Про вибори народних депутатів України
НазваПро вибори народних депутатів України
Сторінка7/24
Дата конвертації10.02.2014
Розмір2.73 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
Розділ V
^ СПИСКИ ВИБОРЦІВ

Стаття 39. Порядок складання попередніх списків виборців
для звичайних виборчих дільниць

1. Органи ведення Державного реєстру виборців складають
попередні списки виборців для звичайних виборчих дільниць
відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців"
( 698-16 ). Складання попередніх списків виборців для звичайних
виборчих дільниць здійснюється у порядку, встановленому
Центральною виборчою комісією.

2. До попереднього списку виборців для звичайної виборчої
дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на
день голосування виповниться вісімнадцять років та які відносяться
за виборчою адресою до цієї виборчої дільниці відповідно до
відомостей Державного реєстру виборців. Виборець може бути
включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

3. У попередньому списку виборців зазначаються прізвище,
власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)
виборця, дата народження, виборча адреса виборця відповідно до
відомостей Державного реєстру виборців. Виборці включаються до
попереднього списку так, щоб відомості про виборців з однаковою
адресою житла були розміщені поруч. Список має наскрізні нумерацію
виборців та нумерацію аркушів.

Форму попереднього списку виборців встановлює Центральна
виборча комісія з урахуванням вимог цього Закону.

4. При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце
голосування, до попереднього списку виборців у графі "Примітки"
навпроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що
підтверджує тимчасову зміну місця голосування, дату його видачі та
найменування органу ведення Державного реєстру виборців, який його
видав.

У попередньому списку виборців навпроти прізвищ виборців,
постійно не здатних пересуватися самостійно, робиться відповідна
відмітка у графі "Примітки".

5. Не пізніш як за двадцять днів до дня голосування орган
ведення Державного реєстру виборців у приміщенні, в якому він
розташований, передає один примірник попереднього списку виборців
на паперовому носії відповідній дільничній виборчій комісії.

Від імені дільничної виборчої комісії попередній список
виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з
яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості -
заступник голови або секретар комісії.

Про передачу попереднього списку виборців складається акт за
формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в двох
примірниках. Один примірник акта зберігається в органі ведення
Державного реєстру виборців, інший - в дільничній виборчій
комісії.

6. Другий примірник попереднього списку виборців зберігається
в органі ведення Державного реєстру виборців.

Стаття 40. Порядок ознайомлення виборців із попереднім
списком виборців на звичайній виборчій дільниці
та усунення неправильностей у списку виборців

1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає
його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої
комісії.

2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне
запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього
списку виборців відповідної виборчої дільниці, адресу дільничної
виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також
про час і місце голосування. Виборцям, стосовно яких у списку
виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися
самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість
проголосувати за місцем перебування. Таке письмове повідомлення
надсилається або доставляється не пізніш як за п'ятнадцять днів до
дня голосування.

Форма іменного запрошення затверджується Центральною виборчою
комісією.

3. Виборець має право ознайомитися із попереднім списком
виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити
правильність внесених до нього відомостей.

Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або
безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із
заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі
про включення або виключення зі списку себе особисто або інших
осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну
нездатність виборця самостійно пересуватися.

4. Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої
комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру
виборців щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті.
У разі якщо виборець за станом здоров'я не може особисто подати
заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця
зобов'язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший
спосіб.

До заяви додаються документи (копії документів), які
підтверджують зазначені в ній відомості.

5. Заява, зазначена у частині третій цієї статті, може бути
подана не пізніш як за п'ять днів до дня голосування і
розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, подана
після зазначеного строку, не розглядається.

6. За результатом розгляду заяви дільнична виборча комісія
приймає рішення про передачу такої заяви до органу ведення
Державного реєстру виборців. Рішення виборчої комісії невідкладно
разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями
документів) направляється до відповідного органу ведення
Державного реєстру виборців і не пізніше наступного дня після дня
його прийняття видається особі, яка подала заяву.

7. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує
розгляд заяв виборців у порядку, встановленому Законом України
"Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ).

8. Орган ведення Державного реєстру виборців вносить
відповідні зміни до персональних даних у Державному реєстрі
виборців у порядку, визначеному Законом України "Про Державний
реєстр виборців" ( 698-16 ).

9. Про результати розгляду заяв виборців орган ведення
Державного реєстру виборців невідкладно повідомляє відповідну
дільничну виборчу комісію.

10. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може
бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ). Суд при
розгляді даного адміністративного позову звертається до
відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом
щодо уточнення відомостей про виборця.

11. Рішення суду про внесення змін до попереднього списку
виборців не пізніш як за п'ять днів до дня голосування подається
виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру
виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для
негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку -
до дільничної виборчої комісії.

Стаття 41. Порядок уточнення попереднього списку виборців на
звичайній виборчій дільниці

1. Керівники органів, закладів, установ, зазначених у
статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців"
( 698-16 ), не пізніш як за десять днів до дня голосування подають
до органу ведення Державного реєстру виборців відомості,
передбачені статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр
виборців" ( 698-16 ), за формою, встановленою Центральною виборчою
комісією.

2. Відомості, передбачені частиною першою цієї статті,
подаються в електронному вигляді та на паперовому носії у вигляді
списку, який має наскрізні нумерацію записів та нумерацію аркушів.
Достовірність відомостей засвідчується на кожному аркуші підписом
керівника відповідного органу, закладу, установи і скріплюється
печаткою.

3. Члени окружних та дільничних виборчих комісій не пізніш як
за п'ять днів до дня голосування подають до органу ведення
Державного реєстру виборців за місцезнаходженням відповідної
виборчої дільниці або за своєю виборчою адресою заяву про
тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси
відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про
Державний реєстр виборців" ( 698-16 ). Члени окружних виборчих
комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці,
найбільш наближеній до місця знаходження відповідної окружної
виборчої комісії. Члени дільничних виборчих комісій включаються до
списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу
виборчої комісії.

4. Орган ведення Державного реєстру виборців на підставі
відомостей, поданих відповідно до частини першої цієї статті,
рішень відповідних виборчих комісій щодо утворення дільничних
виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць (у частині
включення членів дільничних виборчих комісій до списків виборців
на відповідній спеціальній виборчій дільниці), за наслідками
розгляду заяв виборців, повідомлень дільничних виборчих комісій
спеціальних виборчих дільниць про включення виборців до списку
виборців на спеціальній виборчій дільниці, на підставі заяв членів
окружних та дільничних виборчих комісій, поданих відповідно до
частини третьої цієї статті, а також рішень судів, отриманих не
пізніш як за п'ять днів до дня голосування, виготовляє уточнений
список виборців.

5. Уточнені списки виборців виготовляються відповідно до
Закону України "Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ) у двох
примірниках відповідно до вимог частин третьої, четвертої
статті 39 цього Закону та містять графу для підписів виборців за
отримання виборчих бюлетенів.

6. Один примірник уточненого списку виборців на паперовому
носії передається відповідній дільничній виборчій комісії в
порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 39 цього Закону, не
пізніш як за два дні до дня голосування.

Другий примірник уточненого списку виборців зберігається в
органі ведення Державного реєстру виборців.

Стаття 42. Внесення змін та уточнень до уточненого списку
виборців на звичайній виборчій дільниці

1. Зміни до уточненого списку виборців вносить голова або
заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії на
підставі рішення суду та повідомлення органу ведення Державного
реєстру виборців.

2. У день голосування зміни до уточненого списку виборців
вносяться виключно на підставі рішення суду.

3. При включенні виборця до списку виборців на виборчій
дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку виборців
відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться
у кінці списку виборців. При цьому у графі "Примітки" зазначаються
дата і номер рішення суду або дата повідомлення органу ведення
Державного реєстру виборців.

4. Виключення зі списку виборців осіб, які неправомірно
включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що
засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря
дільничної виборчої комісії у графі "Примітки". При цьому в
зазначеній графі поруч із прізвищем виборця зазначаються дата і
номер рішення суду або повідомлення органу ведення Державного
реєстру виборців.

5. У разі виявлення кратного включення виборця до уточнених
списків виборців у зв'язку з надходженням повідомлення дільничної
виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на іншій
виборчій дільниці орган ведення Державного реєстру виборців, який
отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це
відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов'язана виключити
такого виборця зі списку виборців на цій дільниці.

6. При внесенні змін до списку виборців на звичайній виборчій
дільниці дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
невідкладно передає відомості про виборців, включених до списку
виборців або виключених зі списку, відповідному органу ведення
Державного реєстру виборців.

7. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої
комісії в день голосування виправляють неточності та технічні
описки в уточненому списку виборців - неправильне написання
прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за
наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця
проживання - в разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є
зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який
прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення
засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря
дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".

Стаття 43. Порядок складання та уточнення списків виборців
на спеціальних виборчих дільницях

1. На спеціальних виборчих дільницях (крім дільниць у
стаціонарних лікувальних закладах) списки виборців складаються не
пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування відповідними
дільничними виборчими комісіями за формою, встановленою
Центральною виборчою комісією, на підставі відомостей, поданих
керівниками відповідних закладів, установ, полярної станції
України, капітанами суден, де утворені такі виборчі дільниці.

2. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у
стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців складаються не
пізніш як за сім днів до дня голосування відповідними дільничними
виборчими комісіями за формою, встановленою Центральною виборчою
комісією, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних
закладів. Виборці, які повинні покинути лікувальний заклад до дня
голосування, до таких відомостей та до списку виборців на такій
дільниці не включаються.

3. Для спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах
виконання покарань, слідчих ізоляторах органами ведення Державного
реєстру виборців складаються попередні та уточнені списки
виборців, які передаються в порядку та в строки, встановлені
статтями 39 та 41 цього Закону.

4. Відомості, зазначені у частинах першій та другій цієї
статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника
відповідного закладу, установи, полярної станції України, капітана
судна і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник відповідного
закладу, установи, полярної станції України, капітан судна,
забезпечує подання та достовірність зазначених відомостей
дільничній виборчій комісії не пізніш як за шістнадцять днів, а
керівник стаціонарного лікувального закладу - не пізніш як за
дев'ять днів до дня голосування.

Подання вноситься за формою, встановленою Центральною
виборчою комісією, та повинно містити стосовно кожного виборця
відомості про:

1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за
наявності);

2) дату народження (число, місяць, рік);

3) адресу місця проживання;

4) за наявності підстав - відмітку у графі "Примітки" про
постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

5. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
наступного дня після складення списку виборців надає один його
примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної
виборчої комісії.

6. Після складення списку виборців на спеціальній виборчій
дільниці дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості
про включених до нього виборців органу ведення Державного реєстру
виборців за своїм місцезнаходженням.

Зміст списку виборців на виборчій дільниці, утвореній на
судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи
на полярній станції України, передається за допомогою технічних
засобів зв'язку відповідній окружній виборчій комісії, яка негайно
передає їх органу ведення Державного реєстру виборців за своїм
місцезнаходженням.

7. У разі, якщо виборець прибув до стаціонарного лікувального
закладу пізніш як за десять днів до дня голосування, однак раніше
ніж за три дні до дня голосування, відповідна дільнична виборча
комісія уточнює список виборців, включаючи виборця до списку
виборців на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником
відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою
відповідного закладу.

8. Виборець, який прибув до лікувального закладу в тому ж
населеному пункті, де він проживає, пізніше ніж за три дні до дня
голосування може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої
дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості
проголосувати за місцем свого перебування в порядку та у строки,
передбачені статтею 86 цього Закону. У такому разі до списку
виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається.

9. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у
винятковому випадку відповідно до частини восьмої статті 21 цього
Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не
пізніш як за сім днів до дня голосування на підставі відомостей,
поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном
судна. Зазначені відомості подаються не пізніш як за вісім днів до
дня голосування в одному примірнику за підписом керівника закладу,
установи, капітана судна і засвідчуються відповідною печаткою.
Після складення списку виборців на такій виборчій дільниці
дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про
виборців, включених до цього списку, органу ведення Державного
реєстру виборців за своїм місцезнаходженням. Виборча комісія
дільниці, утвореної на судні, що перебуває у плаванні під
Державним Прапором України, чи на полярній станції України,
передає зміст списку виборців за допомогою технічних засобів
зв'язку відповідній окружній виборчій комісії, яка негайно передає
їх органу ведення Державного реєстру виборців за своїм
місцезнаходженням.

10. Виборець має право звернутися із заявою до дільничної
виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпосередньо
до суду щодо обставин, передбачених частиною третьою статті 40
цього Закону.

11. Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої
комісії спеціальної виборчої дільниці.

12. Заява, зазначена у частині десятій цієї статті, може бути
подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за
три дні до дня голосування. Така заява розглядається виборчою
комісією невідкладно. За підсумком розгляду заяви дільнична
виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до
списку виборців або мотивоване рішення про відмову у задоволенні
заяви. Копія рішення видається виборцю у день його прийняття.
Заява, подана до виборчої комісії після зазначених строків,
залишається без розгляду.

13. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може
бути поданий до суду у порядку і строки, встановлені Кодексом
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

14. При внесенні змін до списку виборців на спеціальній
виборчій дільниці дільнична виборча комісія спеціальної виборчої
дільниці невідкладно передає відомості про виборців, включених до
списку виборців або виключених зі списку, відповідному органу
ведення Державного реєстру виборців.

15. У разі отримання таких відомостей пізніш як за п'ять днів
до дня голосування та виявлення кратного включення виборця до
списку виборців на іншій виборчій дільниці, орган ведення
Державного реєстру виборців невідкладно повідомляє про це
відповідну дільничну виборчу комісію.

16. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої
дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці
на підставі рішення відповідної виборчої комісії щодо утворення
дільничної виборчої комісії цієї спеціальної виборчої дільниці.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

Схожі:

Про вибори народних депутатів України iconЗакон студентської республіки про вибори Студентського мера та депутатів...
Вибори Студентського мера та депутатів Студентського магістрату базуються на принципах прозорості, чесності та відкритості. Вибори...
Про вибори народних депутатів України iconІнформація щодо загального інформаційного забезпечення повторних...
Для отримання виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України (далі – виборчий бюлетень) для голосування в одномандатному...
Про вибори народних депутатів України iconВ жовтні 1996 року 29 народних депутатів членів групи «Аграрники...
В жовтні 1996 року 29 народних депутатів – членів групи «Аграрники України» у Верховній Раді України на зборах прийняли рішення про...
Про вибори народних депутатів України iconРегламенту Верховної Ради
Основні положення щодо порядку виборів, прав І обов'язків народних депутатів України визначають статті 76-81Конституції України
Про вибори народних депутатів України iconХарактеристика інформаційно-аналітичної системи «Вибори»
Україні. В концепції визначено мету, основні завдання, принципи І напрями створення та розвитку Єдиної інформаційно-аналітичної системи...
Про вибори народних депутатів України iconЗакон україни
Компетенція кабінету міністрів україни, законодавчої І виконавчої влади республіки крим, обласних, міських, районних та інших місцевих...
Про вибори народних депутатів України iconІнформаційні зв’язки комплексу «рада» Інформаційно-технічний комплекс (система) «рада»
Верховної Ради України в режимі реального часу. Система використовується як під час засідань, так І при проведенні аналізу роботи...
Про вибори народних депутатів України iconПрошу захистити мене від Ляшка!
Президента України Віктора Януковича, народних депутатів від Партії регіонів, членом якої я є з 2005 року, та громадськості з проханням...
Про вибори народних депутатів України iconЗакон про вибори Президента школи Глава Загальні положення Стаття 1
Вибори Президента школи проводяться за принципами загального рівного І прямого виборчого права при таємному голосуванні
Про вибори народних депутатів України iconПоложення про порядок організації та проведення виборів депутатів...
Молодіжна рада регулюється цим Положенням, розробленим відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка