Про вибори народних депутатів України
НазваПро вибори народних депутатів України
Сторінка4/24
Дата конвертації10.02.2014
Розмір2.73 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Стаття 29. Порядок утворення дільничної виборчої комісії
закордонної виборчої дільниці

1. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці
утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять
один день до дня голосування у складі голови, заступника голови,
секретаря та інших членів комісії. Кількісний склад дільничної
виборчої комісії закордонної виборчої дільниці визначається
відповідно до частин другої та третьої статті 28 цього Закону.

2. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої
дільниці можуть входити виборці, які проживають або перебувають у
період підготовки та проведення виборів на території відповідної
іноземної держави.

3. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих
комісій закордонних виборчих дільниць мають суб'єкти подання,
зазначені у частині другій статті 27 цього Закону, а також
Міністерство закордонних справ України.

4. Суб'єкт подання кандидатур до складу дільничної виборчої
комісії закордонної виборчої дільниці не пізніш як за тридцять
дев'ять днів до дня голосування подає на паперових носіях та в
електронному вигляді до Центральної виборчої комісії за формою,
затвердженою Центральною виборчою комісією, список осіб від цього
суб'єкта, не більше однієї кандидатури до однієї комісії, для
включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій. У
цьому поданні зазначаються запропоновані особи на посаду голови,
заступника голови та секретаря комісії. Подання підписується
керівником суб'єкта подання (або особою, яка виконує його
повноваження) та скріплюється печаткою відповідного суб'єкта
подання.

5. Міністерство закордонних справ України включає до подання,
внесеного у строки, встановлені частиною четвертою цієї статті,
працівників закордонних дипломатичних установ України (з
дотриманням вимог частини третьої статті 26 цього Закону),
військовослужбовців військових частин (формувань), дислокованих за
межами України, або інших громадян України, які мають право голосу
та проживають або перебувають у період підготовки та проведення
виборів на території відповідної іноземної держави, у кількості,
не меншій від мінімального і не більшій від середнього кількісного
складу дільничних виборчих комісій, встановленого частинами другою
чи третьою статті 28 цього Закону.

6. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій
зазначаються відомості, передбачені частиною п'ятою статті 27
цього Закону. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до
складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її
роботі від відповідного суб'єкта подання чи за поданням
Міністерства закордонних справ України, а у разі пропонування цієї
кандидатури на посаду голови, заступника голови або секретаря
комісії - про згоду виконувати відповідні посадові обов'язки.

7. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої
дільниці включаються (за наявності відповідного подання) з
дотриманням вимог частини третьої статті 27 цього Закону не більше
ніж по одному представнику від суб'єкта подання кандидатур до
складу дільничних виборчих комісій.

8. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої
дільниці включаються з дотриманням вимог частин другої та шостої
цієї статті та статті 26 цього Закону кандидатури, внесені
Міністерством закордонних справ України, у такій кількості, щоб
склад утвореної виборчої комісії відповідав вимогам частин другої
чи третьої статті 28 цього Закону.

9. Підставою відхилення внесених кандидатур можуть бути лише
їх невідповідність вимогам, встановленим статтею 26 цього Закону,
а також частинами другою, шостою та десятою цієї статті, або
застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною п'ятою
статті 28 цього Закону.

10. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є
підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких
описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно
повідомляє суб'єкта подання кандидатур до складу дільничних
виборчих комісій. Зазначені описки та неточності можуть бути
виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних
кандидатур не пізніше наступного дня після отримання вказаного
повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у цей строк,
відповідні кандидатури відхиляються.

11. Кожний суб'єкт подання кандидатур до складу дільничних
виборчих комісій, від якого включені кандидатури до складу
дільничних виборчих комісій, має право на пропорційну частку
кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях
окремо малих, середніх, великих закордонних виборчих дільниць, яка
залежить від кількості кандидатур від відповідного суб'єкта, що
ввійшли до складу виборчих комісій. Частка керівних посад для
кожного суб'єкта подання для кожної категорії закордонних виборчих
дільниць визначається відповідно до кількості кандидатур,
включених від цього суб'єкта подання до складу виборчих комісій
кожної категорії виборчих дільниць, у відношенні до загальної
кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної
категорії виборчих дільниць. Розподіл керівних посад між
суб'єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих
комісій у межах часток, визначених відповідно до цієї частини,
визначається Центральною виборчою комісією.

12. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за
поданням Міністерства закордонних справ України, може бути
призначена на керівну посаду у виборчій комісії тільки у випадку
відсутності кандидатур на таку посаду від інших суб'єктів подання.

13. Рішення про утворення дільничних виборчих комісій
закордонних виборчих дільниць, їх склад, прийняті відповідно до
вимог цього Закону, оприлюднюються на офіційному веб-сайті
Центральної виборчої комісії на наступний день з дня прийняття нею
відповідного рішення та публікуються Центральною виборчою комісією
в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.
Оприлюднення відомостей про місцезнаходження (адресу приміщення)
та режим роботи дільничних виборчих комісій, утворених при
закордонних дипломатичних установах України, у військових частинах
(формуваннях), дислокованих за межами України, здійснюється
відповідними закордонними дипломатичними установами України з
урахуванням місцевих умов країн перебування.

Стаття 30. Повноваження Центральної виборчої комісії

1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки
та проведення виборів депутатів визначаються цим Законом, Законом
України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) та іншими
законами України.

2. Крім повноважень, визначених Законом України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча
комісія:

1) здійснює контроль за додержанням і однаковим застосуванням
законодавства про вибори депутатів виборцями, окружними і
дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами державної
влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами
місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих
органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та
їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками,
посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами у
депутати, партіями, їх представниками у Центральній виборчій
комісії та уповноваженими особами, довіреними особами кандидатів у
депутати в одномандатних округах, офіційними спостерігачами,
громадськими організаціями;

2) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності
виборчих комісій;

3) організовує у визначеному нею порядку навчання осіб, які
претендують на призначення на посади голів, заступників голів та
секретарів окружних виборчих комісій;

{ Пункт 3 частини другої статті 30 набирає чинності з 1 січня 2013
року - див. п.1 розділу XV цього Закону }4) скликає у разі необхідності за власною ініціативою
засідання виборчої комісії нижчого рівня;

5) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для
приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також
види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;

6) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки
печаток та вивісок виборчих комісій, визначає порядок зберігання
та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних
установ;

7) припиняє рух коштів на рахунках окружних виборчих комісій
в установах банків після закінчення строку повноважень цих комісій
або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни;
приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок
Центральної виборчої комісії;

{ Пункт 10 частини п'ятої статті 27 набирає чинності з 1 січня
2013 року - див. п.1 розділу XV цього Закону }8) реєструє кандидатів у депутати;

9) реєструє представника партії у Центральній виборчій
комісії;

10) надає дозвіл громадським організаціям мати офіційних
спостерігачів під час виборів депутатів;

11) реєструє офіційних спостерігачів від іноземних держав,
міжнародних організацій;

12) затверджує форму, колір і текст виборчого бюлетеня для
голосування в загальнодержавному окрузі та в одномандатних
виборчих округах; забезпечує централізоване виготовлення у
необхідній кількості та облік виборчих бюлетенів і передає їх
окружним виборчим комісіям;

13) призначає повторні та проміжні вибори у випадках,
передбачених цим Законом;

14) передає представнику Міністерства закордонних справ
України виборчі бюлетені, бланки іншої документації, печатки,
штампи для передачі їх дільничним виборчим комісіям закордонних
виборчих дільниць;

15) розглядає заяви і скарги на рішення, дії або
бездіяльність окружних виборчих комісій і приймає рішення з цих
питань;

16) затверджує текст та форму інформаційних плакатів, а також
плакатів, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність
за порушення законодавства про вибори депутатів;

17) надає роз'яснення окружним та дільничним виборчим
комісіям по заповненню відповідних протоколів про підрахунок
голосів та встановленню підсумків голосування;

18) здійснює повноваження відповідної окружної виборчої
комісії у разі ненадходження протоколу від окружної виборчої
комісії про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в
межах одномандатного округу або протоколу окружної виборчої
комісії про підсумки голосування в одномандатному окрузі у строки,
визначені цим Законом;

19) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими
законами України.

3. Для організаційного, правового, інформаційного, технічного
забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом та
Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ),
Центральна виборча комісія на час виборчого процесу виборів
депутатів може залучати відповідних спеціалістів, експертів та
технічних працівників.

Стаття 31. Повноваження окружної виборчої комісії

1. Повноваження окружної виборчої комісії починаються з
моменту складення присяги не менш як двома третинами її
мінімального складу, визначеного частиною першою статті 27 цього
Закону, на її першому засіданні, яке проводиться не пізніш як на
третій день після дня прийняття рішення про її утворення.

2. Окружна виборча комісія:

1) забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів в
одномандатному окрузі та в загальнодержавному окрузі в межах
одномандатного округу;

2) здійснює в межах відповідного одномандатного округу
контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства
про вибори депутатів виборцями, дільничними виборчими комісіями та
їх членами, органами державної влади, органами влади Автономної
Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, посадовими і
службовими особами цих органів, підприємствами, закладами,
установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами
масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими
працівниками, кандидатами у депутати, партіями, їх представниками
та уповноваженими особами, довіреними особами кандидатів у
депутати в одномандатних округах, офіційними спостерігачами,
громадськими організаціями;

3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу
дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих
комісій з питань організації виборчого процесу;

4) реєструє довірених осіб кандидатів у депутати,
зареєстрованих в одномандатному окрузі, та видає їм посвідчення за
формою, встановленою Центральною виборчою комісією;

5) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього
Закону, крім випадку, передбаченого у частині тринадцятій
статті 28 цього Закону;

6) скликає у разі необхідності за власною ініціативою
засідання дільничної виборчої комісії;

7) вирішує питання використання коштів Державного бюджету
України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів,
у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

8) контролює дотримання органами, уповноваженими на це
законом, законодавства щодо складання списків виборців по виборчих
дільницях на території одномандатного округу, контролює надання їх
для загального ознайомлення;

9) контролює діяльність місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування з питань забезпечення
приміщеннями для голосування, транспортом, засобами зв'язку,
обладнанням, у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші
питання матеріально-технічного забезпечення виборів депутатів на
території одномандатного округу;

10) передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені,
бланки іншої документації відповідно до цього Закону, забезпечує
контроль за обліком виборчих бюлетенів у межах одномандатного
округу;

11) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів, плакатів,
що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за
порушення законодавства про вибори депутатів, печаток дільничних
виборчих комісій та передає їх дільничним виборчим комісіям, а
також забезпечує виготовлення іншої виборчої документації;

12) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу
дільничним виборчим комісіям, організовує навчання голів,
заступників голів, секретарів дільничних виборчих комісій;

13) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій,
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з питань підготовки і проведення виборів;

14) реєструє офіційних спостерігачів від партії, яка висунула
кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, від кандидата у
депутати в одномандатному окрузі, від громадської організації;

15) розглядає заяви і скарги на рішення, дії або
бездіяльність дільничних виборчих комісій і приймає рішення з цих
питань;

16) встановлює підсумки голосування в загальнодержавному
окрузі в межах одномандатного округу та одномандатному окрузі,
складає протоколи про підсумки голосування, передає протоколи та
іншу виборчу документацію, передбачену цим Законом, Центральній
виборчій комісії;

17) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у
випадках, передбачених цим Законом;

18) забезпечує передачу на зберігання до відповідної архівної
установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому
Центральною виборчою комісією;

19) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими
законами України.

3. Повноваження окружної виборчої комісії припиняються через
п'ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною
виборчою комісією результатів виборів депутатів у порядку,
встановленому цим Законом.

4. Статус окружної виборчої комісії як юридичної особи
припиняється в порядку та у строки, визначені статтею 38 цього
Закону.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Про вибори народних депутатів України iconЗакон студентської республіки про вибори Студентського мера та депутатів...
Вибори Студентського мера та депутатів Студентського магістрату базуються на принципах прозорості, чесності та відкритості. Вибори...
Про вибори народних депутатів України iconІнформація щодо загального інформаційного забезпечення повторних...
Для отримання виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України (далі – виборчий бюлетень) для голосування в одномандатному...
Про вибори народних депутатів України iconВ жовтні 1996 року 29 народних депутатів членів групи «Аграрники...
В жовтні 1996 року 29 народних депутатів – членів групи «Аграрники України» у Верховній Раді України на зборах прийняли рішення про...
Про вибори народних депутатів України iconРегламенту Верховної Ради
Основні положення щодо порядку виборів, прав І обов'язків народних депутатів України визначають статті 76-81Конституції України
Про вибори народних депутатів України iconХарактеристика інформаційно-аналітичної системи «Вибори»
Україні. В концепції визначено мету, основні завдання, принципи І напрями створення та розвитку Єдиної інформаційно-аналітичної системи...
Про вибори народних депутатів України iconЗакон україни
Компетенція кабінету міністрів україни, законодавчої І виконавчої влади республіки крим, обласних, міських, районних та інших місцевих...
Про вибори народних депутатів України iconІнформаційні зв’язки комплексу «рада» Інформаційно-технічний комплекс (система) «рада»
Верховної Ради України в режимі реального часу. Система використовується як під час засідань, так І при проведенні аналізу роботи...
Про вибори народних депутатів України iconПрошу захистити мене від Ляшка!
Президента України Віктора Януковича, народних депутатів від Партії регіонів, членом якої я є з 2005 року, та громадськості з проханням...
Про вибори народних депутатів України iconЗакон про вибори Президента школи Глава Загальні положення Стаття 1
Вибори Президента школи проводяться за принципами загального рівного І прямого виборчого права при таємному голосуванні
Про вибори народних депутатів України iconПоложення про порядок організації та проведення виборів депутатів...
Молодіжна рада регулюється цим Положенням, розробленим відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка