Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Скачати 379.8 Kb.
НазваРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Сторінка2/4
Дата конвертації22.02.2014
Розмір379.8 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4


Якщо студент отримав за поточний контроль (сума балів за ЗМ1 + ЗМ2 + ЗМ3) з дисципліни від 1 до 19 балів, то він не допускається до складання іспиту, а у графі іспиту - відмітка про недопуск.

Якщо впродовж семестру студент не з’являвся на заняття (незалежно від причин) або не має модульних оцінок, у відповідних графах екзаменаційної відомості виставляються нулі „0”, а у графі іспиту – відмітка „незадовільно”.

Загальний обсяг – 108 год., в тому числі:

Лекцій – 17 год.

Семінарів – 34 год.

Самостійна робота – 57 год.

^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ
теми


Назва теми

Кількість годин

Лекції

Семінари


Самостійна

робота студента

Контр.

модуль

робота

Змістовий модуль 1. Джерела кримінального права; злочинні діяння: поняття, ознаки, склад, стадії; співучасть у вчиненні злочину

1

Поняття, предмет, метод, завдання та система курсу „Порівняльне кримінальне право”

1

-

-

-

2

Джерела кримінального права

1

2

2

-

3

Основні інститути кримінального права, що стосуються закону

-

-

2

-

4

Поняття та ознаки злочинного діяння. Класифікація злочинних діянь

2

2

4

-

5

Склад злочину в кримінальному праві

3

6

6

-

6

Обставини, що виключають злочинність діяння

-

2

3

-

7

Стадії вчинення умисного злочинного діяння

2

2

3

-

8

Співучасть у злочинному діянні

-

1

3

-
Проміжний заліковий модуль 1

-

-

-

1

^ Всього за змістовим модулем:


9

15

23

1

Змістовий модуль 2. Кримінальна відповідальність; покарання як форма кримінальної відповідальності

9

Кримінальна відповідальність

-

-

2

-

10

Покарання за злочинне діяння

4

4

4

-

11

Інші форми кримінальної відповідальності

-

2

4

-

12

Заходи безпеки

-

-

4

-

13

Призначення покарання

-

2

3

-

14

Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та від подальшого відбуття покарання

-

2

3

-

15

Інститути амністії, помилування та судимості в кримінальному праві

2

1

4

-
Проміжний заліковий модуль 2

-

-

-

1

^ Всього за змістовим модулем:

6

11

24

1

Змістовий модуль 3. Особлива частина кримінального права та кваліфікація злочинів

16

Поняття та система Особливої частини кримінального права. Критерії систематизації норм

-

2

2

-

17

Злочинні діяння проти людини

1

2

4

-

18

Злочинні діяння проти власності

1

1

4

-
Проміжний заліковий модуль 3

-

-

-

1

^ Всього за змістовим модулем:


2

5

10

1

Всього годин 108, з них:

17

31

57

3Змістовий модуль І
^ ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА; ЗЛОЧИННІ ДІЯННЯ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, СКЛАД, СТАДІЇ; СПІВУЧАСТЬ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ
Тема 1. Поняття, предмет, метод, завдання та система курсу „Порівняльне кримінальне право”
Лекція 1. Поняття, предмет, метод, завдання та система курсу „Порівняльне кримінальне право” (1 година)

 1. Поняття кримінального права. Поняття порівняльного кримінального права як навчальної дисципліни.

 2. Предмет порівняльного кримінального права – кримінальне право різних правових систем.

 3. Методи вивчення порівняльного кримінального права. Значення порівняльно-правового підходу до вивчення курсу.

 4. Завдання та система курсу „Порівняльне кримінальне право”.


Література [6, 8, 10, 12-13, 19, 20]
Тема 2. Джерела кримінального права
Лекція 2. Джерела кримінального права (1 година)

 1. Поняття та види джерел кримінального права.

 2. Джерела кримінального права України. Конституція України 1996 р. Кримінальний кодекс України 2001 р. Інші кодекси та окремі закони України. Міжнародно-правові нормативні акти. Рішення Конституційного Суду України. Значення постанов Пленуму Верховного Суду України та інших підзаконних нормативно-правових актів. Структура Кримінального кодексу України.

 3. Джерела кримінального права Франції. Конституція Франції 1958 р. Кримінальний кодекс Франції 1992 р. Інші кодекси та окремі закони, що містять положення про кримінальну відповідальність. Роль судової практики. Структура Кримінального кодексу Франції.

 4. Джерела кримінального права Німеччини. Конституція ФРН 1949 р. Кримінальний кодекс Німеччини 1871 р. Інші закони, що входять до джерел кримінального права Німеччини.

 5. Джерела кримінального права Російської Федерації. Кримінальний кодекс РФ 1996 р. Значення Конституції РФ 1993 р. та міжнародно-правових актів. Структура Кримінального кодексу РФ,

 6. Джерела англійського кримінального права. Статутне право. Загальне, прецедентне право. Часткова кодифікація кримінальних норм, явище консолідації законодавства. Делеговане законодавство. Значення доктрини у кримінальному праві.

 7. Джерела кримінального права у США. Конституція США 1787 р. Федеральний кримінальний кодекс. Кримінальний кодекс штату Нью-Йорк 1965 р., його структура. Значення судової практики.


Семінар 1. Джерела кримінального права (2 години)

 1. Поняття та види джерел кримінального права.

 2. Джерела кримінального права України. Джерела кримінального права Російської Федерації. Структура кримінального кодексу України та Росії.

 3. Джерела кримінального права Франції та Німеччини.

 4. Джерела англійського кримінального права. Статутне право. Загальне, прецедентне право. Часткова кодифікація кримінальних норм, явище консолідації законодавства. Делеговане законодавство. Значення доктрини у кримінальному праві.

 5. Джерела кримінального права у США.


Самостійна робота 1. (2 години)
Дати коротку характеристику вибраному джерелу кримінального права:

 1. Кримінальний кодекс Франції 1992 р та його структура.

 2. Кримінальний кодекс Німеччини 1871 р та його структура.

 3. Підзаконні нормативно-правові акти Франції як джерела кримінального права (ордонанси Ради Міністрів, що приймаються за рекомендацією Державної Ради; декрети, що приймаються урядом на виконання законів; декрети, що приймаються Державною Радою; ордонанси Паризького префекта поліції, префекта департамента Сени, розпорядження мерів, розпорядження префектів).

 4. Міжнародно-правові акти та іноземні кримінальні закони як джерело кримінального права Франції.

 5. Англійське статутне право.

 6. Прецедент в англійському кримінальному праві.

 7. Делеговане законодавство в Великобританії. Правило ultra vires.

 8. Федеральний кримінальний кодекс США та його структура.

 9. Кримінальні кодекси штатів в США, їх характеристика (зокрема, кримінальний кодекс штату Нью-Йорк 1965 р.)

 10. Роль Модельного кримінального кодексу США.


Література [1-11, 13, 16, 18-21, 22, 25]
Тема 3. Основні інститути кримінального права, що стосуються закону
Самостійна робота 2. (2 години)
Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 226-233
Література [1-11, 23, 24]
Тема 4. Поняття та ознаки злочинного діяння. Класифікація злочинних діянь
Лекція 3. Поняття та ознаки злочинного діяння. Класифікація злочинних діянь (2 години)

 1. Поняття та ознаки злочину в праві України та РФ.

 2. Компоненти злочинного діяння в кримінальному праві Франції.

 3. Actus reus та mens rea злочинного діяння у кримінальному праві Англії та США.

 4. Поняття злочинного діяння у кримінальному праві Німеччини.

 5. Класифікація злочинів в залежності від ступеня їх тяжкості за правом України та Російської Федерації.

 6. Класифікація злочинних діянь за правом Франції та Німеччини. Кримінальна протиправність.

 7. Класифікація злочинів за кримінальним правом Англії. Критерії класифікації. Злочини арештні, не арештні; злочини, що переслідуються за обвинувальним актом, без обвинувального акта.

 8. Класифікація злочинних діянь за ступенем тяжкості за Кримінальним кодексом штату Нью-Йорк.


Семінар 2. Поняття та ознаки злочинного діяння. Класифікація злочинних діянь (2 години)

 1. Поняття та ознаки злочину в праві України та РФ.

 2. Компоненти злочинного діяння в кримінальному праві Франції. Поняття злочинного діяння у кримінальному праві Німеччини.

 3. Actus reus та mens rea злочинного діяння у кримінальному праві Англії та США.

 4. Класифікація злочинів в залежності від ступеня їх тяжкості за правом України та Російської Федерації.

 5. Класифікація злочинних діянь за правом Франції та Німеччини. Кримінальна протиправність.

 6. Класифікація злочинів за кримінальним правом Англії.

 7. Класифікація злочинних діянь за ступенем тяжкості за Кримінальним кодексом штату Нью-Йорк.


Самостійна робота 3. (4 години)
Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 234-244
Література [1-11, 26-28]
Тема 5. Склад злочину в кримінальному праві
Лекція 4. Склад злочину в кримінальному праві. Об’єктивні ознаки злочинного діяння (1 година)

 1. Поняття складу злочину. Юридичний та фактичний склад злочину.

 2. Основні системно-структурні характеристики юридичного складу злочину.

 3. Специфічна конструкція складу злочину – набір компонентів, що входять до загальної структури юридичного складу злочину, кожного з його так званих компонентів.

 4. Види юридичних складів злочину: за ступенем суспільної небезпечності, за особливостями конструкції їх об’єктивної сторони, за способом опису в кримінально-правовій нормі.

 5. Поняття об’єкту злочину. Види об’єктів злочину „по вертикалі” та „по горизонталі.

 6. Предмет злочину, його відмінність від знаряддя та засобу вчинення злочину. Потерпілий від злочину.

 7. Поняття та компоненти об’єктивної сторони, їх значення для кримінальної відповідальності. Обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони.

 8. Діяння як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Форми діяння, їх ознаки.

 9. Умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.

 10. Характеристика наслідків, способу, знаряддя, засобу, місця, часу, обстановки вчинення діяння як компонентів об’єктивної сторони.

 11. Зовнішній прояв поведінки суб’єкта злочинного діяння в кримінальному праві Франції, Німеччини, Англії, США.


Семінар 3. Склад злочину в кримінальному праві (2 години)

 1. Поняття складу злочину. Юридичний та фактичний склад злочину.

 2. Основні системно-структурні характеристики юридичного складу злочину.

 3. Специфічна конструкція складу злочину – набір компонентів, що входять до загальної структури юридичного складу злочину, кожного з його так званих компонентів.

 4. Види юридичних складів злочину: за ступенем суспільної небезпечності, за особливостями конструкції їх об’єктивної сторони, за способом опису в кримінально-правовій нормі.


Семінар 4. Об’єктивні ознаки злочинного діяння (2 години)

 1. Поняття об’єкту злочину. Види об’єктів злочину „по вертикалі” та „по горизонталі. Предмет злочину, його відмінність від знаряддя та засобу вчинення злочину. Потерпілий від злочину.

 2. Поняття та компоненти об’єктивної сторони, їх значення для кримінальної відповідальності. Обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони.

 3. Діяння як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Форми діяння, їх ознаки.

 4. Умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.

 5. Характеристика наслідків, способу, знаряддя, засобу, місця, часу, обстановки вчинення діяння як компонентів об’єктивної сторони.

 6. Зовнішній прояв поведінки суб’єкта злочинного діяння в кримінальному праві Франції, Німеччини, Англії, США.


Лекція 5. Суб’єктивні ознаки злочинного діяння (2 години)

 1. Поняття та ознаки суб’єкта злочину в кримінальному праві України. Спеціальний суб’єкт злочину.

 2. Поняття неосудності та обмеженої осудності за КК України. Вік кримінальної відповідальності за КК України.

 3. Вік та осудність фізичної особи як умови кримінальної відповідальності фізичних осіб у кримінальному праві Російської Федерації, Франції, Німеччини, США, Англії.

 4. Юридична особа як суб’єкт злочину за кримінальним право Франції, Англії, США.

 5. Поняття неосудності за англійським кримінальним правом. Обмежена осудність.

 6. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони злочину за кримінальним правом України.

 7. Поняття та форми вини за кримінальним правом України та Російської Федерації.

 8. Форми вини у кримінальному праві Франції, Німеччини, Англії, США.

 9. Об’єктивне інкримінування та його допустимість за кримінальним правом зарубіжних країн.

 10. Мотив та мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони.


Семінар 5. Склад злочину у кримінальному праві (2 години)

 1. Поняття та ознаки суб’єкта злочину. Спеціальний суб’єкт злочину.

 2. Вік та осудність фізичної особи як умови кримінальної відповідальності фізичних осіб у кримінальному праві України, Російської Федерації, Франції, Німеччини, Англії, США.

 3. Юридична особа як суб’єкт злочину за кримінальним право Франції, Англії, США.

 4. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони складу злочину.

 5. Поняття та форми вини за кримінальним правом України та Російської Федерації.

 6. Форми вини у кримінальному праві Франції, Німеччини, Англії, США.

 7. Об’єктивне інкримінування та його допустимість за кримінальним правом зарубіжних країн.

 8. Мотив та мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони.


Самостійна робота 4. (6 годин)
Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 245-293
Література [1-11, 29-40]
1   2   3   4

Схожі:

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Робоча навчальна програма з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом (менеджмент І маркетинг)»
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне...
Навчальна дисципліна "міжнародне повітряне І космічне право" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconЗатверджую
Робоча навчальна програма з «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки 030401 «Правознавство» на 78 арк
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202
Міжнародної організації праці, Ради Європи, документів Європейського Союзу. Розглядаються сучасні проблеми та перспектив вдосконалення...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне та екологічне порівняльне право” : Частина І „Земельне порівняльне право”, Частина ІІ „Екологічне...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconМіжнародне інформаційне право робоча навчальна програма для студентів спеціальності
Кредитно-Трансферною Системою (ects)), з них лекцій 18 год., практичних 14 год., самостійна робота 22 год., з яких 6 години відводиться...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено
Система контролю знань
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право” iconРобоча навчальна програма з курсу господарське право в 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка