Про вибори народних депутатів України
НазваПро вибори народних депутатів України
Сторінка2/24
Дата конвертації10.02.2014
Розмір2.73 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Стаття 14. Законодавство про вибори депутатів

1. Підготовка і проведення виборів депутатів регулюються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), "Про Державний реєстр
виборців" ( 698-16 ), цим та іншими законами України, а також
прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства.

Розділ II
^ ВИДИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ
ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ

Стаття 15. Види виборів депутатів та порядок їх призначення

1. Вибори депутатів можуть бути черговими, позачерговими,
повторними, проміжними.

2. Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку із
закінченням конституційного строку повноважень Верховної Ради
України і не потребують окремого рішення про їх призначення.

3. Позачергові вибори депутатів призначаються Президентом
України з підстав і в порядку, встановлених Конституцією України
( 254к/96-ВР ).

4. Повторні вибори депутата призначаються в одномандатному
окрузі Центральною виборчою комісією у разі визнання виборів
депутатів в цьому окрузі такими, що не відбулися, або якщо особа
після її обрання не набула депутатського мандата в порядку,
встановленому цим Законом.

5. Проміжні вибори депутата призначаються Центральною
виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі
дострокового припинення повноважень депутата, обраного в
одномандатному окрузі.

Стаття 16. Строки проведення виборів

1. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в
останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради
України.

2. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається
за дев'яносто днів до дня голосування. Центральна виборча комісія
оголошує про початок виборчого процесу не пізніш як за дев'яносто
один день до дня голосування.

3. Позачергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю
шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу Президента
України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради
України, виданого відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ).

4. Виборчий процес позачергових виборів депутатів починається
з дня, наступного після дня опублікування Указу Президента
України, зазначеного у частині третій цієї статті.

5. Повторні вибори в одномандатному окрузі призначаються не
пізніш як через тридцять днів від дня визнання виборів такими, що
не відбулися, або прийняття Центральною виборчою комісією рішення
про визнання обраної особи такою, що не набула депутатського
мандата. Повторні вибори відбуваються в останню неділю
шістдесятиденного строку з дня опублікування Центральною виборчою
комісією рішення про їх призначення. Виборчий процес повторних
виборів депутатів починається з дня, наступного після дня
опублікування рішення Центральної виборчої комісії про їх
призначення.

6. Рішення про призначення проміжних виборів депутата в
одномандатному окрузі приймається Центральною виборчою комісією не
пізніш як у тридцятиденний строк з дня дострокового припинення
повноважень депутата, обраного в цьому окрузі. Проміжні вибори
відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня
опублікування Центральною виборчою комісією рішення про їх
призначення. Виборчий процес проміжних виборів депутатів
починається з дня, наступного після дня опублікування рішення
Центральної виборчої комісії про їх призначення.

7. Протягом п'ятого року повноважень Верховної Ради України
поточного скликання проміжні та повторні вибори не проводяться.

Стаття 17. Порядок обчислення строків

1. Строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в
календарних днях; в окремих випадках строки обчислюються в годинах
або хвилинах.

2. Першим днем строку, який відповідно до цього Закону має
початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний
після дня настання вказаної події.

3. Останнім днем строку, який відповідно до цього Закону має
закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує
дню вказаної події.

Розділ III
^ ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ

Стаття 18. Виборчі округи

1. Вибори депутатів проводяться у загальнодержавному окрузі,
який включає в себе всю територію України та закордонні виборчі
дільниці, та у 225 одномандатних округах, що утворюються
Центральною виборчою комісією та існують на постійній основі.

2. Одномандатні округи утворюються в межах Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з приблизно
рівною кількістю виборців в кожному окрузі. Орієнтовна середня
кількість виборців в одномандатних округах визначається
Центральною виборчою комісією, виходячи з відомостей Державного
реєстру виборців. Відхилення кількості виборців в одномандатному
окрузі не може перевищувати дванадцяти відсотків орієнтовної
середньої кількості виборців в одномандатних округах.

3. Перелік одномандатних округів із зазначенням їх номерів,
меж та центрів округів публікується Центральною виборчою комісією
не пізніш як за сто сімдесят п'ять днів до дня голосування в
загальнодержавних та у регіональних друкованих засобах масової
інформації.

Стаття 19. Виборчі дільниці

1. Підготовка організації і проведення голосування та
підрахунок голосів виборців здійснюється на виборчих дільницях, що
утворюються Центральною виборчою комісією або окружною виборчою
комісією відповідно до цього Закону та існують на постійній чи
тимчасовій основі.

2. Виборча дільниця може бути звичайною, спеціальною або
закордонною. Звичайна та закордонна виборчі дільниці утворюються
Центральною виборчою комісією і існують на постійній основі.
Спеціальна виборча дільниця може існувати на постійній чи
тимчасовій основі у випадках, передбачених цим Законом.

3. Виборчі дільниці утворюються з чисельністю від двадцяти до
двох тисяч п'ятисот виборців.

Виборчі дільниці поділяються на:

1) малі - з чисельністю виборців до 500 осіб;

2) середні - з чисельністю виборців від 500 до 1500 осіб;

3) великі - з чисельністю виборців понад 1500 осіб.

4. Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи
установі налічується менше двадцяти виборців, за рішенням
Центральної виборчої комісії на відповідній території, у
відповідному закладі чи установі виборча дільниця може бути
утворена з меншою від граничного значення чисельності виборців,
встановленого абзацом першим частини третьої цієї статті.
Закордонні виборчі дільниці можуть утворюватися з чисельністю
більшою, ніж дві тисячі п'ятсот виборців.

5. Виборча дільниця є спільною для виборів у
загальнодержавному та одномандатних округах.

6. Кожна виборча дільниця має порядковий номер, адресу
приміщення для голосування та місцезнаходження (адресу приміщення)
дільничної виборчої комісії. Приміщення для голосування та
приміщення дільничної виборчої комісії можуть мати однакову
адресу.

7. Вимоги до приміщення дільничної виборчої комісії та
приміщення для голосування встановлюються Центральною виборчою
комісією з урахуванням вимог статті 83 цього Закону.

Стаття 20. Звичайні виборчі дільниці

1. Звичайна виборча дільниця призначена для організації та
проведення голосування виборців за місцем їх проживання.

2. Звичайна виборча дільниця має територію з визначеними
межами та порядковий номер, які визначаються Центральною виборчою
комісією.

Стаття 21. Спеціальні виборчі дільниці

1. Спеціальні виборчі дільниці утворюються у стаціонарних
лікувальних закладах, в установах виконання покарань, слідчих
ізоляторах, на суднах, які перебувають у день голосування у
плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях
України та в інших місцях тимчасового перебування виборців з
обмеженими можливостями пересування.

Не допускається утворення однієї виборчої дільниці для двох і
більше закладів чи установ.

Центральна виборча комісія може утворювати на постійній
основі спеціальні виборчі дільниці у стаціонарних лікувальних
закладах, на полярних станціях України, в установах виконання
покарань, слідчих ізоляторах.

2. Спеціальні виборчі дільниці утворюються таким чином, щоб
виборці могли проголосувати, не порушуючи режиму перебування в
закладі (установі).

З метою забезпечення режиму перебування виборців у
відповідному закладі (установі) допускається утворення в одному
закладі (установі) більш ніж однієї спеціальної виборчої дільниці.

3. Спеціальні виборчі дільниці, що існують на тимчасовій
основі, утворюються окружними виборчими комісіями не пізніш як за
сорок п'ять днів до дня голосування.

4. Спеціальна виборча дільниця визначається закладом,
установою, судном, полярною станцією України, де вона утворена.
Спеціальна виборча дільниця має порядковий номер, адресу
(місцезнаходження) закладу, установи, полярної станції України,
визначені Центральною виборчою комісією чи окружною виборчою
комісією, або характеризується назвою та портом приписки судна.

5. Спеціальні виборчі дільниці, що існують на тимчасовій
основі, утворюються окружною виборчою комісією на підставі подань
районних, районних у містах державних адміністрацій чи виконавчих
комітетів міських рад міст обласного (республіканського в
Автономній Республіці Крим) значення, форма яких затверджується
Центральною виборчою комісією. Зазначені подання повинні надійти
до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за сорок
вісім днів до дня голосування.

6. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у
відповідному закладі чи установі зазначаються:

1) назва закладу чи установи;

2) юридична адреса закладу чи установи;

3) орієнтовна кількість виборців, що перебуватимуть у закладі
чи установі на день голосування;

4) наявність відповідного приміщення для голосування та його
адреса (у разі якщо адреса приміщення для голосування відмінна від
юридичної адреси закладу чи установи);

5) зобов'язання керівництва закладу чи установи щодо
забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування
членів відповідної виборчої комісії та осіб, які за цим Законом
мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.

7. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на
судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України,
зазначаються:

1) назва судна;

2) порт приписки судна;

3) орієнтовна кількість виборців на судні;

4) останній перед днем голосування день виходу судна у
плавання з порту приписки;

5) орієнтовний найближчий до дня голосування день заходу
судна у порт України.

8. У винятковому випадку утворення нового стаціонарного
лікувального закладу, установи виконання покарань, слідчого
ізолятора чи іншого закладу (установи) з тимчасовим перебуванням
виборців з обмеженими можливостями пересування, непередбаченого
виходу у плавання судна під Державним Прапором України спеціальна
виборча дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією
не пізніш як за десять днів до дня голосування за поданням
відповідної окружної виборчої комісії.

Зазначене подання вноситься окружною виборчою комісією не
пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування на підставі
відповідного звернення районної державної адміністрації,
виконавчого комітету міської ради міста обласного
(республіканського в Автономній Республіці Крим) значення. У
зверненні зазначаються відомості, передбачені відповідно частинами
шостою, сьомою цієї статті.

Стаття 22. Закордонні виборчі дільниці

1. Закордонна виборча дільниця призначена для організації та
проведення голосування виборців, які проживають або на день
проведення голосування на виборах депутатів перебувають на
відповідній території іноземної держави.

{ Положення "з рівномірним віднесенням до всіх одномандатних
округів, які утворюються на території столиці України - міста
Києва" частини другої статті 22 втратили чинність, як такі, що є
неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N
7-рп/2012 (
v007p710-12 ) від 04.04.2012 }

2. Закордонні виборчі дільниці утворюються Центральною
виборчою комісією при закордонних дипломатичних установах України,
у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами
України, з рівномірним віднесенням до всіх одномандатних округів,
які утворюються на території столиці України - міста Києва.

3. Закордонна виборча дільниця, яка має приміщення для
голосування у приміщенні закордонної дипломатичної установи
України, у місці дислокації військової частини (формування) за
межами України, є постійною виборчою дільницею.

4. Закордонна виборча дільниця має порядковий номер, адресу
приміщення для голосування та адресу приміщення дільничної
виборчої комісії закордонної виборчої дільниці.

Стаття 23. Оприлюднення рішень про утворення виборчих
дільниць

1. Центральна виборча комісія забезпечує оприлюднення в
загальнодержавних та у відповідних регіональних чи місцевих
друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті
Центральної виборчої комісії переліку відповідних виборчих
дільниць, що утворюються на постійній основі, із зазначенням
одномандатних округів, до яких ці виборчі дільниці відносяться,
номерів виборчих дільниць не пізніш як за сто сімдесят п'ять днів
до дня голосування.

2. Окружна виборча комісія оприлюднює свої рішення про
утворення спеціальних виборчих дільниць із зазначенням номерів
виборчих дільниць, їх меж чи установ (закладів), у яких вони
утворені, адрес відповідних дільничних виборчих комісій та
приміщень для голосування. Таке рішення публікується у
регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації не
пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення або, у
разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб у цей же строк.

3. Центральна виборча комісія забезпечує оприлюднення свого
рішення про утворення відповідно до частини восьмої статті 21
цього Закону спеціальної виборчої дільниці у відповідних
регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації не
пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення або, у
разі неможливості, в інший спосіб у цей же строк.

4. Центральна виборча комісія оприлюднює своє рішення про
утворення закордонних виборчих дільниць у загальнодержавних
друкованих засобах масової інформації не пізніш як на п'ятий день
після дня прийняття цього рішення або, у разі неможливості,
оприлюднює в інший спосіб у цей же строк. Відповідна закордонна
дипломатична установа України у державі, де утворена закордонна
виборча дільниця, публікує повідомлення про утворення закордонної
виборчої дільниці у друкованих засобах масової інформації,
доступних громадянам України, що проживають чи перебувають на
відповідній території, або, у разі неможливості, оприлюднює таке
повідомлення в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня
отримання цього рішення.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Про вибори народних депутатів України iconЗакон студентської республіки про вибори Студентського мера та депутатів...
Вибори Студентського мера та депутатів Студентського магістрату базуються на принципах прозорості, чесності та відкритості. Вибори...
Про вибори народних депутатів України iconІнформація щодо загального інформаційного забезпечення повторних...
Для отримання виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України (далі – виборчий бюлетень) для голосування в одномандатному...
Про вибори народних депутатів України iconВ жовтні 1996 року 29 народних депутатів членів групи «Аграрники...
В жовтні 1996 року 29 народних депутатів – членів групи «Аграрники України» у Верховній Раді України на зборах прийняли рішення про...
Про вибори народних депутатів України iconРегламенту Верховної Ради
Основні положення щодо порядку виборів, прав І обов'язків народних депутатів України визначають статті 76-81Конституції України
Про вибори народних депутатів України iconХарактеристика інформаційно-аналітичної системи «Вибори»
Україні. В концепції визначено мету, основні завдання, принципи І напрями створення та розвитку Єдиної інформаційно-аналітичної системи...
Про вибори народних депутатів України iconЗакон україни
Компетенція кабінету міністрів україни, законодавчої І виконавчої влади республіки крим, обласних, міських, районних та інших місцевих...
Про вибори народних депутатів України iconІнформаційні зв’язки комплексу «рада» Інформаційно-технічний комплекс (система) «рада»
Верховної Ради України в режимі реального часу. Система використовується як під час засідань, так І при проведенні аналізу роботи...
Про вибори народних депутатів України iconПрошу захистити мене від Ляшка!
Президента України Віктора Януковича, народних депутатів від Партії регіонів, членом якої я є з 2005 року, та громадськості з проханням...
Про вибори народних депутатів України iconЗакон про вибори Президента школи Глава Загальні положення Стаття 1
Вибори Президента школи проводяться за принципами загального рівного І прямого виборчого права при таємному голосуванні
Про вибори народних депутатів України iconПоложення про порядок організації та проведення виборів депутатів...
Молодіжна рада регулюється цим Положенням, розробленим відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка