№1: Судова влада в Україні
Назва№1: Судова влада в Україні
Сторінка4/4
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4
Тема №9:Організація органів прокуратури

№1Міські,районні,міжрайонні прокуратури та військові прокуратури гарнізонів.

№2Прокурори міських, районних, міжрайонних та інших прокуратур.

Література:

№1 міські,районні,міжрайонні прокуратури та військові прокуратури гарнізонів.

Система органів прокуратури становлять: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, а також військові прокуратури

До прокуратур нижчої ланки належать міські, районні, міжрайонні прокуратури та військові прокуратури гарнізонів.

Крім перелічених вище прокуратур Законом передбачено створення й інших прокуратур, до яких належать київська міжобласна спеціалізована прокуратура, спеціальні прокуратури, природоохоронні прокуратури та прокуратури з нагляду за додержаннями законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах.

Спеціалізовані (галузеві) прокуратури будуються за загальними принципами, вони виконують такі самі завдання і мають такі ж повноваження, що й територіальні прокуратури, але з урахуванням специфіки предмету нагляду.

На транспорті діють транспортні прокуратури на правах обласних і підпорядковані їм прокуратури з правами районних. На них покладається нагляд за дотриманням та правильним застосуванням законів органами, установами, підприємствами та організаціями залізничного, повітряного, річкового транспорту, органами внутрішніх справ на транспорті, а також розслідування злочинів, учинених на транспорті, які належать до компетенції прокуратури.

Прокуратури з нагляду за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах діють на правах міжрайонних з підпорядкуванням прокуратурам області і здійснюють нагляд за дотриманням та правильним застосуванням законів у в’язницях, виправно-трудових і виховно-трудових колоніях, лікувально-трудових профілакторіях і тимчасових слідчих ізоляторах на територіях виправно-трудових колоній.

Природоохоронні прокуратури діють на правах міжрайонних з підпорядкуванням прокурорам областей і здійснюють нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законів про охорону природи органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх відомчої незалеМіські, районні, міжрайонні і прирівняні до них спе-

ціалізовані прокуратури утворюють третю ланку прокурорської системи, яка діє на всій території України. Міські прокуратури функціонують в межах окремих міст обласного

підпорядкування. Зараз їх кількість становить 118;

кількість районних прокуратур великих міст — 87,

а найбільш чисельна група прокуратур сільських районів — 529.

Міжрайонні прокуратури охоплюють своєю діяльністю або два сусідніх райони, або місто і прилеглий район. Таких прокуратур налічується 58.

Зі статусом міських, районних прокуратур на території України створені і функціонують

прокуратури з нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства,

транспортні, природоохоронні і деякі інші спецілізовані прокуратури.Прокуратури міст, районів, прирівняні до них прокуратури очолюють відповідні прокурори, які призначаються на посаду Генеральним прокурором України. В цих прокуратурах є посади заступника прокурора, старшого помічника прокурора, помічників прокурора, старших

слідчих і слідчих. Вони призначаються прокурором області або прирівняними до нього прокурорами.

№2Прокурори міських, районних, міжрайонних та інших прокуратур.

Під поняттям "прокурор" у статті 8, частині четвертій статті 9, частинах першій, другій, третій статті 12, частині першій статті 20, статтях 34, 35, 36, 44, 45, частинах першій, четвертій і шостій статті 46, частині першій статті 46-1, частині першій статті 47, статтях 48, 49, 50, 50-1, частині п'ятій статті 52 і статті 55 цього Закону слід розуміти: Генеральний прокурор України та його заступники, підпорядковані прокурори та їх заступники, старші помічники і помічники прокурора, начальники управлінь і відділів, їх заступники, старші прокурори і прокурори управлінь і відділів, які діють у межах своєї компетенції.

Відповідно до ЗУ «Про прокуратуру»Стаття 20. Повноваження прокурора

При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право: 

1) безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити у приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, підпорядкованості чи приналежності, до військових частин, установ без особливих перепусток, де такі запроваджено; мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, в тому числі за письмовою вимогою, і таких, що містять комерційну чи банківську таємницю або конфіденційну інформацію. Письмово вимагати подання в прокуратуру для перевірки зазначених документів та матеріалів, видачі необхідних довідок, в тому числі щодо операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій, для вирішення питань, пов'язаних з перевіркою;

2) вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності і заходи щодо її забезпечення;

3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз;

4) викликати посадових осіб і громадян, вимагати від них усних або письмових пояснень щодо порушень закону.

При виявленні порушень закону прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право:

1) опротестувати акти Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих Рад, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також рішення і дії посадових осіб;

2) вносити подання або протест на рішення місцевих Рад залежно від характеру порушень;

3) порушувати у встановленому законом порядку кримінальну справу, дисциплінарне провадження або провадження про адміністративне правопорушення, передавати матеріали на розгляд громадських організацій;

4) давати приписи про усунення очевидних порушень закону;

5) вносити подання до державних органів, громадських організацій і посадовим особам про усунення порушень закону та умов, що їм сприяли;

6) звертатись до суду або арбітражного суду з заявами про захист прав і законних інтересів громадян, держави, а також підприємств та інших юридичних осіб.
Тема №9:Організація органів прокуратури

№1Міські,районні,міжрайонні прокуратури та військові прокуратури гарнізонів.

№2Прокурори міських, районних, міжрайонних та інших прокуратур.

Література:
Тема №9:Організація органів прокуратури

№1Міські,районні,міжрайонні прокуратури та військові прокуратури гарнізонів.

№2Прокурори міських, районних, міжрайонних та інших прокуратур.

Література:

Тема №9:Організація органів прокуратури

№1Міські,районні,міжрайонні прокуратури та військові прокуратури гарнізонів.

№2Прокурори міських, районних, міжрайонних та інших прокуратур.

Література:
Тема №9:Організація органів прокуратури

№1Міські,районні,міжрайонні прокуратури та військові прокуратури гарнізонів.

№2Прокурори міських, районних, міжрайонних та інших прокуратур.

Література:
Тема №9:Організація органів прокуратури

№1Міські,районні,міжрайонні прокуратури та військові прокуратури гарнізонів.

№2Прокурори міських, районних, міжрайонних та інших прокуратур.

Література:

Тема №9:Організація органів прокуратури

№1Міські,районні,міжрайонні прокуратури та військові прокуратури гарнізонів.

№2Прокурори міських, районних, міжрайонних та інших прокуратур.

Література:
Тема №9:Організація органів прокуратури

№1Міські,районні,міжрайонні прокуратури та військові прокуратури гарнізонів.

№2Прокурори міських, районних, міжрайонних та інших прокуратур.

Література:

Тема №17:Організація органів прокуратури

№1Міські,районні,міжрайонні прокуратури та військові прокуратури гарнізонів.

№2Прокурори міських, районних, міжрайонних та інших прокуратур.

Література:

Тема №18:Нотаріат України

№1 Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій.

№2 Порядок вчинення нотаріальних дій.

Література:

Тема №19:Адвокатура україни

№1 Правила адвокатської етики.

Література:

Тема №20:Державна виконавча служба України

№1 Державний виконавець,його повноваження.

№2 Організація діяльності відділів державної виконавчої служби.

№3 Повноваження начальника відділу державної виконавчої служби.

Література:
1   2   3   4

Схожі:

№1: Судова влада в Україні iconЗаконних інтересів людини І громадянина, прав та законних
Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними...
№1: Судова влада в Україні icon§ Загальна характеристика судової системи
Вона показує, через які структурні утворення реалізується судова влада. Саме тому ст. 124 Конституції, з якої починається розділ...
№1: Судова влада в Україні iconA бвгдежз І клмнопрстуцфчшю
Абсолютна монархія — форма правління, за якою влада (законодавча, виконавча, судова) цілковито належить одній особі (цареві, королю,...
№1: Судова влада в Україні iconВиклики громадянського суспільства та переосмислення навчання
Головне поняття “влада” вживається у двох сенсах: “влада як сила” та “влада як авторитет” (цю відмінність передають англійські “power”...
№1: Судова влада в Україні iconСудова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має...
Серед перелічених оберіть, будь-ласка, визначення судової влади, яке найбільш точно характеризує цю гілку державної влади
№1: Судова влада в Україні iconЕкономічні проблеми молоді в Україні та можливі шляхи їх вирішення
Україні, у вирішенні яких І так не особливо досягла успіху ні попередня, ні нинішня влада. Тобто констатація факту існування даних...
№1: Судова влада в Україні iconПлан Влада як суспільне явище. Структура та типологія політичної влади
У первісному суспільстві воля індивіда була підпорядкована волі колективу це влада освячених звичаїв, традицій, це регулювання людських...
№1: Судова влада в Україні iconПлан лекційного заняття: Влада як суспільне явище
Зв'язок настільки органічний, що в політології І філософії нерідко виникають дискусії щодо первинності однієї з них. Зміст політології...
№1: Судова влада в Україні iconЦентр правових наукових досліджень
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
№1: Судова влада в Україні iconЦентр правових наукових досліджень
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка