Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту
Скачати 428.63 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту
Сторінка4/4
Дата конвертації07.08.2014
Розмір428.63 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4

(кримінально-правовий аспект)»
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

3. Бойко А.М. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Украины / Бойко А. М. и др.; под ред. Н. И. Мельника, Н. И. Хавронюка. - 8-е изд., перераб. и доп. - Х. : Фактор, 2011. - 1279 с.

4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.: За заг. Ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. -К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»; 2003. - 1196 с.

5. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борісов, С.Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Вид. четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 1208 с.

6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. М.І Мельника, М.І. Хавронюка. 8-ме вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2011. – 1280 с.

7. Гуторова Н.А. Уголовное право Украины. Особенная часть. Конспект лекций.- Харьков: «Одиссей», 2003.

8. Кримінальне право України. Особлива частина: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Анісімов та ін.; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - 4-те вид., перероб. і допов. - Х. : Право, 2010. - 606 с.

9. Кримінальне право України. Судові прецеденти (1864-2007 р.р.). За редакцією В.Т. Маляренка. – К.: «Освіта України», 2008. – 1104 с.

10. Андрушко П. Коментар до статті 358 Кримінального кодексу України // Нотаріат для Вас. - 2002. - № 3. - С. 10-15.

11. Аркуша Л.І. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності: характеристика, виявлення, розслідування: монографія / Л. І. Аркуша; Одес. нац. юрид. акад. - О. : Юридична література, 2010. - 375 с.

12. Берзн П. Визначення складу та розміру доходів в злочинах у сфері господарської діяльності. // Підприємство, господарство і право. - 2003. - № 3. - С. 98.

13. Болдарь Г.Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. Є. Болдарь та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. О. О. Дудорова та канд. юрид. наук Є. О. Письменського ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - К. : Істина, 2010. - 430 с.

14. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества / Б.С. Болотский, А.Г. Волеводз, Е.В. Воронова. - М.: Юрлитинформ, 2001. - 248 с.

15. Волженкин Б. В. Экономические преступления. - С.Пб: Изд-во «Юридический центр Пресс», 1999. - 312 с.

16. Гармаш Д.О. Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом: підстава криміналізації та склад злочину: монографія / Д. О. Гармаш; Ін-т вивч. пробл. злочинності Нац. акад. прав. наук України. - Х. : ФІНН, 2011. - 182 с.

17. Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - М.: АО „Центр ЮрИнфоР”, 2001. - 316 с.

18. Грачов С.В. Об’єкт та предмет злочину, пов’язаного з порушенням порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ст. 333 КК України) / С.В.Грачов // Право і суспільство. – 2010. – №1. – С.104 – 111.

19. Грищенко О. Проблеми боротьби із «відмиванням брудних грошей» // Юридичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 100.

20. Губанова А.В. Сучасний стан проблеми кримінальної відповідальності за незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва / А.В.Губанова // Право і суспільство. – 2010. – №4. – С.179 – 185.

21. Дубинський М., Коваль А. Екскурс до історії законодавства про кримінальну відповідальність за порушення права на торгівельні марки // Юридичний журнал. - 2005. - № 11. - С. 78.

22. Дудоров О. Непрямі методи оподаткування і кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів та обов’язкових платежів. // Підприємство ,господарство і право. - 2003. - № 8. - С. 81.

23. Дудоров О. О., Мельник М. І., Хавронюк М. І. Злочини у сфері підприємництва: Навч. посібник / За ред. М. І. Хавронюка. - К.: Атіка, 2001. - С. 328-426.

24. Дудоров О.О. Вибрані праці з кримінального права / О. О. Дудоров ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. - 952 с.

25. Житнигор Б.С. Деньги, кредитно-финансовые инструменты и механизмы юридической защиты их оборота от противоправных посягательств / Б. С. Житнигор, В. В. Павлов ; Укр. акад. наук, Акад. соврем. искусства. - 2-е изд., доп. - Бендеры: Полиграфист, 2008. - 231 с.

^ Контрольні питання з навчальної дисципліни

«Охорона прав учасників господарських правовідносин

(кримінально-правовий аспект)»


 1. Історія розвитку закону України про кримінальну відповідальність щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

 2. Поняття, загальна характеристика та види злочинів у сфері господарської діяльності.

 3. Кримінально-правова характеристика незаконного обігу дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва.

 4. Кримінально-правова характеристика зайняття гральним бізнесом.

 5. Кримінально-правова характеристика кваліфікованих видів незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

 6. Кримінально-правова характеристика фіктивного підприємництва.

 7. Кримінально-правова характеристика порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.

 8. Кримінально-правова характеристика доведення до банкрутства.

 9. Кримінально-правова характеристика контрабанди.

 10. Відмежування контрабанди як злочину від відповідного адміністративного правопорушення

 11. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

 12. Кримінально-правова характеристика кваліфікованих видів ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

 13. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

 14. Кримінально-правова характеристика кваліфікованих видів ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

 15. Відмежування ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування від адміністративного правопорушення.

 16. Кримінально-правова характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 17. Кримінально-правова характеристика кваліфікованих видів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 18. Відмежування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом від придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом.

 19. Кримінальна відповідальність за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 20. Відмежування умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом від відповідного адміністративного правопорушення.

 21. Кримінально-правова характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами.

 22. Відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від шахрайства.

 23. Кримінально-правова характеристика виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів.

 24. Кримінально-правова характеристика незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення.

 25. Кримінально-правова характеристика незаконного виготовлення, підроблення, використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок.

 26. Кримінально-правова характеристика підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів.

 27. Кримінальна відповідальність за порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

 28. Кримінально-правова характеристика виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів.

 29. Кримінально-правова характеристика кваліфікованих видів виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів.

 30. Кримінально-правова характеристика протидії законній господарській діяльності.

 31. Кримінально-правова характеристика кваліфікованих видів протидії законній господарській діяльності

 32. Кримінально-правова характеристика незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

 33. Кримінально-правова характеристика кваліфікованих видів незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

 34. Відмежування незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару від відповідного адміністративного правопорушення.

 35. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю.

 36. Кримінально-правова характеристика розголошення комерційної або банківської таємниці.

 37. Кримінальна відповідальність за незаконне використання інсайдерської інформації.

 38. Кримінально-правова характеристика кваліфікованих видів незаконного використання інсайдерської інформації.

 39. Відмежування незаконного використання інсайдерської інформації від зловживання владою чи службовим повноваженням.

 40. Кримінально-правова характеристика приховування інформації про діяльність емітента.

 41. Відмежування приховування інформації про діяльність емітента від зловживання владою чи службовим повноваженням.

 42. Кримінальна відповідальність за введення в обіг небезпечної продукції.

 43. Відмежування умисного введення в обіг небезпечної продукції від відповідних адміністративних правопорушень.

 44. Кримінальна відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням.

 45. Кримінально-правова характеристика видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.

 46. Кримінально-правова характеристика незаконної приватизації державного, комунального майна.

 47. Відмежування незаконної приватизації державного, комунального майна від відповідного правопорушення.

 48. Кримінально-правова характеристика кваліфікованих видів незаконної приватизації державного, комунального майна.

 49. Кримінально-правова характеристика маніпулювання на фондовому ринку.

 50. Кримінально-правова характеристика кваліфікованих видів маніпулювання на фондовому ринку.^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ЧАСТИНА І – НОРМАТИВНИЙ ЦИКЛ

Навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту з дисциплін нормативного циклу для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 8.03040101«Правознавство».


Бобкова Антоніна Григоріївна

Валітов Салават Сагадатгарійович

Гринюк Роман Федорович

Моісєєв Олександр Михайлович

Малига Вікторія Анатоліївна

Янкова Олена Степанівна

Петренко Ганна Олександрівна


Підписано до друку ______2014 р. Формат 60/84 1/16. Папір офсет. Печать офсет.

Умов. друк.1,0 арк. Умов. ізд. арк. Тираж 50 екз. Замовлення № . Ціна договірна.

Донецький національний університет, 83050, Донецк 50, пр. Ватутіна, 1 а

Видавничий центр економіко-правового факультету, 83050, Донецьк пр. Ватутіна, 1а
1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМ іністерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconПрограма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з для...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет факультет аграрної економіки...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний
Навчально-методичні матеріали з курсу “Право соціального забезпечення” з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання (для...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з напряму підготовки 030508 „Фінанси І кредит” підготовлена відповідно...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки україни двнз "ужгородський національний...
Програма та перелік питань державного екзамену з біології окр "бакалавр" підготовки фахівців з вищою освітою
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Судова експертологія» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Безрутченко С. М. канд екон наук, професор кафедри економіко-правових дисциплін
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кіровоградський...
Страхування: методичні вказівки до підготовки на семінарські, практичні заняття та виконання самостійної роботи для студентів спеціальності...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний...
Кримінально-виконавче право І суміжні галузі права. Зв'язок І відмінність між ними
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Державний іспит з предмету «Теорія держави та права» проводиться з метою визначення рівня знань студентів-випускників. Державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка