Аналіз попиту та пропозиції. Ринкова рівновага
НазваАналіз попиту та пропозиції. Ринкова рівновага
Сторінка1/8
Дата конвертації28.03.2014
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Тестові завдання

(відкрита частина)

на іспит з навчальної дисципліни

Мікроекономіка ”

для студентів економічного факультету

(зимова екзаменаційна сесія 2007-2008 н. р.)

Львів-2006

Тема1. Аналіз попиту та пропозиції. Ринкова рівновага.

 1. Яке визначення попиту є правильним?

а) попит - це потреба у якомусь товарі;

б) попит - це нужда;

в) попит ­- ­це взаємозв'язок між ціною та кількістю товару, яку споживачі бажають та спроможні купу­вати за інших однакових умов протягом певного періоду часу;

г) попит — це те поєднання ціни і величини попиту на товар, яке зображається окремою точкою на кривій попиту.

 1. ^ Величина попиту змінюється унаслідок змі­ни ціни обернено, тоді як величина пропозиції:

а) змінюється прямо;

б) змінюється обернено;

в) не залежить від зміни ціни;

г) всі відповіді неправильні.

 1. ^ До визначників попиту не на­лежать:

а) доходи споживачів;

б) смаки і вподобання;

в) пропозиція товару;

г) чисельність і структура споживачів;

д) ціни споріднених товарів.

 1. ^ Якщо збільшення доходу споживачів спри­чинило збільшення попиту на товар А, то він є:

а) товаром-замінником;

б) товаром Гіфина;

в) товаром вищої споживчої цінності;

г) товаром нижчої споживчої цінності;

д) проміжним продуктом.

 1. ^ Два товари є , коли один може використовуватися замість другого:

а) незалежними;

б) вищої споживчої цінності;

в) нижчої споживчої цінності;

г) предметами розкоші;

д) субститутами.

 1. ^ Усі наступні чинники є визначниками пропозиції, за винятком:

а) цін виробничих ресурсів;

б) цін товарів-замінників;

в) кількості фірм, що виробляють конкретний товар;

г) чисельності населення та його структури;

д) технології виробництва.

 1. ^ Збільшення ціни курчатини спричинить за ін­ших однакових умов зменшення:

а) їхнього попиту;

б) їхньої пропозиції;

в) їхньої величини попиту;

г)їхньої величини пропозиції.

 1. ^ Зміна якого чинника спричинить переміщення кривої пропозиції продукту вправо?

а) удосконалення технології його виробництва;

б) надання дотацій його виробникам;

в) поява нових виробників на ринку цього продукту;

г) зниження цін на використовувані в його виробництві ресурси;

д) усі раніше перелічені зміни.

 1. ^ Чим можна пояснити переміщення кривої попиту на товар А вправо?

а) зростанням його ціни;

б) зниженням його ціни;

в) збільшенням його пропозиції;

г) зменшенням його пропозиції;

д)зростанням ціни товару Б, який є замінником для товару А.

 1. ^ Зміна якого чинника спричинятиме переміщення кривої попиту?

а) смаків і уподобань споживачів;

б) доходів споживачів;

в) цін споріднених товарів;

г) чисельності населення та його структури;

д) будь-яка раніше названа зміна.

 1. ^ Ринок продукту перебуватиме у стані рівноваги, якщо:

а ) величина попиту дорівнює величині пропо­зиції;

б) величина пропозиції перевищує величину попиту;

в) величина попиту перевищує величину пропозиції;

г) попит на нього збільшується, а його пропозиція залишається сталою;

д) попит дорівнює пропозиції.

 1. ^ Якщо фактична ціна на ринку перевищує рівноважну, то:

а) з'являється нестача товарів;

б) виникає надлишок товарів;

в) зменшуються ціни факторів виробництва;

г) фактична ціна виявляє тенденцію до зростання;

д) усі варіанти відповідей неправильні.

 1. ^ У ринковій економіці ціни визначаються:

а) ринковим попитом;

б) зазвичай, попитом і пропозицією;

в) ринковою пропозицією;

г) виключно урядом;

д) переважно урядом.

 1. ^ Якщо ціна товару А знижується, то за інших однакових умов закон пропозиції проявляється у:

а) збільшенні величини пропозиції товару А;

б) зменшенні величини пропозиції товару А;

в) збільшенні пропозиції товару А;

г) зменшенні пропозиції товару А;

д) зменшенні попиту на товар А.

 1. ^ Якщо рівноважна ціна продукту перевищує фактичну, то:

а) виникає його нестача;

б)з'являється його надлишок;

в)знижуються ціни виробничих ресурсів;

г) фактична ціна виявляє тенденцію до зниження;

д) усі варіанти відповідей неправильні.

 1. ^ Якщо ціна товару А зростає, то за інших однакових умов закон попиту проявля­ється у:

а) збільшенні величини його попиту;

б) зменшенні величини його попиту;

в) збільшенні його попиту;

г) зменшенні його попиту;

д) збільшенні пропозиції цього товару.

 1. ^ Для ринку товару вищої споживчої цін­ності внаслідок збільшення доходів споживачів:

а) крива пропозиції переміститься вправо;

б) крива попиту переміститься вліво;

в) одночасно перемістяться вправо криві попи­ту і пропозиції;

г) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кіль­кість цього товару зменшиться;

д) рівноважні ціна і його кількість збільшаться.

 1. ^ Для ринку товару нижчої споживчої цін­ності внаслідок зменшення доходів споживачів:

а) крива пропозиції переміститься вліво;

б) крива попиту переміститься вправо;

в) одночасно перемістяться вліво криві попи­ту і пропозиції;

г) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кіль­кість попиту-пропозиції зменшиться;

д) рівноважні ціна і кількість попиту-пропо­зиції зменшаться.

 1. ^ Якщо криві попиту і пропозиції товару А одночасно перемістяться вправо на однакову відстань, то:

а) рівноважні ціна і кількість попиту-пропо­зиції збільшаться;

б) рівноважна ціна зменшиться, а рівноважна кількість попиту-пропозиції збільшиться;

в) рівноважна ціна не зміниться, а рівноважна кількість попиту-пропозиції збільшиться;

г) всі варіанти відповідей неправильні.

 1. ^ Якщо криві попиту і пропозиції товару А одночасно перемістяться вліво на однакову відстань, то:

а) рівноважні ціна і кількість попиту-пропозиції зменшаться;

б) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кіль­кість попиту-пропозиції зменшиться;

в) рівноважна ціна не зміниться, а рівноважна кількість попиту-пропозиції зменшиться;

г) всі варіанти відповідей неправильні.

 1. ^ Якщо крива попиту на товар А пере­міститься вправо на більшу відстань, ніж пе­реміститься вправо його крива пропозиції, то:

а) рівноважні ціна і кількість попиту-пропозиції збільшаться;

б) рівноважні ціна і кількість попиту-пропо­зиції зменшаться;

в) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кіль­кість попиту-пропозиції зменшиться;

г) рівноважна ціна не зміниться, а рівноваж­на кількість попиту-пропозиції збільшиться.

 1. ^ Якщо крива пропозиції товару А пере­міститься вліво на більшу відстань, ніж переміститься вліво його крива попиту, то:

а) рівноважні ціна і кількість попиту-пропозиції збільшаться;

б) рівноважні ціна і кількість попиту-пропо­зиції зменшаться;

в) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кіль­кість попиту-пропозиції зменшиться;

г) всі варіанти відповідей неправильні.

 1. ^ Суть закону попиту полягає у тому, що існує:

а) обернена залежність між ціною блага і величиною попиту на нього;

б) пряма залежність між ціною блага та величиною попиту на нього;

в) обернена залежність між ціною блага та попитом на нього;

г) пряма залежність між ціною блага та попитом на нього.

 1. ^ Які з наведених чинників не призведуть до зсуву кривої попиту на вершкове масло?

а)зміна доходу споживачів;

б) зростання ціни на маргарин;

в) зростання ціни на вершкове масло;

г) зміна смаків покупців щодо вершкового масла.

 1. ^ Що із зазначеного не змінюватиметься, якщо рухатися вздовж кривої індивідуального попиту на сливи:

а) ціна на сливи;

б) величина попиту на сливи;

в) гранична корисність слив;

г) смаки і вподобання цього споживача слив.

 1. ^ Тенісні ракетки і тенісні м'ячі є:

а) товарами нижчої споживчої цінності;

б) взаємозамінними благами;

в) взаємодоповнюваними благами;

г) усі наведені відповіді неправильні.

 1. ^ Благо є за визначенням «благом нижчої споживчої цінності», якщо:

а) крива попиту на нього переміщуватиметься вліво, якщо дохід його покупців зростає;

б) споживач потребуватиме це благо лише тоді, коли його ціна буде дуже низькою;

в) крива попиту на нього переміщуватиметься вліво або вправо, якщо дохід його покупців зростає;

г) величина попиту на нього зменшуватиметься, коли його ціна знизиться.

 1. ^ За інших рівних умов зростання ціни на пшеницю спричинить:

а) збільшення величини пропозиції хліба;

б) зменшення величини пропозиції хліба;

в) збільшення пропозиції хліба;

г) зменшення пропозиції хліба.

 1. ^ Що із зазначеного зміниться, якщо рухатися вдовж кривої пропозиції чаю?

а) кількість виробників кави;

б) ціна на чай;

в) технологія виробництва кави;

г) заробітна плата працівників задіяних у виробництві кави.

 1. ^ Які з наведених нижче тверджень правильні?

а) якщо пропозиція зменшується, а попит незмінний, то рівноважна ціна знизиться;

б) якщо пропозиція збільшується, а попит незмінний, то рівноважна ціна зросте;

в) якщо попит зменшується, а пропозиція незмінна, то рівноважна ціна зросте;

г) якщо попит збільшується, а пропозиція незмінна, то рівноважна ціна зросте.

 1. ^ Якщо зменшуються і попит, і пропозиція, то:

а) рівноважна кількість зросте; ціна може зрости, зменшитися або не змінитися;

б) рівноважна кількість зменшиться; ціни мають знизитися;

в) рівноважна кількість зросте; ціни мають зрости;

г) рівноважна кількість зменшиться; ціна може зрости, зменшитися або не змінитися.

 1. ^ Який з наведених нижче чинників не спричинить переміщення кривої пропозиції вина?

а) заробітна плата збирачів винограду зростає;

б) технологічне вдосконалення зменшує витрати на виробництво пляшок для розливу вина;

в) ціна на вино зростає;

г) негода знищила третину виноградників.

 1. ^ Ринкова рівновага встановлюється за такого рівня ціни, коли:

а) покупці задовольняють усі свої потреби;

б) виробники продають усе, що вони можуть виробити;

в) величина попиту дорівнює величині пропозиції;

г) величина пропозиції дорівнює усім бажанням покупців.

 1. ^ Якщо збільшується попит і зменшується пропозиція, то:

а) рівноважна ціна зросте; рівноважна кількість має зменшитися;

б) рівноважна ціна знизиться; рівноважна кількість має зрости;

в) рівноважна ціна може зрости, знизитися або не зміниться; рівноважна кількість має зрости;

г) рівноважна ціна зросте; рівноважна кількість може зрости, зменшитися або не зміниться.

 1. ^ Яка з наведених ситуацій найкраще пояснює, чому ціна на товар не залишатиметься нижчою за рівноважну?

а) існує надлишок пропозиції, і надлишок товару на ринку підвищуватиме ціну;

б) існує надлишок попиту, і дефіцит товару на ринку підвищуватиме ціну;

в) існує дефіцит товару на ринку, пропозиція буде збільшуватися, що підвищить ціну;

г) існує дефіцит на ринку, і попит зменшуватиметься, що підвищить ціну.

 1. Припустимо, що більшість споживачів розглядають яловичину і свинину як взаємозамінні товари. Тоді зниження ціни на свинину спричинить переміщення кривої попиту на яловичину:

а) вліво, бо споживачі купуватимуть свинину замість яловичини;

б) вліво, бо виробники збільшать виробництво свинини і зменшать виробництво яловичини;

в) вправо, бо споживачі купуватимуть свинину замість яловичини;

г) вправо, бо виробники збільшать виробництво свинини і зменшать виробництво яловичини.

 1. ^ Субсидія споживачам зазвичай спричиняє:

а) збільшення обсягу попиту і обсягу пропозиції;

б) зменшення обсягу попиту і обсягу пропозиції;

в) збільшення обсягу попиту і зменшення обсягу пропозиції;

г) зменшення обсягу попиту і збільшення обсягу пропозиції.

 1. ^ Якщо уряд призначає акцизний збір і цей податок збирається з виробників, то:

а) крива пропозиції переміститься вліво;

б) крива пропозиції переміститься вправо;

в) крива попиту переміститься вліво;

г) крива попиту переміститься вправо.

 1. Припустимо, що рівноважна ціна бензину становить 1,5 грн за літр. Уряд встановив максимальну ціну на рівні 1 грн. За рівноважної ціни обсяг попиту становив 100 000 л на тиждень. Після запровадження максимальної ціни величина пропозиції становитиме:

а) менш як 100 000 л на тиждень, а обсяг попиту буде більшим;

б) більш як 100 000 л на тиждень, так само як і обсяг попиту;

в) менш як 100 000 л на тиждень, так само як і обсяг попиту,

г) більш як 100 000 л на тиждень, а обсяг попиту буде меншим.
Наведений нижче графік зображує попит на кукурудзу. На його підставі дайте відповіді на запитання 40.
 1. За інших рівних умов зростання ціни на кукурудзу спричинить переміщення:

а) від D1 до D;

б) від А до B;

в) від D до D1;

г) від B до А.

 1. ^ Різке зниження ціни на добрива та сільськогосподарську техніку, що використовуються при вирощуванні кукурудзи за інших рівних умов, спричинить переміщення:

а) від S1 до S;

б) від А до В;

в) від S до S1;

г) від B до A.

 1. ^ Зниження ціни кукурудзи за інших рівних умов спричинить переміщення:

а) від S1 до S;

б) від А до В;

в) від S до S1;

г) від B до A.

 1. ^ Який з наведених нижче чинників не спричинятиме переміщення кривої попиту на яловичину?

а) зниження ціни на яловичину;

б) зміна смаків споживачів щодо яловичини;

в) зростання доходів споживачів яловичини;

Г) рекламна кампанія, здійснена виробниками продукту-конкурента яловичини (наприклад, курятини).

 1. ^ Якщо продукти А та Б є замінниками, і ціна на А зросла, тоді ціна на Б:

а) зміниться у тому самому напрямі;

б) зміниться у протилежному напрямі;

в) неможливо сказати, не знаючи еластичності попиту;

г) неможливо сказати, не знаючи, чи ціна на А збільшилася через зменшення пропозиції, чи через збільшення попиту.

 1. «Ціна на пшеницю різко зросла, тому що (1) період засухи скоротив урожай з гектару і (2) покупці вирішили зробити запас пшениці, щоб захистити себе від майбутнього зростання цін у разі продовження засухи». Це твердження означає, що збільшення ціни відбулося через:

а) зсув обох кривих попиту і пропозиції;

б) рухи вздовж обох кривих - попиту та пропозиції;

в) зсув кривої пропозиції та рух вздовж кривої попиту;

г) зсув кривої попиту та рух вздовж кривої пропозиції.

 1. ^ Закон попиту описує:

а) обернено-пропорційну залежність між ціною та величиною попиту;

б) пряму залежність між ціною та величиною попиту;

в) обернену залежність між ціною та величиною попиту;

г) пряму пропорційну залежність між ціною та величиною попиту.

 1. ^ Якщо ціна товару зростає, то згідно закону попиту за інших незмінних умов:

а) попит скорочується; б) попит збільшується;

в) величина попиту скорочується; г) величина попиту зростає.

 1. ^ Яке з наступних тверджень ілюструє закон попиту за інших незмінних умов?

а) зі зростанням ціни кави обсяг її закупівель буде скорочуватись;

б) зі зростанням доходів споживачі віддадуть перевагу дорожчим сортам кави;

в) зі зниженням ціни кави знизяться й обсяги її споживання;

г) споживачі бажають споживати каву і готові платити за неї ціну, яку визначає ринок.

 1. ^ Коли ціна певного товару зростає, то:

а) попит на нього, зазвичай, зменшується;

б) криві попиту на товари-замінники переміщуються вліво;

в) криві попиту на комплементарні товари переміщуються вліво;

г) величина попиту, зазвичай, збільшується.

 1. ^ Якщо зміна кількості товару, яку бажають і спроможні купити споживачі, викликана зміною у неціновому чиннику, відбудуться зміни:

а) у попиті на товар, що перемістить криву попиту;

б) у попиті на товар, але крива попиту не зміститься;

в) у величині попиту на товар, крива попиту не зміститься;

г)у величині попиту на товар, крива попиту зміститься.

 1. ^ Точки на кривій ринкового попиту показують:

а)величину попиту всіх споживачів за кожної можливої ціни;

б) загальний обсяг платежів споживачів за одиницю товару;

в) видатки споживачів за кожної можливої ціни;

г) виторг продавців за кожної можливої ціни.

 1. ^ На ринковий попит не впливають:

а) чисельність покупців на ринку; б) ціни ресурсів;

в) доходи споживачів; г) ціни товарів-замінників.

 1. Збільшення попиту на товар може бути наслідком зниження ціни:

а) цього товару; б) товару-замінника;

в) товару-доповнювача; г) нейтрального товару.

 1. ^ Звуження попиту на товар вищої споживчої цінності і переміщення його кривої попиту вліво може бути наслідком:

а) зниження доходів споживачів;

б) очікування підвищення ціни товару;

в) скорочення пропозиції товару;

г) зростання цін товарів-замінників.

 1. ^ Який з наведених чинників не призведе до переміщення кривої попиту на тенісні м'ячі?

а) дуже гарна погода;

б)зниження ціни на тенісні ракетки;

в)збільшення числа бажаючих грати в теніс;

г) зростання ціни на тенісні м'ячі.

 1. ^ Зростання ціни бензину переміщуватиме криву попиту на шини:

а) вліво, оскільки бензин і шини є товарами-замінниками;

б)вліво, оскільки бензин і шини є товарами-доповнювачами;

в) вправо, оскільки бензин і шини є товарами-доповнювачами;

г) вправо, оскільки зростання ціни на бензин зменшує купівельну спроможність споживачів.

 1. ^ Яка з наведених подій впливатиме на ціну свинини не так, як всі інші?

а) зросла ціна яловичини;

б) зросло число любителів свинини;

в) різко зросли ціни на корми для худоби;

г) лікарі не рекомендують вживати багато свинини.

 1. ^ Яка з подій не перемістить криву попиту на кольорові олівці?

а) збільшення чисельності дітей, які займаються в художніх студіях;

б) зростання ціни на кольорові олівці;

в) значне зниження цін на акварельні фарби;

г) підвищення номінальної заробітної плати.

 1. ^ Яка з ситуацій на ринку яблучного соку може бути описана таким графіком?

а) врожай яблук через сильну посуху значно знизився;

б) вчені довели, що яблучний сік є біологічним стимулятором;

в) ціна яблучного соку підвищилася;

г) ціна апельсинового соку значно знизилася.

 1. ^ Яка з наступних подій могла спричинити перемі­щення кривої попиту на пральний порошок вправо?

а) зниження цін на сировину для виробництва прального порошку;

б) зменшення доходів споживачів;

в) зниження цін товарів-замінників;

г) широка реклама прального порошку.

 1. ^ Крива попиту зсунеться вліво, якщо:

а) знизиться ціна комплементарного товару;

б) товар стане більш модним;

в) зростуть доходи споживачів;

г) знизиться ціна товару-субституту.

 1. ^ Товар вважають нормальним благом, якщо попит на нього:

а) збільшується зі зростанням ціни товару-замінника;

б) зменшується зі зростанням доходів споживачів;

в) збільшується зі зростанням доходів споживачів;

г) звужується зі зростанням ціни комплементарного товару.

 1. ^ Товар вважають благом нижчої споживчої цінності, якщо попит на нього:

а) збільшується зі зростанням ціни товару-замінника;

б) зменшується зі зростанням доходів споживачів;

в) збільшується зі зростанням доходів споживачів;

г) звужується зі зростанням ціни комплементарного товару.

 1. ^ Товари-субститути - це пари товарів, для яких:

а) зростання ціни одного викликає збільшення попиту на інший;

б) зростання ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) попит збільшується зі зростанням доходів споживачів;

г) зростання ціни одного з них не викликає зміни у попиті на інший.

 1. ^ Якщо два товари є взаємозамінюваними, то зростання ціни одного з них призведе до:

а) зростання величини попиту на інший;

б) збільшення попиту на інший;

в) звуження попиту на інший;

г) звуження величини попиту на інший.

 1. ^ Взаємодоповнювані товари - це пари товарів, для яких:

а) зростання ціни одного викликає збільшення попиту на інший;

б) зростання ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) попит збільшується зі зростанням доходів споживачів;

г) зростання ціни одного не спричиняє зміни у попиті на інший.

 1. ^ Незалежними у споживанні вважають товари, для яких:

а) зростання ціни одного викликає збільшення попиту на інший;

б) зростання ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) зростання ціни одного не впливає на попит на інший;

г) попит не змінюється зі зміною доходів споживачів.

 1. ^ Зі зростанням доходів споживачів попит скорочується на:

а) товари першої необхідності; б) нормальні блага;

в) товари нижчої споживчої цінності; г) предмети розкоші.

 1. На ринкову пропозицію безпосередньо не впливають:

а) ціни ресурсів; б) чисельність фірм;

в) доходи споживачів; г) зміни у технології виробництва.

 1. ^ Удосконалення технології виробництва товару переміщує:

а) криву попиту на нього вправо;

б) криву попиту на нього вліво;

в) криву його пропозиції вправо;

г) криву пропозиції вліво.

 1. ^ Зі зниженням цін ресурсів, які застосовують у виробництві товару, крива його пропозиції:

а) переміститься вліво;

б)переміститься вправо;

в) залишиться незмінною;

г) пропозиція товару не залежить від цін ресурсів.

 1. ^ До змін у пропозиції телевізорів і переміщення їхньої кривої пропозиції не призведе:

а)удосконалення технології виробництва телевізорів;

б) зменшення кількості виробників телевізорів;

в) зниження ціни телевізорів;

г) зростання ціни кінескопів.

 1. ^ Переміщення кривої пропозиції борошна вправо є наслідком:

а) зростання ціни борошна; б) зменшення кількості виробників борошна;

в) зниження ціни пшениці; г) зростання доходів споживачів.

 1. ^ Який з чинників не викликає переміщення кривої пропозиції учнівських зошитів?

а) скорочення постачання деревини;

б) впровадження нової технології виробництва целюлози;

в) зростання ціни на учнівські зошити;

г) запровадження пільгового оподаткування для виробників канцтоварів.

 1. ^ Удосконалення технології виробництва товару призведе до:

а) зниження його рівноважної ціни і збільшення його рівноважного обсягу;

б) зростання його рівноважної ціни і зменшення його рівноважного обсягу;

в) зменшення пропозиції цього товару і появи його дефіциту;

г) переміщення вправо його кривих попиту і пропозиції.

 1. ^ Переміщення кривої пропозиції товару є наслідком:

а) скорочення попиту на нього;

б) зростання доходів його споживачів;

в) зниження ціни цього товару;

г) надання дотацій його виробникам.

 1. ^ Ринок певного товару знаходиться у стані рівноваги, якщо:

а) попит дорівнює пропозиції;

б) ціна попиту перевищує ціну пропозиції;

в) здійснюється державне регулювання цін;

г) величина попиту дорівнює величині пропозиції.

 1. ^ Ціни у вільному ринку:

а) більше залежать від змін у пропозиції, ніж від змін у попиті;

б) більше залежать від змін у попиті, ніж від змін у пропозиції;

в) встановлюються внаслідок взаємодії попиту і пропозиції;

г)переважно встановлюється урядом.

 1. ^ До зростання рівноважної ціни товару може призвести:

а) збільшення попиту на товар;

б) зменшення попиту на товар;

в) збільшення пропозиції товару;

г) одночасне і однакове збільшення попиту і пропозиції.

 1. ^ Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то:

а) виникає дефіцит товару; б) з'являється надлишок товару;

в) знижуються ціни ресурсів; г) фірми вийдуть з даної галузі.

 1. ^ На ринку певного товару величина попиту перевищує величину пропозиції. Це є проявом:

а) дії закону спадної віддачі; б) надлишку товару;

в) дефіциту товару; г) дії закону зростання альтернативних витрат.

 1. ^ Рівноважна ціна олії зросте, якщо:

а) уряд надасть її виробникам дотацію;

б)уряд зафіксує ціну олії на рівні, вищому за рівноважну;

в) домогосподарки почнуть робити заготовки салатів з олією на зиму;

г) зросте кількість виробників олії.

 1. ^ Якщо на ринку певного товару одночасно зростуть попит і пропозиція, то його:

а) рівноважна ціна та рівноважна кількість зростуть;

б) рівноважна ціна та рівноважна кількість не зміняться;

в) рівноважна ціна зросте, але їхній вплив на рівноважну кількість визначити неможливо;

г) рівноважна кількість збільшиться, але їхній вплив на рівноважну ціну спрогнозувати неможливо.

 1. ^ Ціна яловичини зросла одночасно зі зростанням обсягу її продажу. Яка з наступних подій узгоджується з цими змінами?

а) доходи споживачів скоротилися внаслідок підвищення ставки податку з доходів фізичних осіб;

б) підвищилася ціна свинини;

в) ціни кормів для худоби знизилися;

г) заробітна плата зайнятих у тваринництві зросла.

 1. ^ Ціна вугілля знизилася і продана його кількість зменшилася. Яка з наступних подій узгоджується з цим?

а) зниження ціни на нафту;

б) значне підвищення заробітної плати шахтарів;

в) надання урядових дотацій вугільній галузі;

г) встановлення ефективнішого устаткування для видобутку вугілля.

 1. ^ Якщо пропозиція товару скорочується, а попит на нього зростає, то:

а) рівноважна ціна обов'язково зростає, а рівноважний обсяг продажу зменшується;

б) рівноважна ціна обов'язково зростає, а рівноважний обсяг продажу може як збільшуватися, так і зменшуватися чи не змінитися зовсім;

в) рівноважна ціна обов'язково зростає, а рівноважний обсяг продажу може або збільшуватися, або зменшуватися;

г) рівноважний обсяг продажу обов'язково зменшується, а рівноважна ціна зростає.

 1. ^ У випадку запровадження акцизного збору за твердою ставкою на деякий товар його:

а) крива попиту переміститься вправо паралельно до початкової кривої, рівноважні ціна і обсяг зростуть;

б) крива пропозиції переміститься вліво паралельно до початкової кривої, рівноважна ціна зросте, а рівноважний обсяг зменшиться;

в) крива пропозиції переміститься вправо паралельно до початкової кривої, рівноважна ціна зменшиться, а рівноважний обсяг зросте;

г) крива попиту переміститься вліво паралельно до початкової кривої, рівноваж­ні ціна і обсяг зменшаться.

 1. ^ У випадку запровадження універсального акцизу:

а) крива пропозиції переміститься вправо паралельно до початкової кривої, рівноважні ціна і обсяг зростуть;

б) крива пропозиції переміститься вліво, змінивши кут нахилу, рівноважна ціна зросте, а рівноважний обсяг зменшиться;

в) крива пропозиції переміститься вправо, змінивши кут нахилу, рівноважна ціна знизиться, а рівноважний обсяг зросте;

г) крива пропозиції переміститься вліво паралельно до початкової кривої, рівноважні ціна і обсяг зменшаться.

 1. ^ Унаслідок запровадження податку з продажу:

а) ціна попиту перевищуватиме ціну пропозиції на величину податкової суми з одиниці товару;

б) рівноважна ціна зросте, але продавці отримають за товар ту ж величину, яку заплатять покупці;

в) рівноважна ціна знизиться, але продавці отримають за товар ту ж величину, яку заплатять покупці;

г) ціна пропозиції перевищуватиме ціну попиту на величину податкової суми з одиниці товару.

 1. ^ Якщо лінійні криві попиту і пропозиції є типовими (відповідно спадною і висхідною), то зі встановленням акцизного збору:

а) рівноважна ціна зросте на більшу величину, ніж тверда ставка податку;

б) рівноважна ціна зросте на меншу величину, ніж тверда ставка податку;

в) рівноважна ціна зросте на тверду ставку податку;

г) рівноважна ціна не зміниться.

 1. ^ Надання дотацій виробникам за інших рівних умов:

а) збільшить пропозицію;

б)перемістить криву пропозиції вправо;

в) знизить рівноважну ціну і збільшить рівноважний обсяг продукції;

г) усі відповіді правильні.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Аналіз попиту та пропозиції. Ринкова рівновага iconПредмет І метод мікроекономіки
Пропозиція та фактори що впливають на неї. Взаємодія попиту І пропозиції. Ринкова рівновага
Аналіз попиту та пропозиції. Ринкова рівновага iconПлан. Суть попиту та його детермінанти. Закон попиту І крива попиту....
Ціна у ринковій економіці: суть, види та функції. Вплив держави на ціноутворення
Аналіз попиту та пропозиції. Ринкова рівновага icon2. Аналіз середовища господарської діяльності підприємства
Аналіз попиту І пропозиції, ступеня монополізації І конкуренції на ринку та витрат виробництва
Аналіз попиту та пропозиції. Ринкова рівновага iconQ s величина пропозиції борошна місцевими продавцями в кілограмах....
Визначення ціни ринкової рівноваги з урахуванням функцій попиту та пропозиції за ціною
Аналіз попиту та пропозиції. Ринкова рівновага icon1 Всесвітньо відомі історики, філософи, економісти, письменники,...
Так, політична економія називає закон вартості, закон попиту І пропозиції, закон грошового обігу, закон концентрації виробництва...
Аналіз попиту та пропозиції. Ринкова рівновага iconФункціональні аспекти проектного аналізу лекція 6
Отже, проектування попиту є обов’язковим елементом для всіх аспектів оцінки проекту. Точність економічного, технічного та фінансового...
Аналіз попиту та пропозиції. Ринкова рівновага icon1. методологічні засади статистики
Оволодіння статистичної методологією – це неодмінна умова пізнання кон’юктури ринку, вивчення тенденцій та прогнозування попиту та...
Аналіз попиту та пропозиції. Ринкова рівновага iconЗакони: діють в кількох формаціях закон вартості, попиту, пропозиції
Політична економія суспільна наука. Об’єктом політичної економії є економічне життя суспільства. Предмет політичної економії змінювався...
Аналіз попиту та пропозиції. Ринкова рівновага iconЛьвівська обласна державна адміністрація головне управління економіки облдержадміністрації
Пропозиції автора враховують експертні пропозиції та побудовані на власному досвіді
Аналіз попиту та пропозиції. Ринкова рівновага iconЗакон попиту величина (об'єм) попиту зменшується у міру збільшення...
Попит відображає, з одного боку, потребу покупця в деяких товарах або послугах, бажання придбати ці товари або послуги в певній кількості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка