Міністерство внутрішніх справ україни
Скачати 183.23 Kb.
НазваМіністерство внутрішніх справ україни
Дата конвертації24.06.2013
Розмір183.23 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.08.2005 N 629
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 серпня 2005 р.

за N 957/11237

Про затвердження Правил відбору, прийому

на навчання та порядку розподілу випускників

юридичного ліцею Національної академії

внутрішніх справ України

Відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про

загальну середню освіту" ( 651-14 ) та Положення про Міністерство

внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України

від 17 жовтня 2000 року N 1138 ( 1138/2000 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила відбору, прийому на навчання та порядку

розподілу випускників юридичного ліцею Національної академії

внутрішніх справ України (додаються).
2. Начальникам головних управлінь МВС України в Автономній

Республіці Крим, місті Києві і Київській області, управлінь МВС

України в областях, місті Севастополі та на транспорті

організувати у взаємодії з управліннями (відділами) у справах

сім'ї та молоді місцевих державних адміністрацій роботу з відбору

та направлення кандидатів на навчання до юридичного ліцею

Національної академії внутрішніх справ України.
3. Національній академії внутрішніх справ України

(Моісеєв Є.М.) організувати розгляд направлених навчальних справ,

проведення психологічного тестування кандидатів на навчання та

вступних випробувань.
4. Скасувати наказ МВС України від 30.06.2001 N 506 "Про

затвердження Правил відбору, прийому на навчання та порядку

розподілу випускників юридичного ліцею Національної академії

внутрішніх справ України".
5. Департаменту роботи з персоналом (Криволапчук В.О.) МВС

України в п'ятиденний строк після підписання наказу забезпечити

його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції

України.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта міліції

Вербенського М.Г.
7. Наказ надіслати за належністю.
Міністр Ю.В.Луценко
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство освіти

і науки України

Т.в.о. Міністра Б.М.Жибровський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

04.08.2005 N 629
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 серпня 2005 р.

за N 957/11237

ПРАВИЛА

відбору, прийому на навчання та порядку розподілу

випускників юридичного ліцею Національної

академії внутрішніх справ України

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила визначають умови прийому та порядок відбору,

проведення вступних випробувань, зарахування кандидатів на

навчання та розподілу випускників юридичного ліцею Національної

академії внутрішніх справ України.
1.2. Правила розроблені відповідно до Конституції України

( 254к/96-ВР ), Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про

загальну середню освіту" ( 651-14 ), Положення про Міністерство

внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України

від 17 жовтня 2000 року N 1138 ( 1138/2000 ) (із змінами),

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року

N 964 ( 964-2000-п ).
1.3. Юридичний ліцей Національної академії внутрішніх справ

України (далі - ліцей) є загальноосвітнім навчальним закладом

III ступеня з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою,

який забезпечує:

- соціальний захист дітей, батьки яких - працівники органів

внутрішніх справ, що загинули, померли чи стали інвалідами I групи

при виконанні службових обов'язків по охороні громадського порядку

і боротьбі зі злочинністю; дітей-сиріт та дітей, які залишилися

без піклування батьків, із сімей працівників органів внутрішніх

справ, а також обдарованих дітей-сиріт, які залишились без

піклування батьків (підпункти 2.1.1-2.1.4 пункту 2.1);

- здобуття ліцеїстами повної загальної середньої освіти, їх

виховання, отримання ними поглибленої юридичної та посиленої

фізичної підготовки, формування умінь і навичок, необхідних для

навчання у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ

України і Міністерства освіти і науки України.
1.4. Ліцей проводить набір на I курс у 10-й клас. Щорічний

обсяг прийому - 100 осіб. Термін навчання - 2 роки. Початок

занять - 1 вересня.
2. Умови прийому на навчання
2.1. На навчання до ліцею приймаються за направленням

головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим,

місті Києві і Київській області, управлінь МВС України в областях,

місті Севастополі та на транспорті (далі - ГУМВС, УМВС, УМВСТ)

придатні за станом здоров'я діти громадян України, які мають

базову загальну середню освіту (закінчили 9 класів), зокрема:

2.1.1. Діти, батьки яких - працівники органів внутрішніх

справ, що загинули чи стали інвалідами за обставин, пов'язаних з

боротьбою зі злочинністю чи охороною громадського порядку, або

померли в результаті отриманих поранень, травм при виконанні

службових обов'язків з боротьби зі злочинністю, охорони

громадського порядку, або загинули під час пожежі чи в результаті

виконання обов'язків у зоні стихійного лиха, а також стали

інвалідами I групи внаслідок захворювань та каліцтв, отриманих при

виконанні службових обов'язків.

2.1.2. Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування

батьків, із сімей працівників органів внутрішніх справ.

2.1.3. Діти, батьки яких - працівники органів внутрішніх

справ, що загинули, померли чи стали інвалідами у зв'язку з

виконанням службових обов'язків, у тому числі інвалідність яких

пов'язана з участю у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській

атомній електростанції (далі - ЧАЕС).

2.1.4. За наявності вакантних місць:

- діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків,

за умови, якщо у свідоцтві про базову загальну середню освіту

стоять оцінки не нижче 10 (десяти) балів, за рекомендацією

обласних, міських та районних держадміністрацій, міністерств,

установ і організацій, якими укладені угоди з академією про

співпрацю.
3. Порядок відбору кандидатів на навчання
3.1. Відбір кандидатів на навчання до юридичного ліцею

здійснюють підрозділи роботи з персоналом ГУМВС, УМВС, УМВСТ

спільно з управліннями (відділами) у справах сім'ї та молоді

місцевих державних адміністрацій.

Заяви про бажання дитини вступити до юридичного ліцею

подаються до комплектуючого органу внутрішніх справ особисто

батьками або особами, яким відповідно до чинного законодавства

надані права з виховання дитини.
3.2. Підрозділи роботи з персоналом органів внутрішніх справ

оформлюють на кандидатів на навчання в юридичному ліцеї навчальну

справу, до якої долучаються:

- заява до юридичного ліцею батьків, органу або особи, яким

відповідно до чинного законодавства надані права з виховання

дитини;

- анкета кандидата на навчання (додаток 1);

- автобіографія;

- нотаріально завірена копія свідоцтва про народження;

- довідка про склад сім'ї;

- характеристика зі школи, підписана класним керівником і

директором;

- табель успішності за останній навчальний рік;

- документ про освіту (свідоцтво про базову загальну середню

освіту) - за особистим вибором кандидата - оригінал або його

завірена копія. У разі долучення до навчальної справи нотаріально

завіреної копії документа про освіту його оригінал подається

особисто до Центральної приймальної комісії Національної академії

внутрішніх справ України напередодні складання вступних

випробувань;

- довідка про стан здоров'я (форма 086-у);

- витяг з медичної картки про профілактичні щеплення (форма

063-у);

- нотаріально завірені копії документів, які підтверджують

право на зарахування до юридичного ліцею (свідоцтво про смерть або

отримання інвалідності, каліцтва батьків, призначення опікунства,

посвідчення дитини, що постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС,

тощо). Їх оригінали подаються кандидатами особисто до Центральної

приймальної комісії напередодні вступних випробувань;

- копії висновків органів внутрішніх справ про загибель

(поранення, нещасні випадки) та експертних висновків

військово-лікарської комісії і лікарсько-трудової експертної

комісії про отримання інвалідності при виконанні службових

обов'язків або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що

мали місце в період проходження служби;

- висновок про направлення на навчання за підписом

керівництва комплектуючого органу (додаток 2);

- три фотокартки (без головного убору, на матовому папері,

розміром 3х4см, без куточка).
3.3. Відповідальними за відбір та вивчення справ кандидатів

на навчання в ліцеї, а також за правильність оформлення навчальних

справ є підрозділи роботи з персоналом органів внутрішніх справ.

Навчальні справи, оформлені з порушенням установлених вимог,

повертаються до органу внутрішніх справ, який їх направляв, і

кандидати до складання вступних випробувань не допускаються.
3.4. Оформлені в установленому порядку навчальні справи

кандидатів на навчання направляються до Національної академії

внутрішніх справ України не пізніше ніж за 20 днів до початку

вступних випробувань.
3.5. Відбіркова комісія Національної академії внутрішніх

справ України розглядає навчальні справи кандидатів на навчання та

вносить свої пропозиції Центральній приймальній комісії

Національної академії внутрішніх справ України про допуск

кандидатів на навчання в ліцеї до складання вступних випробувань.

Комісія приймає остаточне рішення з цього питання, про що

повідомляє підрозділи роботи з персоналом органів внутрішніх

справ.

Навчальні справи кандидатів, що надійшли після зазначеного

терміну, приймальною комісією не розглядаються і повертаються до

органу внутрішніх справ, який їх направляв.
3.6. Перед початком вступних випробувань безпосередньо в

ліцеї кандидати на навчання проходять медичне обстеження та

психологічне тестування.
4. Вступні випробування
4.1. Дата початку вступних випробувань доводиться до органів

внутрішніх справ окремо.
4.2. Кандидати на навчання в ліцеї складають вступні

випробування в обсязі програм загальноосвітньої школи:

4.2.1. Абітурієнти з числа дітей, зазначених у

підпунктах 2.1.1, 2.1.2 пункту 2.1, складають вступні випробування

з фізичної підготовки (у формі заліку), що включає виконання

нормативів (додаток 3), та з основ правознавства (у формі

співбесіди).

4.2.2. Абітурієнти з числа дітей, зазначених у

підпунктах 2.1.3, 2.1.4 пункту 2.1, складають вступні випробування

(у формі іспитів) з фізичної підготовки, що включає виконання

нормативів (додаток 3), основ правознавства (усно), української

мови (диктант) та іноземної мови (усно).

Випробування з правознавства є профільним.

Для осіб, які української мови не вивчали, проводиться

конкурсне випробування з російської мови.
4.3. Випробування з фізичної підготовки складається першим, і

його результати враховуються на рівні з результатами інших

вступних випробувань.

Кандидати на навчання в юридичному ліцеї, які за станом свого

здоров'я (перенесені операції, травми та інші фізичні вади, що

мають довгостроковий характер) не можуть складати випробувань з

фізичної підготовки, до подальших випробувань не допускаються.

Особи, які перенесли захворювання, пов'язані з тимчасовим

розладом здоров'я і які не вплинули на загальний фізичний стан,

допускаються до складання вступних випробувань за рішенням

Центральної приймальної комісії.
5. Організація конкурсу та зарахування на навчання
5.1. Організація вступних випробувань, порядок їх проведення

та прийому до юридичного ліцею покладається на Центральну

приймальну комісію Національної академії внутрішніх справ України,

яка затверджується наказом ректора і діє відповідно до Положення

про Центральну приймальну комісію Національної академії внутрішніх

справ України, затвердженого у встановленому законодавством

порядку.
5.2. Центральна приймальна комісія вирішує всі питання,

пов'язані з прийомом до ліцею.
5.3. На навчання до ліцею зараховуються поза конкурсом

абітурієнти з числа дітей, зазначених у підпунктах 2.1.1, 2.1.2

пункту 2.1, за умови успішного проходження співбесіди з

правознавства та складання заліку з фізичної підготовки.
5.4. За умови позитивного складання вступних випробувань до

юридичного ліцею зараховуються абітурієнти з числа осіб,

зазначених у підпунктах 2.1.3 та 2.1.4 пункту 2.1, за загальним

конкурсом відповідно до кількості набраних балів за результатами

вступних випробувань.
5.5. Інформація про умови прийому на навчання до ліцею, а

також рішення Центральної приймальної комісії з цих питань

своєчасно доводяться до відома абітурієнтів.
5.6. Порядок проведення перевірки та зберігання робіт

абітурієнтів, які складали вступні випробування, визначаються

Положенням про Центральну приймальну комісію Національної академії

внутрішніх справ України. Письмові екзаменаційні роботи, листки

співбесід та усних відповідей осіб, зарахованих до юридичного

ліцею, зберігаються в їх навчальних справах протягом усього

періоду навчання, а осіб, не зарахованих до юридичного ліцею,

знищуються за актом через 1 рік після закінчення вступних

випробувань.
5.7. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні

випробування в зазначений за розкладом час , а також ті, знання

яких було оцінено балами нижче середнього рівня (1-3 бали за

12-бальною шкалою), та ті, які забрали документи після початку

вступних випробувань, до участі в наступних вступних випробуваннях

і в конкурсі не допускаються. У разі наявності поважних причин,

які підтверджені документально, абітурієнти з дозволу Центральної

приймальної комісії можуть бути допущені до складання пропущених

вступних випробувань у межах установлених термінів їх проведення

для кожного предмета.
5.8. Апеляції результатів вступних випробувань розглядає

апеляційна комісія Національної академії внутрішніх справ України,

склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора.
5.9. Рішення про зарахування до ліцею приймається Центральною

приймальною комісією і оформляється відповідним протоколом.
5.10. На підставі рішення Центральної приймальної комісії

ректор видає наказ про зарахування абітурієнтів ліцеїстами ліцею,

який доводиться до їх відома.
5.11. Зарахування на навчання до ліцею проводиться з

1 вересня. Після зарахування на навчання ліцеїсти перебувають на

інтернатному утриманні.
5.12. Ліцеїсти, які без поважних причин до 10 вересня не

стали до занять, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може

проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно

склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом.
5.13. На період навчання ліцеїстам видаються посвідчення

ліцеїста та обов'язковий для носіння формений одяг установленого

зразка.
5.14. Під час навчання в ліцеї ліцеїсти перебувають на

повному державному утриманні.
5.15. Навчання в ліцеї завершується проходженням ліцеїстами

державної підсумкової атестації, за результатами якої видаються

документи про повну загальну середню освіту відповідного зразка,

затвердженого Кабінетом Міністрів України.
6. Порядок розподілу випускників юридичного

ліцею академії та їх вступу до вищих

навчальних закладів МВС України
6.1. Особові справи кандидатів для вступу на навчання до

вищих навчальних закладів МВС України з числа випускників ліцею

оформлюються через органи внутрішніх справ, які направляли їх на

навчання до ліцею, або через органи внутрішніх справ, які їх

працевлаштовують після закінчення вищого навчального закладу.
6.2. Умови вступу та порядок зарахування випускників ліцею до

вищого навчального закладу визначаються окремим наказом МВС

України.
6.3. Випускники ліцею, які за станом здоров'я не можуть

проходити службу в органах внутрішніх справ, на їх бажання можуть

вступати до юридичного факультету Національної академії внутрішніх

справ України або до інших вищих навчальних закладів.
Начальник ДРП МВС України

полковник міліції В.О.Криволапчук

Додаток 1

до підпункту 3.2 Правил

відбору, прийому на навчання

та порядку розподілу

випускників юридичного ліцею

Національної академії

внутрішніх справ України

_____________________________________________________________

(найменування комплектуючого органу внутрішніх справ)

АНКЕТА ----------

кандидата на навчання до юридичного ліцею | Фото |

Національної академії внутрішніх справ України | 3х4 см |

----------

1. Прізвище, ім'я та по батькові ________________________________
2. Число, місяць, рік та місце народження _______________________
3. Громадянство _____________ 4. Громадянство батьків ___________
5. Освіта _______________________________________________________

(указати повну назву навчального закладу та рік його закінчення)
6. Відомості: а) про закінчення навчального закладу з відзнакою

__________________________________________________________________

б) яку іноземну мову вивчав(-ла) ________________________________
7. Відношення до категорії дітей, потерпілих від Чорнобильської

катастрофи ______________________________________________________

(вказати серію, номер і категорію посвідчення, коли і ким видане)
8. Чи є дитиною працівника органів внутрішніх справ, який

загинув, помер чи отримав каліцтво при охороні громадського

порядку __________________________________________________________
9. Чи є сиротою або дитиною, яка залишилася без піклування

батьків __________________________________________________________
10. Наявність спортивного розряду, з яких видів спорту __________
11. Хто з близьких родичів перебував чи перебуває на службі в

органах внутрішніх справ України _________________________________
12. Місце проживання та телефон кандидата на навчання ___________

__________________________________________________________________
Начальник ДРП МВС України

полковник міліції В.О.Криволапчук

Додаток 2

до підпункту 3.2 Правил

відбору, прийому на навчання

та порядку розподілу

випускників юридичного ліцею

Національної академії

внутрішніх справ України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ГУМВС (УМВС

або УМВСТ)

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

__________________ 200_ року

ВИСНОВОК

про направлення на навчання до юридичного

ліцею Національної академії внутрішніх

справ України

____________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові в родовому відмінку)
1. Дані розгляду інформації щодо кандидата: _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
______________________ ______________________________

(начальник органу, (підпис, ініціали, прізвище)

спеціальне звання)
__________________ 200_року
2. Результати опрацювання інформації щодо кандидата: ____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
3. Висновок за результатами опрацювання інформації щодо

кандидата: _______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________

(начальник органу,

_________________________ ______________________________

підрозділу, який вивчав (підпис, ініціали, прізвище)

кандидата, спеціальне

звання)
__________________ 200_року
_________________________

(начальник підрозділу

роботи з персоналом,

_________________________ ______________________________

спеціальне звання) (підпис, ініціали, прізвище)
__________________ 200_року
_________________________

(Начальник підрозділу

внутрішньої безпеки)

_________________________ ______________________________

(спеціальне звання) (підпис, ініціали, прізвище)
__________________ 200_року
Начальник ДРП МВС України

полковник міліції В.О.Криволапчук

Додаток 3

до підпункту 4.2.1 Правил

відбору, прийому на навчання

та порядку розподілу

випускників юридичного ліцею

Національної академії

внутрішніх справ України

НОРМАТИВИ

виконання вправ з фізичної підготовки

для кандидатів на навчання в юридичному

ліцеї Національної академії внутрішніх

справ України

------------------------------------------------------------------

| N | Найменування вправ | Результати та бали |

|з/п | |--------------------------------------|

| | | 5 | 4 | 3 |

|----+-----------------------------------------------------------|

| |ЮНАКИ: |

|----+-----------------------------------------------------------|

| |Біг на 60 м/с | 8,2 | 9,0 | 9,8 |

|----+--------------------+------------+------------+------------|

| |Підтягування на | 12 | 10 | 8 |

| |перекладині | | | |

| |(кількість | | | |

| |підтягувань) | | | |

|----+--------------------+------------+------------+------------|

| |Крос 2000 м/хв., с | 10,0 | 10,40 | 11,20 |

|----+--------------------+------------+------------+------------|

| |ДІВЧАТА: | | | |

|----+--------------------+------------+------------+------------|

| |Біг на 60 м/с | 9,0 | 9,8 | 10,4 |

|----+--------------------+------------+------------+------------|

| |Згинання і | 15 | 9 | 5 |

| |розгинання рук з | | | |

| |упору лежачи | | | |

| |(кількість разів) | | | |

|----+--------------------+------------+------------+------------|

| |Крос 2000 м/хв, с | 11,15 | 12,15 | 13,15 |

------------------------------------------------------------------
Нормативи виконання вправ з фізичної підготовки розроблені

відповідно до Програми з фізичної культури для загальноосвітніх

навчальних закладів (I-II класи), яка рекомендована і затверджена

рішенням колегії Міністерства освіти України (протокол N 1 від

30.01.98).
Примітка 1. Екзамен з фізичної підготовки проводиться

протягом одного дня.
Примітка 2. Вправа з кросу на 2000 м виконується останньою.
Примітка 3. Нормативами визначається граничний результат, за

який виставляється той чи інший бал. При перевищенні граничного

нормативу виконання вправи на 3 бали виставляються 2 бали.
Наприклад: 3 бали за біг на 60 м (для юнаків) виставляються

при часі від 9,1 до 9,8 с, 2 бали - при часі понад 9,8 с.
Начальник ДРП МВС України

полковник міліції В.О.Криволапчук

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ...
Основи оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ// Робоча навчальна програма
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для вищих навчальних закладів
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
«Магістр» за спеціальністю 03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук,...
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративне право» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративний процес» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка