Про вибори народних депутатів України
НазваПро вибори народних депутатів України
Сторінка8/24
Дата конвертації10.02.2014
Розмір2.73 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24
Стаття 44. Порядок складання та уточнення списків виборців
на закордонних виборчих дільницях

1. Після утворення закордонних виборчих дільниць орган
ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних
справ України складає попередні списки виборців для кожної
закордонної виборчої дільниці відповідно до Закону України "Про
Державний реєстр виборців" ( 698-16 ). Форма попереднього списку
виборців встановлюється згідно з частиною третьою статті 39 цього
Закону.

2. До попереднього списку виборців на закордонній виборчій
дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на
день голосування виповниться 18 років, які мають право голосу на
виборах та виборча адреса яких знаходиться за межами України.

3. Виборець, який проживає чи перебуває в Україні, та
перебуватиме в день голосування за її межами, не пізніш як за
п'ять днів до дня голосування може звернутися з мотивованою заявою
про тимчасову зміну місця його голосування без зміни виборчої
адреси до органу ведення Державного реєстру виборців за своєю
виборчою адресою або до органу ведення Державного реєстру виборців
у Міністерстві закордонних справ України.

4. Один примірник попереднього списку виборців на паперовому
носії передається Міністерством закордонних справ України до
відповідних дільничних виборчих комісій не пізніш як за двадцять
два дні до дня голосування. Другий зберігається в органі ведення
Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ
України.

5. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці
наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає
його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої
комісії.

6. Ознайомлення громадян із попереднім списком виборців на
закордонній виборчій дільниці здійснюється у порядку,
встановленому статтею 40 цього Закону.

7. Виборець особисто може подати заяву щодо неправильностей у
попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці, до
якої додаються необхідні документи (копії документів), до
відповідної дільничної виборчої комісії в строки, встановлені
частиною п'ятою статті 40 цього Закону.

8. Заява виборця, зазначена в частині сьомій цієї статті,
невідкладно передається через відповідну закордонну дипломатичну
установу України органу ведення Державного реєстру виборців у
Міністерстві закордонних справ України.

Закордонна дипломатична установа України копію такої заяви
також передає органу ведення Державного реєстру виборців у
Міністерстві закордонних справ України за допомогою технічних
засобів зв'язку.

9. З урахуванням відомостей, поданих згідно із Законом
України "Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ), за наслідками
розгляду заяв виборців орган ведення Державного реєстру виборців у
Міністерстві закордонних справ України виготовляє уточнений список
виборців.

Один примірник уточненого списку виборців передається органом
ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних
справ України дільничній виборчій комісії закордонної виборчої
дільниці не пізніш як за два дні до дня голосування.

Другий примірник уточненого списку виборців зберігається в
органі ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві
закордонних справ України.

10. У день голосування зміни до уточненого списку виборців на
закордонній виборчій дільниці можуть вноситися головою або
заступником голови та секретарем цієї виборчої комісії виключно
шляхом виправлення неточностей та технічних описок у порядку,
передбаченому частиною сьомою статті 42 цього Закону.

Розділ VI
^ ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ

Стаття 45. Фінансування виборів депутатів

1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів
здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету
України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів,
та коштів виборчих фондів партій, кандидати у депутати від яких
зареєстровані в загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати в
одномандатних округах.

2. Партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані в
загальнодержавному окрузі, кандидат у депутати в одномандатному
окрузі для фінансування своєї передвиборної агітації зобов'язані
утворити власний виборчий фонд, що формується в порядку,
встановленому цим Законом.

3. Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи
матеріалів з джерел, не передбачених частиною другою цієї статті,
незалежно від наявності погодження з партіями - суб'єктами
виборчого процесу чи кандидатами у депутати, забороняється.

Стаття 46. Фінансове забезпечення підготовки і проведення
виборів депутатів за рахунок коштів Державного
бюджету України, виділених на підготовку та
проведення виборів депутатів

1. Фінансове забезпечення підготовки і проведення чергових,
позачергових, повторних, проміжних виборів депутатів за рахунок
коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та
проведення виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою
комісією, яка є головним розпорядником цих коштів.

2. Обсяг коштів для підготовки і проведення чергових,
позачергових, повторних, проміжних виборів депутатів за поданням
Центральної виборчої комісії передбачається окремим рядком у
законі про Державний бюджет України. Витрати на підготовку і
проведення позачергових виборів депутатів можуть здійснюватися з
резервного фонду бюджету в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.

3. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів
здійснюються Центральною виборчою комісією та окружними виборчими
комісіями відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією
кошторисів видатків у межах коштів, передбачених на підготовку і
проведення виборів у Державному бюджеті України.

4. Кошти на підготовку і проведення чергових, позачергових
виборів депутатів, передбачені Державним бюджетом України,
перераховуються спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів Центральній
виборчій комісії у триденний строк з дня оголошення про початок
виборчого процесу відповідно до розпису Державного бюджету
України.

Кошти на підготовку і проведення повторних, проміжних виборів
депутатів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
реалізації державної політики у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів Центральній виборчій комісії у
триденний строк з дня призначення відповідних виборів Центральною
виборчою комісією відповідно до розпису Державного бюджету
України.

5. Центральна виборча комісія затверджує середні норми
видатків окружної виборчої комісії, а також середні норми видатків
для потреб дільничних виборчих комісій, які повинні включати в
себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) приміщень
виборчих комісій та оплату використання матеріально-технічних
засобів і оплату праці членів комісій.

6. Окружна виборча комісія у десятиденний строк з дня її
утворення на основі середніх норм видатків, затверджених
відповідно до частини п'ятої цієї статті, складає єдиний кошторис
видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до
нього видатків окружної виборчої комісії та видатків для потреб
дільничних виборчих комісій. Єдиний кошторис видатків окружної
виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією.

7. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку,
встановленому Центральною виборчою комісією спільно з спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з формування та
забезпечення державної фінансової політики.

8. Окружна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у
десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів
виборів депутатів повернути не використані нею на підготовку і
проведення виборів кошти Державного бюджету України на рахунок
Центральної виборчої комісії. Спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів у триденний строк
від дня надходження цих коштів інформує Центральну виборчу комісію
про повернення цих коштів на її рахунок.

9. Окружна виборча комісія у п'ятнадцятиденний строк з дня
офіційного оприлюднення результатів виборів складає та подає до
Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та
використання коштів Державного бюджету України на підготовку і
проведення виборів депутатів у порядку, встановленому Центральною
виборчою комісією, за формою, затвердженою Центральною виборчою
комісією спільно із спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів.

10. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів
Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення
виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою комісією та
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
реалізації державної політики у сфері державного фінансового
контролю у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією
спільно із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади з формування та забезпечення державної фінансової політики.

Стаття 47. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб,
які залучаються до роботи у комісії

1. Виконання повноважень члена виборчої комісії на платній
основі оплачується в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом
Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії, за
рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку
і проведення виборів депутатів.

2. Оплата праці члена виборчої комісії, звільненого від
виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем
роботи, не може бути нижчою від його середньої заробітної плати за
основним місцем роботи. Оплата праці члена виборчої комісії, який
є пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, не може бути
нижчою від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на
момент її нарахування.

3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду
оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної
виборчої комісії на підготовку і проведення виборів депутатів,
може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в
порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

4. Оплата праці членів виборчих комісій (у тому числі
пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день голосування
і в дні встановлення підсумків голосування здійснюється в розмірі
та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням
Центральної виборчої комісії.

5. Оплата праці осіб, зазначених у частині третій статті 30
та частині сімнадцятій статті 33 цього Закону, здійснюється в
розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за
рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку
і проведення виборів депутатів. Розмір оплати праці таких осіб не
може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати,
встановленого на момент її нарахування.

6. Праця, пов'язана з організацією підготовки і проведення
виборів, осіб, визнаних в установленому законом порядку
безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в
державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для
припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів
допомоги.

7. Оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які
залучаються до роботи у комісії, у тому числі в день голосування,
дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не
може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення
будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.

Стаття 48. Виборчий фонд партії, кандидата у депутати в
одномандатному окрузі

1. Партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані в
загальнодержавному окрузі, кандидат у депутати в одномандатному
окрузі зобов'язані відкрити рахунок свого виборчого фонду не
пізніш як на десятий день з дня реєстрації Центральною виборчою
комісією.

Виборчий фонд партії, кандидати у депутати від якої
зареєстровані в загальнодержавному окрузі (далі - виборчий фонд
партії), має один накопичувальний рахунок, на який надходять кошти
для фінансування передвиборної агітації, а також поточні рахунки,
з яких здійснюється фінансування витрат на передвиборну агітацію.
На поточні рахунки виборчого фонду партії кошти надходять виключно
з накопичувального рахунку виборчого фонду. Підставою для
відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії є копія
рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у
депутати, включених до виборчого списку партії. Підставою для
відкриття поточного рахунку виборчого фонду партії є довідка
установи банку про відкриття накопичувального рахунку партії.

Виборчий фонд кандидата у депутати в одномандатному окрузі
має один поточний рахунок, на який надходять кошти для
фінансування передвиборної агітації. Підставою для відкриття
поточного рахунку виборчого фонду є копія рішення Центральної
виборчої комісії про реєстрацію кандидата у депутати в
одномандатному окрузі.

2. Партія відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду
партії в установі банку України у місті Києві, яку визначає на
свій розсуд. Кандидат у депутати в одномандатному окрузі відкриває
поточний рахунок виборчого фонду в установі банку України, яку
визначає на свій розсуд, за місцезнаходженням окружної виборчої
комісії. Партія та кандидат у депутати в одномандатному окрузі
мають право відкрити відповідні рахунки виборчого фонду тільки в
національній валюті.

3. Партія має право відкривати в установах банків України
поточні рахунки виборчого фонду партії з розрахунку не більше
одного поточного рахунку на території одного одномандатного
округу. Один поточний рахунок виборчого фонду партії може
обслуговувати декілька одномандатних округів.

4. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів
встановлюється Національним банком України за погодженням із
Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят три дні
до дня голосування.

5. Послуги установ банків, пов'язані з відкриттям і закриттям
рахунків виборчого фонду та їх функціонуванням, надаються
безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться
на рахунках виборчого фонду партії, відсотки не нараховує і не
сплачує.

6. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після
дня відкриття відповідного накопичувального, поточного рахунку
виборчого фонду партії, кандидата у депутати в одномандатному
окрузі письмово повідомляє Центральну виборчу комісію про
відкриття відповідного рахунку та його реквізити.

7. Інформація про відкриття накопичувального рахунку
виборчого фонду партії та їх відповідні реквізити одноразово
публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос
України" та "Урядовий кур'єр", а інформація про відкриття
поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в
одномандатному окрузі та їх відповідні реквізити одноразово
публікується Центральною виборчою комісією у регіональних чи
місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніш як на
п'ятий день після отримання повідомлення установи банку про
відкриття відповідного рахунку виборчого фонду за рахунок коштів,
що виділяються на підготовку і проведення виборів з Державного
бюджету України. Подальша інформація про реквізити відповідного
рахунку виборчого фонду партії, кандидата у депутати в
одномандатному окрузі публікується у друкованих засобах масової
інформації за рахунок коштів відповідного виборчого фонду.

8. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду
здійснюється в безготівковій формі.

9. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду
припиняється о 18 годині останнього дня перед днем голосування.

10. У разі призначення повторного голосування в
одномандатному окрузі використання коштів виборчих фондів
кандидатів у депутати, включених до виборчих бюлетенів для
повторного голосування, поновлюється з дня прийняття рішення про
повторне голосування.

11. Арешт коштів на рахунках виборчого фонду не допускається.

12. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках
виборчого фонду раніше, ніж у строк, встановлений частиною
дев'ятою цієї статті, не допускається.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Схожі:

Про вибори народних депутатів України iconЗакон студентської республіки про вибори Студентського мера та депутатів...
Вибори Студентського мера та депутатів Студентського магістрату базуються на принципах прозорості, чесності та відкритості. Вибори...
Про вибори народних депутатів України iconІнформація щодо загального інформаційного забезпечення повторних...
Для отримання виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України (далі – виборчий бюлетень) для голосування в одномандатному...
Про вибори народних депутатів України iconВ жовтні 1996 року 29 народних депутатів членів групи «Аграрники...
В жовтні 1996 року 29 народних депутатів – членів групи «Аграрники України» у Верховній Раді України на зборах прийняли рішення про...
Про вибори народних депутатів України iconРегламенту Верховної Ради
Основні положення щодо порядку виборів, прав І обов'язків народних депутатів України визначають статті 76-81Конституції України
Про вибори народних депутатів України iconХарактеристика інформаційно-аналітичної системи «Вибори»
Україні. В концепції визначено мету, основні завдання, принципи І напрями створення та розвитку Єдиної інформаційно-аналітичної системи...
Про вибори народних депутатів України iconЗакон україни
Компетенція кабінету міністрів україни, законодавчої І виконавчої влади республіки крим, обласних, міських, районних та інших місцевих...
Про вибори народних депутатів України iconІнформаційні зв’язки комплексу «рада» Інформаційно-технічний комплекс (система) «рада»
Верховної Ради України в режимі реального часу. Система використовується як під час засідань, так І при проведенні аналізу роботи...
Про вибори народних депутатів України iconПрошу захистити мене від Ляшка!
Президента України Віктора Януковича, народних депутатів від Партії регіонів, членом якої я є з 2005 року, та громадськості з проханням...
Про вибори народних депутатів України iconЗакон про вибори Президента школи Глава Загальні положення Стаття 1
Вибори Президента школи проводяться за принципами загального рівного І прямого виборчого права при таємному голосуванні
Про вибори народних депутатів України iconПоложення про порядок організації та проведення виборів депутатів...
Молодіжна рада регулюється цим Положенням, розробленим відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка