Кафедра історії держави І права
Скачати 185.25 Kb.
НазваКафедра історії держави І права
Дата конвертації30.06.2013
Розмір185.25 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО


Затверджую:

„___“ ____________ 2011 р.
Проректор з навчальної роботи
__________________ (Ю.Г. Барабаш)

Кафедра історії держави і права

Навчальний рік 2011/2012

Семестр другийРОБОЧИЙ ПЛАН

(відповідно до вимог ECTS)
Історія держави і права України
1 курс. Денний факультет


Кількість годин по учбовому плану 180

Лекційних 64

Семінарських та практичних 50

Самостійних робіт 50

Індивідуальна робота 16
Кількість годин на даний семестр 180

Лекційних 64

Семінарських та практичних 50
^

Самостійної роботи 50


Індивідуальна робота 16

Всього: 180

за порядком

Календарні

строки

Назва теми лекції, семінарського і практичного заняття

Кількість годин

^ Час і форма контролю

Лекційних

Семінарських1-2.

Лютий
1/5

^ МОДУЛЬ № 1

ЛЕКЦІЇ:

Предмет і метод історії держави і права України

Держава і право східних слов’ян у період зародження і становлення феодальних відносин (VI-поч. XII ст. н.е.)2

23-4.

6/12

Держава і право східних слов’ян у період зародження і становлення феодальних відносин (VI-поч. XII ст. н.е.) Держава і право Південно-Західної Русі в період феодальної роздробленості (XII – XIV ст.)

2
25-6.

13/19

Суспільно-політичний лад і право українських земель у складі Литви, Польщі і Речі Посполитої (кінець XIV – 1 пол. XVII ст.)

47-8.

20/26

Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр. Відродження національної держави і права України.

4

9-10.

Березень

27/4


Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр. Відродження національної держави і права України.

Входження України до складу Росії, його правове оформлення.

2
211-12.

5/11

Правове становище України у складі Росії (2 пол. XVII-XVIII ст.)


413-14.

12/18

Суспільно-політичний лад і право України у складі Російської імперії (XVIII – 1 пол. XIX ст.)

Суспільно-політичний лад в Україні у складі Росії (2 пол. XIX ст.)

2
2
1.

Лютий

20/26

СЕМІНАРИ:

Руська Правда - пам'ятка права Київської Русі (ч. 1)


2

2-3.

Березень

27/4


Руська Правда - пам'ятка права Київської Русі (ч. 2)


4
4-5.

5/11

Галицько-Волинське князівство

Право на українських землях під час їх перебування у складі Литви і Польщі (кінець XIV - перша пол. XVII ст.).
2

2


6-7.

12/18

Формування української національної державності у 1648-1654 рр. Правовий статус України за договором 1654 р.

Кодифікація права України у XVIII ст.
2

2
8.

19/25

Контрольне тестування з тем змістовного модуля

1.
2

п\п

Завдання для самостійної роботи студента

(назва тем з зазначенням обсягу літератури,

нормативних актів і інших джерел)

Час в годинах для виконання завдання

^ Час і форма контролю


1-2.


Історія держави і права України. У 2 т. – т. 1 /За ред. В.Я. Тація, А.І. Рогожина, В.Д. Гончаренка. – К., Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – С. 6-9. (Далі: Підручник. – Т. 1.)

Підручник. – т. 1, С. 35-58.


4 г.ДЗ


Перші державні утворення на території сучасної України

3 г.

ІР


3-4.

Підручник. – т. 1, С. 59-92.

Підручник. – т. 1, С. 93-127.


4 г.

ДЗ

СЗ

5-6.

Підручник. – т. 1, С. 128-202.

Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. – т. 1 /За ред. В.Д.Гончаренка. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”. – 2000. – С. 50-138.

3 г.


ДЗ

ДЗ

СЗ

7-8.

Підручник. – т. 1, С.203-221.

Хрестоматія. – т. 1, С. 139-148.

3 г.

ДЗ

СЗ


9-10.


Підручник. – т. 1, С. 222-268.

Хрестоматія. – т. 1, С. 149-168.

3 г.

ДЗ

СЗ
Суспільно-політичний лад і право західноукраїнських земель (2 пол. XVII – 2 пол. XVIII ст.)

3 г.

ІР

11-12.

Підручник. – т. 1, С. 241-268.

Підручник. – т. 1, С. 269-317.

Хрестоматія. – т. 1, С. 169-228.

3 г.

ДЗ

СЗ

13-14.

Підручник. – т. 1, С. 340-379.

Хрестоматія. – т. 1, С. 229-288.3 г.

ДЗ

СЗ


1.


Підручник. – т. 1, С. 71-91.

Хрестоматія. – т. 1, С. 27-39.

ДЗ


2-3.


Підручник. – т. 1, С. 71-91.

Хрестоматія. – т. 1, С. 27-39.
ДЗ

4-5.

Підручник. – т. 1, С. 113-118.

Підручник. – т. 1, С. 186-201.

Хрестоматія. – т. 1, С. 46-49.

Хрестоматія. – т. 1, С. 50-138.
ДЗ

6-7.

Підручник. – т. 1, С. 207-216, 221-231.

Підручник. – т. 1, С. 298-316.

Хрестоматія. – т. 1, С. 139-149, 150-170.

Хрестоматія. – т. 1, С. 205-210, 222-225.
ДЗ

8.


п\п

Календарні строки

Назва теми лекції, семінарського і практичного заняття

^ Кількість годин

Час і форма конт-ролю

Лекцій-них

Практичних15-16.


Березень

19/25

^ МОДУЛЬ № 2

ЛЕКЦІЇ:

Суспільно-політичний лад в Україні у складі Росії (2 пол. XIX ст.)

Право в Україні у складі Росії (2 пол. XIX ст.)2
217-18.

26/1


Право в Україні у складі Росії (2 пол. XIX ст.)


4

19-20.

Квітень

2/8


Суспільно-політичний лад України у складі Російської імперії (з поч. XX ст. – 1917 р.)421-22.

9/15

Соціально-політичний лад і право України після перемоги Лютневої демократичної революції

Відродження української національної державності (1917-1920 рр.) (ч. 1)


2
223-24.

16/22


Відродження української національної державності (1917-1920 рр.) (ч. 2)

Утворення Української Радянської Республіки2
2
9.

Березень

19/25

СЕМІНАРИ:

Селянська реформа 1861 р. в Україні

2

10-11.

Квітень26/1


Судова реформа 1864 р.

Земська та міська реформи 60-70 рр. XIX ст. та їх впровадження в Україні

2

2
12-13.

2/8

Суспільно-політичний лад на західно-українських землях у другій половині XIX ст.

Зміни в державному ладі Російської Імперії під час революції 1905-1907 рр.
2
2
14.

9/15

Контрольне тестування з тем змістовного модуля

2
2п/п

Завдання для самостійної роботи студента


(назва тем з зазначенням обсягу літератури,

нормативних актів та інших джерел)

Час в годинах для виконання завдання

^ Час і форма контролю
Суспільно-політичний лад і право західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії (XVIII – 1 пол. XIX ст.)

2 г.

ІР

15-16.

Підручник. – т. 1, С. 341-400.

Хрестоматія. – т. 1, С. 229-288.

3 г.

ДЗ

СЗ

17-18.

Підручник. – т. 1, С. 401-548.

Хрестоматія. – т. 1, С. 289-332.

4 г.

ДЗ

СЗ
Суспільно-політичний лад і право в Україні (в складі Росії) у період Першої світової війни

2 г.

ІР

19-20.

Підручник. – т. 1, С. 554-634.

Хрестоматія. – т. 1, С. 289-332.

2 г.

ДЗ

СЗ

21-22.

Підручник Історія держави і права України. У 2 т. – т. 2 /За ред. В.Я. Тація, А.І. Рогожина, В.Д. Гончаренка. – К., Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – С. 49-133. (Далі: Підручник. – Т. 2.)

Хрестоматія з історії держави і права України. У 2 Т. Том 2 / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2000. – С. 5-20. (Далі: Хрестоматія. – Т. 2.)

3 г.

ДЗ

СЗ

23-24.

Підручник. – Т. 2, С. 49-133.

Підручник. – Т. 2, С. 21-106.

Хрестоматія - т. 2, С. 5-20.

Хрестоматія - т. 2, С. 107-135.

3 г.

ДЗ

СЗ
Державний лад і право УСРР у 1918-1920 рр.

3 г.

ІР


9.


Підручник. – т. 1, С. 400-420.
ДЗ


10-11.


Підручник. – т. 1, С.449-455.

Підручник. – т. 1, С. 445-473.
ДЗ

12-13.

Підручник. – т. 1, С. 536-551.

Підручник. – т. 1, С. 573-592.
ДЗ

14.

п\п

Календарні строки

Назва теми лекції, семінарського і практичного заняття

^ Кількість годин

Час і форма конт-ролю

Лекцій-них

Практичних25-26.

Квітень23/29

^ МОДУЛЬ № 3

ЛЕКЦІЇ:

Держава і право України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.).427-28.

Травень30/6

Держава і право УРСР у період панування командно-адміністративної системи управління (30-ті рр.).

Держава і право України в період Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)

2
229-30.

7/13

Держава і право України в повоєнні часи (1945 – початок 50-х рр.).

Держава і право України у період застою (середина 60-х – перша половина 80-х рр.)

2
231-32.

14/20

Держава і право України у період перебудови (1985 – 1991 рр.).

Початок розбудови Української незалежної держави2
2
15.

Квітень

9/15


СЕМІНАРИ:

Універсали Центральної Ради (ч. 1)

2
16-17.

16/22


Універсали Центральної Ради (ч. 2)

Українська держава періоду гетьмана П.Скоропадського і часи Директорії.

2

2
18-19.

23/29

Західно-Українська Народна Республіка.

Становлення радянської влади в Україні. Її конституювання (ч. 1)

2

2


20-21.

Травень

30/6


Становлення радянської влади в Україні. Її конституювання (ч. 2)

Кодифікація законодавства України в період нової економічної політики (ч. 1)

2
2
22-23.

7/13

Кодифікація законодавства України в період нової економічної політики (ч. 2)

Держава і право України в період встановлення тоталітарно-репресивного режиму (1929-1941 рр.). Конституція УРСР 1937 р.

2
2
24-25.

14/20


Проголошення Української незалежної держави (1991 р.).

Контрольне тестування з тем змістовного модуля № 3.
2
2


п/п

Завдання для самостійної роботи студента


(назва тем з зазначенням обсягу літератури,

нормативних актів та інших джерел)

Час в годинах для виконання завдання

Час і форма контролю25-26.Підручник. – т. 2, С. 198-266.

Хрестоматія. – т. 2, C. 169-266.3 г.ДЗ

СЗ

27-28.

Підручник. – т. 2, С. 267-323.


3 г.

ДЗ

СЗ

29-30.

Підручник. – т. 2. С.324-400.

Підручник. – т. 2. С. 449-490.

Хрестоматія. – т. 2, С. 267-391.

Хрестоматія. – т. 2, С. 292-459, 460-499.

3 г.

ДЗ

СЗ
Держава і право України в період десталінізації

3 г.

ІР

31-32.

Підручник. – т. 2. С. 491-519.

Підручник. – т. 2. С. 520-554.

Хрестоматія. – т. 2, С. 556-596.

Хрестоматія. – т. 2, С. 633-701.

3 г.

ДЗ

СЗ


15.


Підручник. – т. 2, С. 38-71.

Хрестоматія – т. 2, С. 10-40.

ДЗ

16-17.

Підручник. – т. 2, С. 38-71.

Підручник. – т. 2, С. 72-84.

Хрестоматія – т. 2, С. 10-40.

Хрестоматія – т. 2, С. 61-73.

ДЗ

18-19.

Підручник. – т.2, с.112 -133.

Підручник. – т. 2, С. 136-196.

Хрестоматія – т. 2, С. 105-106.

Хрестоматія – т. 2, С. 107-135.
ДЗ


20-21.


Підручник. – т. 2, С. 136-196.

Підручник. – т. 2, С. 244-266.

Хрестоматія – т. 2, С. 107-135.

Хрестоматія – т. 2, С. 169-252.

ДЗ

22-23.Підручник. – т. 2, С. 244-266.

Підручник. – т. 2, С. 267-323.

Хрестоматія – т. 2, С. 169-252.

Хрестоматія – т. 2, С. 267-391.
24-25.

Підручник. – т. 2, С. 489-554.

Хрестоматія – т. 2, С. 597-702.

^ ПЛАН КОНСУЛЬТАЦІЙ


за порядком

Тема консультацій

Календарні строки

Прізвище, ім’я та по батькові консультанта


1.

2.

3.


4.

5.

6.


Держава і право Київської Русі та періоду феодальної роздробленості
Українські землі під владою Литви та Польщі
Правовий статус України у складі Росії. Наступ царизму на автономію України та її ліквідація.
Держава і право України в ІІ половині ХІХ – поч. ХХ ст.
Боротьба за українську національну державність в 1917-1920 рр.
Радянська держава і право.


Лютий 2012 р.

Березень 2012 р.

Квітень 2012 р.


Квітень 2012 р.

Травень 2012 р.

Травень 2012 р.


Всі викладачі за графіком робот


Курсові роботи ІХ.2011 р. – IV.2012 р.

Заліки

Іспити червень 2012 р.
Робочий план склала доц. Скуратович І.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО: на засіданні

Кафедрою історії держави і права Зав. кафедрою ________________ (В.Д.Гончаренко)

Протокол № 1 „_30_“ серпня 2011 р.

Схожі:

Кафедра історії держави І права iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави І права Укладачі
Вступ
Кафедра історії держави І права iconКафедра теорії та історії держави І права
Безклубий І. А., к ю н. Дзейко Ж. О., к ю н. Ковальчук О. М., к ю н. Машков А. Д., к ю н. Малишев Б. В., ас. Вангородська Н. А.,...
Кафедра історії держави І права iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Кафедра історії держави І права iconОб’єктивність, науковість, плюралізм, системність, комплексність
Предметом курсу історії держави І права зарубіжних країн є вивчення загальних закономірностей І специфічних рис виникнення, розвитку...
Кафедра історії держави І права iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Кафедра історії держави І права iconПитання, які виносяться на державний екзамен з курсу “Теорія держави І права”
Поняття І предмет теорії держави І права. Загальна характеристика теорії держави І права як науки
Кафедра історії держави І права iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії права та держави
Навчальна дисципліна “Юридична відповідальність” для студентів юридичного факультету, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним...
Кафедра історії держави І права iconЗатверджую
Укладачі О. А. Калганова, к ю н., доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави І права
Кафедра історії держави І права iconЗатверджено на засіданні кафедри теорії та історії держави І права від 27. 01 2014р протокол №6

Кафедра історії держави І права iconЗакон: поняття, ознаки, види та заходи по підвищенню його ролі. Конституція...
Теорія держави І права, історія держави І права україни, історія держави І права зарубіжних країн
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка