Робоча навчальна програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство»




Скачати 497.18 Kb.
НазваРобоча навчальна програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство»
Сторінка1/5
Дата конвертації07.03.2014
Розмір497.18 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА



ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

РИМСЬКЕ ПРАВО




РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для підготовки слухачів за спеціальністю

7.060101 «Правознавство»



Укладач: к.ю.н., доцент Мацегорін О.І.




КИЇВ – 2013




Мацегорін О.І.

Римське право: Робоча навчальна програма. – К.: КНУ, 2013. – 31 с.
Робоча навчальна програма підготовлена у відповідності до стандартів юридичної освіти, затверджених Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України. Зміст робочої навчальної програми складають вступна частина, система контролю знань, тематичний план, дисципліни, зміст лекцій, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, контрольні питання до змістових модулів і всього курсу та список рекомендованої літератури.


Укладач:

к.ю.н., доцент Мацегорін Олександр Ілліч
Рецензент:

д.ю.н., проф. Безклубий Ігор Анатолійович


Схвалено

науково-методичною комісією
^ Протокол від № 5 від 11 січня 2013 р.

© О.Мацегорін, 2013


ЗМІСТ


вступ ........................................................................................................... 4
Опис навчальної дисципліни.................................................................... 5
Мета та завдання навчальної дисципліни............................................... 6

Програма навчальної дисципліни............................................................. 7



Структура навчальної дисципліни.......................................................... 11
Теми та плани лекційних занять............................................................. 11
Додаткові юридичні визначення, поняття і терміни............................. 18

Теми семінарських занять........................................................................ 20



Самостійна робота..................................................................................... 20




Індивідуальні заняття................................................................................ 21




Методи навчання ....................................................................................... 21



Методи контролю....................................................................................... 21




Розподіл балів, які отримують студенти.................................................. 21

Методичне забезпечення........................................................................... 26




Перелік питань на залік............................................................................. 27




Рекомендована література......................................................................... 29



вступ
Ґрунтовне опанування феноменом сучасного права України неможливе без ознайомлення з його витоками – римським правом – невід’ємної методологічної бази професійної юридичної освіти, основи розуміння фундаментальних засад права, правових ідей, інститутів, категорій та понять. Науково-теоретичне і практичне значення правової культури Стародавнього Риму, довершена чіткість і ясність юридичних визначень, досконала юридична техніка та інші досягнення римської юриспруденції мають неоціненне значення для підготовки юриста, становлення фахівця-правознавця, подальше підвищення його наукової та практичної кваліфікації. Володіння загальновідомими крилатими висловами, поняттями та афоризмами з римської юриспруденції не тільки свідчить про вискоку правову культуру, а й полегшує спілкування юристів різних держав.

Римський юрист Гай (ІІ ст. н. е.) зазначав: “Все право, яким ми користуємося, стосується або осіб, або речей, або правових дій”. Відповідно до цього твердження були розроблені тогочасні підручники з римського права – Інституції Гая та Інституції Юстиніана (VІ ст. н. е.), які структурно складалися з трьох частин. Перша частина навчальної дисципліни охоплювала вчення про особи, друга частина була присвячена речам, а третя – правовим діям. Такий порядок розташування навчального матеріалу отримав назву інституційної системи. Аби уникнути повторень і дублювання навчального матеріалу, три частини даного підручника було доповнено четвертою частиною, в якій висвітлювалися загальні положення римського права. Такий підхід до компонування матеріалу дістав назву пандектної системи. Випробувана впродовж багатьох століть методика викладання римського права збереглась до теперішнього часу.

В загальній частині навчальної дисципліни висвітлюються предмет і система римського права; джерела римського права; правовий захист особи; сімейні правовідносини. Друга частина містить вчення про речі: володіння та його види; право власності; права на чужі речі. Третя, найбільша за обсягом частина, охоплює правові дії, тобто систему договірних і недоговірних зобов’язань. В четвертій частині містяться положення спадкового права.

Нормативна дисципліна “Римське право” вивчається студентами Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «правознавство» в першому семестрі. Планом навчального процесу для вивчення цієї дисципліни відведено 30 годин, з них лекційні заняття - 10 годин, семінарські заняття – 4 години, самостійна робота – 16 годин.

Завершується вивчення дисципліни “Римське право” проведенням комплексного заліку (тести та співбесіда). До заліку допускаються ті студенти, які відпрацювали всі пропущені заняття, виправили незадовільні оцінки, отримані на семінарських заняттях, набрали мінімальну кількість балів і успішно здали змістовий модуль.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча навчальна програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство» iconПрограма курсу “Конституційне право зарубіжних країн” для слухачів...
Програму курсу “Конституційне право зарубіжних країн” (укладач: П. П. Захарченко, доктор юридичних наук, доцент) для слухачів за...
Робоча навчальна програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Робоча навчальна програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство» iconОпис навчальної дисципліни
Робоча навчальна програма з кримінології для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) 030401 правознавство на 59 арк
Робоча навчальна програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство» iconМіністерство внутрішніх справ україни
Робоча навчальна програма з Господарського права для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) Правознавство на 52 арк
Робоча навчальна програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма Сімейне право для студентів за напрямом підготовки 020302. Історія, спеціальністю Правознавство
Робоча навчальна програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма з основ кримінального процесу для студентів за напрямом підготовки 020302 Історія, спеціальністю Правознавство
Робоча навчальна програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма з дисципліни „ Історія держави І права...
Робоча навчальна програма з дисципліни „Історія держави І права зарубіжних країн”. / Укладач: проф. Скрипникова Л. В
Робоча навчальна програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного...
Кримінальний процес України: робоча навчальна програма для курсантів 3-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом...
Робоча навчальна програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство» iconРобоча програма виробничої практики студентів спеціальності "Правознавство"...
Робоча програма виробничої практики студентів спеціальності "Правознавство" 060101, 060101
Робоча навчальна програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство» iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка