Про затвердження та введення в дію тарифів по оплаті послуг, які можуть надаватися органом державного пожежного нагляду для фізичних та юридичних осіб”
Скачати 221.74 Kb.
НазваПро затвердження та введення в дію тарифів по оплаті послуг, які можуть надаватися органом державного пожежного нагляду для фізичних та юридичних осіб”
Дата конвертації22.02.2014
Розмір221.74 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > ДокументыН А К А З

„ ____ ” жовтня 2006 року м. Миколаїв № ____
Про затвердження та введення

в дію тарифів по оплаті послуг,

які можуть надаватися органом

державного пожежного нагляду

для фізичних та юридичних осіб”
Керуючись Законом України „Про пожежну безпеку", Постановою Кабінету Міністрів від 31.05.2006 р. № 774 „Про затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи”, Наказом МНС України № 532 від 17.08.2006 р. „Про затвердження примірного договору та порядку внесення плати”, Наказом МНС України № 444 від 13.07.2006 р. „Про затвердження Методики розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи”,
НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити тарифи по оплаті послуг, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. № 774 „Про затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи”.

 2. Головному державному інспектору з пожежного нагляду в Миколаївській області організувати роботу по наданню платних послуг.

 3. Начальнику фінансово економічного відділу ГУМНС України в Миколаївській області майору Горбунову А.В. встановити облік та контроль за надходженням коштів.

 4. Відповідальній особі бухгалтерії УМНС, щоп’ятниці, надавати до відділу держпожнагляду УМНС звіт по заробленим коштам щодо проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи в розрізі кожного підрозділу області.

 5. Відповідальність щодо дотримання Порядку та правильності визначення розмірів плати за надання послуг згідно з чинним законодавством покласти на головних державних інспекторів місцевого органу державного пожежного нагляду.

 6. Контроль за виконанням наказу покласти на головного державного інспектора з пожежного нагляду в Миколаївській області.

 7. Наказ ввести в дію з „ ___ ” жовтня 2006 року.Т.в.о. начальника УМНС України

в Миколаївській області

полковник вн. служби А.С. Іноземцев

Додаток № 1

зг. наказу № 60

від 30.10.06 р.


Порядок
внесення суб‘єктами господарювання та фізичними особами

плати за надання платних послуг

органу державного пожежного нагляду в Миколаївській області 1. Цей порядок визначає механізм внесення плати за надання суб‘єктам господарювання та фізичним особам послуг, зазначених платних послуг, що можуть надаватися органом державного пожежного нагляду згідно тарифів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року № 774.
 1. Платні послуги можуть надаватися згідно тарифів виключно органом державного пожежного нагляду в Миколаївській області лише за письмовими заявами зацікавлених юридичних або фізичних осіб (додаток № 2). Рішення про надання органом держпожнагляду зазначеної у заяві послуги примає його керівник з урахуванням завантаження інженерно-інспекторського складу. Керівник органу держпожнагляду наказом призначує відповідальну особу за надання платної послуги. На заяві відповідальна особа визначає найменування, термін прийняття рішення.
 1. При позитивному рішенні щодо надання послуги із замовником проводиться калькуляція затраченого часу та вартість послуги (додатки №№ 6,7) на підставі Методики розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи.
 1. Укладається договір про надання відповідної послуги (додаток №3), в якому визначається найменування замовленої послуги; строк (термін) її надання та умови оплати згідно з Тарифами на виконання платних послуг, які можуть надаватися органом держпожнагляду. Право на укладання договору і підписання акта здавання-приймання за проведення органом держпожнагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи, мають:

 • голова ліквідаційної комісії ГУ МНС України в Миколаївській області (підполковник вн. служби Білошапка В.П.), - на здійснення експертизи територіальним органом держпожнагляду та місцевим органом держпожнагляду м. Миколаєва та м. Южноукраїнськ (у зв’язку з реорганізацією Головного управління в Управління);

 • заступник начальника районного відділу з питань наглядово-профілактичної діяльності – головний державний інспектор з пожежного нагляду районів області або особа яка виконує його обов’язки, - на здійснення експертизи місцевим органом держпожнагляду Миколаївської області.

 • оплата за надані послуги здійснюється на підставі Тарифів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року № 774. Розрахунки за надання послуг здійснюється шляхом попередньої (повної або часткової) оплати або за фактом їх надання. Оплата здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банківські установи та / або відділення поштового зв‘язку. Підтвердженням оплати послуг є платіжне доручення банківської установи з відміткою про дату виконання платіжного доручення або касовий документ установи банку або відділення поштового зв‘язку, які прийняли платіж.
 1. Місцевим органам державного пожежного нагляду м. Миколаєва щопонеділка та щочетверга кожного тижня надавати до відділу державного пожежного нагляду УМНС договір з додатком 1 (типова калькуляція) для перевірки правильності розрахунку оплати згідно з Тарифами на виконання платних послуг, які можуть надаватися органом держпожнагляду, після чого договір підписується у Голови ліквідаційної комісії ГУ МНС України в Миколаївській області.
 1. Умови оплати замовленої послуги визначаються відповідно до цього Порядку. Надання замовленої послуги підтверджується Актом здавання-приймання послуги (додаток № 5).
 1. Відмову від надання вже замовленої послуги, а також заяву на повернення коштів за ненадану послугу замовник надає керівнику відповідного органу держпожнагляду виключно у письмовій формі. Повернення коштів за ненадану послугу здійнюється за письмовою заявою замовника.
 1. Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховується на спеціальні реєстраційні рахунки підрозділів Державної пожежної охорони ГУМНС України в органах Державного казначейства України.


В.о. начальника ВДПН УМНС України

в Миколаївській області

майор вн. служби І.М. Мясоєдов


Додаток № 2

зг. наказу № 60

від 30.10.06

ЗАЯВА


на проведення органом державного пожежного нагляду

оцінки (експертизи) протипожежного стану

підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної

документації, затвердження якої не потребує висновку

комплексної державної експертизи
(найменування підприємства та прізвище, ім’я, по батькові
керівника (власника) або уповноваженої ним особи)
просить укласти договір та провести експертизу_____________________________________________
(вид експертизи)

(найменування об’єкту, його місцезнаходження)

_______________________________________________ до „___” _________________________200__р.
(характеристика підприємства, об’єкта, приміщення або

проектно-кошторисної документації – конструктивні елементи

будівлі, загальна площа, ступінь пожежної небезпеки

об’єкта або його призначення, поверховість, наявність

підвальних та горищних приміщень, систем електроосвітлення,

опалення, розрахункова кількість робочих місць,

мінімальна відстань до пожежного депо, потреба у витратах води

на зовнішнє та внутрішнє пожежегасіння)
Телефон _______________ Телефакс _________________________
Заявник _______________ _________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
МП
„___” ____________ 200__ р.

Заяву зареєстровано в _____________________________ ______________________

(найменування органу державного пожежного нагляду) (дата реєстрації)
Додаток № 3

зг. наказу № 60

від 30.10.06

ДОГОВІР

про здійснення оцінки (експертизи) __________________________

(вказати вид експертизи)м.____________ __________________200_ р.         

___________________________________________________________________,

(назва суб’єкта господарювання – замовника експертизи)

в особі __________________________________________________, що діє на підставі ____________________________________________, (далі – Замовник) з

вказати підстави, які надають особі право на укладення договору однієї сторони, та ______________________________________________ в особі

(назва органу держпожнагляду

____________________________________________________, що діє на підставі

(посада прізвище, ім’я та по батькові керівника органу держпожнагляду) 

__________________________________________________, (далі – Виконавець)

(положення, наказу)

з іншої сторони, далі разом – Сторони, уклали цей договір про наступне:
^1. Загальні положення1.1. Договір визначає правові та фінансові відносини між Сторонами, які його уклали.

1.2. Договір укладено з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 774 „Про затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи” та наказу МНС України від 13.07.2006 № 444 „Про затвердження Методики розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи” (далі – Методика).
2. Предмет договору
2.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується виконати та Замовник зобов’язується прийняти експертизу ____________________________

(вид експертизи, яку необхідно здійснити, повна назва об’єкта, його місцезнаходження)

_______________________________________________________________.

2.2. Виконавець здійснює експертизу _______________________________

(вид експертизи, яку здійснює орган держпожнагляду)

_____________________________________________________________________

(характеристика підприємства, об'єкта, приміщення або проектно-кошторисної документації: конструктивні

____________________________________________________________________

  елементи будівлі, загальна площа, ступінь пожежної небезпеки об'єкта або його призначення, поверховість,

____________________________________________________________________

наявність підвальних та горищних приміщень, систем електроосвітлення, опалення, розрахункова кількість

____________________________________________________________________

робочих місць, мінімальна відстань до пожежного депо, потреба у витратах ____________________________________________________________________

води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння ) 

____________________________________________________________________ протягом ______________________ годин з „__”_____по „___” _______ 200_ р.

(вказується час, протягом якого буде здійснено експертизу)

та надає висновок за результатами експертизи.

                                                                                         
^

3. Права та обов’язки Сторін3.1. Замовник має право:

3.1.1. Вимагати від Виконавця своєчасного надання висновку експертизи.

3.1.2. Відмовитись від виконання умов договору у разі затягування або зволікання Виконавцем з виконанням взятих на себе зобов’язань згідно з пунктом 2.2. цього Договору.

3.1.3. Переглянути терміни та розміри здійснення оплати за експертизу у разі безпідставного зволікання Виконавцем із виконанням взятих на себе зобов’язань.

^

3.2. Виконавець має право:


3.2.1. В односторонньому порядку відмовитися від виконання прийнятого на себе зобов’язання (згідно з пунктом 2.2. цього договору) у випадку невиконання або неналежного виконання Замовником свого обов’язку щодо надання необхідної для здійснення експертизи документації протягом доби з моменту підписання договору та безперешкодного допущення до огляду об’єкта експертизи.

3.2.2. Вимагати від Замовника надання необхідної для здійснення експертизи документації, на вільний доступ на об’єкт, відносно якого здійснюється експертиза.

3.2.3. Переглянути строки здійснення експертизи у разі повідомлення Замовником неправдивих відомостей про характеристики об’єкта експертизи або обсяги проектно-кошторисної документації.

3.2.4. Призупинити здійснення експертизи за цим договором у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань щодо оплати робіт, згідно з пунктом 4.2. цього Договору.
^ 3.3. Замовник зобов’язаний :

3.3.1. Протягом доби з моменту підписання цього Договору надавати Виконавцю в повному обсязі необхідну для здійснення оцінки (експертизи) документацію, безперешкодно допускати до обстеження об’єкта експертизи.

3.3.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за оцінку (експертизу).
^ 3.4.Виконавець зобов’язаний:

3.4.1. Своєчасно та якісно здійснити оцінку (експертизу) ___________________________________________ .

(вид експертизи)

3.4.2. Забезпечити своєчасне надання висновку експертизи.
^ 4. Вартість та порядок здійснення розрахунків
4.1. Загальна вартість здійснення Виконавцем оцінки (експертизи) __________________________________________________визначається згідно з

(вид експертизи)

додатком 1 до цього Договору на підставі Методики, і становить _____________________________________________________________ гривень. (сума вказується цифрами та словами)

4.2. Замовник зобов’язаний після підписання цього Договору протягом трьох банківських днів з часу отримання від Виконавця рахунка здійснити оплату, визначену пунктом 4.1 цього Договору, на реєстраційний рахунок у формі ______________________________________________________________,

(вказується форма здійснення розрахунків: повна або часткова (аванс) передоплата

тобто _______________________________________________________ гривень.

           (сума цифрами та сума словами) 

^ 5. Відповідальність сторін
5.1. Виконавець, який зобов’язується виконати експертизу _______________________________________________, несе відповідальність за

(вид експертизи)

повноту, об’єктивність і відповідність своїх висновків та вимог нормам, правилам і стандартам України.

5.2. У випадку невиконання чи неналежного виконання зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства України і цим Договором.

5.3. У разі несвоєчасної оплати із Замовника стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості оцінки (експертизи), з якої допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

5.4. У разі несвоєчасного надання висновку експертизи із Виконавця стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості оцінки (експертизи), з якої допущено прострочення виконання за кожний день прострочення надання висновку, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

5.5. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов’язків протягом дії умов цього Договору Сторона, що допустила таку відмову, сплачує іншій Стороні штраф у розмірі 20 % суми Договору, зазначену в пункті 4.1. Договору.

5.5. У разі виникнення спорів між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, Сторони вживають заходів для їх вирішення шляхом переговорів.

При неможливості вирішення спору шляхом переговорів, подальше його врегулювання здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України у судовому порядку.

5.6. Якщо невиконання умов договору викликане причинами, що перебувають поза сферою контролю Сторони, яка не виконала свої зобов’язання, а саме: стихійне лихо, воєнні дії, страйки тощо, то Сторони звільняються від відповідальності. Для посилання на такі обставини будь-яка Сторона зобов’язана протягом 3 (трьох) діб письмово повідомити про таке іншу Сторону з наступним наданням підтвердження.


 1. Строк дії та порядок розірвання договору


6.1. Договір укладається на термін, визначений пунктом 2.2. цього Договору, набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання його умов Сторонами та підписання Акта здавання-приймання послуги за місцем знаходження Виконавця.

6.2. Зміна умов Договору здійснюється за письмовою згодою Сторін.

6.3. Розірвання Договору раніше строку, на який він був укладений, може мати місце як за згодою Сторін, так і в судовому порядку за заявою будь-якої Сторони про порушення умов договору.

6.4. У випадках, які не передбачено Договором Сторони керуються вимогами діючого законодавства.
Договір укладено у двох примірниках, які є ідентичними і мають однакову юридичну силу. Кожна зі сторін має один примірник цього договору. 1. ^ Юридичні адреси сторінЗАМОВНИК 

ВИКОНАВЕЦЬ 

________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

М. П. 

Реквізити сторони

________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

М. П. 

Реквізити сторони


Додаток № 4

зг. наказу № 60

від 30.10.06

^

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ УГОДз/с


Дата підпису угоди

Термін виконання

Замовник П.І.П.

Виконавець послуги

П.І.П.

Краткий зміст угоди

Ціна угоди

№ квітанції дата уплати

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

додаток № 5

зг. наказу № 60

від 30.10.06

АКТ

здавання-приймання послуги

за договором № ____ від "___"__________200__ року

м. __________________ "____"________200__ року

(місце складання)

^

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК


___________________________ __________________________

___________________________ __________________________

___________________________ __________________________

___________________________ __________________________

___________________________ __________________________

(найменування, реквізити) (найменування, реквізити)
Ми, що нижче підписались,_________________________________________________

(найменування ВИКОНАВЦЯ)

в особі______________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)

що діє на підставі Статуту (положення), з однієї сторони, та

____________________________________________________________________________ (найменування ЗАМОВНИКА)

в особі______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

що діє на підставі_____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

(Статуту, положення, довіреності або іншого правовстановлюючого документа)

з іншої сторони, згідно з договором №_____від “__"________200__ року

склали цей акт про те, що послуги ______________________________________________,

(найменування послуг)

____________________________________________________________________________
виконані якісно і у повному обсязі. ЗАМОВНИК не має претензій

до ВИКОНАВЦЯ. За надані послуги ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ

_________ грн. _______________________________________________________________

(сума словами)
у т.ч. ПДВ ________гривень.
^ ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК

_____________________________ ____________________________

"____"____________ 200__ року "____"____________200__ року

додаток № 6

зг. наказу № 60

від 30.10.06
Типова калькуляція

^

Коротка характеристика підприємства, об’єкта, приміщення


Розрахунок витрат часу органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення.

Т = Тпр + Тор + То , де

Тпр

Прийом та перевірка інспектором держпожнагляду документів, доданих до заяви, год.

1

Тор

Витрати часу інспектора держпожнагляду на проведення експертизи підприємства, об’єкта, приміщення, год.
То

Оформлення (складання) текстової частини змісту висновків експертизи, год.

1,5

Тор = Тіп * N * S * M * L , де

Тіп

витрата часу інспектора держпожнагляду на проведення експертизи підприємства, об’єкту, приміщення, год.
N

коефіцієнт коригування витрат залежно від кількості населення в населеному пункті, де розташований об’єкт.
S

коефіцієнт коригування витрат залежно від площі прилеглої території.
М

коефіцієнт коригування витрат у несприятливий період року.
L

коефіцієнт коригування витрат у разі виїзду в інший населений пункт, у тому числі в сільську місцевість, залежно від відстані.
Тіп = аоі + аСі + аNі + аVі , де

і

код відповідної групи призначення будівлі (приміщення)
а

постійний коефіцієнт для будівлі
а

постійний коефіцієнт для будівлі
а

постійний коефіцієнт для будівлі
а

постійний коефіцієнт для будівлі
Сі

загальна вартість будівлі, яка складається із залишкової вартості будівлі та обладнання і вартості матеріальних цінностей, млн.. грн..
Ni

чисельність людей, що перебувають або можуть перебувати у будівлі або приміщенні, тис. чол..


об’єм будівлі або приміщення, млн. м3^

Розрахунок вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення.


Σ = Т * Рт , де

Т


загальні витрати часу на проведення експертизи та видачу органом держпожнагляду висновку, год.
Рт

тарифи, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 774.
Σ

сума, яка належить до оплати суб’єктом господарювання за проведену експертизу органом держпожнагляду згідно з укладеним договором, грн.

додаток № 7

зг. наказу № 60

від 30.10.06
Типова калькуляція

^

Найменування проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи


Розрахунок витрат часу органом державного пожежного нагляду на проведення експертизи проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи.

Т = Тпр + Тор + То, де

Тпр

Прийом та перевірка інспектором держпожнагляду документів, доданих до заяви, (год.)

1

Тор

Витрати часу інспектора держпожнагляду на проведення експертизи проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи, визначається згідно з табл.4, Наказ МНС №444 від 13.07.2006р., ( год.)
То

Оформлення (складання) текстової частини змісту висновків експертизи, (год.)

1,5

Т

Загальні витрати часу на проведення експертизи та видачу органом держпожнагляду висновку, (год.)Розрахунок вартості проведення органом державного пожежного нагляду експертизи проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи.


Σ = Т * Рт, де

Т


Загальні витрати часу на проведення експертизи та видачу органом держпожнагляду висновку, (год.)
Рт

Тарифи (з урахуванням ПДВ), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 774, (гривень за 1 людино-годину)

16,48

Σ

сума, яка належить до оплати суб’єктом господарювання за проведену експертизу органом держпожнагляду згідно з укладеним договором, (грн.)Схожі:

Про затвердження та введення в дію тарифів по оплаті послуг, які можуть надаватися органом державного пожежного нагляду для фізичних та юридичних осіб” iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей...
...
Про затвердження та введення в дію тарифів по оплаті послуг, які можуть надаватися органом державного пожежного нагляду для фізичних та юридичних осіб” iconФонду гарантування вкладів фізичних осіб
Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб
Про затвердження та введення в дію тарифів по оплаті послуг, які можуть надаватися органом державного пожежного нагляду для фізичних та юридичних осіб” iconКиїв Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися...
Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва №2а-14787/10/2670 від 17. 03. 2011}
Про затвердження та введення в дію тарифів по оплаті послуг, які можуть надаватися органом державного пожежного нагляду для фізичних та юридичних осіб” iconВитягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, та

Про затвердження та введення в дію тарифів по оплаті послуг, які можуть надаватися органом державного пожежного нагляду для фізичних та юридичних осіб” iconЗакон УкраЇни «Про ріелторську діяльність»
Цей Закон визначає правові засади здійснення ріелторської діяльності в Україні з метою захисту законних прав та інтересів фізичних...
Про затвердження та введення в дію тарифів по оплаті послуг, які можуть надаватися органом державного пожежного нагляду для фізичних та юридичних осіб” icon5. Юридична особа приватного права
Зу «Про державну реєстрацію юридичних осіб І фізичних осіб-підприємців» від 15. 05. 2003р
Про затвердження та введення в дію тарифів по оплаті послуг, які можуть надаватися органом державного пожежного нагляду для фізичних та юридичних осіб” iconДержавний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний...
Кабінету Міністрів України від 07. 11. 2012 року №1056 яка вносить зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р....
Про затвердження та введення в дію тарифів по оплаті послуг, які можуть надаватися органом державного пожежного нагляду для фізичних та юридичних осіб” iconНаказ
Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах І не можуть самостійно...
Про затвердження та введення в дію тарифів по оплаті послуг, які можуть надаватися органом державного пожежного нагляду для фізичних та юридичних осіб” iconНаказ
Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах І не можуть самостійно...
Про затвердження та введення в дію тарифів по оплаті послуг, які можуть надаватися органом державного пожежного нагляду для фізичних та юридичних осіб” iconНадалі Власники, відповідно до Конституції України, Законів України...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка