Питання з курсу «міжнародне право» 2013 рік
Скачати 59.83 Kb.
НазваПитання з курсу «міжнародне право» 2013 рік
Дата конвертації17.12.2013
Розмір59.83 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
ПИТАННЯ З КУРСУ «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО» 2013 рік

1. Поняття міжнародного публічного права. Сутність і характер сучасного міжнародного публічного права.

2. Періодизація розвитку міжнародного права. Проблема європоцентризму в міжнародному праві.

3. Розвиток міжнародного права в ХХ сторіччі.

4. Держава як суб’єкт міжнародного права: критерії державності, міжнародна правосуб’єктність.

5. Визнання держави в міжнародному праві: поняття, види, юридичне значення.

6. Міжнародне правонаступництво держав: поняття, теорії.

7. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій.

8. Міжнародна правосуб’єктність народів (націй).

9. Питання про міжнародну правосуб’єктність суб’єктів федеративних держав і адміністративно-територіальних одиниць унітарних держав.

10. Питання про міжнародну правосуб’єктність фізичних і юридичних осіб.

11. Міжнародний договір як джерело міжнародного права.

12. Міжнародно-правовий звичай як джерело міжнародного права.

13. Загальні принципи права як джерело міжнародного права.

14. Проблема розширення кола джерел міжнародного права. Міжнародне „м’яке” право.

15. Класифікація та ієрархія норм міжнародного права.

16. Моністична та дуалістична теорії взаємодії міжнародного та внутрішньодержавного права.

17. Імплементація норм міжнародного права: поняття і форми.

18. Юридичне значення надання згоди Верховною Радою України на обов’язковість міжнародного договору.

19. Міжнародно-правовий звичай і право України.

20. Укладання міжнародного договору і набуття ним чинності. Реєстрація й опублікування міжнародних договорів.

21. Застереження до міжнародного договору: поняття, порядок вираження і юридичні наслідки.

22. Тлумачення міжнародних договорів: поняття, види, основні правила.

23. Визнання міжнародних договорів недійсними: підстави, юридичні наслідки.

24. Правонаступництво щодо міжнародних договорів. Правонаступництво України щодо міжнародних договорів.

25. Державна територія: поняття, підстави зміни. Державні кордони.

26. Територіальне верховенство держави: поняття і міжнародно-правовий зміст.

27. Міжнародно-правова оренда державної території.

28. Міжнародно-правовий режим рік. Режим судноплавства по Дунаю.

29. Міжнародно-правовий режим Антарктики.

30. Внутрішні морські води: межі і міжнародно-правовий режим.

31. Територіальне море і прилегла зона: межі і міжнародно-правовий режим.

32. Міжнародні протоки і канали: поняття і міжнародно-правовий режим.

33. Виключна економічна зона: межі і міжнародно-правовий режим.

34. Континентальний шельф: межі і міжнародно-правовий режим.

35. Відкрите море: межі і міжнародно-правовий режим.

36. Повітряний простір держави та міжнародний повітряний простір: поняття і міжнародно-правовий режим.

37. Міжнародно-правовий режим космічного простору і небесних тіл.

38. Органи зовнішніх зносин держави: поняття і класифікація. Система органів зовнішніх зносин України.

39. Постійне дипломатичне представництво: поняття, функції, правовий статус приміщень, кореспонденції, документів та архівів.

40. Особи, що користуються дипломатичними привілеями та імунітетами. Поняття службового імунітету.

41. Недоторканність та імунітет від юрисдикції держави перебування членів персоналу постійного дипломатичного представництва.

42. Консульська установа: поняття, функції, правовий статус приміщень, кореспонденції, документів та архівів.

43. Особи, що користуються консульськими привілеями та імунітетами. Поняття службового імунітету.

44. Недоторканність та імунітет від юрисдикції держави перебування працівників консульської установи.

45. Дипломатичні й консульські митні та фіскальні привілеї та імунітети.

46. Спеціальні місії: поняття, функції, привілеї та імунітети.

47. Представництва держав при міжнародних організаціях: поняття, функції, привілеї та імунітети.

48. Організація Об’єднаних Націй: цілі діяльності, членство, організаційна структура.

49. Рада Європи: цілі діяльності, членство, організаційна структура.

50. Співдружність Незалежних Держав: цілі діяльності, членство, організаційна структура.

51. Право Європейського Союзу: джерела та дія у внутрішніх правопорядках держав-членів.

52. Питання про природність і невід’ємність прав людини та можливість їхнього обмеження в міжнародному праві.

53. Питання про виключну внутрішню компетенцію держав у галузі прав людини.

54. Концепція прав людини за Загальною декларацією прав людини 1948 р. Юридична сила Декларації.

55. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р.: історія прийняття, каталог прав, контрольний механізм.

56. Перший Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р.

57. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р.: історія прийняття, каталог прав, контрольний механізм.

58. Конвенція про права людини та основоположні свободи 1950 р. і протоколи до неї.

59. Європейський суд з прав людини: склад, юрисдикція, виконання рішень в Україні.

60. Процедура звернення з індивідуальною скаргою до Європейського суду з прав людини.

61. Міжнародно-правовий захист прав дітей.

62. Міжнародно-правовий захист прав жінок.

63. Міжнародно-правовий захист прав національних, етнічних, релігійних і мовних меншин.

64. Міжнародно-правовий захист прав біженців.

65. Конфлікти юрисдикцій держав: поняття, причини, міжнародно-правові засоби усунення.

66. Міжнародне співробітництво в боротьбі з рабством, работоргівлею і торгівлею людьми.

67. Міжнародне співробітництво в боротьбі з катуваннями та іншими жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність, видами поводження і покарання.

68. Міжнародне співробітництво в боротьбі з тероризмом.

69. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинами проти безпеки цивільної авіації.

70. Міжнародне співробітництво в боротьбі з використанням ядерного матеріалу зі злочинною метою.

71. Міжнародне співробітництво в боротьбі з піратством.

72. Міжнародне співробітництво в боротьбі з незаконним обігом наркотиків і психотропних речовин.

73. Міжнародне співробітництво в боротьбі з організованою транснаціональною злочинністю.

74. Міжнародна правова допомога: поняття, обсяг і умови надання.

75. Екстрадиція в міжнародному праві. Українське законодавство про екстрадицію.

76. Міжнародне кримінальне право.

77. Міжнародне співробітництво в боротьбі з геноцидом.

78. Міжнародне співробітництво в боротьбі з апартеїдом.

79. Міжнародне співробітництво в боротьбі з расовою дискримінацією.

80. Міжнародне співробітництво в боротьбі з військовими злочинами.

81. Міжнародні кримінальні судові органи і міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб.

82. Міжнародне економічне право: поняття, джерела, принципи.

83. Світова організація торгівлі: цілі діяльності, організаційна структура.

84. Міжнародне екологічне право: поняття, джерела, принципи.

85. Міжнародно-правове регулювання застосування сили в міжнародних відносинах.

86. Організація Об’єднаних Націй як універсальна міжнародна система колективної безпеки. Повноваження Ради Безпеки і Генеральної Асамблеї у випадку загрози миру або порушення миру.

87. Регіональні міжнародні системи колективної безпеки. Організація Північноатлантичного договору (НАТО).

88. Міжнародно-правовий режим ядерної зброї. Без’ядерний статус України.

89. Міжнародно-правове регулювання вирішення міжнародних спорів.

90. Міжнародний Суд: юрисдикція щодо вирішення спорів і надання консультативних висновків.

91. Міжнародно-правове регулювання ведення збройних конфліктів. Обмеження засобів і методів ведення війни.

92. Міжнародний захист жертв збройних конфліктів (поранених і хворих, військовополонених, цивільного населення).

93. Комбатанти і некомбатанти: критерії і юридичне значення розмежування. Правовий статус найманців.

94. Міжнародний комітет Червоного Хреста і його права згідно з міжнародним гуманітарним правом.

95. Міжнародно-правове регулювання ведення неміжнародних збройних конфліктів.

96. Підстави міжнародно-правової відповідальності держави. Обставини, що виключають протиправність діяння держави.

97. Види та форми міжнародної відповідальності держав.

98. Реалізація міжнародно-правової відповідальності держав. Міжнародно-правові санкції.

99. Міжнародно-правові зобов’язання, що виникають у зв’язку з заподіянням шкоди внаслідок учинення дії, що не становить міжнародно-протиправного діяння.
Схожі:

Питання з курсу «міжнародне право» 2013 рік iconРобоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне...
Навчальна дисципліна "міжнародне повітряне І космічне право" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Питання з курсу «міжнародне право» 2013 рік iconДля виконання контрольних робіт з курсу «Аграрне право» для студентів 5 курсу
«Аграрне право» для студентів 5 курсу групи б заочної (прискореної) форми навчання спеціальності «Правознавство» 2013-2014 навч рік....
Питання з курсу «міжнародне право» 2013 рік iconТема 11 (заняття 11). Міжнародне гуманітарне право (2 год.)
Дати визначення поняттю “міжнародне гуманітарне право” І назвати його характерні риси
Питання з курсу «міжнародне право» 2013 рік iconЗатверджую
Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для магістрів 5 курсу юридичного факультет нні права денної форми...
Питання з курсу «міжнародне право» 2013 рік iconНавчальна програма курсу «міжнародне право»
Основною метою курсу є ознайомлення студентів-правознавців з основними теорети­чними положеннями науки міжнародного права
Питання з курсу «міжнародне право» 2013 рік iconПрава людини І міжнародне право
Міжнародне гуманітарне право: поняття, джерела, інститути, принципи. Захист прав людини під час збройних конфліктів. Женевські конвенції...
Питання з курсу «міжнародне право» 2013 рік iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Міжнародне право. Викладається на ІІ курсі 2 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 17 год., семінарських – 34 год., самостійна...
Питання з курсу «міжнародне право» 2013 рік iconПитання на державний іспит
Міжнародне право в епоху глобалізації. Проблема співвідношення міжнародного І внутрішньодержавного права
Питання з курсу «міжнародне право» 2013 рік iconПрограма курсу “ Кримінально-виконавче право” для студентів юридичного факультету Київ
Вона охоплює всі необхідні теми І питання, які потрібно розглянути з курсу “Кримінально–виконавче право України”, нове законодавство,...
Питання з курсу «міжнародне право» 2013 рік icon1 Походження терміна «міжнародне право». Визначення поняття «міжнародне...
Походження терміна «міжнародне право». Визначення поняття «міжнародне публічне право». Поняття І сутність міжнародного права. Функції...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка