Протокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів пат “Елемент Шість” Дата проведення
Скачати 216.32 Kb.
НазваПротокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів пат “Елемент Шість” Дата проведення
Дата конвертації07.08.2014
Розмір216.32 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы

ПАТ «Елемент Шість» 10 листопада 2011 року


Публічне акціонерне товариство

Елемент Шість”

 

 

П Р О Т О К О Л № 17 

позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Елемент Шість”

Дата проведення : 10 листопада 2011 року

Місце проведення : м. Полтава, вул. Красіна, 71-а, актовий зал ПАТ «Елемент Шість»

Час початку реєстрації учасників зборів - 8-45 годин.

Час закінчення реєстрації учасників зборів - 9-45 годин.

Час відкриття зборів - 10-00 годин.

^ Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

04 листопада 2011 року

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах - 15 414 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які включені до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах - 159 889 520 голосів.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 26 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 141 678 057 голосів.

Кворум загальних зборів: 88,61% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Відповідно до діючого законодавства кворум для проведення зборів досягнутий, загальні збори є правомочними.

(Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів на 2-х аркушах додається. Додаток № 1.

Інформація реєстраційної комісії на 1 аркуші додається. Додаток № 2)

Для організації роботи зборів Наглядова рада товариства уповноважила Директора Товариства Жайворонко Валентина Павловича бути головою зборів, начальника бюро корпоративного управління Черкасову Людмилу Григорівну - секретарем зборів.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

 2. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.

 3. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

 4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 5. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

 6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

 7. Обрання особи, уповноваженої Товариством підписувати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

 8. Про зміну найменування Товариства.

 9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердження Статуту в новій редакції.

 10. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту від імені Товариства та здійснення необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту.

 11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.

 12. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

 13. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства.

 14. Про внесення змін до Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією.

 15. Про підтвердження рішення Загальних зборів Товариства від 31 березня 2011 року стосовно попереднього схвалення значного правочину щодо продажу майна Товариства.


^ Питання 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії.

Слухали: Інформацію Директора Товариства Жайворонко Валентина Павловича про пропозицію Наглядової ради для підрахунку голосів та визначення результатів голосування на загальних зборах обрати лічильну комісію у складі: Жалінська Ірина Марківна, Кашникович Ірина Сергіївна, Кішинець Анна Анатоліївна, Крещенко Леонід Федотович, Лисенко Олександр Іванович, Павленко Юрій Васильович, Примак Олександр Васильович, Сергієнко Петро Миколайович, Хмеленко Андрій Михайлович. Членами Реєстраційної комісії було обрано головою Реєстраційної комісії Кішинець Анну Анатоліївну. (Протокол Реєстраційної комісії на 1 аркуші додається. Додаток № 3).
^ Голосували, бюлетень № 1:

"За" - 22 акціонери, які в сукупності володіють 141 675 832 голосами, що становить 99,9984% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - 2, в яких 208 голосів, що становить 0,0001% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Не проголосували - 2 акціонери, які в сукупності володіють 2 017 голосами, що становить 0,0014% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Рішили:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії:

Кішинець Анна Анатоліївна

Члени лічильної комісії:

Жалінська Ірина Марківна

Кашникович Ірина Сергіївна

Крещенко Леонід Федотович

Лисенко Олександр Іванович

Павленко Юрій Васильович

Примак Олександр Васильович

Сергієнко Петро Миколайович

Хмеленко Андрій Михайлович
^ Питання 2 порядку денного: Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.

Слухали: Інформацію Директора Товариства Жайворонко Валентина Павловича про пропозицію Наглядової ради затвердити наступний регламент зборів: Виступи, пропозиції, довідки - до 5-ти хвилин. Перерву провести по мірі необхідності. Пропозиції та запитання подавати в письмовому вигляді секретарю зборів. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів.
^ Голосували, бюлетень № 2:

"За" - 23 акціонери, які в сукупності володіють 141 676 036 голосами,

що становить 99,9986% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - 1, в якому 4 голоси, що становить 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Не проголосували - 2 акціонери, які в сукупності володіють 2 017 голосами, що становить 0,0014% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Рішили:

1. Затвердити наступний регламент зборів: Виступи, пропозиції, довідки - до 5-ти хвилин. Перерву провести по мірі необхідності. Пропозиції та запитання подавати в письмовому вигляді секретарю зборів.

2. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів.
^ Питання 3 порядку денного: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Інформацію голови зборів Жайворонко Валентина Павловича про припинення повноважень членів Наглядової ради. Статутом Товариства передбачено, що Наглядова рада обирається в кількості 3 осіб щорічно. На чергових загальних зборах Товариства 31 березня 2011 року було обрано Наглядову раду в наступному складі: Пітер дю Рандт Преторіус, Кеннет Десмонд Салліван, Деніел Патрік Коаді. В зв’язку із продажем компанією Сатейндюйкер Холдінг Б.В. 88,54% акцій ПАТ «Елемент Шість» та придбанням акцій новими власниками, виникла необхідність переобрання складу Наглядової ради. Згідно статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
^ Голосували, бюлетень № 3:

"За" - 23 акціонери, які в сукупності володіють 141 676 036 голосами,

що становить 99,9986% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 215 голосами, що становить 0,0002% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Недійсних бюлетенів - 1, в якому 4 голоси, що становить 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Не проголосували - 1 акціонер, який володіє 1 802 голосами, що становить 0,0013% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Рішили: Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради, обраних на загальних зборах акціонерів 31 березня 2011 року.
^ Питання 4 порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Інформацію голови зборів Жайворонко Валентина Павловича про те, що згідно порядку висування осіб для обрання в члени Наглядової ради, у зазначений строк від акціонерів надійшли заяви обрати до складу Наглядової ради наступні кандидатури:

1. Вовк Дмитро Олександрович. 1982 року народження. Акціями емітента не володіє. Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, рік закінчення 2004, спеціальність – правознавство, кваліфікація - спеціаліст. Місце роботи: асистент кафедри теорії держави і права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Загальний стаж роботи 7 років. Місце роботи за останні п’ять років: з 01.10.2007 по теперішній час асистент кафедри теорії держави і права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати та/або займатись певною діяльністю. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб. Пропозицію щодо даного кандидата вніс акціонер ТОВ «Колекторська фірма «БСВ», який володіє акціями, що складають 39,5% статутного капіталу Товариства.

2. Лейвін Михайло Сергійович. 1950 року народження. Акціями емітента не володіє. Освіта: Харківський медичний інститут, рік закінчення 1974, спеціальність – лікарська справа, кваліфікація - спеціаліст. Місце роботи: Харківська косметологічна лікарня, лікар – хірург. Загальний стаж роботи 37 років. Місце роботи за останні п’ять років: з 07.12.1988 по теперішній час - Харківська косметологічна лікарня, лікар – хірург. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати та/або займатись певною діяльністю. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб. Пропозицію щодо даного кандидата вніс акціонер ТОВ «Архівно-Юридичне Бюро», який володіє акціями, що складають 49% статутного капіталу Товариства.

3. Лученко Дмитро Валентинович. 1974 року народження. Акціями емітента не володіє. Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, рік закінчення 1998, спеціальність – правознавство, кваліфікація - спеціаліст. Місце роботи: доцент кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», директор ТОВ «Архівно-юридичне бюро». Загальний стаж роботи 18 років. Місце роботи за останні п’ять років: з 01.09.2006 по теперішній час - доцент кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». З 27.08.2009 по теперішній час - директор ТОВ «Архівно-юридичне бюро». Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати та/або займатись певною діяльністю. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб. Пропозицію щодо даного кандидата вніс акціонер ТОВ «Архівно-Юридичне Бюро», який володіє акціями, що складають 49% статутного капіталу Товариства.

Наглядова рада розглянула заяви, які надійшли від акціонерів, і прийняла рішення включити до списку кандидатур для голосування по обранню до складу Наглядової ради всі запропоновані кандидатури.
^ Голосували, бюлетень № 4: Кумулятивне голосування:

В результаті голосування голоси розподілились:
Кандидат Голоси

1. Вовк Дмитро Олександрович 141 605 363

2. Лейвін Михайло Сергійович 141 591 758

3. Лученко Дмитро Валентинович 141 591 113

Утримались відносно всіх: 0

Проти всіх кандидатів: 130 500

Недійсних: 51 774

Не проголосували: 63 663
Рішили: Обрати до складу Наглядової ради Товариства:

1. Вовка Дмитра Олександровича

2. Лейвіна Михайла Сергійовича

3. Лученка Дмитра Валентиновича.
Питання 5 порядку денного: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Інформацію голови зборів Жайворонко Валентина Павловича про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Статутом Товариства передбачено, що Ревізійна комісія обирається в кількості 3 осіб щорічно. На чергових загальних зборах Товариства 31 березня 2011 року було обрано Ревізійну комісію в наступному складі: Жалінська Лідія Валеріївна, Підрійко Лідія Архипівна, Пол Калінейн. В зв’язку із продажем компанією Сатейндюйкер Холдінг Б.В. 88,54% акцій ПАТ «Елемент Шість» та придбанням акцій новими власниками, виникла необхідність переобрання складу Ревізійної комісії. Згідно пункту 11.3. Статуту Товариства загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів.
^ Голосували, бюлетень № 5:

"За" - 23 акціонери, які в сукупності володіють 141 676 036 голосами,

що становить 99,9986% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - 1, в якому 4 голоси, що становить 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Не проголосували - 2 акціонери, які в сукупності володіють 2 017 голосами, що становить 0,0014% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Рішили: Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів 31 березня 2011 року.
^ Питання 6 порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Інформацію голови зборів Жайворонко Валентина Павловича про те, що згідно порядку висування осіб для обрання в члени Ревізійної комісії, у зазначений строк від акціонерів надійшли заяви обрати до складу Ревізійної комісії наступні кандидатури:

1. Жалiнська Лiдiя Валерiївна. 1984 року народження. Володіє однією простою іменною акцією емітента. Освіта: Полтавський національний технiчний університет, рік закінчення – 2006, спеціальність – фінанси, кваліфікація – спеціаліст з фінансів. Місце роботи: ПАТ "Елемент Шiсть", економiст вiддiлу управлiнського облiку. Загальний стаж роботи 4 роки. Місце роботи за останні п’ять років: з 10.01.2008 по теперішній час - економiст вiддiлу управлiнського облiку ПАТ "Елемент Шiсть". Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати та/або займатись певною діяльністю. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб. Письмова заява кандидата про обрання членом Ревізійної комісії є. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: самовисування.

2. Кожина Світлана Вікторівна. 1985 року народження. Акціями емітента не володіє. Освіта: Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, iнститут економіки і права, рік закінчення 2007, спеціальність – правознавство, кваліфікація - спеціаліст. Місце роботи : директор ТОВ «Колекторська фірма БСВ». Загальний стаж роботи 4 роки. Місце роботи за останні п’ять років: з 25.08.2009 по теперішній час - директор ТОВ «Колекторська фірма БСВ». Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати та/або займатись певною діяльністю. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб. Пропозицію щодо даного кандидата вніс акціонер ТОВ «Колекторська фірма «БСВ», який володіє акціями, що складають 39,5% статутного капіталу Товариства.

3. Лученко Марина Михайлівна. 1981 року народження. Акціями емітента не володіє. Освіта: Має 2 вищі освіти. Харківський державний медичний університет, рік закінчення – 2004, спеціальність – лікувальна справа. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, рік закінчення 2009, спеціальність – правознавство, кваліфікація - спеціаліст. Місце роботи: юрисконсульт ТОВ «Архівно-юридичне бюро». Загальний стаж роботи 4 роки. Місце роботи за останні п’ять років: з 02.08.2004 по 01.08.2006 працювала у обласній студентській лікарні на посаді лікаря – терапевта. З 02.11.2009 по теперішній час - юрисконсульт ТОВ «Архівно-юридичне бюро». Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати та/або займатись певною діяльністю. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб. Пропозицію щодо даного кандидата вніс акціонер ТОВ «Архівно-Юридичне Бюро», який володіє акціями, що складають 49% статутного капіталу Товариства.
Наглядова рада розглянула заяви, які надійшли від акціонерів, і прийняла рішення включити до списку кандидатур для голосування по обранню до складу Ревізійної комісії всі запропоновані кандидатури.
^ Голосували, бюлетень № 6: Кумулятивне голосування:

В результаті голосування голоси розподілились:
Кандидат Голоси

1. Жалiнська Лiдiя Валерiївна 141 648 952

2. Кожина Світлана Вікторівна 141 591 328

3. Лученко Марина Михайлівна 141 591 328

Утримались відносно всіх: 87 750

Проти всіх кандидатів: 42 750

Недійсних: 66 012

Не проголосували: 6 051
Рішили: Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Жалiнську Лiдiю Валерiївну

2. Кожину Світлану Вікторівну

3. Лученко Марину Михайлівну.
Питання 7 порядку денного: Обрання особи, уповноваженої Товариством підписувати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
Слухали: Інформацію голови зборів Жайворонко Валентина Павловича про пропозицію Наглядової ради уповноважити директора Товариства Жайворонко Валентина Павловича підписати від імені ПАТ «Елемент Шість» договори зі членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.
^ Голосували, бюлетень № 7:

"За" - 21 акціонер, які в сукупності володіють 141 657 036 голосами,

що становить 99,9852% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 14 250 голосами, що становить 0,0101% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Утримались" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 4 750 голосами, що становить 0,0034% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Недійсних бюлетенів - 1, в якому 4 голоси, що становить 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Не проголосували - 2 акціонери, які в сукупності володіють 2 017 голосами, що становить 0,0014% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Рішили: Уповноважити директора Товариства Жайворонко Валентина Павловича підписати від імені Товариства договори зі членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.
^ Питання 8 порядку денного: Про зміну найменування Товариства.
Слухали: Інформацію голови зборів Жайворонко Валентина Павловича про пропозицію Наглядової ради змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Елемент Шість» на Публічне акціонерне товариство «КРІСТАЛІСТ».
^ Голосували, бюлетень № 8:

"За" - 21 акціонер, які в сукупності володіють 141 632 332 голосами,

що становить 99,9677% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 14 454 голосами, що становить 0,0102% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Утримались" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 29 250 голосами, що становить 0,0206% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Недійсних бюлетенів - 1, в якому 4 голоси, що становить 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Не проголосували - 2 акціонери, які в сукупності володіють 2 017 голосами, що становить 0,0014% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Рішили: Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Елемент Шість» на Публічне акціонерне товариство «КРІСТАЛІСТ».
^ Питання 9 порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердження Статуту в новій редакції.
Слухали: Інформацію голови зборів Жайворонко Валентина Павловича про те, що зв'язку зі зміною найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Елемент Шість» на Публічне акціонерне товариство «КРІСТАЛІСТ» необхідно внести відповідні зміни до Статуту.

Крім того, Наглядова рада пропонує обмежити повноваження Директора, передбачивши в Статуті пункт про попереднє погодження правочинів щодо відчуження або придбання майна на суму що перевищує 100 тисяч гривень. (Проект змін та доповнень до Статуту ПАТ «КРІСТАЛІСТ» на 2-х аркушах, додається. Додаток № 4). Наглядова рада пропонує внести запропоновані зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «КРІСТАЛІСТ» у новій редакції.

Статут акціонерного товариства «КРІСТАЛІСТ» додається на 25 аркушах. Додаток № 5.
^ Голосували, бюлетень № 9:

"За" - 21 акціонер, які в сукупності володіють 141 661 367 голосами, що становить 99,98825% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 14 454 голосами, що становить 0,0102% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Недійсних бюлетенів - 2, в яких 219 голосів, що становить 0,0002% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Не проголосували - 2 акціонери, які в сукупності володіють 2 017 голосами, що становить 0,0014% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Рішення прийняте більше ніж ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Рішили:

Внести запропоновані зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «КРІСТАЛІСТ» у новій редакції.
Питання 10 порядку денного: Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту від імені Товариства та здійснення необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту.
Слухали: Інформацію голови зборів Жайворонко Валентина Павловича про те, що Наглядова рада запропонувала доручити Директору Товариства Жайворонко Валентину Павловичу підписати Статут ПАТ «КРІСТАЛІСТ» у новій редакції; доручити Директору Товариства Жайворонко Валентину Павловичу оформити всі необхідні документи та підписати реєстраційну картку суб'єкта підприємницької діяльності у державного реєстратора при реєстрації Статуту в новій редакції.
^ Голосували, бюлетень № 10:

"За" - 22 акціонери, які в сукупності володіють 141 671 286 голосами, що становить 99,9952% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає.

"Утримались" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 4 750 голосами, що становить 0,0034% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Недійсних бюлетенів - 1, в якому 4 голоси, що становить 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Не проголосували - 2 акціонери, які в сукупності володіють 2 017 голосами, що становить 0,0014% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Рішили:

1. Доручити Директору Товариства Жайворонко Валентину Павловичу підписати Статут ПАТ «КРІСТАЛІСТ» у новій редакції.

2. Доручити Директору Товариства Жайворонко Валентину Павловичу оформити всі необхідні документи та підписати реєстраційну картку суб'єкта підприємницької діяльності у державного реєстратора при реєстрації Статуту в новій редакції.
^ Питання 11 порядку денного: Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.
Слухали: Інформацію голови зборів Жайворонко Валентина Павловича про те, що в зв'язку зі зміною найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Елемент Шість» на Публічне акціонерне товариство «КРІСТАЛІСТ» необхідно затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КРІСТАЛІСТ».

Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КРІСТАЛІСТ» на 10 аркушах додається. Додаток № 6.

^ Голосували, бюлетень № 11:

"За" - 23 акціонери, які в сукупності володіють 141 676 036 голосами, що становить 99,9986% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає.

"Утримались" - немає.

Недійсних бюлетенів - 1, в якому 4 голоси, що становить 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Не проголосували - 2 акціонери, які в сукупності володіють 2 017 голосами, що становить 0,0014% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Рішили:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КРІСТАЛІСТ».
^ Питання 12 порядку денного: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
Слухали: Інформацію голови зборів Жайворонко Валентина Павловича про те, що в зв'язку зі зміною найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Елемент Шість» на Публічне акціонерне товариство «КРІСТАЛІСТ» необхідно затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КРІСТАЛІСТ».

Положення про Наглядову раду на 6 аркушах додається. Додаток № 7.
^ Голосували, бюлетень № 12:

"За" - 23 акціонери, які в сукупності володіють 141 676 036 голосами, що становить 99,9986% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає.

"Утримались" - немає.

Недійсних бюлетенів - 1, в якому 4 голоси, що становить 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Не проголосували - 2 акціонери, які в сукупності володіють 2 017 голосами, що становить 0,0014% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Рішили:

Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КРІСТАЛІСТ».
^ Питання 13 порядку денного: Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Слухали: Інформацію голови зборів Жайворонко Валентина Павловича про те, що в зв'язку із зміною найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Елемент Шість» на Публічне акціонерне товариство «КРІСТАЛІСТ» необхідно затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «КРІСТАЛІСТ».

Положення про Ревізійну комісію на 8 аркушах додається. Додаток № 8.
^ Голосували, бюлетень № 13:

"За" - 22 акціонери, які в сукупності володіють 141 676 000 голосами, що становить 99,9985% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає.

"Утримались" - немає.

Недійсних бюлетенів - 2, в яких 40 голосів, що становить 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Не проголосували - 2 акціонери, які в сукупності володіють 2 017 голосами, що становить 0,0014% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Рішили:

Затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «КРІСТАЛІСТ».
^ Питання 14 порядку денного: Про внесення змін до Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією.
Слухали: Інформацію голови зборів Жайворонко Валентина Павловича про те, що в зв'язку зі зміною найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Елемент Шість» на Публічне акціонерне товариство «КРІСТАЛІСТ» необхідно затвердити Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією в Публічному акціонерному товаристві «КРІСТАЛІСТ».

Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією в Публічному акціонерному товаристві «КРІСТАЛІСТ» на 4 аркушах додається. Додаток № 9.
^ Голосували, бюлетень № 14:

"За" - 22 акціонери, які в сукупності володіють 141 676 000 голосами, що становить 99,9985% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає.

"Утримались" - немає.

Недійсних бюлетенів - 2, в яких 40 голосів, що становить 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Не проголосували - 2 акціонери, які в сукупності володіють 2 017 голосами, що становить 0,0014% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Рішили:

Затвердити Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією в Публічному акціонерному товаристві «КРІСТАЛІСТ».
Питання 15 порядку денного: Про підтвердження рішення Загальних зборів Товариства від 31 березня 2011 року стосовно попереднього схвалення значного правочину щодо продажу майна Товариства.
Слухали: Інформацію голови зборів Жайворонко Валентина Павловича про те, що на чергових загальних зборах 31 березня 2011 року акціонери прийняли рішення: «Дозволити ВАТ «Елемент Шість» вчиняти протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення значні правочини щодо продажу рухомого та нерухомого майна Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов’язків та інших об’єктів, граничною сукупною вартістю не менше 8 млн.грн., навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Ціни продажу майна визначає Наглядова рада Товариства».

Наглядова рада пропонує підтвердити рішення загальних зборів Товариства від 31 березня 2011 року стосовно попереднього схвалення значного правочину щодо продажу майна Товариства.
^ Голосували, бюлетень № 15:

"За" - 19 акціонерів, які в сукупності володіють 141 627 296 голосами, що становить 99,9642% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 29 250 голосами, що становить 0,0206% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Утримались" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 14 454 голосами, що становить 0,0102% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Недійсних бюлетенів - 3, в яких 5 040 голосів, що становить 0,0036% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Не проголосували - 2 акціонери, які в сукупності володіють 2 017 голосами, що становить 0,0014% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Рішили:

Підтвердити рішення загальних зборів Товариства від 31 березня 2011 року стосовно попереднього схвалення значного правочину щодо продажу майна Товариства.
^ У ході зборів були задані наступні питання:
Питання від акціонера Міхаль В.К.: Які перспективи акціонерного товариства? Будут ли выкупаться акции мажоритарних акционеров?
Відповідь представника акціонера ТОВ «Архівно-юридичне бюро» Лученко Д.В.: Добрый день, уважаемые акционеры. Я представляю интересы крупнейшего на сегодня акционера – это ООО «Архивно-юридическое бюро». Поступило 2 вопроса от акционера. Я хотел бы на них коротко ответить, но, безусловно, с одной оговоркой: я не уполномочен принимать решения за всех акционеров, я думаю, что вы согласитесь с моим мнением.

Перше питання:^ Які перспективи акціонерного товариства? Щодо перспектив можу сказати єдине – ліквідуватися ми поки що не будемо. Такого рішення не приймалося. Я сподіваюся, що ми гуртом, всі разом, будемо намагатися знайти вихід із тієї складної ситуації, в якій опинилося наше підприємство. Більш докладно сказати зараз нічого не можу, оскільки ми зараз намагаємося знайти ті види діяльності, якими ми будемо займатися найближчим часом і які дадуть змогу підприємству отримувати якісь гроші від своєї діяльності.

Друге питання: ^ Будут ли выкупаться акции мажоритарних акционеров? Хочу звернути Вашу увагу, що на сьогодні такого рішення не приймалося, а чи буде воно прийматися в подальшому – це залежить, знову ж таки, від всіх акціонерів, якщо ми за це проголосуємо. На сьогодні такого рішення немає. Дякую за увагу.

Голова Реєстраційної комісії Кішинець Анна Анатоліївна зачитала протокол про підсумки голосування. (Протокол про підсумки голосування на 8 аркушах додається. Додаток № 10.)

Збори оголошено закритими.Голова загальних зборів акціонерів
Секретар загальних зборів акціонерів

В. П. Жайворонко
Л.Г.ЧеркасоваПротокол зборів акціонерів ПАТ «Елемент Шість» сторінка

Схожі:

Протокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів пат “Елемент Шість” Дата проведення icon«прийнято» На конференції загальних зборів осередку лоофпу протокол...
Україні, задоволення та захисту законних інтересів її членів спортсменів та фахівців з цього виду спорту, підвищення рівня здоров'я,...
Протокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів пат “Елемент Шість” Дата проведення iconПлан. І. Зміст, форми та методи роботи педагога з батьками. Батьківські...
...
Протокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів пат “Елемент Шість” Дата проведення iconЕкзаменаційні питання з патанатомії та патфізіології тварин
Поняття про здоров'я та хворобу, пат реакцію, пат процес, пат стан. Періоди розвитку хвороби та види закінчення хвороби
Протокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів пат “Елемент Шість” Дата проведення icon1. Акціонери: статус, права та обов'язки
Вони ухвалюють ключові рішення щодо діяльності товариства на загальних зборах акціонерів. Їх статус має правові І економічні особливості....
Протокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів пат “Елемент Шість” Дата проведення icon«погоджено» «затверджую» Начальник навчальної частини
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри технології та організації будівництва дата 09. 2012 р., протокол №1
Протокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів пат “Елемент Шість” Дата проведення iconЗатверджено
Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
Протокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів пат “Елемент Шість” Дата проведення iconЗавдання Голів місцевих організацій мпу по організації та проведенню Акції 24 серпня
Організувати проведення зборів активістів своєї місцевої організації з метою планування та організації проведення акції 24 серпня....
Протокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів пат “Елемент Шість” Дата проведення iconПро проведення 2-го этапу регіональних навчально-тренувальних зборів
Заступник начальника управління у справах фізичної культури та спорту Одеської ода
Протокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів пат “Елемент Шість” Дата проведення iconПравила прийому до Луганської державної академії культури І мистецтв в 2013 році
Дак від 4 червня 2009 р., протокол №78; дак від 24 червня 2010 р., протокол №84; дак від 10 березня 2011 р., протокол №86; дак від...
Протокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів пат “Елемент Шість” Дата проведення iconКерівнику представництва пат «ПриватБанк» у м. Києві Волкову С. В
Між пат кб «ПриватБанк» та мною 11. 12. 2007р був укладений договір, відповідно до якого я отримала кредит у розмірі 1500 доларів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка