Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Скачати 379.8 Kb.
НазваРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Сторінка3/4
Дата конвертації22.02.2014
Розмір379.8 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4
Тема 6. Обставини, що виключають злочинність діяння
^ Семінар 6. Обставини, що виключають злочинність діяння (2 години)

 1. Поняття, види та зміст обставин, що виключають злочинність діяння за кримінальним правом України та РФ.

 2. Поняття, види та зміст обставин, що виключають злочинність діяння за кримінальним правом Франції.

 3. Поняття, види та зміст обставин, що виключають злочинність діяння за кримінальним правом Німеччини.

 4. Захисти від кримінальної відповідальності за англійським правом.


Самостійна робота 5. (3 години)
Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 294-306
Література [1-11, 41-42]
Тема 7. Стадії вчинення умисного злочинного діяння
Лекція 6. Стадії вчинення умисного злочинного діяння (2 години)

 1. Стадії вчинення умисного діяння та кримінальним правом України, їх караність. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця та її правове значення.

 2. Стадії вчинення умисного злочинного діяння у праві Франції.

 3. Стадії вчинення злочину за кримінальним правом Німеччини.

 4. Зародкові злочини, невдале підбурювання, змова за англійським кримінальним правом.Семінар 7. Стадії вчинення умисного злочинного діяння (2 години)

 1. Стадії вчинення умисного діяння та кримінальним правом України, їх караність. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця та її правове значення.

 2. Стадії вчинення умисного злочинного діяння у праві Франції та їх караність.

 3. Стадії вчинення злочину за кримінальним правом Німеччини.

 4. Стадії вчинення злочинного діяння за КК РФ, їх караність.

 5. Зародкові злочини за англійським правом. Невдале підбурювання за англійським кримінальним правом. Змова в кримінальному праві Англії. Замах на вчинення злочину як окремі злочини та їх караність за англійським кримінальним правом.


Самостійна робота 6. (3 години)
Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 307-315
Література [1-11, 43-44]
Тема 8. Співучасть у злочинному діянні
Семінар 8. Співучасть у злочинному діянні (1 година)

 1. Поняття та форми співучасті в злочині за кримінальним правом України. Проста та складна форма співучасті. Вчинення злочину групою осіб без попередньої змови та за попередньою змовою, організованою групою, злочинною організацією.

 2. Види співучасників в кримінальному праві України та Російської Федерації.

 3. Співучасть у злочинному діянні за кримінальним правом Франції та Німеччини.

 4. Співучасть у злочині за англійським кримінальним правом. Види співучасників.

 5. Ексцес виконавця злочину.

 6. Причетність до злочину, її види, відмінність від співучасті у вчиненні злочину. Співвиконавство.


Самостійна робота 7. (3 години)
Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 316-326
Література [1-11, 45-48]

^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І:


 1. Поняття порівняльного кримінального права як навчальної дисципліни. Предмет, метод за завдання.

 2. Джерела кримінального права України.

 3. Джерела кримінального права Франції.

 4. Джерела кримінального права Німеччини.

 5. Джерела кримінального права Великобританії та США.

 6. Принцип nullum crimen sine lege та інститут аналогії в кримінальному праві країн – порівняльна характеристика.

 7. Дія кримінально-правової норми в часі за правом України, Росії, Франції, Німеччини, Англії та США. Зворотна дія кримінально-правової норми.

 8. Дія кримінально-правової норми у просторі: порівняльна характеристика. Принципи дії кримінально-правової норми у просторі.

 9. Поняття та ознаки злочину в кримінальному праві України та Російської Федерації.

 10. Компоненти злочинного діяння за кримінальним правом Франції.

 11. Поняття та ознаки злочину за кримінальним правом Німеччини.

 12. Actus reus та mens rea злочинного діяння за кримінальним правом країн англо-саксонської правової сім’ї.

 13. Класифікація злочинних діянь у країнах романо-германської правової сім’ї: порівняльна характеристика.

 14. Класифікація злочинних діянь за кримінальними кодексами США (Федеральний кримінальний кодекс США та кодекси штатів, зокрема кримінальний кодекс штату Нью-Йорк).

 15. Кримінальна відповідальність: поняття, підстави та форми у різних правових системах.

 16. Склад злочину, його елементи та ознаки. Види складів злочину.

 17. Основні системно-структурні характеристики юридичного складу злочину.

 18. Об’єкт злочину: поняття, види, ознаки та значення. Особливості об’єкту злочину у різних правових системах.

 19. Суб’єкт злочину: поняття, види, ознаки.

 20. Юридична особа як суб’єкт злочину – особливості кваліфікації за кримінальним правом Франції, Англії.

 21. Вік кримінальної відповідальності у різних правових системах.

 22. Поняття неосудності та обмеженої осудності у різних правових системах.

 23. Поняття та ознаки об’єктивної сторони злочину.

 24. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони злочину.

 25. Форми вини за кримінальним правом України.

 26. Форми вини за кримінальним правом Російської Федерації.

 27. Форми вини в англійському кримінальному праві.

 28. Форми вини за французьким кримінальним правом.

 29. Форми вини за кримінальним правом Німеччини.

 30. Форми вини за кримінальним кодексом штату Нью-Йорк.

 31. Об’єктивне інкримінування: поняття та суть за кримінальним правом Франції, Англії, США. Допустимість об’єктивного інкримінування.

 32. Обставини, що виключають злочинність діяння в різних правових системах.

 33. Стадії вчинення злочинного діяння в різних правових сім’ях.

 34. Зародкові злочини за англійським кримінальним правом.

 35. Добровільна відмова від вчинення злочину за кримінальним правом України та Росії: її правове значення.

 36. Поняття та форми співучасті, види співучасників у різних правових системах.

 37. Ексцес виконавця в різних правових системах.

 38. Причетність до злочинного діяння: поняття, характеристика, відмінність від співучасті в кримінальному праві різних країн.Змістовий модуль ІІ
^ КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ; ПОКАРАННЯ ЯК ФОРМА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Тема 9. Кримінальна відповідальність
Самостійна робота 8. (2 години)
Письмове розв’язання 1 задачі за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 245-250
Література [1-11, 49-50]
Тема 10. Покарання за злочинне діяння
Лекція 7-8. Покарання за злочинне діяння (4 години)

 1. Поняття, цілі покарання за кримінальним правом України. Система та види покарань, їх кримінально-правова характеристика.

 2. Поняття та функції покарання за кримінальним правом Франції. Види покарань для юридичних та фізичних осіб.

 3. Покарання за Кримінальним кодексом Німеччини.

 4. Покарання, цілі та види за кримінальним правом Російської Федерації.

 5. Покарання, цілі та види за кримінальним правом Англії.

 6. Види покарань за кримінальним правом США.


Семінар 9-10. Покарання за злочинне діяння (4 години)

 1. Поняття, цілі покарання за кримінальним правом України. Система та види покарань, їх кримінально-правова характеристика.

 2. Поняття та функції покарання за кримінальним правом Франції. Види покарань для юридичних та фізичних осіб.

 3. Поняття, теорії покарання у кримінальному законодавстві Німеччини. Види покарання за Кримінальним кодексом Німеччини та їх характеристика.

 4. Покарання за кримінальним правом Російської Федерації. Система покарань за Кримінальним правом РФ.

 5. Покарання, цілі та види за кримінальним правом Англії.

 6. Види покарань за кримінальним правом США.


Самостійна робота 9. (4 години)
Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 341-347
Література [1-11, 51-52]
Тема 11. Інші форми кримінальної відповідальності
Семінар 11. Інші форми кримінальної відповідальності (2 години)

 1. Інші, крім покарання, форми реалізації кримінальної відповідальності за кримінальним правом України.

 2. Інститут відстрочки призначення покарання за КК Франції. Режим напівволі у французькому кримінальному праві.

 3. Умовне засудження за КК Російської Федерації.

 4. Відстрочка винесення вироку та умовна відстрочка виконання покарання за англійським кримінальним правом. Інститут пробації.


Самостійна робота 9. (4 години)
Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 372-380
Література [1-11, 13, 17]
Тема 12. Заходи безпеки
Самостійна робота 11. (4 години)
Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 372-374
Література [1-11, 53-54]
Тема 13. Призначення покарання
Семінар 12. Призначення покарання (2 години)

 1. Загальні засади призначення покарання в кримінальному праві України. Обставини, що обтяжують чи пом’якшують покарання.

 2. Призначення більш м’якого, ніж передбачено законодавством, покарання. Призначення покарання за сукупністю вироків та за сукупністю злочинів.

 3. Призначення покарання за кримінальним правом Франції. Період надійності. Призначення покарання при рецидиві. Особливості призначення покарання фізичним особам за проступок. Індивідуалізація покарання.

 4. Призначення покарання за КК Російської Федерації. Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про милість. Призначення покарання за незакінчений злочин.

 5. Призначення покарання за англійським кримінальним правом. Поняття найгіршого випадку та його роль при призначенні покарання. Можливість призначення співпадаючих або послідовно протікаючих покарань при засудженні за два або більше злочини. Призначення покарання звичним злочинцям.

 6. Невизначені вироки за КК штату Нью-Йорк.


Самостійна робота 12. (3 години)
Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 348-356
Література [1-11, 55-58]
Тема 14. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та від подальшого відбуття покарання
Семінар 13. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та від подальшого відбуття покарання (2 години)

 1. Звільнення від кримінальної відповідальності за КК України – дійове каяття, примирення з потерпілим, передача на поруки, зміна обстановки, закінчення строків давності. Спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності.

 2. Інститут умовного та безумовного (повного) дострокового звільнення від відбування позбавлення волі за англійським кримінальним правом.

 3. Особливості звільнення від відбуття покарання за кримінальним правом України. Звільнення від подальшого відбуття покарання за українським кримінальним правом.

 4. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та відбуття покарання за кримінальним правом Російської Федерації.

 5. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та відбуття покарання за кримінальним правом Франції та Німеччини.


Самостійна робота 13. (3 години)
Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 334-340, 357-365
Література [1-11, 59-61]
Тема 15. Інститути амністії, помилування та судимості у кримінальному праві
Лекція 9. Інститути амністії, помилування та судимості в кримінальному праві (2 години)

 1. Амністія та помилування, їх особливе правове значення в кримінальному праві України та Російської Федерації.

 2. Амністія та помилування за кримінальним правом Франції та Німеччини.

 3. Амністія та помилування, їх особливе правове значення в кримінальному праві Англії та США.

 4. Судимість, її поняття та кримінально-правове значення.

 5. Погашення та зняття судимості за кримінальним правом України.

 6. Судимість за кримінальним правом Росії.

 7. Судимість за кримінальним правом Франції.

 8. Судимість за кримінальним правом Німеччини.


Семінар 14. Інститути амністії, помилування та судимості в кримінальному праві (1 година)

 1. Амністія та помилування, їх особливе правове значення в кримінальному праві України та Російської Федерації.

 2. Амністія та помилування за кримінальним правом Франції та Німеччини.

 3. Амністія та помилування, їх особливе правове значення в кримінальному праві Англії та США.

 4. Судимість, її поняття та кримінально-правове значення. Погашення та зняття судимості за кримінальним правом України.

 5. Інститут судимості у кримінальному праві зарубіжних держав.


Самостійна робота 14. (4 години)
Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 366-371
Література [1-11, 17-21, 60]
^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІ:


 1. Кримінальна відповідальність: її поняття, підстави, форми в різних правових системах.

 2. Поняття та цілі покарання за кримінальним правом України, Росії, Франції, Німеччини, Англії та США.

 3. Система та види покарань за кримінальним правом України, їх характеристика.

 4. Система та види покарань за кримінальним правом Російської Федерації, їх характеристика.

 5. Система та види покарань за кримінальним правом Франції, їх характеристика. Покарання юридичних осіб.

 6. Система та види покарань за кримінальним правом Німеччини, їх характеристика.

 7. Види покарань та їх кримінально-правова характеристика за англійським кримінальним правом.

 8. Види покарань за різні категорії злочинних діянь за КК штату Нью-Йорк. Невизначений вирок.

 9. Інші форми кримінальної відповідності за кримінальним правом України та Російської Федерації.

 10. Інші, крім покарання, форми кримінальної відповідальності за англійським правом.

 11. Заходи безпеки в кримінальному праві України та Росії.

 12. Заходи безпеки в англійському кримінальному праві.

 13. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України та Росії.

 14. Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про милість, а також за незакінчений злочин за кримінальним правом Російської Федерації.

 15. Призначення покарання за сукупністю злочинів, а також за сукупністю вироків.

 16. Призначення покарання за кримінальним кодексом Франції.

 17. Заміщення покарання за проступок за кримінальним правом Франції.

 18. Призначення покарання за кримінальним правом Німеччини.

 19. Призначення покарання за англійським кримінальним правом.

 20. Звільнення від покарання та від подальшого відбуття покарання за правом України та Російської Федерації.

 21. Звільнення від кримінальної відповідальності за кримінальним правом України та Росії.

 22. Звільнення від покарання, від подальшого відбуття покарання за правом Франції.

 23. Звільнення від покарання за кримінальним правом Німеччини.

 24. Звільнення від відбування покарання за англійським кримінальним правом.

 25. Інститут амністії та помилування в різних правових системах.

 26. Інститут судимості в різних правових системах.

 27. Порядок зняття та погашення судимості в різних правових системах.

Змістовий модуль ІІІ
^ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ
1   2   3   4

Схожі:

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Робоча навчальна програма з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом (менеджмент І маркетинг)»
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне...
Навчальна дисципліна "міжнародне повітряне І космічне право" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconЗатверджую
Робоча навчальна програма з «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки 030401 «Правознавство» на 78 арк
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202
Міжнародної організації праці, Ради Європи, документів Європейського Союзу. Розглядаються сучасні проблеми та перспектив вдосконалення...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне та екологічне порівняльне право” : Частина І „Земельне порівняльне право”, Частина ІІ „Екологічне...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconМіжнародне інформаційне право робоча навчальна програма для студентів спеціальності
Кредитно-Трансферною Системою (ects)), з них лекцій 18 год., практичних 14 год., самостійна робота 22 год., з яких 6 години відводиться...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено
Система контролю знань
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма з курсу господарське право в 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка