Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні
НазваЗміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні
Сторінка27/27
Дата конвертації03.02.2014
Розмір1.66 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
^

Завдання для самоперевіркиДо частини 1
 1. Дайте визначення і вкажіть особливості науки державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.

 2. Визначте особливості предмета і методології науки державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.

 3. Охарактеризуйте джерела науки державного будівництва і місцевого са­моврядування в Україні.

 4. Розкрийте основні завдання і значення науки та навчального курсу державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.

 5. Опишіть систему органів публічної влади в Україні.

 6. Розкрийте роль і значення органів державної влади і місцевого самоврядування в суспільстві.

 7. Охарактеризуйте матеріально-фінансову основу діяльності органів державної влади.

 8. Назвіть основні принципи та джерела формування місцевих бюджетів.

 9. Дайте визначення функцій та компетенції органів публічної влади та вкажіть від­мінності в їх правовому регулюванні.

 10. Визначте основні принципи організації та діяльності органів публічної влади в Україні.

 11. Сформулюйте поняття про форми діяльності органів державної влади і місцевого самовря­дування в Україні та класифікуйте їх.

 12. Назвіть основні організаційні методи діяльності органів публічної влади.
^

До частини 2
 1. Викладіть правову основу діяльності Верховної Ради України.

 2. Розкрийте значення Регламенту Верховної Ради України для організації роботи парламенту.

 3. Опишіть організаційну структуру парламенту України.

 4. Охарактеризуйте форми діяльності Верховної Ради України, дайте визначення сесії.

 5. Назвіть особливості підготовки і проведення першої сесії Верховної Ради України нового скликання.

 6. Визначте основні етапи підготовки і проведення чергових парламентських сесій.

 7. Дайте класифікацію і детальну характеристику методів діяльності Верховної Ради України.

 8. Розгляньте порядок обрання Голови Верховної Ради України та його заступників, розкрийте їх основні повноваження.

 9. Визначте правову основу діяльності, порядок формування та структуру парламентського апарату.

 10. Охарактеризуйте порядок формування комітетів Верховної Ради України.

 11. Розкрийте основні функції та повноваження комітетів Верховної Ради України.

 12. Визначте форми і методи діяльності парламентських комітетів.

 13. Дайте визначення робочих груп і підкомісій та вкажіть відмінності між ними.

 14. Назвіть види актів комітетів Верховної Ради України.

 15. Опишіть організацію роботи голови, його заступників і секретаря парламентського комітету.

 16. Визначте права та обов’язки народного депутата у Верховній Раді України.

 17. Визначте випадки дострокового припинення повноважень народного депутата України.

 18. Викладіть правову основу діяльності Президента України.

 19. Визначте етапи виборчого процесу на виборах Президента України.

 20. Сформулюйте функції Президента України та розкрийте їх зміст.

 21. Розкрийте зміст компетенції Президента України.

 22. Дайте характеристику форм діяльності Президента України.

 23. Визначте основні етапи підготовки і прийняття актів Президента України.

 24. Охарактеризуйте особливості правового статусу та організаційної структури Ради національної безпеки та оборони України.

 25. Визначте правову основу діяльності Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади.

 26. Охарактеризуйте основні етапи процесу формування Кабінету Міністрів України.

 27. Розкрийте основні функції Кабінету Міністрів України.

 28. Дослідіть порядок розподілу повноважень між членами Кабінету Міністрів України.

 29. Дайте детальну характеристику актів Кабінету Міністрів України та процесу вироблення урядових рішень.

 30. Визначте особливості підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України.

 31. Розкрийте основні функції та форми діяльності робочих органів Кабінету Міністрів України.

 32. Опишіть порядок формування, структуру та особливості організації роботи апарату Кабінету Міністрів України.

 33. Дайте класифікацію форм і методів діяльності Кабінету Міністрів України.

 34. Назвіть види центральних органів виконавчої влади та визначте відмінності між ними.

 35. Опишіть структуру центральних органів виконавчої влади в Україні та особливості організації їх роботи.

 36. Охарактеризуйте систему та організаційну структуру місцевих державних адміністрацій.

 37. Викладіть порядок формування місцевих державних адміністрацій.

 38. Дослідіть процес підзвітності й підконтрольності в системі місцевих держав­них адміністрацій.

 39. Дайте загальну характеристику функцій та повноважень місцевих державних адміністрацій.

 40. Визначте особливості правового статусу та порядку формування управлінь і відділів місцевих державних адміністрацій.

 41. Укажіть основні форми та методи діяльності місцевих державних адміністрацій.


^

До частини 3
 1. Викладіть поняття та ознаки місцевого самоврядування в Україні.

 2. Сформулюйте основні концепції місцевого самоврядування.

 3. Визначте правову основу місцевого самоврядування в Україні.

 4. Дайте визначення і класифікуйте функції та повноваження місцевого самоврядування в Україні.

 5. Поясніть, чому територіальна громада є первинний суб’єкт місцевого самоврядування.

 6. Дослідіть особливості системи місцевого самоврядування в Україні.

 7. Викладіть гарантії місцевого самоврядування в Україні.

 8. Визначте роль і значення форм безпосередньої демократії в системі місцевого самоврядування.

 9. Визначте особливості процесу формування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні. Поясніть, чим відрізняється виборчий процес на виборах депутатів сільських, селищних, міських рад від виборів депутатів районних і обласних рад.

 10. Опишіть структуру місцевих рад і коротко охарактеризуйте її складники.

 11. Визначте форми діяльності представницьких органів місцевого самоврядування.

 12. Дослідіть особливості підготовки і проведення сесій місцевих рад.

 13. Розкрийте статус та основні функції міського, селищного, сільського голови.

 14. Дайте характеристику порядку формування, структури та форм діяльності ви­конавчих комітетів місцевих рад.

 15. Визначте порядок формування, функції та особливості організації роботи апарату рад і виконавчих комітетів.

 16. Назвіть повноваження депутатів місцевих рад і гарантії їх діяльності.

 17. Розкрийте місце і роль органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування в Україні.
^

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Журавський, В.С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.С. Журавський, В.О. Серьогін, О.Н. Ярмиш. – К.: Концерн «Видавничий Дім „Ін Юре”», 2003.

Малиновський, В.Я. Державне управління [Текст]: навч. посіб. / В.Я. Малиновський. – К.: Атіка, 2003.

Серьогін, В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. Частина загальна [Текст] / В.О. Серьогін, С.Г. Серьогіна. – Х.: Штрих, 2007.

Цвєтков, В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) [Текст] / В.В. Цвєтков. – Х.: Право, 1996.

Чукаева, В.А. Государственное строительство и местное самоуправление Украины [Текст]: учеб. пособие / В.А. Чукаева. – Д.: Наука и образование, 1999.

Ярмиш, О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні [Текст] / О.Н. Ярмиш, В.О. Серьогін. – Х.: Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2002.

ЗМІСТ

^ ЧАСТИНА 1. ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ДИСЦИПЛІНИ І НАУКИ «ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ» 9

1. Поняття державного будівництва і місцевого самоврядування 9

1.1. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні як наука і навчальна дисципліна 9

1.2. Актуальні проблеми науки державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі 10

1.3. Методологія науки державного будівництва і місцевого самоврядування 12

2. Загальнотеоретичні аспекти організації
роботи органів публічної влади в Україні 15

2.1. Поняття, види і ознаки органів публічної влади 15

2.2. Система органів публічної влади в Україні 16

2.3. Принципи організації й діяльності органів публічної влади в Україні 18

2.4. Функції та компетенція органів публічної влади 21

2.5. Форми діяльності органів публічної влади 22

2.6. Методи діяльності органів публічної влади 23

3. Правова, територіальна і матеріально-фінансова основа організації та діяльності органів публічної влади в Україні 28

3.1. Загальна характеристика системи нормативно-правових актів, що регулюють порядок організації та діяльності органів публічної влади в Україні 28

3.2. Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні 30

3.3. Матеріально-фінансова основа організації і діяльності органів публічної влади в Україні 31

^ ЧАСТИНА 2. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 45

4. Загальна характеристика організації роботи Верховної Ради України 45

4.1. Верховна Рада України в системі органів державної влади, основи її правового статусу 45

4.2. Структура Верховної Ради України 46

4.3. Форми діяльності Верховної Ради України 47

4.4. Методи діяльності Верховної Ради України 50

4.5. Акти Верховної Ради України 53

4.6. Апарат Верховної Ради України 56

4.7. Організація роботи комітетів Верховної Ради України 57

4.8. Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради України 61

4.9. Організація роботи депутатських груп і фракцій 62

5. Організація роботи президента України 64

5.1. Президент України в системі органів державної влади, основи його правового статусу і функціонування 64

5.2. Функції та компетенція Президента України 64

5.3. Форми діяльності Президента України 65

5.4. Методи діяльності Президента України 65

6. Організація роботи Кабінету Міністрів України 68

6.1. Кабінет Міністрів України в системі органів державної влади України 68

6.2. Методи діяльності Кабінету Міністрів України 69

6.3. Акти Кабінету Міністрів України 71

7. Організація роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 75

7.1. Система, порядок формування і основи діяльності центральних органів виконавчої влади 75

7.2. Структура центральних органів виконавчої влади 76

7.3. Функції та компетенція центральних органів виконавчої влади 78

^ ЧАСТИНА 3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ 79

8. Загальнотеоретичні аспекти організації місцевого самоврядування в Україні 79

8.1. Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні 79

8.2. Система місцевого самоврядування в Україні 80

8.3. Функції й повноваження місцевого самоврядування 82

9. Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб 82

9.1. Представницькі органи місцевого самоврядування, їх система і порядок формування 82

9.2. Структура місцевих рад 83

9.3. Форми і методи роботи місцевих рад 86

Завдання для самоперевірки 87

До частини 1 87

До частини 2 88

До частини 3 89

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 901   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Схожі:

Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні icon1. Загальна характеристика науки «Державне будівництво та місцеве...
Перелік питань, що виносяться на самостійне опрацювання з дисципліни „Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні”
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconПитання з навчальної дисципліни “Державне будівництво І місцеве самоврядування...
...
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconХарактеристика науки державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні план поняття та
Лекція № Загальна характеристика науки державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconХарактеристика науки державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні план поняття та
Лекція № Загальна характеристика науки державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconЯка організаційно-правова форма роботи Верховної Ради України є основною?
Питання тестових завдань з другого модуля навчальної дисципліни “Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні”
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так І через сільські, селищні, міські...
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconЗакон України №280/97-вр «Про місцеве самоврядування в Україні»
Міжнародна суверенна владна неурядова організаційно-правова форма самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconЛуцька міська рада
Керуючись пп. 30, 1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
Зміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні iconПро затвердження символів села Котюжани та звання
З метою збереження І примноження історичних та національно-культурних особливостей, зростання політичної, соціально-економічної,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка