Та методичні рекомендації по їх проведенню
Скачати 344.27 Kb.
НазваТа методичні рекомендації по їх проведенню
Сторінка2/4
Дата конвертації30.06.2013
Розмір344.27 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4
Тема №1 : Поняття, предмет та методи правової статистики.

^ Тема №2. Історія розвитку та становлення правової статистики в Україні.
Час 2 год.
Питання, які виносяться на семінарське заняття

 1. Поняття, предмет статистики;

 2. Галузі статистики;

 3. Поняття, предмет правової статистики;

 4. Методи правової статистики.

 5. Органи державної статистики та їх завдання;

 6. Значення правової статистики у практичній діяльності співробітників правоохоронних органів.;

 7. Історія розвитку та становлення правової статистики в Україні.


Завдання для самостійної підготовки:

 • Законспектувати Закон України "Про державну статистику" // Відомості Верховної Ради України № 43 від 17.09.92 р. (ст. 608).

 • Законспектувати основні положення розвитку та становлення правової статистики в Україні.


Підготовити реферати на тему:

 1. Головні завдання державної статистика України.

 2. Організація державної статистики України.

 3. Державна інформаційна політика

 4. Історія розвитку та сучасне становище кримінально-правової статистики.

 5. Правова статистика і її роль у організації боротьби із злочинністю.


Методичні рекомендації:

При підготовці до семінарського заняття рекомендовано ознайомитися з Законами України «Про державну статистику» та «Про інформацію». Необхідно вияснити, що статистика, як і кожна наука, вимагає визначення предмету її дослідження та властиві тільки їй прийоми та методи. При вивченні даної теми необхідно мати на увазі, що правова статистика - це суспільна наука, яка тісно пов'язана з іншими галузями права.
Контрольні питання:

 1. Поняття, предмет статистики;

 2. Галузі статистики;

 3. Поняття, предмет правової статистики;

 4. Методи правової статистики.

 5. Органи державної статистики та їх завдання;

 6. Значення правової статистики у практичній діяльності співробітників правоохоронних органів.;

 7. Історія розвитку та становлення правової статистики в Україні.

Рекомендована література до теми
Нормативно-правова

 1. Конституція України. — К., 1996.

 2. Закон України «Про державну статистику» від 17.09.92 р. із змінами 13 липня 2000р. № 1922-Ш// Відомості Верховної Ради України № 43. Ст. 608.

 3. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-12// Відомості Верховної Ради України № 48. Ст. 651.

 4. Закон України "Про міліцію". — К., 20.12. 1990.

 5. Правова статистика. Збірник нормативних актів / Укладач Плужнік О.І. – Одеса: Поліграфія, 2001. – 116 с.

 6. Про всеукраїнський перепис населення: Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 2058-III // Урядовий кур’єр. Орієнтир. – 2000. - № 43.

 7. Положення про Державну судову адміністрацію України: Звтверджено Указом Президента України від 3 березня 2003 р. № 182/2003. – К.: ДСА України, 2003.Книжкові видання:

 1. Злочинність в Україні. Основні показники стану та структури злочинності за 2001-2005 роки: Статистичний збірник. – К., ВПЦ МВС України, 2006. – 201 с.

 2. Калачова І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посіб. – Вид. «-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 300 с.

 3. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Навчальний посібник. – Харків: Гімназія, 2005. – 183 с.

 4. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. – Харків: Право, 2004. – 304 с.

 5. Остроумов С. С. Советская судебная статистика. — М., 1976.

 6. Правова статистика: курс лекцій / Під ред. О.М. Джужи. – К., 2000.

 7. Савюк Л.К. Правовая статистика: Учебник. - М.: Юрист, 1999.

 8. Статистический словарь. — М., 1989.

 9. Философский словарь. — М., 1976.


Публікації і періодичних виданнях:

 1. Плужнік О.І. Кримінологічні аспекти призначення судами видів покарання засудженим особам (Статистичний аналіз узагальнення судової практики) /О.І. Плужнік // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. - № 3 . - С. 26-28.

 2. Нікітін Ю. Криміногенна ситуація в Україні на межі ХХ-ХХІ ст. і прогноз на перспективу//Вісник прокуратури . - 2009 . - № 7 . - С. 60 – 68.

 3. Чайніков О., Ястребова С. Формування статистичних даних про адміністративні правопорушення. Проблемні питання.// Вісник прокуратури, 2007. - № 6 (72) червень. - С. 64-66.


Тема: №3. Статистичне спостереження

Час -2 години

Питання для підготовки семінарського заняття


 1. Поняття та завдання статистичного спостереження.

А)Етапи завдання статистичного спостереження (Підготовча частина, безпосередній збір даних і реєстрація фактів; контроль за вірністю збору і реєстрації);

Б)Мета статистичного спостереження правової статистики.

^ 2.Об'єкт статистичного спостереження правової статистики

А) об’єкти реєстрації праововї статистики (кримінально-правова, цивільно-правова, адміністративно-правова);

Б) Одиниця спостереження і одиниця сукупності; вимірювачі злочинності;

В) Програма статистичного спостереження.

3. Основні форми статистичного спостереження:

А) офіційна статистична звітність

Б) спеціально організоване статистичне дослідження;

4. Види статистичного спостереження

А) безперервне (поточне)

Б) перервне (тимчасове або разове)

5. Види статистичного спостереження за охопленням одиниць сукупності

А) суцільні

Б) не суцільні (вибіркове; обстеження основного масиву; монографічне) (Контрольне; пробне; моніторинг);

6. Способи отримання статистичної інформації:

А) Безпесереднє (поняття:огляд; вимір, підрахування, зваження...)(види: повне; включне; участь);

Б)Опитування (усне; письмове: самореєстрація, анкетний спосіб, кореспондентський; В) Документальний спосіб;

7. Програма статистичного спостереження. Види формулярів (списочний; індивідуальний).

Завдання для самостійної підготовки:

Законспектувати в зошит питання: програма статистичного спостереження.

Підготовити реферати на тему:

 1. Державні статистичні спостереження.

 2. Органи державної статистики

 3. Державна політика в галузі статистики

Методичні рекомендації:

При вивченні даної теми потрібно насамперед засвоїти поняття обліку та статистики, їх роль у суспільстві. Потрібно чітко визначити характерні риси обліку і поняття статистики. Важливо зрозуміти у чому полягає відмінність статистики від інших видів обліку, що об'єднує різні види обліку в єдину систему.
Контрольні питання:

 1. Завдання і мета статистичного спостереження;

 2. Форми, види та способи статистичного спостереження.

 3. Об'єкт статистичного спостереження правової статистики:

 4. Одиниця спостереження і одиниця сукупності;

 5. Вимірювачі злочинності;

 6. Програма статистичного спостереження.Рекомендована література до теми
Нормативно-правова

 1. Конституція України. — К., 1996.

 2. Закон України «Про державну статистику» від 17.09.92 р. із змінами 13 липня 2000р. № 1922-Ш// Відомості Верховної Ради України № 43. Ст. 608.

 3. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-12// Відомості Верховної Ради України № 48. Ст. 651.

 4. Закон України "Про міліцію". — К., 20.12. 1990.

 5. Правова статистика. Збірник нормативних актів / Укладач Плужнік О.І. – Одеса: Поліграфія, 2001. – 116 с.


Книжкові видання:

 1. Злочинність в Україні. Основні показники стану та структури злочинності за 2001-2005 роки: Статистичний збірник. – К., ВПЦ МВС України, 2006. – 201 с.

 2. Калачова І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посіб. – Вид. «-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 300 с.

 3. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Навчальний посібник. – Харків: Гімназія, 2005. – 183 с.

 4. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. – Харків: Право, 2004. – 304 с.

 5. Правова статистика: курс лекцій / Під ред. О.М. Джужи. – К., 2000.

 6. Статистический словарь. — М., 1989.


Публікації і періодичних виданнях:


 1. Плужнік О.І. Кримінологічні аспекти призначення судами видів покарання засудженим особам (Статистичний аналіз узагальнення судової практики) /О.І. Плужнік // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. - № 3 . - С. 26-28.

 2. Нікітін Ю. Криміногенна ситуація в Україні на межі ХХ-ХХІ ст. і прогноз на перспективу//Вісник прокуратури . - 2009 . - № 7 . - С. 60 – 68.Тема: № 4. Документи первинного обліку та статистична звітність

правоохоронних органів

Час — 2 години

Питання для підготовки семінарського заняття 1. Система статистичної звітності.

 2. Документи первинного обліку у органах МВС.

 3. Документи первинного обліку у органах Держдепартаменту з питань по виконанню покарань.

 4. Документи первинного обліку у органах прокуратури.

 5. Документи первинного обліку у органах суду;

 6. Документи первинного обліку нотаріату.

 7. Документи первинного обліку адвокатури.


Завдання для самостійної підготовки: Законспектувати норми нормативно-правових актів які регулюють правовідносини пов’язані із статистичним обліком.

 • Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р.

 • Про Державний Департамент України з питань виконання покарань

 • Про СБУ: Закон України від 25 березня 1992 р.

 • Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р.

 • Про судоустрій і статус суддів. Закон України від 7 липня 2010 року.

 • Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р.

 • Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 р. О внесении изменений в Закон Украины "Об адвокатуре" (новая редакция). Проект закона Украины от 14.04.2009 № 4353.


Підготовити реферати на тему:

 1. Статистична звітність у органах МВС

 2. Статистична звітність у органах Держдепартаменту з питань по виконанню покарань.

 3. Статистична звітність у органах прокуратури

 4. Система статистичної звітності суду.

 5. Система статистичної звітності нотаріату

 6. Система статистичної звітності адвокатури


Методичні рекомендації:

При вивченні даної теми потрібно насамперед ознайомитися із нормативно-правовими актами які регулюють статистичні питання. Ознайомитися та законспектувати закони України які рекомендовано, а саме : Про міліцію, Про Службу безпеки України, Про прокуратуру, Про судоустрій і статус суддів, Про нотаріат, Про адвокатуру.
Контрольні питання

 1. Поняття про статистичні формуляри.

 2. Види документів первинного обліку для реєстрації та обліку злочинів.

 3. Види документів первинного обліку органів суду.

 4. Поняття про статистичну звітність.

 5. Види статистичної звітності в правоохоронних органах.


Рекомендована література до теми

Нормативно-правова

 1. Кодекс адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 35-36, N 37, ст. 446):

 2. Конвенція про статистику праці // Статистика труда. – 1985.

 3. Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21):

 4. Митний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38 39, ст. 288):

 5. Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань. Затверджено Указом Президента України від 31 липня 1998 р. № 827/98;

 6. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 р. // ВВР України. – 1993. - №9. – Ст. 62. О внесении изменений в Закон Украины "Об адвокатуре" (новая редакция) Проект закона Украины от 14.04.2009р. № 4353.

 7. Про Вищу раду юстиції України. Закон України (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 25, ст. 146):

 8. Про внесення змін до Закону України «Про державну статистику» Закон України // Голос України. – 13 липня 2000 р. - №153.

 9. Про державну допомогу сім'ям з дітьми. Закон України (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст. 21):

 10. Про звернення громадян. Закон України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст. 256):

 11. Про інформацію: Закон України // ВВР України. – 1992. - № 48. – Ст. 650.

 12. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // ВВР України. – 1991. - №4. – Ст. 11.

 13. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // ВВР України. – 1993. - №39. – Ст. 383 (ст. ст. 14).

 14. Про попереднє ув'язнення. Закон України (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360):

 15. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // ВВР України. – 1991. - №52. – Ст. 793; зі змінами № 3130-12 від 22.04.93 // ВВР України. – 1993. - №22. – Ст. 229; № 3662-12 від 26.11.93 // ВВР України. – 1993. - №50. – Ст. 474; № 103/95-ВР від 21.03.95 // ВВР України. – 1995. - №11. – Ст. 71; № 358/95-ВР від 05.10.95 // ВВР України. – 1995. - №34. – Ст. 268.

 16. Про Службу Безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // ВВР України. – 1992. - №27. – Ст. 31.

 17. Про соціальні послуги. Закон України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 358):

 18. Про судоустрій і статус суддів. Закон України N 2453-VI від 7 липня 2010 року. Про судоустрій України. Закон України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 27-28, ст. 180):

 19. Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 40-41, N 42, ст. 492):


Книжкові видання:


 1. Злочинність в Україні. Основні показники стану та структури злочинності за 2001-2005 роки: Статистичний збірник. – К., ВПЦ МВС України, 2006. – 201 с.

 2. Калачова І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посіб. – Вид. «-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 300 с.

 3. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Навчальний посібник. – Харків: Гімназія, 2005. – 183 с.

 4. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. – Харків: Право, 2004. – 304 с.

 5. Правова статистика: курс лекцій / Під ред. О.М. Джужи. – К., 2000.

 6. Статистический словарь. — М., 1989.


Публікації і періодичних виданнях:

 1. Плужнік О.І. Кримінологічні аспекти призначення судами видів покарання засудженим особам (Статистичний аналіз узагальнення судової практики) /О.І. Плужнік // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. - № 3 . - С. 26-28.

 2. Нікітін Ю. Криміногенна ситуація в Україні на межі ХХ-ХХІ ст. і прогноз на перспективу//Вісник прокуратури . - 2009 . - № 7 . - С. 60 – 68.

 3. Чайніков О., Ястребова С. Формування статистичних даних про адміністративні правопорушення. Проблемні питання.// Вісник прокуратури, 2007. - № 6 (72) червень. - С. 64-66.1   2   3   4

Схожі:

Та методичні рекомендації по їх проведенню iconПлани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни

Та методичні рекомендації по їх проведенню iconПлани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни “
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») напрям підготовки „Правознавство”...
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Феннич В. П. Цивільний процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів зі спеціальності “Правознавство”. – Ужгород:...
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconТ. М. Чиженок методичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів факультету фізичного виховання / Підготувала доцент, кандидат біологічних...
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання дипломних та магістерських робіт студентами спеціальності 03050501 та 03050501 «Управління персоналом...
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації Направляються для використання в роботі юридичних...
...
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для підготовки бакалаврів напрямку підготовки за спеціальністю 030601 «Менеджмент»/Укладач:...
Та методичні рекомендації по їх проведенню iconМетодичні рекомендації для проходження асистентської
Червінська І. Б. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної асистентської практики магістрантів спеціальності:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка