Про вибори народних депутатів України
НазваПро вибори народних депутатів України
Сторінка9/24
Дата конвертації10.02.2014
Розмір2.73 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
Стаття 49. Розпорядники виборчого фонду

1. Партія із числа кандидатів, включених до виборчого списку
цієї партії, або своїх уповноважених осіб у загальнодержавному
окрузі, зазначених у частині п'ятій статті 75 цього Закону,
призначає не більше двох розпорядників накопичувального рахунку
виборчого фонду партії. Кандидат у депутати в одномандатному
окрузі може бути розпорядником поточного рахунку власного
виборчого фонду або призначити не більше одного розпорядника
поточного рахунку власного виборчого фонду з числа своїх довірених
осіб. Розпорядники накопичувального рахунку виборчого фонду партії
мають виключне право на використання коштів з накопичувального
рахунку виборчого фонду партії, а розпорядник поточного рахунку
виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі має
виключне право на використання коштів з поточного рахунку
виборчого фонду відповідного кандидата.

2. Партія із числа кандидатів, включених до виборчого списку
цієї партії, або своїх уповноважених осіб у відповідному
одномандатному окрузі призначає по одному розпоряднику кожного
поточного рахунку виборчого фонду партії, який має виключне право
на розпоряджання коштами з відповідного поточного рахунку
виборчого фонду партії.

3. Розпорядники коштів накопичувального рахунку виборчого
фонду партії зобов'язані вести облік надходження та розподілу
коштів виборчого фонду між поточними рахунками. Розпорядники
поточних рахунків виборчого фонду забезпечують додержання
фінансової дисципліни, цільове використання коштів виборчого
фонду.

4. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або
поточний рахунок виборчого фонду, надає розпорядникові коштів
відповідного рахунку потижнево або за його зверненням відомості
про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчого
фонду, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.

5. Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду
зобов'язаний вести облік використання коштів відповідного
поточного рахунку виборчого фонду.

Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду партії
зобов'язаний не пізніш як на сьомий день після дня голосування
подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду
партії фінансовий звіт про використання коштів відповідного
поточного рахунку виборчого фонду.

6. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого
фонду партії зобов'язаний не пізніш як на п'ятнадцятий день після
дня голосування подати до Центральної виборчої комісії фінансовий
звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду, який
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої
комісії.

Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата у
депутати у одномандатному окрузі зобов'язаний не пізніш як на
десятий день після дня голосування подати до Центральної виборчої
комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів
виборчого фонду.

7. Аналіз фінансових звітів здійснює Центральна виборча
комісія. У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак
порушення вимог цього Закону Центральна виборча комісія повідомляє
відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування
відповідно до закону.

8. Форми фінансових звітів, передбачених частинами п'ятою та
шостою цієї статті, встановлюються Центральною виборчою комісією
не пізніш як за вісімдесят днів до дня голосування.

Стаття 50. Формування виборчого фонду та використання його
коштів

1. Виборчий фонд партії формується за рахунок власних коштів
партії, а також добровільних внесків фізичних осіб.

Виборчий фонд кандидата у депутати в одномандатному окрузі
формується за рахунок його коштів та добровільних внесків фізичних
осіб (далі - добровільний внесок).

2. Добровільний внесок до виборчого фонду однієї партії не
може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальних заробітних
плат, кандидата у депутати в одномандатному окрузі - двадцяти
розмірів мінімальних заробітних плат. Власні кошти партії,
кандидата у депутати в одномандатному окрузі, які перераховуються
на відповідний рахунок, не підлягають обмеженням за сумою і
кількістю перерахувань.

3. Забороняється робити добровільні внески до виборчого
фонду:

1) іноземцям та особам без громадянства;

2) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному
документі відомостей, передбачених частиною четвертою цієї
статті).

4. Добровільний внесок до виборчого фонду, що не перевищує
розмір, встановлений частиною другою цієї статті, приймається
установою банку або відділенням зв'язку за умови подання
громадянином одного із документів, зазначених у пунктах 1 чи 2
частини третьої статті 2 цього Закону. У платіжному документі при
цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата
народження, а також місце проживання і адреса житла особи.

5. Добровільний внесок перераховується установою банку або
переказується відділенням зв'язку на накопичувальний рахунок
виборчого фонду партії або на поточний рахунок кандидата у
депутати в одномандатному окрузі не пізніше наступного робочого
дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний
строк безготівкового перерахування внеску на відповідний рахунок
виборчого фонду не повинен перевищувати двох банківських днів.

6. Розпорядник відповідного рахунку виборчого фонду має право
відмовитися від внеску фізичної особи, про що він подає відповідну
заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито
відповідний рахунок виборчого фонду. Такий добровільний внесок
повертається фізичній особі за рахунок її добровільного внеску, а
у разі неможливості такого повернення - перераховується до
Державного бюджету України.

7. Розпорядник відповідного рахунку виборчого фонду
зобов'язаний відмовитися від внеску фізичної особи, яка відповідно
до цього Закону не має права робити такий добровільний внесок,
протягом трьох днів від дня, коли йому стало про це відомо. На
підставі заяви розпорядника про відмову від внеску з цієї причини
установа банку, в якій відкрито відповідний рахунок виборчого
фонду, перераховує такий добровільний внесок до Державного бюджету
України.

8. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок
виборчого фонду партії, на підставі відповідного звернення
розпорядника накопичувального рахунку виборчого фонду перераховує
кошти з накопичувального рахунку на поточні рахунки цього ж
виборчого фонду.

9. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів
виборчих фондів вибірково здійснюється Центральною виборчою
комісією відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою
комісією спільно з Національним банком України та спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі
зв'язку не пізніш як за вісімдесят три дні до дня голосування.

10. Установа банку, в якій відкрито поточний рахунок
виборчого фонду, не пізніш як на п'ятий день після дня голосування
перераховує кошти, не використані партією, на накопичувальний
рахунок відповідного виборчого фонду.

11. Кошти виборчого фонду партії, не використані партією, за
рішенням керівного органу партії, прийнятим у десятиденний строк
після офіційного оприлюднення результатів виборів, перераховуються
з накопичувального рахунку виборчого фонду партії на поточний
банківський рахунок партії у п'ятиденний строк з дня надходження
до установи банку відповідного рішення партії. У разі неприйняття
у цей строк партією такого рішення невикористані кошти виборчого
фонду партії перераховуються установою банку до Державного бюджету
України на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення
Центральною виборчою комісією результатів виборів.

12. Внески, що надійшли на накопичувальний рахунок виборчого
фонду партії пізніше, ніж за день до дня голосування, повертаються
установою банку відповідній фізичній особі за рахунок коштів її
добровільного внеску, а в разі неможливості такого повернення -
зараховуються до Державного бюджету України.

13. Кошти виборчого фонду, не використані кандидатом у
депутати в одномандатному окрузі, перераховуються установою банку
до Державного бюджету України в триденний строк з дня офіційного
оприлюднення результатів виборів депутата в одномандатному окрузі.

14. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата у
депутати в одномандатному окрузі залишки коштів його виборчого
фонду на восьмий день з дня оприлюднення відповідного рішення
перераховуються до Державного бюджету України.

15. Внески, що надійшли до виборчого фонду після дня
голосування (у разі включення кандидата у депутати до виборчого
бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного
голосування), повертаються установою банку відповідній фізичній
особі за її рахунок, а у разі неможливості такого повернення -
перераховуються до Державного бюджету України.

Стаття 51. Матеріально-технічне забезпечення підготовки
і проведення виборів депутатів

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим
комісіям у реалізації їх повноважень: надавати необхідні
приміщення відповідно до норм, встановлених цим Законом або
відповідними рішеннями Центральної виборчої комісії, прийнятими на
виконання вимог цього та інших законів, сприяти в облаштуванні цих
приміщень; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих
бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із
встановленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком
транспортні засоби і засоби зв'язку (з оплатою послуг щодо їх
встановлення та підключення), обладнання, інвентар, оргтехніку, що
підлягають поверненню після припинення діяльності виборчих
комісій. Порядок ( 1713-2001-п ) оплати або відшкодування
зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і
проведення виборів здійснюються Центральною виборчою комісією,
окружними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету
України без застосування тендерних (конкурсних) процедур, у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Розділ VII
^ ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ

Стаття 52. Загальний порядок висування кандидатів у депутати

1. Висування кандидатів у депутати партіями розпочинається за
дев'яносто і закінчується за сімдесят дев'ять днів до дня
голосування.

2. Право висування кандидатів у депутати у загальнодержавному
окрузі реалізується виборцями через партії у порядку,
передбаченому цим Законом.

3. Право висування кандидатів у депутати у одномандатних
округах реалізується виборцями через партії або шляхом
самовисування у порядку, передбаченому цим Законом.

4. Одна і та ж особа може бути включена лише до одного
виборчого списку кандидатів у депутати від партії.

{ Частина п'ята статті 52 втратила чинність, як така, що є
неконституційною, на підставі Рішення Конституційного Суду N
8-рп/2012 (
v008p710-12 ) від 05.04.2012 }

5. Одна і та ж особа може бути включена до виборчого списку
кандидатів у депутати від партії та висунута лише в одному з
одномандатних виборчих округів в порядку висування партією або в
порядку самовисування.

Стаття 53. Порядок висування кандидатів у депутати партією

1. Висування кандидатів, формування та затвердження виборчого
списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному
окрузі та висування кандидатів у депутати від партії в
одномандатних округах здійснюється партією на з'їзді (зборах,
конференції) у порядку, встановленому статутом партії.

2. Партія може висунути кандидатом у депутати особу, яка є
членом цієї партії, або безпартійну особу, яка відповідно до
статті 9 цього Закону має право бути обраною депутатом.

3. Партія може висунути:

1) виборчий список кандидатів у депутати від партії у
загальнодержавному окрузі у кількості, яка не перевищує 225 осіб;

2) по одному кандидату у депутати в кожному одномандатному
окрузі.

4. Форма виборчого списку кандидатів у депутати від партії
затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто
двадцять днів до дня голосування.

Стаття 54. Умови реєстрації кандидатів у депутати у
загальнодержавному окрузі

1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати,
включених до виборчого списку партії, за умови отримання нею таких
документів:

1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної
керівником партії та скріпленої печаткою партії;

2) копій свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту,
засвідчених безоплатно Міністерством юстиції України після
оголошення про початок виборчого процесу;

3) рішення вищого керівного органу партії, прийнятого
відповідно до її статуту, про висування кандидатів у депутати, яке
повинно містити відомості про осіб, висунутих кандидатами у
депутати із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, та бути
засвідченим підписом керівника партії і скріпленим печаткою
партії;

4) виборчого списку кандидатів у депутати від партії за
формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, на паперових
носіях, який повинен містити відомості про осіб, висунутих
кандидатами у депутати (прізвище, власне ім'я (всі власні імена)
та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження,
громадянство із зазначенням часу проживання на території України,
відомості про освіту, посада (заняття), місце роботи, місце
проживання, партійність, наявність чи відсутність судимості) та
бути засвідченим підписом керівника партії і скріпленим печаткою
партії, та в електронному вигляді;

5) заяв осіб, включених до виборчого списку партії, про згоду
балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії із
зобов'язанням у разі обрання депутатом припинити діяльність чи
скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та законів України несумісні з мандатом
народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних
відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням
у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного
оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі
належні їм підприємства та корпоративні права у порядку,
встановленому законом (або зазначенням, що таких немає);

6) автобіографій осіб, на паперових носіях та в електронному
вигляді, включених до виборчого списку партії, що обов'язково
повинні містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по
батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження,
громадянство із зазначенням часу проживання на території України,
відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце
роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах),
партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний
номер телефону, відомості про наявність чи відсутність судимості;

7) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру кожного кандидата у депутати відповідно до
статті 57 цього Закону;

8) документа про внесення грошової застави відповідно до
статті 56 цього Закону;

9) по 4 фотографії кожного з кандидатів, включених до
виборчого списку партії, розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових
носіях та в електронному вигляді;

10) ксерокопій першої та другої сторінок паспорта громадянина
України кожного з кандидатів.

2. Разом з документами, передбаченими частиною першою цієї
статті партія подає до Центральної виборчої комісії передвиборну
програму партії на паперових носіях, засвідчену підписом керівника
партії і скріплену печаткою партії, та в електронному вигляді,
викладену державною мовою, яка оприлюднюється на офіційному
веб-сайті Центральної виборчої комісії.

У разі виявлення Центральною виборчою комісією розбіжностей
між виборчим списком кандидатів у депутати від партії, наданому на
паперовому носії та в електронному вигляді, перевагу має паперовий
носій.

3. Центральна виборча комісія видає особі, яка подала
документи, зазначені у частині першій цієї статті, довідку про їх
прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів,
число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище
особи, яка прийняла документи.

4. Центральна виборча комісія не приймає документи, зазначені
у частині першій цієї статті, якщо вони подані з порушенням
строків, передбачених частиною другою статті 58 цього Закону.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

Схожі:

Про вибори народних депутатів України iconЗакон студентської республіки про вибори Студентського мера та депутатів...
Вибори Студентського мера та депутатів Студентського магістрату базуються на принципах прозорості, чесності та відкритості. Вибори...
Про вибори народних депутатів України iconІнформація щодо загального інформаційного забезпечення повторних...
Для отримання виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України (далі – виборчий бюлетень) для голосування в одномандатному...
Про вибори народних депутатів України iconВ жовтні 1996 року 29 народних депутатів членів групи «Аграрники...
В жовтні 1996 року 29 народних депутатів – членів групи «Аграрники України» у Верховній Раді України на зборах прийняли рішення про...
Про вибори народних депутатів України iconРегламенту Верховної Ради
Основні положення щодо порядку виборів, прав І обов'язків народних депутатів України визначають статті 76-81Конституції України
Про вибори народних депутатів України iconХарактеристика інформаційно-аналітичної системи «Вибори»
Україні. В концепції визначено мету, основні завдання, принципи І напрями створення та розвитку Єдиної інформаційно-аналітичної системи...
Про вибори народних депутатів України iconЗакон україни
Компетенція кабінету міністрів україни, законодавчої І виконавчої влади республіки крим, обласних, міських, районних та інших місцевих...
Про вибори народних депутатів України iconІнформаційні зв’язки комплексу «рада» Інформаційно-технічний комплекс (система) «рада»
Верховної Ради України в режимі реального часу. Система використовується як під час засідань, так І при проведенні аналізу роботи...
Про вибори народних депутатів України iconПрошу захистити мене від Ляшка!
Президента України Віктора Януковича, народних депутатів від Партії регіонів, членом якої я є з 2005 року, та громадськості з проханням...
Про вибори народних депутатів України iconЗакон про вибори Президента школи Глава Загальні положення Стаття 1
Вибори Президента школи проводяться за принципами загального рівного І прямого виборчого права при таємному голосуванні
Про вибори народних депутатів України iconПоложення про порядок організації та проведення виборів депутатів...
Молодіжна рада регулюється цим Положенням, розробленим відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка