Та методичні рекомендації по їх проведенню
Скачати 344.27 Kb.
НазваТа методичні рекомендації по їх проведенню
Сторінка3/4
Дата конвертації30.06.2013
Розмір344.27 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4
Тема: №5. Зведення та групування статистичних даних

Час— 2 години

Питання для підготовки семінарського заняття

1. Загальне поняття статистичного зведення:

а) основні положення теорії групування;

б) види статистичного групування;

в) групові ознаки;

г) ряди розподілення.

2. Основні групування у правовій статистиці:

а) поняття про класифікацію злочинів;

б) схема класифікації злочинів.

3. Статистичні таблиці.

4. Організація і техніка зведення у органах МВС, Держдепартаменту з питань по виконанню покарань, суду, прокуратури.
Завдання для самостійної підготовки


 • Законспектувати статтю 12 Кримінального Кодексу України «Класифікація злочинів»;

 • Законспектувати основні кримінологічні характеристики особи злочинця.Тематика рефератів

1. Основні групування у правовій статистиці

2. Організація і техніка зведення у органах МВС, Держдепартаменту з питань по виконанню покарань, суду, прокуратури.

Методичні рекомендації. Необхідно звернути увагу на те, що зведення узагальнює , підсумовує результати статистичного спостереження, яке має бути проведено так, щоб можна було б виявити найсуттєвіші та відмінні ознаки явищ, які вивчаються. Необхідно звернути увагу на метод статистичного угрупування, який є основним методом, за допомогою якого дані статистичного спостереження узагальнюються та підлягають обробці й аналізу.

Ї

Перелік питань для самоконтролю

 1. Загальне поняття статистичного зведення:

 2. основні положення теорії групування;

 3. види статистичного групування;

 4. групові ознаки;

 5. ряди розподілення.

 6. Основні групування у правовій статистиці:

 7. Статистичні таблиці.

 8. Організація і техніка зведення у органах МВС, Держдепартаменту з питань по виконанню покарань, суду, прокуратури.Рекомендована література до теми

Нормативно-правова

 1. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // ВВР України. – 1991. - №4. – Ст. 11.

 2. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // ВВР України. – 1991. - №52. – Ст. 793; зі змінами № 3130-12 від 22.04.93 // ВВР України. – 1993. - №22. – Ст. 229; № 3662-12 від 26.11.93 // ВВР України. – 1993. - №50. – Ст. 474; № 103/95-ВР від 21.03.95 // ВВР України. – 1995. - №11. – Ст. 71; № 358/95-ВР від 05.10.95 // ВВР України. – 1995. - №34. – Ст. 268.

 3. Про судоустрій і статус суддів. Закон України N 2453-VI від 7 липня 2010 року.

 4. Про СБУ: Закон України від 25 березня 1992 р. // ВВР України. – 1992. - №27. – Ст. 31.

 5. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // ВВР України. – 1993. - №39. – Ст. 383 (ст. ст. 14).

 6. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 р. // ВВР України. – 1993. - №9. – Ст. 62.

 7. Про внесення змін до Закону України «Про державну статистику» Закон України // Голос України. – 13 липня 2000 р. - №153.

 8. Про інформацію: Закон України // ВВР України. – 1992. - № 48. – Ст. 650.

 9. Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань. Затверджено Указом Президента України від 31 липня 1998 р. № 827/98;

 10. Конвенція про статистику праці // Статистика труда. – 1985.


Книжкові видання:


 1. Бандурка А. М, Давыденко Л. М. Преступность в Украине: причини и противодействие : Монография / МВД Украины. НУВД. – X. : Основа, 2003. – 367 с.

 2. Бузало П. М., Денисов С. Ф., Кириченко О. В. Кримінологія : Навч. пос. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

 3. Джужа О. М., Василевич В. В. Копан О. В. та ін. Організована злочинність в Україні та країнах Європи : Посібник / За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 248 с.

 4. Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Третьякова Т. А. Стислий словник кримінологічних термінів : Навчальний посібник / Під заг. ред. Джужи О. М.; НАВСУ. – К., 2000. – 157 с.

 5. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології : теорія і практика : у 3 кн. / А. П. Закалюк. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2007. Кримінологія : Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 264 с.

 6. Злочинність в Україні. Основні показники стану та структури злочинності за 2001-2005 роки: Статистичний збірник. – К., ВПЦ МВС України, 2006. – 201 с.

 7. Калачова І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посіб. – Вид. «-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 300 с.

 8. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Навчальний посібник. – Харків: Гімназія, 2005. – 183 с.

 9. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. – Харків: Право, 2004. – 304 с.

 10. Кримінологія : Загальна та Особлива частина [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, О. Г. Кальман, О. В. Лисодєд; За ред. проф. І. М. Даньшина. – Харків : Право, 2009. – 288 с.

 11. Правова статистика: курс лекцій / Під ред. О.М. Джужи. – К., 2000.

 12. Статистический словарь. — М., 1989.Публікації і періодичних виданнях:

 1. Плужнік О.І. Кримінологічні аспекти призначення судами видів покарання засудженим особам (Статистичний аналіз узагальнення судової практики) /О.І. Плужнік // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. - № 3 . - С. 26-28.

 2. Нікітін Ю. Криміногенна ситуація в Україні на межі ХХ-ХХІ ст. і прогноз на перспективу//Вісник прокуратури . - 2009 . - № 7 . - С. 60 – 68.

 3. Чайніков О., Ястребова С. Формування статистичних даних про адміністративні правопорушення. Проблемні питання.// Вісник прокуратури, 2007. - № 6 (72) червень. - С. 64-66.

Навчально-методичні видання

 1. Кримінологія : навчально-методичний посібник / За ред. О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2008. – 316 с


Тема №6. Абсолютні і відносні величини

Час -2 години

Питання для підготовки семінарського заняття

1. Поняття про абсолютні величини.

2. Відносні величини і їх види:

а) відношення інтенсивності;

б) відношення, які характеризують структуру сукупності;

в) відношення, які характеризують виконання поставлених завдань;

г) відношення, Які характеризують динаміку;

д) відношення ступеня і порівняння.
Завдання для самостійної підготовки:

 • Законспектувати статистичні данні щодо рівня, структури та динаміки злочинності в України.


Підготовити реферати на тему:

  1. Абсолютні величини і їх роль у розслідуванні злочинів

  2. Види відносних величин і їх роль у розкритті злочинів


Методичні рекомендації:

Необхідно звернути увагу, що статистичне зведення дає кінцеві дані щодо сукупності явищ, які вивчаються з їхніми зареєстрованими ознаками та виражає їх в абсолютних числах. Потрібно відзначити, що абсолютні числа є підсумковими величинами, узятими зі статистичних таблиць без будь-яких перетворень.
Контрольні питання:


 1. Поняття про абсолютні величини.

 2. Відносні величини і їх види:

 3. Відношення інтенсивності;

 4. Відношення, які характеризують структуру сукупності;

 5. Відношення, які характеризують виконання поставлених завдань;

 6. Відношення, Які характеризують динаміку;

 7. Відношення ступеня і порівняння.


Рекомендована література до теми
Нормативно-правова

 1. Конституція України. — К., 1996.

 2. Закон України «Про державну статистику» від 17.09.92 р. із змінами 13 липня 2000р. № 1922-Ш// Відомості Верховної Ради України № 43. Ст. 608.

 3. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-12// Відомості Верховної Ради України № 48. Ст. 651.

 4. Правова статистика. Збірник нормативних актів / Укладач Плужнік О.І. – Одеса: Поліграфія, 2001. – 116 с.

Книжкові видання

 1. Бандурка А. М, Давыденко Л. М. Преступность в Украине: причини и противодействие : Монография / МВД Украины. НУВД. – X. : Основа, 2003. – 367 с.

 2. Бузало П. М., Денисов С. Ф., Кириченко О. В. Кримінологія : Навч. пос. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

 3. Джужа О. М., Василевич В. В. Копан О. В. та ін. Організована злочинність в Україні та країнах Європи : Посібник / За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 248 с.

 4. Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Третьякова Т. А. Стислий словник кримінологічних термінів : Навчальний посібник / Під заг. ред. Джужи О. М.; НАВСУ. – К., 2000. – 157 с.

 5. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології : теорія і практика : у 3 кн. / А. П. Закалюк. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2007. Кримінологія : Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 264 с.

 6. Злочинність в Україні. Основні показники стану та структури злочинності за 2001-2005 роки: Статистичний збірник. – К., ВПЦ МВС України, 2006. – 201 с.

 7. Калачова І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посіб. – Вид. «-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 300 с.

 8. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Навчальний посібник. – Харків: Гімназія, 2005. – 183 с.

 9. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. – Харків: Право, 2004. – 304 с.

 10. Кримінологія : Загальна та Особлива частина [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, О. Г. Кальман, О. В. Лисодєд; За ред. проф. І. М. Даньшина. – Харків : Право, 2009. – 288 с.

 11. Правова статистика: курс лекцій / Під ред. О.М. Джужи. – К., 2000.

 12. Статистический словарь. — М., 1989.Публікації і періодичних виданнях:

 1. Плужнік О.І. Кримінологічні аспекти призначення судами видів покарання засудженим особам (Статистичний аналіз узагальнення судової практики) /О.І. Плужнік // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. - № 3 . - С. 26-28.

 2. Нікітін Ю. Криміногенна ситуація в Україні на межі ХХ-ХХІ ст. і прогноз на перспективу//Вісник прокуратури . - 2009 . - № 7 . - С. 60 – 68.

 3. Чайніков О., Ястребова С. Формування статистичних даних про адміністративні правопорушення. Проблемні питання.// Вісник прокуратури, 2007. - № 6 (72) червень. - С. 64-66.


Тема №7. СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ

Час -2 години.

Питання для підготовки семінарського заняття

1. Поняття про середні величини.

2. Види середніх величин.

3. Техніка обрахування середніх величин.
Завдання для самостійної підготовки:

 • Законспектувати формули рахування видів середніх величин, а саме Записати в зошит формули обчислення моди, медіани, середньої арифметичної.


Підготовити реферати на тему:

1. Середні величини і їх роль в правовій статистиці.

2. Окремі види середніх величин і їх характеристика.
Методичні рекомендації:

Необхідно звернути увагу, що у статистиці середні величини мають досить важливе значення. їх основним завданням є вимір найпоширеніших, найтиповіших рис масових процесів суспільного життя. Середні величини застосовуються для узагальнюючої характеристики сукупності, обчислення середнього рівня, порівняння двох або більше об'єктів характеристики динаміки явищ, вивчення зв'язку між явищами. У правовій статистиці середні величини використовуються для обчислення зміни у структурі групової злочинності.
Контрольні питання:

1. Поняття про середні величини.

2. Види середніх величин.
Рекомендована література до теми
Нормативно-правова

 1. Конституція України. — К., 1996.

 2. Закон України «Про державну статистику» від 17.09.92 р. із змінами 13 липня 2000р. № 1922-Ш// Відомості Верховної Ради України № 43. Ст. 608.

 3. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-12// Відомості Верховної Ради України № 48. Ст. 651.

 4. Правова статистика. Збірник нормативних актів / Укладач Плужнік О.І. – Одеса: Поліграфія, 2001. – 116 с.

Книжкові видання

 1. Бандурка А. М, Давыденко Л. М. Преступность в Украине: причини и противодействие : Монография / МВД Украины. НУВД. – X. : Основа, 2003. – 367 с.

 2. Бузало П. М., Денисов С. Ф., Кириченко О. В. Кримінологія : Навч. пос. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

 3. Джужа О. М., Василевич В. В. Копан О. В. та ін. Організована злочинність в Україні та країнах Європи : Посібник / За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 248 с.

 4. Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Третьякова Т. А. Стислий словник кримінологічних термінів : Навчальний посібник / Під заг. ред. Джужи О. М.; НАВСУ. – К., 2000. – 157 с.

 5. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології : теорія і практика : у 3 кн. / А. П. Закалюк. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2007. Кримінологія : Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 264 с.

 6. Злочинність в Україні. Основні показники стану та структури злочинності за 2001-2005 роки: Статистичний збірник. – К., ВПЦ МВС України, 2006. – 201 с.

 7. Калачова І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посіб. – Вид. «-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 300 с.

 8. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Навчальний посібник. – Харків: Гімназія, 2005. – 183 с.

 9. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. – Харків: Право, 2004. – 304 с.

 10. Кримінологія : Загальна та Особлива частина [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, О. Г. Кальман, О. В. Лисодєд; За ред. проф. І. М. Даньшина. – Харків : Право, 2009. – 288 с.

 11. Правова статистика: курс лекцій / Під ред. О.М. Джужи. – К., 2000.

 12. Статистический словарь. — М., 1989.Публікації і періодичних виданнях:

 1. Плужнік О.І. Кримінологічні аспекти призначення судами видів покарання засудженим особам (Статистичний аналіз узагальнення судової практики) /О.І. Плужнік // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. - № 3 . - С. 26-28.

 2. Нікітін Ю. Криміногенна ситуація в Україні на межі ХХ-ХХІ ст. і прогноз на перспективу//Вісник прокуратури . - 2009 . - № 7 . - С. 60 – 68.

 3. Чайніков О., Ястребова С. Формування статистичних даних про адміністративні правопорушення. Проблемні питання.// Вісник прокуратури, 2007. - № 6 (72) червень. - С. 64-66.


Тема 8. РЯДИ ДИНАМІКИ

Час 2 год

Питання для підготовки семінарського заняття

 1. Поняття про статистичні ряди та їх види.

 2. Види рядів динаміки та правила їх побудови.

 3. Основні показники рядів динаміки і техніка їх обчислення.

 4. Вивчення закономірностей ряду динаміки.

 5. Прогнозування в рядах динаміки.


Завдання для самостійної підготовки:

Законспектувати у зошитах: Основи теорії імовірності; поняття про індекси.
Підготовити реферати на тему:

 1. Особливості застосування індексів у правовій статистиці

 2. Індекси у правовій статистиці та їх значення.

 3. Теорія ймовірностей, вибірковий метод і його застосування в правовій статистиці.

 4. Динамічні ряди і їх застосування в правовій статистиці.


Методичні рекомендації:

При вивченні даної теми необхідно мати знання з кримінального права та кримінології, алгебри та геометрії, а також інших суспільних наук, які тісно пов'язані із статистикою. Необхідно звернути увагу на особливості застосування динамічних рядів (їх різновидів) в правовій статистиці, адже кожний ряд динаміки складається з двох елементів, а саме: переліку хронологічних дат (моментів) або інтервалів часу; конкретних значень відповідних статистичних показників, які називаються рівнями ряду. Отже, залежно від характеру явища, що вивчається, рівні ряду динаміки можуть відноситися або до окремих проміжків часу, або до конкретної дати (моменту) часу. Тому всі ряди динаміки і поділяються на інтервальні та моментні.
Контрольні питання:

 1. Поняття про статистичні ряди та їх види.

 2. Види рядів динаміки та правила їх побудови.

 3. Основні показники рядів динаміки і техніка їх обчислення.

 4. Вивчення закономірностей ряду динаміки.

 5. Прогнозування в рядах динаміки.


Рекомендована література до теми

Нормативно-правова

 1. Конституція України. — К., 1996.

 2. Закон України «Про державну статистику» від 17.09.92 р. із змінами 13 липня 2000р. № 1922-Ш// Відомості Верховної Ради України № 43. Ст. 608.

 3. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-12// Відомості Верховної Ради України № 48. Ст. 651.

 4. Правова статистика. Збірник нормативних актів / Укладач Плужнік О.І. – Одеса: Поліграфія, 2001. – 116 с.

Книжкові видання

 1. Бандурка А. М, Давыденко Л. М. Преступность в Украине: причини и противодействие : Монография / МВД Украины. НУВД. – X. : Основа, 2003. – 367 с.

 2. Бузало П. М., Денисов С. Ф., Кириченко О. В. Кримінологія : Навч. пос. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

 3. Джужа О. М., Василевич В. В. Копан О. В. та ін. Організована злочинність в Україні та країнах Європи : Посібник / За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 248 с.

 4. Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Третьякова Т. А. Стислий словник кримінологічних термінів : Навчальний посібник / Під заг. ред. Джужи О. М.; НАВСУ. – К., 2000. – 157 с.

 5. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології : теорія і практика : у 3 кн. / А. П. Закалюк. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2007. Кримінологія : Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 264 с.

 6. Злочинність в Україні. Основні показники стану та структури злочинності за 2001-2005 роки: Статистичний збірник. – К., ВПЦ МВС України, 2006. – 201 с.

 7. Калачова І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посіб. – Вид. «-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 300 с.

 8. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Навчальний посібник. – Харків: Гімназія, 2005. – 183 с.

 9. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. – Харків: Право, 2004. – 304 с.

 10. Кримінологія : Загальна та Особлива частина [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, О. Г. Кальман, О. В. Лисодєд; За ред. проф. І. М. Даньшина. – Харків : Право, 2009. – 288 с.

 11. Правова статистика: курс лекцій / Під ред. О.М. Джужи. – К., 2000.

 12. Статистический словарь. — М., 1989.1   2   3   4

Схожі:

Та методичні рекомендації по їх проведенню iconПлани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни

Та методичні рекомендації по їх проведенню iconПлани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни “
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») напрям підготовки „Правознавство”...
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Феннич В. П. Цивільний процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів зі спеціальності “Правознавство”. – Ужгород:...
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconТ. М. Чиженок методичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів факультету фізичного виховання / Підготувала доцент, кандидат біологічних...
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання дипломних та магістерських робіт студентами спеціальності 03050501 та 03050501 «Управління персоналом...
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації Направляються для використання в роботі юридичних...
...
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для підготовки бакалаврів напрямку підготовки за спеціальністю 030601 «Менеджмент»/Укладач:...
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації для проходження асистентської
Червінська І. Б. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної асистентської практики магістрантів спеціальності:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка