Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту
Скачати 428.63 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту
Сторінка2/4
Дата конвертації07.08.2014
Розмір428.63 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4
Тема 10. Відповідальність за порушення конкурентного законодавства

Адміністративно-господарські штрафи.

Примусовий поділ суб’єктів господарювання.

Адміністративна відповідальність.

Відшкодування шкоди.

Оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України щодо притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання.

^ Список рекомендованих джерел з навчальної дисципліни

«Конкурентне право»

 1. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. № 3659 // Відомості Верховної Ради України. 1993.  № 50.  Ст. 472; 2000.  № 41.  Ст. 343; 2002.  № 12-13.  Ст. 92; 2003.  № 10-11.  Ст. 86; 2004.  № 13.  Ст. 181; 2006.  № 14.  Ст. 118.

 2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення правового захисту економічної конкуренції: Закон України від 31 травня 2005 р. № 2596 // Офіційний вісник України.  2005.  № 25.  Ст. 1398.

 3. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України
  від 7 червня 1996 р. № 236 // Відомості Верховної Ради України.  1996.  № 36.  Ст. 164; 2002.  № 7. – Ст. 51; 2003.  № 30. – Ст. 247.

 4. Про захист економічної конкуренції: Закон України
  від 11 січня 2001р. № 2210 // Відомості Верховної Ради України.  2001.  № 12.  Ст. 64; 2005.  № 26. – Ст. 348; 2006. № 31. – Ст. 269.

 5. Державна програма демонополізації економіки і розвитку конкуренції: Постанова Верховної Ради України від 21 грудня 1993р.
  № 3757 // Відомості Верховної Ради України.  1994.  № 9.  Ст. 42.

 6. Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 219 // Офіційний вісник України.  2002.  № 9.  Ст. 405.

 7. Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства: Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 29.10.2008 р. № 04-5/247 // Вісник господарського судочинства. – 2007.  № 14. – С. 6-13.

 8. Про затвердження Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 5 березня
  2002 р. № 49-р // Офіційний вісник України.  2002.  № 14.  Ст. 778.

 9. Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію): Розпорядження Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 р. № 33-р // Офіційний вісник України.  2002.  № 13.  Ст. 679; 2008.  № 4. – Ст. 110.

 10. Про затвердження Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 р. № 26-р // Офіційний вісник України.  2002.  № 11.  Ст. 542.

 11. Про затвердження Тимчасових правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5. (Зі змін. та допов.) // Законодавство України про захист економічної конкуренції: Юридичний збірник.  3-тє видання, розширене й доповнене.  К.: Фенікс, 2008.  С. 177-196.

 12. Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 р. № 27-р // Офіційний вісник України.  2002.  № 11.  Ст. 543.

 13. Про Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 25 грудня 2001 р. № 182-р // Офіційний вісник України.  2002.  № 7.  Ст. 323.

 14. Про Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 р. № 32-р // Офіційний вісник України.  2001. 
  № 14.  Ст. 622.

 15. Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення основних типів товарних ринків: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 27 січня 2004 р. № 24-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http:www.amc.gov.ua.

 16. Антимонопольна діяльність: підручник / В.Д. Лагутін, Л.С. Головко, Ю.І. Крегул та ін.; за ред. проф. В.Д. Лагутіна.  К.: КНТЄУ, 2005.  580 с.

 17. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: підручник / З.М. Борисенко.  К.: Таксон, 2004. – 704 с.

 18. Варламова А.Н. Конкурентное право России / А.Н. Варламова. – М.: ИКД «Зерцало – М», 2008. – 568 с.

 19. Городов О.А. Недобросовестная конкуренция: теория и правоприменительная практика / О.А. Городов. – М.: Статут, 2008. – 216 с

 20. Журик Ю.В. Розгляд антимонопольними органами України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції: моногр. / Ю.В. Журик.  Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2006.  148 с.

 21. Князева И.В. Антимонопольная политика в России: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Национальная экономика»/ И.В. Князева. – 3-е изд., стер.  М.: Омега – Л, 2008. – 493 с.

 22. Костусев А. А. Конкурентная политика в Украине: моногр. / А.А. Костусев.  К.: КНЭУ, 2004.  310 с.

 23. Трофимов В.Н. Применение антимонопольного законодательства: сборник судебной практики с комментариями / В.Н. Трофимов. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 528 с.

 24. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13.04.2007 № 01-8/229 «Про деякі питання застосування конкурентного законодавства» // Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики.— 2007. -№ 17.-С. 16-18.Контрольні питання з навчальної дисципліни

«Конкурентне право»

1. Конкурентне законодавство: поняття, склад, еволюція

2. Задачі та принципи діяльності антимонопольних органів.

3. Поняття «економічна конкуренція» в законодавстві та науці.

4. Проблеми забезпечення доказів у конкурентних справах.

5. Основні поняття та терміни конкурентного законодавства.

6. Збір та дослідження доказів у конкурентних справах.

7. Типові вимоги до узгоджених дій суб’єктів господарювання.

8. Характеристика структур ринку: монополія, досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія.

9. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

10. Основні ознаки дискримінаційних цін.

11. Порядок подання та розгляду антимонопольними органами заяви про надання дозволу на концентрацію.

12. Етапи визначення монопольного становища суб’єкта господарювання на ринку.

13. Зловживання монопольним становищем: визначення монопольно високих і дискримінаційних цін.

14. Процесуальні основи розгляду справ про недобросовісну конкуренцію.

15. Організація проведення перевірок антимонопольними органами щодо дотримання конкурентного законодавства.

16. Недобросовісна конкуренція: загальні поняття та види.

17. Виключна компетенція Антимонопольного комітету України.

18. Поняття узгоджених дій як інституту конкурентного права: види та їх характеристика.

19. Правила розгляду заяв та справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

20. Правові основи реалізації повноважень Антимонопольного комітету України.

21. Повноваження державного уповноваженого та голови територіального відділення Антимонопольного комітету України.

22. Зміст конкурентної справи.

23. Адвокатування конкуренції.

24. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

25. Предмет правового регулювання конкуренції.

26. Підстави проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.

27. Види монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку.

28. Рішення у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

29. Статус територіальних відділень Антимонопольного комітету України та голів територіальних відділень.

30. Економічна концентрація: сутність та організація контролю.

31. Повноваження національних комісій по регулюванню діяльності суб’єктів природних монополій.

32. Порядок призначення та проведення експертизи в справах про недобросовісну конкуренцію.

33. Поняття узгоджених дій як інституту конкурентного права: види та їх характеристика.

34. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання: характеристика загальних та спеціальних заборон.

35. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування: характеристика загальних та спеціальних заборон.

36. Права та обов’язки службовців антимонопольних органів при проведенні перевірок дотримання суб’єктами господарювання конкурентного законодавства.

37. Відшкодування шкоди як форма відповідальності за порушення конкурентного законодавства.

38. Визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктами господарювання.

39. Примусовий поділ суб’єктів господарювання як санкція за порушення конкурентного законодавства.

40. Перевірка, перегляд та оскарження рішень антимонопольних органів.

41. Фактори, які впливають на визначення розміру штрафу за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

42. Способи демонополізації економіки та засоби їх реалізації.

43. Товарні, територіальні та часові межі ринку.

44. Поняття природної монополії та сфери діяльності.

45. Поняття та види узгоджених дій суб’єктів господарювання.

46. Бар’єри вступу на ринок. Приклади бар’єрів вступу на ринок та виходу з нього.

47. Визначення учасників економічної концентрації.

48. Неправомірне використання ділової репутації суб’єктами господарювання.

49. Порядок узгодження антимонопольними органами проектів рішень органів влади, органів місцевого самоврядування, органів управління та контролю.

50. Поняття ринкової влади та її ознаки.

^ 3.2. КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО
Програма навчальної дисципліни «Корпоративне право»
Тема 1. Предмет і система курсу «Корпоративне право». Регулювання корпоративних відносин у сучасному світі

Поняття і правова природа корпоративних відносин. Методи корпоративного права. Місце корпоративного права в правовій системі України.

Система джерел корпоративного права. Нормативно-правове регулювання корпоративних відносин. Корпоративні норми і корпоративні акти: поняття, види, набрання чинності. Саморегулювання корпоративних відносин.

Система курсу «Корпоративне право».
^ Тема 2. Суб'єкти корпоративних відносин

Корпоративні підприємства і підприємницькі товариства як суб'єкти корпоративних відносин в системі інститутів і понять цивільного і господарського права. Поняття і види підприємницьких товариств. Поняття і види господарських товариств. Засновники і учасники як суб'єкти корпоративних відносин. Співвідношення понять «учасник», «засновник» і «акціонер». Господарське товариство в одній особі. Обмеження на участь в господарському товаристві.
^ Тема 3. Господарське товариство як суб'єкт корпоративних відносин: виникнення і припинення. Правовий режим майна господарського товариства

Поняття і способи створення господарських товариств. Порядок створення, етапи. Засновницькі документи різних видів господарських товариств (статут і засновницький договір): форма, зміст, порівняльна характеристика. Процедура, строки і правове значення державної реєстрації господарського товариства.

Правовий режим майна: склад, джерела формування. Статутний капітал господарського товариства. Прибуток господарського товариства: поняття і напрями його використання.

Припинення господарського товариства: поняття і способи. Ліквідація і реорганізація: відмінні ознаки, характеристика кожного із способів. Процедура припинення господарського товариства: етапи. Форми реорганізації. Злиття і приєднання; поділ і виділ, перетворення. Державна реєстрація припинення діяльності господарського товариства для різних форм реорганізації.
^ Тема 4. Корпоративне управління

Поняття корпоративного управління. Принципи корпоративного управління. Міжнародні стандарти корпоративного управління.

Моделі корпоративного управління. Органи управління. Загальні збори учасників як вищий орган управління. Виконавчий орган як орган, що здійснює поточну діяльність. Контроль за діяльністю органів управління.
^ Тема 5. Корпоративні права: здійснення, розпорядження та захист

Поняття і види корпоративних прав. Майнові корпоративні права. Організаційні (особисті) права учасників.

Здійснення корпоративних прав учасниками: поняття, способи, межі, обмеження. Розпорядження корпоративними правами. Захист корпоративних прав: форми і способи.
^ Тема 6. Акціонерні товариства

Поняття, правові ознаки, типи акціонерних товариств. Порядок створення акціонерного товариства (етапи). Поняття і види акцій. Форма випуску акцій. Облік права власності на акації залежно від форми випуску акцій (документарна або бездокументарна). Переважні права акціонерів на придбання акцій при їх емісії, при їх продажі іншими акціонерами.

Статутний капітал акціонерного товариства. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства. Деномінація акцій.

Статус, компетенція, порядок скликання, проведення загальних зборів акціонерів (реєстрація акціонерів, кворум, необхідний для проведення загальних зборів акціонерів, порядок голосування, ухвалення рішень, підрахунок голосів, оформлення рішень загальних зборів). Особливості скликання чергових і позачергових загальних зборів акціонерів.

Виконавчий орган акціонерного товариства: статус і компетенція. Наглядова рада акціонерного товариства: порядок формування, статус і компетенція. Ревізійна комісія акціонерного товариства: порядок формування, статус і компетенція.

Укладання акціонерним товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю: поняття та порядок укладання.
^ Тема 7. Товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю

Поняття товариств з обмеженою і додатковою відповідальністю. Загальні збори учасників з обмеженою (додатковою) відповідальністю: компетенція, порядок скликання і проведення. Голова товариства (голова загальних зборів). Вихід, виключення учасника з товариства з обмеженою (додатковою) відповідальністю. Відчуження учасником товариства з обмеженою (додатковою) відповідальністю його частки в статутному капіталі на користь іншої особи. Звернення стягнення на частку учасника в статутному капіталі товариства з обмеженою (додатковою) відповідальністю.
^ Тема 8. Повні та командитні товариства

Поняття і кваліфікуючі ознаки повного і командитного товариств. Управління повним і командитним товариством. Вихід, вибуття та виключення учасника із складу повного і командитного товариства. Порівняльна характеристика повного, командитного та простого товариств.
^ Тема 9. Виробничі кооперативи

Поняття виробничого кооперативу, і його кваліфікуючі ознаки, що відрізняють його від господарських товариств. Членство у виробничому кооперативі. Права членів виробничого кооперативу. Формування майнової бази, пайового фонду та інших фондів виробничого кооперативу. Органи виробничого кооперативу: загальні збори членів, виконавчий орган, наглядова рада і ревізійна комісія. Кооперативні виплати і виплати на пай у виробничому кооперативі.
1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМ іністерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconПрограма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з для...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет факультет аграрної економіки...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний
Навчально-методичні матеріали з курсу “Право соціального забезпечення” з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання (для...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з напряму підготовки 030508 „Фінанси І кредит” підготовлена відповідно...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки україни двнз "ужгородський національний...
Програма та перелік питань державного екзамену з біології окр "бакалавр" підготовки фахівців з вищою освітою
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Судова експертологія» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Безрутченко С. М. канд екон наук, професор кафедри економіко-правових дисциплін
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кіровоградський...
Страхування: методичні вказівки до підготовки на семінарські, практичні заняття та виконання самостійної роботи для студентів спеціальності...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний...
Кримінально-виконавче право І суміжні галузі права. Зв'язок І відмінність між ними
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економіко-правовий факультет навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Державний іспит з предмету «Теорія держави та права» проводиться з метою визначення рівня знань студентів-випускників. Державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка