Регламент роботи конференції
Скачати 71.39 Kb.
НазваРегламент роботи конференції
Дата конвертації15.12.2013
Розмір71.39 Kb.
ТипРегламент
skaz.com.ua > Право > Регламент


Вимоги до оформлення матеріалів:

Наукові повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції.

Вимоги до оформлення:

 1. Матеріали подаються у електронному варіанті у форматі doc., редактор Microsoft Word;

 2. Доповідь повинна містити результати глибокого самостійного дослідження, тези – грамотно написані і акуратно оформлені.

 3. Обсяг тез – до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;

 4. Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм;

 5. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;

 6. Перший рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру);

 7. Другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по центру) науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад (міжрядковий інтервал – 1,5);

 8. Наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру);

 9. Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.

 10. До наукових повідомлень аспірантів, здобувачів та студентів додається рецензія наукового керівника або витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку.

Зразок оформлення доповіді
Іваненко Г.П.

к.ю.н., доцент, старший викладач міжнародного права та порівняльного правознавства

Міжнародного гуманітарного університету
^ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Передусім слід відзначити, феноменом ХХ ст. є інтенсивна інтеграція держав світу [1, с. 20].

Список використаних джерел:

1.Головатий С. Верховенство права / С. Головатий. – Книга I. – К. : Фенікс, 2006. – 724 с.

2.Глинська С. Щодо поняття сфери дії трудового законодавства / С. Глинська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Вип. 47. – С. 13–17.Регламент роботи конференції:

13 грудня 2013 р.

09:30-10:00 – кава-брейк

10:00-11:00 – реєстрація учасників

11:00-11:30 – урочисте відкриття

11:30-12:30 – пленарне засідання

12:30-13:00 – кава-брейк

13:00-17:00 – секційні засідання

17:00-18:00 – святкова вечеря

18:00-20:00 – екскурсія по м. Одеса
Інші умови участі у конференції:
Організаційний внесок складає 150 грн. та сплачується разом із поданням тез. Організаційний внесок включає у себе витрати, пов’язані із друком збірнику матеріалів конференції, роздаткових матеріалів, сертифікатів, харчуванням учасників конференції.

Збірник матеріалів конференції та сертифікат, що підтверджує участь у конференції, будуть видані під час реєстрації учасників.

У разі заочної участі учасники конференції обов’язково забезпечуються збірником матеріалів конференції та сертифікатом, що підтверджує участь у конференції, які будуть надіслані поштою протягом 10 днів після проведення конференції.

Учасники з інших міст України можуть сплатити оргвнесок за наступними банківськими реквізитами: ПАТ «УкрСиббанк», МФО банка одержувача: 351005, рахунок одержувача: 26255003624549, ОКПО: 2704411107, П.І.Б. одержувача: Василенко Наталія Володимирівна, призначення платежу: поповнення рахунку Василенко Н.В. від ПІБ автора статті.

Учасники з інших країн сплачують оргвнесок на Клім Сюзанну Іванівну за допомоги міжнародної системи грошових переказів – Contact (детальна інформація міститься на офіційному сайті системи – www.contact-sys.com).

За бажанням учасників конференції оргкомітет може забезпечити бронювання номерів у комфортабельному готелі (вартість – 200 грн. з людини).
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

^ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Міжнародна

науково-практична конференція

«Міжнародне, наднаціональне

та національне право:

проблеми конвергенції»,

присвячена 11-річчю Інституту національного та міжнародного права

Міжнародного гуманітарного університету
13 грудня 2013 року
з виданням збірника матеріалів конференції та наданням сертифікатів
ОДЕСА – 2013^

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне, наднаціональне та національне право: проблеми конвергенції»,

яка відбудеться

^

13 грудня 2013 року

на базі Інституту національного та міжнародного права Міжнародного гуманітарного університету


(65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33).
Основні тематичні напрями:

 • Актуальні питання теорії та історії міжнародного права;

 • Міжнародне право прав людини;

 • Дипломатичне та консульське право;

 • Право міжнародних організацій;

 • Міжнародне морське право;

 • Міжнародне приватне морське право;

 • Міжнародне гуманітарне право;

 • Міжнародне кримінальне право;

 • Міжнародне екологічне право;

 • Право Європейського Союзу;

 • Міжнародне приватне право;

 • Міжнародний комерційний арбітраж.


Нагородження учасників
За результатами роботи оргкомітетом конференції будуть визначенні три найкращі роботи. Автори вказаних робіт будуть нагородженні цінними подарунками від Міжнародного гуманітарного університету.


Умови участі:
У конференції можуть брати участь науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти, юристи-практики.
Робочі мови:

українська, російська та англійська.
Порядок направлення заявок на участь

у конференції та матеріалів:
Для участі необхідно надіслати заявку на участь (форма додається), тези доповіді, відскановану квитанцію про сплату оргвнеску на електронну пошту.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора. Наприклад: Іваненко_Заявка, Іваненко_Тези, Іваненко_Квитанція.
E-mail: international_law@mgu.od.ua
Строк - до 1 грудня 2013 р. (включно)

N.B. ^ Редакційна колегія залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з відхиленням від зазначених вимог.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном Оргкомітету:

+38 099 269 70 67


ЗАЯВКА

на участь у

Міжнародній науково-практичній конференції

«Міжнародне, наднаціональне та національне

право: проблеми конвергенції»

Прізвище____________________________

Ім’я, по батькові_____________________

Науковий ступінь_____________________

Вчене звання_________________________

Посада та місце роботи, навчання (повна

назва організації_____________________

____________________________________

Телефони для контактів_______________

E-mail_______________________________

Тема доповіді_________________________

_____________________________________

_____________________________________

Відомості про приїзд:

Особиста участь______________________

Не зможу прийняти особисту участь,

прошу надіслати збірник

матеріалів конференції на

адресу (індекс) ______________________

_____________________________________

Відомості про наукового керівника:

Прізвище_____________________________

Ім’я__________________________________

По батькові__________________________

Посада, науковий ступінь,вчене звання____
Організаційний комітет конференції:

Голова оргкомітету: д.ю.н., професор, ректор МГУ Крижановський А.Ф.

Члени оргкомітету:

Берназ В.Д. – д.ю.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків МГУ

Березовський А.А. – к.ю.н., доцент, директор Інституту національного та міжнародного права МГУ;

Плавич В.П. – д.ф.н., професор, академік, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова;

Пашковський М.І. – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія»;

Вишняков О.К. – д.ю.н., професор, завідувач кафедрою права Європейського Союзу та порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія»;

Короткий Т.Р. – к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія»;

Беніцький А.С. – к.ю.н., доцент, заступник начальника відділу організації наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка;

Сорока Г.Б. – к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного та міжнародного права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка;

Клім С.І. – к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства МГУ.

Схожі:

Регламент роботи конференції iconОрієнтовний регламент роботи конференції
Наукові повідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції, за умов надання повної інформації про авторів...
Регламент роботи конференції iconРегламент роботи конференції
Ректорат, науковий відділ, рада Студентського наукового товариства та профспілковий комітет студентів Вінницького національного медичного...
Регламент роботи конференції iconРегламент конференції Порядок денний для органів кммоон регламент...
Оон, комітетів І конференцій, таких як Генеральна Асамблея, Рада безпеки, Комісія зі сталого розвитку тощо. У моон, студенти крок...
Регламент роботи конференції iconРегламент проведення конференції 25 квітня 2013 р
Одержувач: Корпорація «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка»
Регламент роботи конференції icon«міжнародні відносини І туризм: сучасність та ретроспектива»
Матеріали конференції будуть опубліковані в окремому збірнику матеріалів до початку роботи конференції
Регламент роботи конференції iconРегламент : доповіді на пленарних засіданнях до 25 хв., на секційних засіданнях до 15 хв
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV міжнародної наукової конференції «Актуальні питання історії стародавнього...
Регламент роботи конференції iconРегламент основних переговорів машиніста та його помічника при виконанні...

Регламент роботи конференції iconЗаявка на участь у роботі IІ міжнародної науково-практичної конференції
«Вікторія» за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 24 а (район Аркадії, проїзд від жд вокзалу трамваєм №5 та маршруткою №198). До початку...
Регламент роботи конференції iconРегламент регламент змагань хсго «рфф» з футболу серед аматорських команд
Хсго «рфф» Хмільницька спортивна громадська організація «Районна федерація футболу»
Регламент роботи конференції iconІндивідуальний регламент гонки на прискорення Національна серія кубок фау
Фоп сторожук Д. В. проводить етап національної серії кубка фау з гонок на прискорення (далі Регламент),мск фіа та нск фау та цим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка