Про вибори народних депутатів України
НазваПро вибори народних депутатів України
Сторінка3/24
Дата конвертації10.02.2014
Розмір2.73 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Розділ IV
^ ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

Стаття 24. Система виборчих комісій

1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та
проведення виборів депутатів, становлять:

1) Центральна виборча комісія;

2) окружні виборчі комісії;

3) дільничні виборчі комісії.

2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та
проведення виборів депутатів здійснюються:

1) Центральної виборчої комісії - на всій території України
та закордонних виборчих дільницях;

2) окружної виборчої комісії - у межах одномандатного округу;

3) дільничної виборчої комісії - у межах виборчої дільниці.

Стаття 25. Статус виборчих комісій

1. Виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами,
уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів
депутатів і забезпечувати додержання та однакове застосування
законодавства України про вибори депутатів.

2. Статус Центральної виборчої комісії визначається
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), цим та іншими законами
України. Центральна виборча комісія очолює систему виборчих
комісій, які організовують підготовку і проведення виборів
депутатів, і є комісією вищого рівня щодо всіх окружних та
дільничних виборчих комісій, передбачених цим Законом.

3. Центральна виборча комісія не є правонаступником окружних
виборчих комісій.

4. Статус окружних та дільничних виборчих комісій
визначається цим Законом.

5. Окружна виборча комісія є юридичною особою, має печатку,
зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією. Окружна
виборча комісія є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних
виборчих комісій в межах відповідного одномандатного округу.

6. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична
виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується
Центральною виборчою комісією.

Стаття 26. Вимоги до членів окружної чи дільничної виборчої
комісії

1. До складу окружної виборчої комісії чи дільничної виборчої
комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці можуть входити
виборці, які проживають у межах території України.

2. Виборець може входити до складу лише однієї виборчої
комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних
депутатів України, а також виборів Президента України, депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів, комісії всеукраїнського або
місцевого референдуму, якщо зазначені вибори чи референдум
проводяться одночасно з виборами народних депутатів України.

3. До складу окружної чи дільничної виборчої комісії не
можуть входити кандидати у депутати, представники партій у
Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій, довірені
особи кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, офіційні
спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування, працівники судів та правоохоронних органів, а
також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань чи
слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або
особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян,
якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом
порядку.

4. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої
дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі або в
установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, не можуть
входити працівники відповідного закладу або установи.

5. У разі якщо одночасно з виборами депутатів проводяться
інші вибори, до складу окружної чи дільничної виборчої комісії не
можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх
уповноважені чи довірені особи, уповноважені особи та представники
інших суб'єктів відповідного виборчого процесу, офіційні
спостерігачі.

6. Центральна виборча комісія одночасно з формуванням складу
окружної виборчої комісії призначає голову, заступника голови,
секретаря такої виборчої комісії.

7. На посаду голови, заступника голови та секретаря окружної
виборчої комісії можуть бути призначені особи, які пройшли у
встановленому Центральною виборчою комісією порядку навчання для
роботи на керівних посадах у складі окружної виборчої комісії.

{ Абзац перший частини сьомої статті 26 набирає чинності з 1 січня
2013 року - див. п.1 розділу XV цього Закону }Секретар окружної чи дільничної виборчої комісії повинен
володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення
діловодства.

Стаття 27. Порядок утворення окружної виборчої комісії

1. Окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою
комісією не пізніш як за шістдесят два дні до дня голосування у
складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів
комісії у кількості не менше дванадцяти і не більше вісімнадцяти
осіб.

2. Суб'єктами подання кандидатур до складу окружних виборчих
комісій (далі - суб'єкт подання) є:

1) політична партія, депутатська фракція якої зареєстрована в
Апараті Верховної Ради України поточного скликання;

2) політичні партії - суб'єкти виборчого процесу.

3. До складу окружної виборчої комісії обов'язково
включаються (за наявності відповідного подання) по одному
представнику від суб'єкта подання, зазначеного у пункті 1 частини
другої цієї статті. Не більше ніж по одному представнику від
суб'єктів подання, зазначених у пункті 2 частини другої цієї
статті, включаються до складу окружної виборчої комісії шляхом
жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією у
встановленому нею порядку, не пізніш як на третій день після
закінчення строку внесення подань, зазначених у частині четвертій
цієї статті. Кандидатури, внесені до складу окружної виборчої
комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності
вимогам, зазначеним у статті 26 цього Закону, порушення вимог
частин четвертої - сьомої цієї статті або застосування механізму
жеребкування, передбаченого цією частиною.

4. Центральний керівний орган суб'єкта подання не пізніш як
за шістдесят сім днів до дня голосування подає на паперових носіях
та в електронному вигляді до Центральної виборчої комісії за
формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, список осіб
від цього суб'єкта, не більше однієї кандидатури до однієї
комісії, для включення їх до складу відповідних окружних виборчих
комісій. Подання підписується керівником суб'єкта подання (або
особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою
відповідного суб'єкта подання.

5. У поданні кандидатур до складу окружних виборчих комісій
зазначаються:

1) прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за
наявності) особи;

2) число, місяць, рік народження;

3) громадянство особи;

4) місце проживання та адреса житла особи, а також контактні
телефони;

5) володіння державною мовою;

6) освіта;

7) місце роботи та займана посада особи;

8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;

9) для осіб, що претендують на керівну посаду у складі
окружної виборчої комісії, - проходження навчання, визначеного
частиною сьомою статті 26 цього Закону;

10) посада в комісії, на яку пропонується особа;

{ Пункт 10 частини п'ятої статті 27 набирає чинності з 1 січня
2013 року - див. п.1 розділу XV цього Закону }11) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення
тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих
прав громадян.

6. До подання додаються власноручно написані заяви осіб,
запропонованих до складу окружної виборчої комісії, про згоду на
участь у її роботі від відповідного суб'єкта подання, а у разі
пропонування цієї кандидатури на посаду голови, заступника голови
або секретаря комісії - про згоду виконувати відповідні посадові
обов'язки.

7. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є
підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких
описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно
повідомляє відповідного суб'єкта подання. Зазначені описки та
неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого
подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня
після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання
не надійшло у цей строк, відповідні кандидатури відхиляються.

8. У разі якщо у встановлений частиною четвертою цієї статті
строк не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії
або якщо кількість запропонованих до складу окружної виборчої
комісії осіб становить менше дванадцяти, окружна виборча комісія
утворюється у строк, визначений частиною першою цієї статті,
Центральною виборчою комісією за поданням Голови Центральної
виборчої комісії, внесеним з дотриманням вимог, передбачених у
статті 26 цього Закону, у кількості дванадцяти осіб з обов'язковим
урахуванням поданих кандидатур від відповідних суб'єктів подання,
передбачених частиною другою цієї статті.

9. Кожний суб'єкт подання кандидатур до складу окружних
виборчих комісій має право на пропорційну частку кожної категорії
керівних посад в окружних виборчих комісіях. Частка керівних посад
для кожного суб'єкта подання кандидатур до складу окружних
виборчих комісій в межах загальнодержавного округу визначається
відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта
до складу окружних виборчих комісій, у відношенні до загальної
кількості осіб, включених до складу окружних виборчих комісій.
Особа, включена до складу окружної виборчої комісії за поданням
Голови Центральної виборчої комісії, не може бути призначена на
керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків, коли до складу
відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у
недостатній кількості подання щодо призначення відповідних осіб на
посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. Розподіл
керівних посад між суб'єктами подання в межах часток, визначених
відповідно до цієї частини, визначається Центральною виборчою
комісією. При цьому повинна бути дотримана приблизна рівномірність
територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного
суб'єкта подання.

10. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої
комісії повинні бути представниками різних партій - суб'єктів
подання, передбачених частиною другою цієї статті.

11. Рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх
склад, прийняте відповідно до вимог цього Закону, оприлюднюється
на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніше
наступного дня від дня його прийняття. Витяг із цього рішення про
утворення окружних виборчих комісій у відповідному регіоні та про
їх склад публікується Центральною виборчою комісією у
регіональному друкованому засобі масової інформації у семиденний
строк від дня прийняття зазначеного рішення. Рішення про зміни у
складі окружної виборчої комісії оприлюднюється у порядку та у
строки, встановлені цією частиною, однак не пізніше останнього дня
перед днем голосування.

Стаття 28. Порядок утворення дільничної виборчої комісії
звичайної чи спеціальної виборчої дільниці

1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною
виборчою комісією не пізніш як за тридцять один день до дня
голосування у складі голови, заступника голови, секретаря та інших
членів комісії.

2. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:

1) для малих дільниць - 10-18 осіб;

2) для середніх дільниць - 14-20 осіб;

3) для великих дільниць - 18-24 особи.

3. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує
п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у
складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.

4. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих
комісій мають суб'єкти подання, зазначені у частині другій
статті 27 цього Закону, та кандидати у депутати у відповідному
одномандатному окрузі.

Від імені партії подання вносить уповноважена на підставі
довіреності особа від партії. Подання від кандидата у депутати
вносить безпосередньо кандидат у депутати або його довірена особа.

5. До складу дільничної виборчої комісії звичайної чи
спеціальної виборчої дільниці, за винятком випадків, передбачених
частиною дванадцятою цієї статті, обов'язково включаються (за
наявності відповідного подання) по одному представнику суб'єкта
подання, зазначеного у пункті 1 частини другої статті 27 цього
Закону. Не більше ніж по одному представнику від суб'єктів
подання, зазначених у пункті 2 частини другої статті 27 цього
Закону, та кандидатів у депутати у відповідному одномандатному
окрузі включаються до складу дільничної виборчої комісії шляхом
жеребкування, що проводиться окружною виборчою комісією не пізніш
як на третій день після закінчення строку внесення подань,
зазначених у частині шостій цієї статті, в порядку, визначеному
Центральною виборчою комісією. Кандидатури, внесені до складу
дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав
їх невідповідності вимогам, встановленим статтею 26 цього Закону,
або застосування механізму жеребкування, передбаченого цією
частиною, а також внесення подання з порушенням вимог частин
шостої, сьомої, дев'ятої цієї статті.

6. Суб'єкт подання кандидатур до складу дільничних виборчих
комісій не пізніш як за тридцять дев'ять днів до дня голосування
подає до відповідної окружної виборчої комісії на паперових носіях
та в електронному вигляді за формою, затвердженою Центральною
виборчою комісією, список осіб від цього суб'єкта подання, не
більше однієї кандидатури до однієї виборчої комісії, для
включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій. У
поданні зазначаються особи, запропоновані відповідним суб'єктом
подання на посаду голови, заступника голови та секретаря виборчої
комісії. Подання від партії підписується керівником партії (або
особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою
цієї партії. Подання від кандидата у депутати вносяться за
підписом відповідного кандидата у депутати.

7. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій
зазначаються відомості, передбачені частиною п'ятою статті 27
цього Закону. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до
складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі
виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, а у разі
пропонування цієї кандидатури на посаду голови, заступника голови
або секретаря виборчої комісії - про згоду виконувати відповідні
посадові обов'язки.

8. У разі якщо у встановлений частиною шостою цієї статті
строк не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії
або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої
комісії осіб становить менше ніж мінімальна кількість, встановлена
частинами другою та третьою цієї статті, окружна виборча комісія
зобов'язана у строк, визначений частиною першою цієї статті,
утворити дільничну виборчу комісію за поданням голови окружної
виборчої комісії у складі, не більшому ніж середня кількість осіб
від кількостей, встановлених частинами другою або третьою цієї
статті, з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від
суб'єктів подання, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Пропозиції стосовно таких кандидатур голові окружної виборчої
комісії можуть подавати члени окружної виборчої комісії.

9. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є
підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких
описок і неточностей окружна виборча комісія невідкладно
повідомляє відповідного суб'єкта подання. Зазначені описки та
неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого
подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня
після отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не
надійшло у цей строк, відповідні кандидатури відхиляються.

10. Кожний суб'єкт подання кандидатур до складу дільничних
виборчих комісій має право на пропорційну частку кожної категорії
керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих,
середніх, великих виборчих дільниць у межах виборчого округу, яка
залежить від кількості кандидатур від відповідних суб'єктів
подання, включених до складу дільничних виборчих комісій. Частка
керівних посад для кожного суб'єкта подання у кожній категорії
виборчих дільниць у межах виборчого округу визначається відповідно
до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта подання до
складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, у
відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу
виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць. Особа,
включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови
окружної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну
посаду у виборчій комісії, крім випадків, коли до складу
відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у
недостатній кількості подання щодо призначення відповідних осіб на
посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. Розподіл
керівних посад між суб'єктами подання кандидатур до складу
дільничних виборчих комісій у межах часток, визначених відповідно
до цієї частини, визначається окружною виборчою комісією у
порядку, встановленому Центральною виборчої комісією.

11. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої
комісії повинні бути представниками різних партій, кандидатів у
депутати - суб'єктів подання, передбачених частиною четвертою цієї
статті.

12. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці,
утвореної на судні, яке в день голосування перебуває у плаванні
під Державним Прапором України, на полярній станції України,
утворюється окружною виборчою комісією за місцем приписки судна,
полярної станції України за поданням відповідно капітана судна,
керівника полярної станції України, яке може надсилатися
технічними засобами зв'язку у строк, передбачений частиною шостою
цієї статті.

13. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у
винятковому випадку відповідно до частини восьмої статті 21 цього
Закону дільнична виборча комісія утворюється Центральною виборчою
комісією одночасно з утворенням виборчої дільниці за поданням
окружної виборчої комісії.

14. Про підготовку подання до Центральної виборчої комісії
щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку
окружна виборча комісія повідомляє всіх суб'єктів подання
кандидатур до складу дільничних виборчих комісій та пропонує у
строки, визначені окружною виборчою комісією, однак не пізніш як
протягом п'яти днів після звернення з повідомленням, внести
подання стосовно кандидатур до складу дільничної виборчої комісії
у порядку, визначеному цією статтею.

15. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії
публікується у регіональних чи місцевих друкованих засобах масової
інформації не пізніш як на п'ятий день після дня його прийняття
або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб у цей же
строк. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії
спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку, а
також рішення про зміни у складі дільничної виборчої комісії
публікується чи оприлюднюється у порядку та у строки, встановлені
цією частиною, однак не пізніше останнього дня перед днем
голосування.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Про вибори народних депутатів України iconЗакон студентської республіки про вибори Студентського мера та депутатів...
Вибори Студентського мера та депутатів Студентського магістрату базуються на принципах прозорості, чесності та відкритості. Вибори...
Про вибори народних депутатів України iconІнформація щодо загального інформаційного забезпечення повторних...
Для отримання виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України (далі – виборчий бюлетень) для голосування в одномандатному...
Про вибори народних депутатів України iconВ жовтні 1996 року 29 народних депутатів членів групи «Аграрники...
В жовтні 1996 року 29 народних депутатів – членів групи «Аграрники України» у Верховній Раді України на зборах прийняли рішення про...
Про вибори народних депутатів України iconРегламенту Верховної Ради
Основні положення щодо порядку виборів, прав І обов'язків народних депутатів України визначають статті 76-81Конституції України
Про вибори народних депутатів України iconХарактеристика інформаційно-аналітичної системи «Вибори»
Україні. В концепції визначено мету, основні завдання, принципи І напрями створення та розвитку Єдиної інформаційно-аналітичної системи...
Про вибори народних депутатів України iconЗакон україни
Компетенція кабінету міністрів україни, законодавчої І виконавчої влади республіки крим, обласних, міських, районних та інших місцевих...
Про вибори народних депутатів України iconІнформаційні зв’язки комплексу «рада» Інформаційно-технічний комплекс (система) «рада»
Верховної Ради України в режимі реального часу. Система використовується як під час засідань, так І при проведенні аналізу роботи...
Про вибори народних депутатів України iconПрошу захистити мене від Ляшка!
Президента України Віктора Януковича, народних депутатів від Партії регіонів, членом якої я є з 2005 року, та громадськості з проханням...
Про вибори народних депутатів України iconЗакон про вибори Президента школи Глава Загальні положення Стаття 1
Вибори Президента школи проводяться за принципами загального рівного І прямого виборчого права при таємному голосуванні
Про вибори народних депутатів України iconПоложення про порядок організації та проведення виборів депутатів...
Молодіжна рада регулюється цим Положенням, розробленим відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка