1. Загальна характеристика науки «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» Навчальний курс державного будівництва І місцевого самоврядування: поняття та зміст
Скачати 111.92 Kb.
Назва1. Загальна характеристика науки «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» Навчальний курс державного будівництва І місцевого самоврядування: поняття та зміст
Дата конвертації29.01.2014
Розмір111.92 Kb.
ТипРегламент
skaz.com.ua > Право > Регламент
Перелік питань, що виносяться на самостійне опрацювання з дисципліни „Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні”
Змістовий модуль 1. Загальні засади державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні. Характеристика організації діяльності органів державної влади.
Тема 1. Загальна характеристика науки «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні»

 1. Навчальний курс державного будівництва і місцевого самоврядування: поняття та зміст.

 2. Значення навчального курсу “Державне будівництво і місцеве самоврядування” для підготовки юристів.

 3. Основні напрямки здійснення державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні


Тема 2. Загальні засади функціонування публічної влади в Україні

 1. Поняття основ організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні.

 2. Загальна характеристика елементів організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні.

 3. Наукова організація праці в органах державної влади і місцевого самоврядування, її основні вимоги


Тема 3. Функції, компетенція, форми та методи – основні засади діяльності органів публічної влади

 1. Співвідношення функцій і компетенції органів публічної влади

 2. Характеристика адміністративних методів організації та діяльності органів публічної влади

 3. Характеристика економічних методів організації та діяльності органів публічної влади


Тема 4. Організація діяльності Президента України

 1. Організація роботи Представників Президента України.

 2. Організація роботи Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

 3. Організація виконання актів Президента України.


Тема 5. Організація діяльності Верховної Ради України

 1. Досвід організації роботи парламентів світу.

 2. Регламент Верховної Ради України, його значення для організації роботи Верховної Ради України.

 3. Порядок організації і діяльності Верховної Ради за спеціальними процедурами.


Тема 6. Організація діяльності народних депутатів та інших органів Верховної Ради України

 1. Погоджувальна рада депутатських фракцій.

 2. Помічники-консультанти народних депутатів України.

 3. Запити і звернення народних депутатів України, порядок їх внесення і розгляду.

 4. Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 5. Акти Рахункової палати.


Тема 7. Організація діяльності Кабінету Міністрів України

 1. Виконання актів Кабінету Міністрів

 2. Організація діяльності робочих органів Кабінету Міністрів України.

 3. Основи організації і діяльності центральних органів виконавчої влади.

 4. Система, функції та порядок утворення центральних органів виконавчої влади.

 5. Організаційна структура центральних органів виконавчої влади.


Тема 8. Організація діяльності місцевих державних адміністрацій

 1. Голова місцевої державної адміністрації та його заступники, їх повноваження й організація роботи.

 2. Організація роботи колегії місцевої державної адміністрації.

 3. Відділи, управління та інші органи місцевої державної адміністрації, її апарат, організація їх роботи.


Змістовий модуль 2. Організаційно-функціональні особливості місцевого самоврядування в Україні.
Тема 9. Загальна характеристика місцевого самоврядування в Україні

 1. Порядок формування органів місцевого самоврядування.

 2. Особливості здійснення місцевого самоврядування у місті Києві

 3. Асоціації та інші форми добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування.


Тема 10. Територіальні громади та органи самоорганізації населення в системі суб’єктів місцевого самоврядування

 1. Місцеві референдуми.

 2. Збори (конференції) громадян, організація їх підготовки та порядок проведення.

 3. Місцеві ініціативи.

 4. Громадські слухання.

 5. Звернення громадян.


Тема 11. Організація діяльності місцевих рад

 1. Апарат місцевих рад і організація його роботи.

 2. Служба в органах місцевого самоврядування.

 3. Особливості формування місцевих рад


Тема 12. Організація діяльності депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, виконавчих комітетів місцевих рад та деяких інших органів та посадових осіб місцевого самоврядування

 1. Депутатські запити, звернення, запитання, порядок їх внесення і розгляду.

 2. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад.

 3. Система, структура, порядок утворення й форми роботи відділів, управлінь та інших виконавчих органів рад.


Перелік питань, що виносяться на самостійне опрацювання з дисципліни „Адміністративне право України”

Змістовий модуль 1. Поняття адміністративного права та його суб’єктів
Семінарське заняття 1. Адміністративне право як галузь національного права України


 1. Визначте ознаки адміністративного права України як галузі права

 2. Охарактеризуйте Особливу частину адміністративного права

 3. Визначте співвідношення понять система та структура адміністративного права

 1. Охарактеризуйте підгалузі адміністративного права України

 2. Порівняйте загально правові принципи та принципи адміністративного права

 3. Координація як метод адміністративного права


Семінарське заняття 2. Механізм адміністративно-правового регулювання


 1. Визначте особливості кодифікації адміністративного законодавства

 2. Класифікуйте та наведіть приклади адміністративно-правових норм залежно від дії у просторі

 3. Охарактеризуйте Кодекс про адміністративні правопорушення України та Кодекс адміністративного судочинства України

 4. Визначте особливості гіпотез, диспозицій та санкцій адміністративно-правових норм

 5. В чому полягають особливості застосування як форми реалізації адміністративно-правових норм

 6. Визначте, що потрібно для виникнення адміністративно-правових відносин

 7. Охарактеризуйте вертикальні адміністративно-правові відносини

Семінарське заняття 3. Основи вчення про суб’єктів адміністративного права. Фізичні особи та об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права.


 1. Визначте особливості адміністративно-правового статусу загального та спеціального суб'єктів адміністративної о права

 2. Визначте індивідуальних та колективних суб’єктів адміністративного права

 3. Порівняйте категорії деліктоздатність та трансделіктоздатність

 4. В чому полягають особливості адміністративно-правового статусу іноземців, які тимчасово перебувають на території держави, та іноземців, які постійно проживають на території держави

 5. Визначте адміністративно-правовий статус політичної партії

 6. Охарактеризуйте адміністративно-правовий статус релігійних організацій


Семінарське заняття 4. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади та інших суб’єктів публічного адміністрування


 1. Визначте суб'єктів адміністративного права, що наділені владними повноваженнями

 2. Порівняйте адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

 3. Визначте повноваження Прем'єр-міністра України та Президента України

 4. Визначте органи виконавчої влади загальної та галузевої компетенції

 5. Охарактеризуйте структуру міністерства

 6. Порівняйте адміністративно-правовий статус підприємств та установ


Семінарське заняття 5. Адміністративно-правове регулювання публічної служби
1. Визначте особливості проходження військової служби.

2. Охарактеризуйте особливості порядку прийняття на патронатну службу та її припинення

3. Охарактеризуйте основні моделі державної служби

4. Службова кар’єра державного службовця: поняття та елементи

5. Кадровий резерв державної служби та його правове регулювання.

6. Визначте перспективи розвитку правового інституту державної служби в Україні.
Змістовий модуль 2. Загальні засади публічного адміністрування
Семінарське заняття 6. Поняття та сутність публічного адміністрування


 1. Охарактеризуйте принципи діяльності публічної адміністрації

 2. Порівняйте публічне адміністрування та державне управління

 3. Визначте види адміністративної діяльності

 4. Наведіть приклади застосування адміністративного розсуду та дискреційних повноважень в діяльності публічної адміністрації


Семінарське заняття 7. Форми діяльності суб’єктів публічної адміністрації


 1. Порівняйте правові та неправові форми діяльності публічної адміністрації

 2. Визначте стадії прийняття правових актів публічної адміністрації

 3. Перерахуйте основні види матеріально-технічних операцій та юридичне значущих дій у сфері діяльності публічної адміністрації

 4. Визначте та охарактеризуйте способи доведення акту публічної адміністрації до відома виконавців та заінтересованих осіб

 5. Визначте особливості актів органів прокуратури

 6. Визначте структуру правового акту публічної адміністрації


Семінарське заняття 8. Методи діяльності суб'єктів публічної адміністрації


 1. Порівняйте контроль та нагляд як методи публічного адміністрування

 2. Визначте сутність адміністративних регламентаційних методів

 3. Порівняйте заохочення та переконання як методи публічного адміністрування

 4. Охарактеризуйте індикативне планування


Семінарське заняття 9. Адміністративно-правові режими


 1. Визначте пільгові адміністративно-правові режими

 2. Охарактеризуйте режим вогнепальної зброї

 3. Охарактеризуйте режим виїзду та в’їзду на територію України

 4. Порівняйте адміністративно-правовий режим та цивільно-правовий режим


Змістовий модуль 3. Адміністративно-деліктне та адміністративно-процесуальне право
Семінарське заняття 10. Адміністративний примус


 1. Визначте суб'єктів застосування заходів адміністративного примусу

 2. Визначте заходи адміністративного примусу, що застосовуються співробітниками митної служби

 3. Визначте заходи адміністративного примусу, що застосовуються співробітниками Служби безпеки України

 4. Охарактеризуйте адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі як вид адміністративного примусу

 5. Охарактеризуйте примусове виселення як захід адміністративного примусу


Семінарське заняття 11. Адміністративна відповідальність

 1. Визначте адміністративні стягнення, що накладаються лише судом та адміністративні стягнення, що накладаються в позасудовому порядку

 2. Визначте адміністративні правопорушення, за вчинення яких неповнолітні підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах

 3. Порівняйте адміністративне затримання і адміністративний арешт

 4. Визначте обов'язкові та факультативні ознаки складу адміністративного правопорушення

 5. Визначте поняття адміністративної деліктології і адміністративної деліктності


Семінарське заняття 12. Адміністративно-деліктне провадження


 1. Визначте перелік осіб, що мають право складати протокол про адміністративне правопорушення

 2. Визначте зміст протоколу про адміністративне правопорушення

 3. Визначте випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається

 4. Порівняйте звичайне та спрощене провадження у справах про адміністративні правопорушення

 5. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і припинення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення: порівняльний аналіз


Семінарське заняття 13. Характеристика адміністративного процесу


 1. Назвіть основні підходи до визначення адміністративного процесу, які сформувалися у вітчизняній адміністративно-правовій науці

 2. Порівняйте адміністративний процес і адміністративну процедуру

 3. Визначте порядок надання адміністративних послуг

 4. Порівняйте адміністративно-правові та адміністративно-процесуальні правові відносини

 5. Охарактеризуйте Закон України „Про адміністративні послуги”


Семінарське заняття 14. Характеристика окремих видів адміністративних проваджень


 1. Порівняйте юрисдикційні і неюрисдикційні провадження

 2. Охарактеризуйте установче адміністративне провадження

 3. Охарактеризуйте атестаційне провадження

 4. Проаналізуйте правила діловодства в адміністративній діяльності

 5. Проаналізуйте проект Адміністративно-процедурного кодексу України


Семінарське заняття 15. Адміністративна юстиція та адміністративне судочинство


 1. Охарактеризуйте правила обчислення процесуальних строків в адміністративному судочинстві

 2. Визначте коло осіб, що можуть бути позивачами в адміністративному судочинстві

 3. Визначте категорії справ, які не підлягають розгляду в адміністративних судах

 4. Порівняйте адміністративну юстицію і адміністративне судочинство

 5. Визначте переваги та недоліки КАСУ


Змістовий модуль 4. Організація публічного адміністрування в економіко-господарській, адміністративно-політичній та соціально-культурній сферах
Семінарське заняття 16. Адміністративно-правове регулювання в економіко-господарській сфері


 1. Визначте основні напрями економічної політики України

 2. Охарактеризуйте публічне адміністрування в галузі зв’язку

 3. Порівняйте повноваження Державної фінансової інспекції України і Державної служби фінансового моніторингу України

 4. Визначте загальні засади адміністративно-правового регулювання в банківській сфері

 5. Визначте особливості державного контролю в сфері економіки


Семінарське заняття 17. Засади публічного адміністрування в адміністративно-політичній сфері


 1. Визначте основні напрямки боротьби та протидії тероризму

 2. Яку роль відіграють торгово-економічні місії в публічному адмініструванні закордонними справами

 3. Діяльність приватних нотаріусів як предмет адміністративне-правового регулювання;

 4. Визначте організаційно-правові засади цивільної оборони в Україні

 5. Порівняйте поняття оборона і національна безпека

Семінарське заняття 18. Публічне адміністрування в соціально-культурній сфері


 1. Визначте поняття і процедуру ліцензування і акредитації навчального закладу

 2. Визначте освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні, що запроваджено в Україні

 3. Охарактеризуйте адміністративно-правовий статус Академії правових наук України

 4. Визначте завдання і функції Пенсійного фонду України

 5. Охарактеризуйте право на таємницю про стан здоров'я і поняття лікарська таємниця

Схожі:

1. Загальна характеристика науки «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» Навчальний курс державного будівництва І місцевого самоврядування: поняття та зміст iconЗміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні
Поняття державного будівництва І самоврядування. Основні елементи змісту державного будівництва І самоврядування. Практика державного...
1. Загальна характеристика науки «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» Навчальний курс державного будівництва І місцевого самоврядування: поняття та зміст iconПитання з навчальної дисципліни “Державне будівництво І місцеве самоврядування...
...
1. Загальна характеристика науки «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» Навчальний курс державного будівництва І місцевого самоврядування: поняття та зміст iconХарактеристика науки державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні план поняття та
Лекція № Загальна характеристика науки державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
1. Загальна характеристика науки «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» Навчальний курс державного будівництва І місцевого самоврядування: поняття та зміст iconХарактеристика науки державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні план поняття та
Лекція № Загальна характеристика науки державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
1. Загальна характеристика науки «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» Навчальний курс державного будівництва І місцевого самоврядування: поняття та зміст iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби
1. Загальна характеристика науки «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» Навчальний курс державного будівництва І місцевого самоврядування: поняття та зміст iconЯка організаційно-правова форма роботи Верховної Ради України є основною?
Питання тестових завдань з другого модуля навчальної дисципліни “Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні”
1. Загальна характеристика науки «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» Навчальний курс державного будівництва І місцевого самоврядування: поняття та зміст icon1. Міжнародно-правове регулювання місцевого самоврядування Міжнародно-правові...
Мадрид, 21 травня 1980 року), Декларацію про принципи місцевого самоврядування в державах учасниках Співдружності (29 жовтня 1994...
1. Загальна характеристика науки «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» Навчальний курс державного будівництва І місцевого самоврядування: поняття та зміст iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так І через сільські, селищні, міські...
1. Загальна характеристика науки «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» Навчальний курс державного будівництва І місцевого самоврядування: поняття та зміст iconПитання для модульно-контрольної роботи №2 Варіант 1
Сутність І зміст поняття «звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
1. Загальна характеристика науки «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» Навчальний курс державного будівництва І місцевого самоврядування: поняття та зміст iconПро затвердження ставок
Відповідно до листа державного агентства земельних ресурсів України №355/22/6-12 від 12. 01. 2012, ст Податкового кодексусп. 24 ст....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка