1. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання
Скачати 492.68 Kb.
Назва1. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання
Сторінка1/5
Дата конвертації23.06.2013
Розмір492.68 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5
©Сядристий А.О.

1.Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання.

2.Способи і форми припинення господарської діяльності.

3.Види реорганізації та правові наслідки їх застосування.

4.Поняття та види ліквідації.

Припинення діяльності суб’єктів господарювання регулюється наступними нормативно-правовими актами, а саме Цивільним кодексом України (ст.ст. 104-112), Господарським кодексом України (ст.ст.59-61), законами України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Про господарські товариства» (ст.ст.19-22), «Про акціонерні товариства» (Розділ ХVI) тощо.

У відповідності до ч.1 ст.59 Господарського кодексу України припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - за рішенням суду.

Звертаючись до другого питання слід вказати, що існує два способи припинення юридичної особи залежно від того, чи відбувається правонаступництво: 1) передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам; 2) ліквідація. Передання майна відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення. Термін «реорганізація» у Цивільному кодексі України не використовується, однак цей термін продовжує використовуватися в Господарському кодексі України.

Звертаючись до третього питання слід вказати, що під реорганізацією розуміють припинення юридичної особи з переходом всіх прав та обов’язків до правонаступника в порядку правонаступництва до іншої (інших) юридичних осіб.

У відповідності до ч.2-5 ст. 59 Господарського кодексу України передбачені види реорганізації суб’єктів господарювання – злиття, приєднання, поділ, перетворення.

У разі злиття суб'єктів господарювання усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

У разі приєднання одного або кількох суб'єктів господарювання до іншого суб'єкта господарювання до цього останнього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних суб'єктів господарювання.

У разі поділу суб'єкта господарювання усі його майнові права і обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки реорганізованого суб'єкта.

У разі перетворення одного суб'єкта господарювання в інший до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права і обов'язки попереднього суб'єкта господарювання.

Під ліквідацією слід розуміти припинення юридичної особи без правонаступництва, тобто без переходу до інших осіб прав та обов’язків ліквідованого суб’єкта.

У відповідності до ч.6 ст. 59 Господарського кодексу України суб'єкт господарювання ліквідується:

за ініціативою осіб, зазначених у чинному законодавстві;

у зв'язку із закінченням строку, на який він створювався, чи у разі досягнення мети, заради якої його було створено;

у разі визнання його в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених законом;

у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених законом.

Скасування державної реєстрації позбавляє суб'єкта господарювання статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру. Суб'єкт господарювання вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності. Такий запис вноситься після затвердження ліквідаційного балансу відповідно до вимог Господарського кодексу України.

Підставою для ліквідації юридичної особи може бути: 1) рішення учасників або органу управління юридичної особи (добровільна ліквідація); 2) рішення суду (примусова ліквідація).

Рішення про добровільну ліквідацію може бути прийнято у будь-який час і з будь-яких мотивів, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.

Настання обставин, які в установчих документах передбачені як підстави для ліквідації, саме по собі не призводить до ліквідації, а є лише приводом для розгляду питання про ліквідацію загальними зборами учасників або іншим уповноваженим органом юридичної особи.

Примусова ліквідація здійснюється за рішенням суду з підстав, передбачених законом.

Беручи за увагу одну із самих поширеніших організаційно-правових форм юридичної особи-господарських товариств (в якості прикладу), то на підставі ст. 19 Закону України «Про господарські товариства» товариство ліквідується:

а) після закінчення строку, на який воно створювалося, або після досягнення мети, поставленої при його створенні;

б) за рішенням вищого органу товариства;

в) на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

г) інших підстав, передбачених установчими документами.

Оголошення про реорганізацію чи ліквідацію господарської організації або припинення діяльності індивідуального підприємця підлягає опублікуванню реєструючим органом у спеціальному додатку до газети «Урядовий кур'єр» та/або офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням суб'єкта господарювання протягом десяти днів з дня припинення діяльності суб'єкта господарювання.

(За Щербиною В.С.) - Припинення суб’єкта господарювання - одне з юридичних понять господарського права. Це специфічна правова робота. До змісту поняття «припинення» входять юридичні підстави («умови»), акти та процесуально-правові дії щодо припинення суб’єкта господарювання як суб’єкта права. Ці підстави, акти та дії передбачені господарським законодавством. Загальні підстави і форми припинення діяльності суб’єктів господарювання усіх видів визначені Господарським кодексом (ст.59). ГК (ст.60) встановлює також загальний процесуальний (процедурний) порядок ліквідації суб’єкта господарювання. (На думку Щербини В.С., більш правильним є термін «Припинення суб’єкта господарювання», оскільки суб’єкт господарювання, що припинив свою господарську діяльність (наприклад, якщо його виключний вид діяльності здійснюється на підставі ліцензії, строк якої закінчився), залишається суб’єктом права. Водночас, припинення суб’єкта господарювання як суб’єкта права означає і припинення його господарської діяльності. (с. 121, Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С.Щербина. – 5-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.)

Витяг із Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»
Розділ IV
^ ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Стаття 33. Припинення юридичної особи
1. Юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням державних органів, прийнятим у випадках, передбачених законом.
2. Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
Стаття 34. Документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи
1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.{ Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законами N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008, N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011; в редакції Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
2. У випадках, встановлених законом, крім документів, що передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, який підтверджує одержання згоди відповідних державних органів на припинення юридичної особи.
3. У разі припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання рішення щодо припинення юридичної особи підписується уповноваженими особами юридичної особи або юридичних осіб, що припиняються, та юридичної особи - правонаступника.
4. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою та другою цієї статті.
5. Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.
Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної особи, державному реєстратору пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження такого представника. { Абзац другий частини п'ятої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008; в редакції Закону N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }{ Частина п'ята статті 34 в редакції Закону N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
6. Документи, які подані для внесення до Єдиного державного

реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи,

приймаються за описом, копія якого в день надходження документів

видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з

відміткою про дату надходження документів.
Дата надходження документів для внесення до Єдиного

державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної

особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
Державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру

запис про призначення комісії з припинення не пізніше наступного

робочого дня з дати отримання (надходження) зазначених

відомостей. { Частину шосту статті 34 доповнено абзацом згідно із

Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

{ Частина шоста статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
7. Державний реєстратор має право залишити без розгляду

документи, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру

запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або

уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної

реєстрації припинення юридичної особи за рішенням засновників

(учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частиною

першою статті 8 цього Закону; { Абзац третій частини сьомої статті

34 із змінами, внесеними згідно із Законами N 809-VI ( 809-17 )

від 25.12.2008, N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
рішення щодо припинення юридичної особи оформлено з

порушенням вимог, які встановлені частиною третьою цієї статті;
документи подані не у повному обсязі;
рішення щодо припинення юридичної особи не містить

відомостей про персональний склад комісії з припинення (комісії з

реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора,

реєстраційні номери облікових карток платників податків (або

відомості про серію та номер паспорта громадянина України або

паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої

релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного

номера облікової картки платника податків та повідомили про це

відповідний орган державної податкової служби і мають запис в

електронному безконтактному носії паспорта громадянина України),

про порядок або строк заявлення кредиторами своїх вимог або якщо

такий строк не відповідає закону. { Частину сьому статті 34

доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від

22.02.2006; в редакції Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від

19.05.2011 }
8. Про залишення документів, які подані для внесення до

Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення

юридичної особи, без розгляду заявнику не пізніше наступного

робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором

видаються (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення)

відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення

документів без розгляду та документи, що подавалися для внесення

до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення

юридичної особи, відповідно до опису. { Абзац перший частини

восьмої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
Залишення документів для внесення до Єдиного державного

реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи без

розгляду не перешкоджає повторному зверненню до державного

реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були

підставою для залишення цих документів без розгляду. { Абзац

другий частини восьмої статті 34 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }


{ Частину дев'яту статті 34 виключено на підставі Закону

N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }


{ Частину десяту статті 34 виключено на підставі Закону

N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }


{ Частину одинадцяту статті 34 виключено на підставі Закону

N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }


Стаття 35. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру

запису про рішення засновників (учасників)

юридичної особи або уповноваженого ними органу

щодо припинення юридичної особи
1. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення

документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру

запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або

уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, без

розгляду повинен у день надходження цих документів внести до

Єдиного державного реєстру запис про рішення засновників

(учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо

припинення юридичної особи та в той же день повідомити органи

статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України

відомості про внесення такого запису.
Повідомлення про внесення запису до Єдиного державного

реєстру щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної
  1   2   3   4   5

Схожі:

1. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання iconТема 12. Загальна характеристика припинення господарської діяльності....
И «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника...
1. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання iconПлан Утворння суб’єктів господарювання. Установчі документи юридичних...
Термін "утворення" суб’єкта господарювання включає врегульовані нормами господарського права умови фактичного виникнення та легітимації...
1. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання iconТематика контрольних робіт з дисципліни
Поняття, види та принципи зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання
1. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання icon9. припинення корпоративних правовідносин підстави припинення корпоративних правовідносин
Підстави припинення корпоративних правовідносин. Корпо­ративні правовідносини існують безстроково І припиняються внаслідок настання...
1. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання iconМ курс, «Логістика», 2 квартал тр пр-Дії як підстави виникнення,...
Які з цих дій відбуваються за волею суб’єктів, але без мети спричинити правові наслідки
1. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання icon1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоекономічна діяльність діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності,...
1. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання iconТема Проблеми правового забезпечення майнової основи господарювання
Поняття майна суб’єктів господарювання та його правового режиму. Джерела формування майна
1. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання icon1. об’єкти аудиторської діяльності
Аудиторський контроль як складова частина фінансово-господарського контролю розкриває нові явища у підприємницькій діяльності суб'єктів...
1. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання iconРозділ I основнi засади господарської дiяльностi
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
1. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання iconАнтикризова система господарювання
Багатоаспектне тлумачення економічної безпеки різнорівневих суб'єктів господарювання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка