Затверджую
НазваЗатверджую
Сторінка1/13
Дата конвертації30.06.2013
Розмір1.68 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

Юридичний факультет

Кафедра кримінального права та процесу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з нормативного

та науково-методичного забезпечення

___________________В.Т. Савицький

______________ 2012р.
^

РОБОЧА ПРОГРАМА


з навчальної дисципліни
КРИМІНАЛІСТИКА


Для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр

з галузі знань 0304 Право
за спеціальністю 6.030401 Правознавство


Хмельницький

2012

Криміналістика: Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі знань 0304 Право за спеціальністю 6.030401 Правознавство [уклад. В.П. Колган, А.П. Мазур]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. - 134с.

Укладачі:

Колган В.П., доцент кафедри кримінального права та процесу

Мазур А.П., викладач кафедри кримінального права та процесу
Ухвалено кафедрою кримінального права та процесу
________________ року, протокол №_________
Завідувач кафедри __________ Д. Л. Виговський
Декан юридичного факультету __________ В. І. Нагнибіда
Рекомендовано методичною радою університету ________________року, протокол №


© Колган В.П., А.П, Мазур 2012

© Хмельницький університет управління та права, 2012
ЗМІСТ
Вступ……………………………………….………................ 4

 1. Опис навчальної дисципліни…………….....……......................5

 2. Структура навчальної діяльності……………….......................12

  1. Тематичний план навчальної дисципліни..........................12

  2. Зміст лекційних занять……………………….....................15

  3. Зміст семінарських, практичних, лабораторних занять....23

  4. Зміст самостійної роботи студентів………........................60

  5. Модульний контроль………………………........................69

   1. Питання для модульного контролю..............................69

   2. Приклади тестових завдань………...............................76

  6. Індивідуально-консультативна робота…...........................80

   1. Тематика рефератів і доповідей……............................80

  7. Підсумковий контроль..........................................................86

2.7.1. Питання для підсумкового контролю...........................86

2.7.2. Приклад екзаменаційного білету...................................92

 1. Система оцінювання знань студентів в умовах європейської кредитно-трансферної системи (ECTS)...........................................91

 2. Список рекомендованих джерел………….........…..................98ВСТУП
Робоча програма з навчальної дисципліни «Криміналістика» складена згідно з програмою цієї дисципліни, відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі знань 0304 Право за спеціальністю 6.030401 Правознавство.

^ Міждисциплінарні зв’язки: криміналістика тісно пов’язана з такими науками і навчальними дисциплінами, як філологія, логіка, етика, взаємозалежна з кримінальним процесом, кримінальним правом, кримінологією, цивільним правом, теорією оперативно-пошукової діяльності, спеціальною технікою. Специфічним є зв’язок криміналістики із судово-експертними дисциплінами – судовою медициною, судовою психологією, судовою психіатрією, судовою бухгалтерією, судовою хімією, судовою фізикою, судовою біологією.

Основою вивчення навчальної дисципліни є визначення поняття, ролі і місця, співвідношень і взаємозв’язку науки криміналістики з юридичними та іншими науками; опанування сучасними науково-теоретичними положеннями і практичними навичками використання науково-технічних засобів і методів виявлення, фіксації, вилучення, дослідження і використання криміналістично значимих джерел інформації; оволодіння логічною і пізнавальною структурою та тактичними аспектами організації і планування проведення окремих слідчих дій, тактичних операцій і комбінацій та розслідування по справах в цілому, виходячи з визначених типових ситуацій і висунутих науково-обґрунтованих версій на підставі знань структури методики розслідування будь-якого виду або групи злочинів.


 1. ^ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Криміналістика належить до фундаментальних та професійно - орієнтованих навчальних дисциплін, оскільки складає основу формування спеціальних знань і навичок професійної діяльності правоохоронних органів України, яка пов'язана з попередженням, розкриттям і розслідуванням злочинів, віднесених до їхньої компетенції. Тому зміст і рівень криміналістичної підготовки кадрів для зазначених підрозділів повинні відповідати сучасним вимогам, а аудиторні заняття - здійснюватися з урахуванням сучасних можливостей криміналістики у справі боротьби зі злочинністю.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Генеральний директор хдавп президент Харківської обласної фпс
Популяризація та розвиток парашутного спорту в Україні та Харківської області
Затверджую iconЗатверджую” „затверджую”
Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Полтавській області, як ефективного засобу підвищення ролі...
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка