Тема: Колективний договір. Трудовий договір
Скачати 74.95 Kb.
НазваТема: Колективний договір. Трудовий договір
Дата конвертації03.02.2014
Розмір74.95 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Практичне заняття №2
Тема: Колективний договір. Трудовий договір
I. Теми докладів

 1. Захисна функція профспілок України в умовах пе­реходу до ринкової економіки.

 2. Колективний договір і угоди, їх роль і значення за сучасних умов.

 3. Контракт як особлива форма трудового договору.

 4. Правове регулювання суміщення і сумісництва.

 5. Зміна істотних умов праці.


II. Тестові завдання
1. Укладенню колективного договору передують:

1) трудові спори;

2) колективні переговори;

3) колективні трудові спори;

4) реєстрація сторін колективного трудового спору;

5) реєстрація колективного договору.
2. На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін:

 1. у місячний строк після реєстрації підприємства;

 2. у 2 - місячний строк після реєстрації підприємства;

 3. у 3 - місячний строк після реєстрації підприємства;

 4. у 4- місячний строк після реєстрації підприємства;

 5. у 6- місячний строк після реєстрації підприємства.


3. Який орган здійснює повідомну реєстрацію колективного договору?

 1. податкова адміністрація;

 2. місцеві органи державної виконавчої влади;

 3. районні центри зайнятості;

 4. вищестоящі галузеві органи;

 5. Кабінет Міністрів України.


4. Хто здійснює контроль за виконання умов колективного договору?

 1. власник;

 2. місцеві органи державної виконавчої влади;

 3. сторони, які його уклали;

 4. правоохоронні органи;

 5. податкова адміністрація.


5. В який строк сторони, що підписали колективний договір звішуються про його виконання?

 1. два рази на місяць;

 2. щомісячно;

 3. щоквартально;

 4. раз у півроку;

 5. щорічно в строк, передбачений колективним договором.


6. Коли колективний договір набирає чинності?

 1. з дня, вказаного в договорі, чи з дня підписання попереднього договору;

 2. з дня закінчення строку дії попереднього договору;

 3. з дня його повідомної реєстрації;

 4. через 3 дні після його підписання;

 5. на другий день після його підписання.


7. Хто є сторонами колективного договору?

 1. власник та уповноважені трудового колективу;

 2. профспілка та трудовий колектив;

 3. профспілка та працівники; працівник та власник;

 4. працівник та трудовий колектив.


8. На яких підприємствах укладається колективний договір?

 1. на держав них;

 2. на приватних;

 3. на підприємствах, що використовують найману працю, незалежно від форм і власності;

 4. на державних, що використовують найману працю;

 5. на приватних, що використовують найману працю.


9. Який термін колективних переговорів передбачається при укладені колективного договору?

 1. не повинен перевищувати три дні;

 2. не повинен перевищувати 5 днів;

 3. не повинен перевищувати 7 днів;

 4. не повинен перевищувати 10 днів;

 5. не повинен перевищувати 15 днів.


10. В який строк підписується галузева угода уповноваженими представниками сторін після завершення колективних переговорів?

 1. не пізніше 3 днів

 2. не пізніше 5 днів;

 3. не пізніше 7 днів;

 4. не пізніше 10 днів;

 5. не пізніше 14 днів.


11. Що є особливою формою трудового договору?

1) інструкція з охорони праці;

2) галузева угода;

3) контракт;

4) генеральна угода;

5) регіональна угода.
12. Яке положення відноситься до обов'язкових умов трудового договору?

1) оплата навчання робітника у вищому навчальному закладі;

2) надання місця у дошкільній дитячій установі дитині робітника;

3) визначення спеціальності та кваліфікації робітника;

4) надання службової квартири робітнику;

5) надання робітнику службового автотранспорту.
13. Яке положення відноситься до факультативних умов трудового договору?

1) професія робітника;

2) посада робітника;

3) кваліфікація робітника;

4) створення умов для підвищення кваліфікації робітника;

5) спеціальність робітника.
14. На який термін можуть укладатися сезонні трудові договорі?

1) на термін до 3 місяців;

2) на термін до 6 місяців;

3) на термін до 10 місяців;

4) на термін до 1 року;

5) на термін до 2 років.
15. На який термін може укладатися тимчасовий трудовий договір?

1) на термін до 1 місяця, а якщо прийом на роботу відбувається для заміщення тимчасово відсутнього робітника - до 3 місяців;

2) на термін до 2 місяців, а якщо прийом на роботу відбувається для заміщення тимчасово відсутнього робітника - до 4 місяців;

3) на термін до 3 місяців;

4) на термін до 6 місяців, а якщо прийом на роботу відбувається для заміщення тимчасово відсутнього робітника - до 12 місяців;

5) на термін до 2 років.
16. З якого моменту трудовий договір вважається укладеним?

1) з моменту надання робітнику необхідних документів;

2) з моменту досягнення усної угоди сторонами;

3) з моменту, коли робітник фактично був допущений до роботи;

4) з моменту внесення відповідного запису до трудової книжки;

5) з моменту отримання робітником заробітної плати.
17. В який строк оформляється трудова книжка працівникам, які вперше влаштовуються на роботу?

1) впродовж 2 тижнів після прийняття на роботу;

2) впродовж 5 днів після прийняття на роботу;

3) впродовж 3 днів після прийняття на роботу;

4) в день прийняття робітника на роботу;

5) впродовж 1 місяця після прийняття на роботу.
18. Який максимальний термін випробування може бути встановлений під час прийому на роботу робітника - спеціаліста або службовця?

1) 6 місяців, за згодою профспілкового комітету;

2) 1 місяць, за згодою профспілкового комітету;

3) 1 тиждень;

4) 2 місяці;

5) 2 тижня.

5) не більше 1 місяця.
19. На підставі чого може бути встановлено випробування під час прийому на роботу?

1) рішення власника;

2) рішення робітника;

3) угоди сторін;

4) рішення профспілкового комітету;

5) рішення суду.
20. За який термін робітник повинен бути повідомлений про зміну суттєвих умов праці?

1) за 2 тижня;

2) за 10 днів;

3) за 6 місяців;

4) за 2 місяці;

5) за 1 місяць.
21. Що відбувається, коли термін випробування закінчився і робітник вважається власником таким, що витримав випробування?

1) робітник продовжує працювати, припинення трудового договору з ним

припускається на загальних підставах;

2) робітник знову приймається на роботу за безстроковим трудовим договором;

3) робітник продовжує працювати, але ще 6 місяців для нього існують додаткові підстави звільнення;

4) робітник продовжує працювати, якщо є згода профспілкового комітету

підприємства;

5) робітника звільняють з підприємства, установи, організації.
22. На який термін дозволяється тимчасове переведення робітника у випадку виробничої необхідності?

1) до 3 днів;

2) до 1 тижня;

3) до 2 тижнів;

4) до 1 місяця;

5) до 3 місяців.
III. Практичні завдання
Задача 1.

Директор автотранспортного підприємства і профспілковий представник, уповноважений на представництво інтересів членів професійної спілки згідно із статутом, склали і підписали колективний договір, після чого в наказі по підприємству було оголоше­но про вступ договору в силу.

Чи законні дії директора автотранспортного підприємства і профспілкового представника?

Який порядок укладення колективного договору?

Задача 2.


На новоствореному підприємстві робота щодо укладен­ня колективного договору не була проведена своєчасно, у зв'язку з чим колективний договір не було укладено. Завідуючий відділом Ількович подав заяву про відпустку, при цьому він вимагав крім основної відпустки 24 календарних дні, надати йому ще додаткову відпустку 7 календарних днів як працівнику з ненормованим робочим днем. Інспектор по кадрах заперечував, він вимагав документів, які б підтверджували, що Ількович дійсно відноситься до такої категорії працівників і має право на додаткову відпустку вказаної тривалості.

Підготуйте висновок.

Задача 3


Іванчуку, який влаштовувався на роботу на посаду завідуючого відділом інформації комерційного банку, було запропоновано: подати трудову книжку, паспорт, військовий квиток, диплом про вищу освіту, характеристику з остан­нього місця роботи, три рекомендації фахівців. Крім того, Іванчуку належало пройти тестування, яке містило 500 питань, що стосувалися професійних знань в галузі інформації, загальної ерудиції, способу мислення, особистісних якостей, сімейного життя і та ін. Після тестування передба­чалося проведення співбесіди з керівником банку. Але до співбесіди Іванчука допущено не було, оскільки рішення комісії спеціалістів з приводу проведеного тестування було негативним. Іванчуку було відмовлено у прийомі на роботу як такому, що не пройшов тестування.

Проаналізуйте ситуацію і сформулюйте правові питан­ня, які з неї витікають. Який порядок прийому на роботу установлений законодавством? Які права підприємств (установ, організацій), зокрема приватних, по встановленню умов професійного відбору при прийомі на роботу

Задача 4.

При реорганізації орендного будівельно-монтажного управління № 9 в акціонерне товариство, адміністрація за­пропонувала працівникам перейти на контрактну форму трудового договору, в якому передбачався режим роботи з 7-00 до 17-00 при шестиденному робочому тижні, заробіт­ну плату виплачувати по підсумках кожного кварталу, при наданні відпустки заохочувати працівників путівками в бу­динок відпочинку.

Чи правомірні дії адміністрації підприємства? Яка сфера застосування контрактної форми трудового договору?
Задача 5.

Студент 4-го курсу денної форми навчання Лазарев у вільний від навчання час вирішив влаш­туватися на роботу в будівельну організацію. Оскільки тру­дової книжки у Лазарева не було, у відділі кадрів його оформили на роботу і заповнили трудову книжку. Лазарев звернувся до ведучого юрисконсульта з питанням: чи є робота студента денної форми навчання у вільний від навчання час роботою за сумісництвом, якщо студент оформлений по трудовій книжці?

Схожі:

Тема: Колективний договір. Трудовий договір iconКолективний трудовий договір у закладі освіти Колективний договір...
Колективний договір укладається в установах, організаціях (загальноосвітніх школах, вищих навчальних закладах, профтехучилищах) незалежно...
Тема: Колективний договір. Трудовий договір iconКолективний договір кунцівської загальноосвітньої школи
Цей колективний договір укладено на три роки. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу І набуває чинності...
Тема: Колективний договір. Трудовий договір iconПрактичне заняття №7 Колективний договір
Колективний договір, угода укладається профспілковим комітетом підприємства від імені трудового колективу з роботодавцем
Тема: Колективний договір. Трудовий договір iconПлан Поняття, сторони та зміст трудового договору. Загальний порядок прийняття на роботу
Трудовий договір є основним інститутом у системі трудового права. Він розглядається як підстава виникнення трудових правовідносин...
Тема: Колективний договір. Трудовий договір iconЗагальний порядок прийняття на роботу
Трудовий договір вважається укладеним, коли сторони досягли згоди з усіх умов трудових відносин. Договір може укладатись з особою,...
Тема: Колективний договір. Трудовий договір iconКредитний договір
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Кредитний договір (надалі іменується "Договір") про таке
Тема: Колективний договір. Трудовий договір iconВ. О. Сухомлинського колективний договір
Погоджений І затверджений конференцією трудового колективу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Тема: Колективний договір. Трудовий договір iconДоговір про надання гарантії
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір про надання гарантії (надалі іменується "Договір") про таке
Тема: Колективний договір. Трудовий договір iconДоговір про обслуговування рахунка в цінних паперах
Договір) шляхом підписання Заяви-приєднання до Договору (надалі – Депонент) з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, керуючись...
Тема: Колективний договір. Трудовий договір iconДо Наказу №26-д від 16. 09. 2009року
Цей договір добровільного страхування наземного транспорту (далі – «Договір») укладено на підставі ліцензії Державної комісії з регулювання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка