Витяг із з а к о ну у к р а ї н и «Про звернення громадян» Стаття 5
Скачати 161.29 Kb.
НазваВитяг із з а к о ну у к р а ї н и «Про звернення громадян» Стаття 5
Дата конвертації03.04.2014
Розмір161.29 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Витяг із З А К О НУ У К Р А Ї Н И « Про звернення громадян»
Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого
самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно
від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до
повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові,
місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання,
зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і
записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим,
надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного
органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці
повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне),
так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником
(заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається
заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять
днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених
частиною першою статті 7 цього Закону.
^ VI.Зразки написання заяви (клопотання), скарги, пропозиції (зауваження), інформаційного запиту.

Зразок

Голові облдержадміністрації
_____________________________

(прізвище,ім”я, по-батькові)
від ___________________________

(прізвище, ім”я, по-батькові)
Адреса громадянина, що звертається,

№ телефона.

Заява (клопотання)
Викладається суть заяви (клопотання) та при потребі автором звернення додаються копії необхідних документів стосовно суті заяви (клопотання).
Дата написання

(подання) Особистий підпис автора

звернення або його

довіреної особи

Зразок

Голові облдержадміністрації
__________________________________

(прізвище,ім”я, по-батькові)
від _______________________________

(прізвище, ім”я, по-батькові)
Адреса громадянина, що звертається,

№ телефона.


Скарга

Викладається суть скарги та при потребі автором звернення додаються копії необхідних документів стосовно суті скарги.

Дата написання

(подання) Особистий підпис автора

звернення або його

довіреної особи
Зразок

Голові облдержадміністрації
_____________________________

(прізвище,ім”я, по-батькові)
від ___________________________

(прізвище, ім”я, по-батькові)
Адреса громадянина, що звертається,

№ телефона.


Пропозиція (зауваження)

Викладається суть пропозиції (зауваження) та при потребі автором звернення додаються копії необхідних документів стосовно суті пропозиції (зауваження).

Дата написання

(подання) Особистий підпис автора

звернення або його

довіреної особи


Зразок

Голові облдержадміністрації
_____________________________

(прізвище,ім”я, по-батькові)
від ___________________________

(прізвище, ім”я, по-батькові)
Адреса громадянина, що звертається,

№ телефона.


Інформаційний запит

Викладається суть інформаційного запиту та при потребі автором звернення додаються копії необхідних документів стосовно суті інформаційного запиту.

Дата написання

(подання) Особистий підпис автора

звернення або його

довіреної особи
^ Зразок заяви 


З Р А З О К


Голові обласної державної адміністрації
Джизі Миколі Васильовичу

Іванова Івана Івановича,
с. Іванівка, Літинського району,
інваліда І групи Великої Вітчизняної війни

З А Я В А

Прошу Вашого сприяння щодо вирішення мого питання. (Розпишіть суть питання, до кого конкретно звертались, важливі деталі по справі, тощо.)^ 01 квітня 2010 року

(підпис)

І. Іванов


Адміністрація Державної

прикордонної служби України 

 

від_________________________________

 (П.І.Б., громадянство,  дата народження)

____________________________________

 

____________________________________

                      (адреса проживання)

____________________________________

 

 

 

Заява

 

   Для ________________________________________________________ прошу Вас надати інформацію про перетинання мною державного кордону України за період з  _____________ по ________________.

 

 

Додаток на _____ аркушах.

 

1. _____________________________________

(ксерокопія документа, який посвідчує особу)

 

 

 

 

_____________                                                                                 _____________

        (дата)                                                                                                   (підпис)

Директору Фінансово-економічного

департаменту Адміністрації Державної

прикордонної служби України

генерал-майору Рудику Я.Р.

 

від________________________________

                     (П.І.Б.)

__________________________________

 

__________________________________

         (адреса проживання)

__________________________________

 

 

 

Заява

 

Я, ветеран військової служби (в/зв запасу, П.І.Б.) _________________________, прошу Вас розглянути питання щодо компенсації мені вартості проїзду до місця санаторного лікування до залізничної станції ___Б___ від залізничної станції ___А___ і у зворотному напрямку відповідно до п. 10 ст. 6 Закону України ”Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”.

Санаторно-курортна путівка № __________ була мною придбана через управління охорони здоров’я Департаменту забезпечення Адміністрації  Державної прикордонної служби України.

 

Додаток на _____ аркушах.

 

1. Залізничний квиток від залізничної станції «А» до станції «Б» № _____.

2. Залізничний квиток від залізничної станції «Б» до станції «А» № _____.

3. Копія посвідчення «Ветеран військової служби».

 

 

 

_____________                                                                                 _____________

        (дата)                                                                                                   (підпис)

_______________________________________

(орган місцевого самоврядування, до якого подається заява)

_______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, що має право на пільгу)

_______________________________________

(адреса місця постійного проживання і реєстрації)

__________________________________

(документ, що підтверджує право на пільгу)

ЗАЯВА
Прошу провести безоплатний капітальний ремонт будинку, квартири за місцем мого постійного проживання і реєстрації з _____року. Склад сім’ї ___ чоловік.

Рік будівництва ( прийняття в експлуатацію) будинку _____ ( для квартири не зазначається).

Документ, яким встановлено право приватної, зокрема спільної, власності на будинок, квартиру

________________________________________________________________________

(назва документа, номер і дата видачі)

Зареєстрований у____________________________________________

(найменування органу, що здійснює державну реєстрацію прав на

нерухоме майно, дата та реєстраційний номер)

Особа, що має право на пільги, є власником (співвласником) будинку, квартири (необхідне підкреслити).
Останній капітальний ремонт проводився у _____ році.
_______________________________ ___ ___________20___р.

(підпис особи, що має право на пільгу)
^  ЗРАЗОК     СКАРГИ

    

 

                                                               Голові  Шахтарської  райдержадміністрації
                                                                Конакову Д.В.
                                                                ( або заступнику голови                  

                                                                райдержадміністрації,    вказати  

                                                                прізвище заступника, що веде прийом)


                                                              Іванова Петра Семеновича
                                                              (вказати адресу проживання)
                                                               вул.  Садова,   буд. 17
                                                               с.Дмитрівка,

                                                             (вказати пільгову категорію, якщо така

                                                              призначена)                                                                                           
                                                              інваліда Великої Вітчизняної 
                                                               війни 2 групи
                                                              ( або іншої пільгової категорії )


Скарга


            Прошу поновити мої конституційні   права на отримання    пільг  (або заборгованості по заробітної платі,  виплат сум відшкодування шкоди потерпілим,  соціальної допомоги, пенсій, субсидій  тощо ), встановлених  Законом України „ Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту”  ( або іншим законом ) щодо  ( далі вказати  категорію пільговика  , працівника, яких саме пільг або прав позбавлено, ким, в які органи вже звертався з цього приводу та, на думку заявника, не отримав вичерпного роз’яснення або поновлення права).
            Далі необхідно вказати сімейний стан заявника, якщо працює – місце роботи ( назва та адреса підприємства ), а також всі відомості що містять суть порушенного питання.
            Скарга повинна бути підписана особисто заявником з зазначенням дати.
            Якщо звернення колективне, його підписують всі хто прийняв участь. Якщо підписи додаються, то вони повинні бути в оригіналі  ( копії підписів на окремих аркушах не надаються ).
             

Дата ____________________            _____________   П.І.Б.

                                                                           Підпис

 

 


   

^   ЗРАЗОК     ЗАЯВИ

    

                                                                Голові  Шахтарської  райдержадміністрації
                                                                Конакову Д.В.
                                                                ( або заступнику голови                  

                                                                райдержадміністрації,    вказати  

                                                                прізвище заступника, що веде прийом)


                                                              Іванова Петра Семеновича
                                                              (вказати адресу проживання)
                                                               вул.  Садова,   буд. 17
                                                               с.Дмитрівка,

                                                             (вказати пільгову категорію, якщо така

                                                              призначена)                                                                                           
                                                              інваліда Великої Вітчизняної 
                                                               війни 2 групи
                                                              ( або іншої пільгової категорії )


Заява


            Прошу сприяти у поновленні комунальних послуг з опалення (або газопостачання, енергопостачання, водопостачання, отримання вугілля тощо) в будинок (квартиру), вказати адресу, коли припинена подача, куди зверталися, яки були вжиті заходи з поновлення місцевою владою і далі необхідно вказати всі відомості, які відображають суть порушеного питання.
            Якщо є заборгованість з оплати за послуги,   вказати суми, чи заключався  договір на реструктуризацію боргів з житлово-комунальними службами, чи користується субсидією на послуги або придбання побутового палива.

(В заяві викладається суть питання зміст якого зрозумілий та наданий в  повному обсязі. Заява може  містити зауваження або пропозицію, заяву чи скарги, прохання чи вимоги)
            Прошу розглянути ці питання та надати письмову відповідь за адресою (вказати).
 
             

Дата ____________________            _____________   П.І.Б.

                                                                           Підпис
^ Міському голові

Дебой В.М._________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

адреса__________________
тел._____________________
соц.статус________________
територія_________________

^ (КВЖРЕП, ЖБК, ОСББ)

З а я в а

(скарга, пропозиція, повідомлення, подяка)
_____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Дата _____________ Підпис__________________

Текст письма

Генеральному директору ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій»
Бєліку Володимиру Івановичу,
директору ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій»
Хандусю Володимиру Лаврентійовичу,
мешканців будинку
м.Бровари, вул.Шевченка, 4а

Заява

Ми, що нижче підписалися, проживаємо в будинку, який знаходиться за адресою: м.Бровари, вул.Шевченка, 4а, просимо Вас зупинити протизаконні дії з захоплення прибудинкової території мешканцями, що проживають за адресою вул.Шевченка, 6.

Незабаром після введення нашого будинку в експлуатацію мешканець, що проживає за адресою: вул.Шевченка, 6, кв.6, здійснив демонтаж частини огорожі навколо будинку. Свої протизаконні дії він пояснив домовленістю з керівництвом ДБК «Меркурій» стосовно демонтажу. Демонтовану огорожу він поклав до свого гаражу, що розташований на території будинку 6 по вул. Шевченка.

Наступним кроком мешканців, що проживають за адресою вул.Шевченка, 6 було незаконне будівництво чотирьох капітальних гаражів у безпосередній близькості до нашого будинку. Три з них вже знаходяться у закінченому стані, четвертий – змонтовано каркас майбутнього гаражу.

Гаражі самі по собі є об’єктами підвищеної небезпеки, оскільки розташовані на відстані меньше 10 метрів від нашого будинку. Ремонтні роботі, що проводяться власниками автомобілів, що знаходяться в цих гаражах, є неприємними для нас, оскільки нам доводиться дихати відпрацьованими газами та слухати звуки ремонтних робіт. Власники гаражів також піддають своє життя небезпеці, оскільки їх погреби, що розташовані в гаражах, знаходяться між кабелями електропостачання 380В.

Ми вимагаємо зносу незаконно збудованих гаражів та відновлення демонтованої огорожі навколо будинку в рамках прибудинкової території.

До заяви додаються:
• Фотографії збудованих гаражів (додаток 1);
• Підписний лист мешканців будинку (додаток 2);

З повагою, мешканці будинку м.Бровари, вул.Шевченка, 4а.
14 листопада 2009р.

Зразок оформлення колективного звернення

Відповідно до ст.5 Закону України „Про звернення громадян” колективне звернення повинно бути підписано заявниками із зазначенням дати та місця проживання заявників.


Голові Широківської районної 
державної адміністрації 
^ КОКУЛУ О.А.
____________________________
(П.І.Б. заявника)
проживаючої (чого) за адресою: 
____________________________
(індекс, область, район) 
____________________________ 
(місто/село/селище)
_____________________________ 
(вулиця, номер будинку/квартири)
_____________________________
(категорія та соціальний стан заявника) 

^ (ЗАЯВА, ПРОПОЗИЦІЯ, СКАРГА)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____________ ________________
(дата) (підпис)

_______________________________________
(П.І.Б., адреса заявника, підпис, дата)

_______________________________________
(П.І.Б., адреса заявника, підпис, дата)

_______________________________________
(П.І.Б., адреса заявника, підпис, дата)

  В приймальню Президента України
                                                                                       _____________________________
                                                                                       
м. Київ, вул. Шовковична, 12

                                                                   Копія:        в приймальню МВС України
                                                                                       _____________________________
                                                                                   
    м. Київ, вул. А. Богомольца, 10

                                                                                     CКАРГА

                    мешканців вулиці Карла Маркса, селища Володарськ-Волинський,

що у Житомирській області

Вимушенні звернутися у Вашу адресу так як попередні звернення до селищної, районної ради, районної Державної Адміністрації, прокуратури району та прокурора області, районного відділу міліції селища Володарськ-Волинського, ГУ МВС України в Житомирській області, звернення до Голови обласної Державної Адміністрації результатів не дали. Про телефонування до місцевої міліції мова взагалі не йде, їх було безліч.

Останній випадок 14.08.2010 року в 03-00 години на виклик міліції щодо вчинення шуму зі сторони кафе-бару “Море”, голосно грала музика, була бійка, вибухали піротехнічні засоби, черговий відмовив у направленні наряду міліції і порекомендував звертатися до селищної ради, що є порушенням вимог “Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 14 квітня 2004 року N 400”.

Справа в тому, що поруч з нашими будинками розташоване кафе-бар “Море”, на даний час без відповідного дозвілу працює цілодобово, власником якого є ПП Іванова І.І. На звернення до якої та прохання припинити протиправні дії, чути відголоси. Що в районі як працювала, так і буде працювати і ніхто нічого їй не зробить. В результаті чого щодено та внічний час порушуеться наш спокій внаслідок постійного шуму, бійок, гучномовної музики, вибухів піротехнічних виробів та подібного, про що передбачена відповідальність згідно ст.182 КУпАП “Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях”. А в кожній сім'ї є неповнолітні діти, хворі пенсіонери.

У Конституції України, передбачено право на життя (ст. 27), право на повагу гідності людини (ст. 28), право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29), право на невтручання в особисте та сімейне життя (ст. 32) тощо.

Слід звернути увагу на порушення антисанітарії, внаслідок сміття у вигляді порожніх та розбитих пляшок, недопалків, що кидаються на наші подвір'я, відвідувачі справляють природні потреби під огорожу наших будинків, що порушуються вимоги ст. 24 “Закону України Про забеспечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи міської ради повинні здійснювати встановлення зручного для населення режиму роботи об’єктів соціально-культурного, побутового та торговельного призначення.

Просимо допомоги у позитивному вирішенні проблемної ситуації. Сподіваємося на допомогу, що винні особи будуть покарані та притягнуті до відповідальності відповідно до чинниого законодавства, а до ПП Іванової І.І. будуть прийнятті відповідні міри реагування, притягнення до адміністративної відповідальності з відповідними наслідками щодо припинення (закриття) підприємницької діяльності.

 

Додаток: на     аркушах.

 

З повагою,

мешканці селища Володарськ-Волинський, що мешкають по вул. Карла Маркса:

1.

2.

3.

 

     “    “ _____________ 2010 року.

Схожі:

Витяг із з а к о ну у к р а ї н и «Про звернення громадян» Стаття 5 icon2 Вимоги до матеріалів з розгляду звернень громадян
Опорні поняття: право на звернення, звернення, заява, скарга, пропозиція, клопотання, відповідь, вимоги до звернень громадян, прийом,...
Витяг із з а к о ну у к р а ї н и «Про звернення громадян» Стаття 5 iconВитяг із Закону України "Про архітектурну діяльність"
Стаття 17. Ліцензування та професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури
Витяг із з а к о ну у к р а ї н и «Про звернення громадян» Стаття 5 iconЗакон «Про звернення громадян»

Витяг із з а к о ну у к р а ї н и «Про звернення громадян» Стаття 5 icon«Про зайнятість населення» від 05. 07. 2012 року №5067-vi витяг стаття...
Метою стажування є набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов'язків, удосконалення професійних знань, умінь та навичок,...
Витяг із з а к о ну у к р а ї н и «Про звернення громадян» Стаття 5 iconДати відповідь у порядку та у терміни, передбачені ст. 20 Закону...
Керуючись ст ст. 9, 10, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу письмово надати відповідь на такі запитання
Витяг із з а к о ну у к р а ї н и «Про звернення громадян» Стаття 5 iconТел.: Звернення громадян щодо розвитку велотранспорту в Україні

Витяг із з а к о ну у к р а ї н и «Про звернення громадян» Стаття 5 iconЩо стосується перевірки умов проживання громадян з боку соціальних...
Стаття 32 Конституції України, Закон України «Про захист персональних даних» не допускає збір, зберігання, використання та розповсюдження...
Витяг із з а к о ну у к р а ї н и «Про звернення громадян» Стаття 5 iconПитання для модульно-контрольної роботи №2 Варіант 1
Сутність І зміст поняття «звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
Витяг із з а к о ну у к р а ї н и «Про звернення громадян» Стаття 5 iconКодекс про адміністративні правопорушення. Глава 2: адміністративне...
Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає...
Витяг із з а к о ну у к р а ї н и «Про звернення громадян» Стаття 5 iconКеруючись вимогами Конституції України та Законом України «Про звернення...
Указом Президента України №227/2013 від 23 квітня 2013 року призначено Прусенка Євгена Дмитровича Головою Державного агентства автомобільних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка