засоби забезпечення пожежної безпеки на виробництві.

 16. Викладіть міри пожежної безпеки при проектуванні й експлуатації опалювальних пристроїв (тимчасових і постійних печей, систем вентиляції й опалення).

 17. Протидимний захист промислових споруд, громадських та житлових будинків.

 18. Противибуховий захист промислових будинків і споруд.

 19. Як розраховується тривалість евакуації людей із будинків суспільного призначення? Поясніть на прикладах евакуаційні виходи і шляхи в будинку.

 20. Як визначається кількість пожежних гідрантів, щитів, проїздів та ширина доріг на території будівельного майданчика?

 21. Аналіз речовин і матеріалів, що застосовуються для тушіння пожеж.

 22. Дайте класифікацію вогнегасників. Де вони застосовуються?

 23. Які речовини використовуються для гасіння пожеж, сфера їх використання?

 24. Поясніть вогнегасні властивості води і схеми пожежного водопостачання високого та низького тиску.

 25. Викладіть заходи для пожежної профілактики при збереженні легкозаймистих пальних рідин, клеїв, вогненебезпечних мастик, бітуму і полімерних матеріалів.

 26. Пожежна сигналізація та зв'язок.

 27. Які типи датчиків системи попарної автоматики використовуються, їх будова та застосування?

 28. Наведіть перелік та сфери використання технічних засобів ліквідації пожеж.

 29. Організація пожежної охорони.

 30. Пожежний нагляд, його структура та завдання. Права й обов'язки державних інспекторів.

 31. Яка встановлена відповідальність ІТП за порушення правил пожежної безпеки?


^ ЗАДАЧІ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Задача 1. У результаті проведення протишумових заходів рівень шуму в цеху знизився з 94-108 дБ до 70-71 дБ, збільшилась питома вага тривалості фази підвищеної працездатності в загальному фонді робочого часу.

Таким чином, питома вага тривалості фази підвищеної працездатності у загальному фонді робочого часу до впровадження заходів становив a1, %, після – a2, %. Річний випуск продукції ділянкою до впровадження заходів склав V1, млн. грн., після – V2, млн. грн. При цьому питома вага робітників цієї ділянки у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу становить g, %, умовно постійні витрати у с/с річного випуску продукції – В, млн. грн., а вартість технологічного обладнання – Р, млн. грн.

Розрахувати економічну ефективність заходів для підвищення та поліпшення умов праці на підприємстві.

Таблиця

Вихідні дані та номери варіантів для розв’язання задачі 1

^ Вихідні дані

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconПрограма, методичні вказівки І контрольні завдання для студентів...
Міністерство освіти І науки України Криворізький технічний університет Кафедра іноземних мов
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки
«Охорона праці в галузі» для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconРозділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочного відділення для спеціальностей
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту «Охорона праці» для студентів спеціальностей: 060. 102, 060. 102 – «Архітектура...
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки
Ме­то­ди­чні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» в дипломному проекті для студентів спеціальностей 03060101, 03060101 денної...
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей icon«Лінійна та векторна алгебра аналітична геометрія» Методичні вказівки...
Методичні вказівки та контрольні завдання «Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія» для студентів заочного відділення з...
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” у дипломних проектах та роботах для студентів IV курсу освітньо–кваліфікаційного...
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconДержавний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний...
Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів-заочників усіх напрямків підготовки Укладачі:...
Охорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників усіх спеціальностей iconКонтрольні запитання для бакалаврів різних спеціальностей
Охорона праці – це система спрямованих на збереження здоров’я І працездатності людини в процесі праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка