Гадамер Г. Г. Естетика І герменевтика / Гадамер Г. Г.: Пер з нім
Скачати 91.74 Kb.
НазваГадамер Г. Г. Естетика І герменевтика / Гадамер Г. Г.: Пер з нім
Дата конвертації15.12.2013
Розмір91.74 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
КУРСУ

ЮРИДИЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА ”

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Становлення проблеми взаємозв’язку мови і права у філософській герменевтиці

(2 год.)

1. Обґрунтування проблеми мови права у філософській герменевтиці.

2. Філософсько-лінгвістичні концепції в історичній школі права.

3. Нерозривна єдність мови права і правового мислення (на прикладі реформаторських юрислінгвістичних ідеях В.Д.Каткова у російській філософії права в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

4. Філософсько-правові новації дослідження мови права у кінці ХХ ст.
Література
Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М: Прогресс, 1988.- 704 с. [Частина 2.II.2.с) «Показательное значение юридической герменевтики». – С.383-403.

Рабінович П.М. Філософія права: деякі науковознавчі аспекти // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 1. – С.164-179.

Баранник Д. X. Мова права як окремий функціональний стиль // Мовознавство. – 2003. – № 6. – С. 8-17.

Беляев М.А. Генезис юридичної герменевтики: епоха античності // Вісник ВДУ Серія право. – 2008. – №1. – С. 32-44.

Бернюков А.Р. Загальний зміст юридичної герменевтики // Право України – 2007. – № 8. – 45 с.

Гадамер Г.-Г. Естетика і герменевтика / Гадамер Г.-Г.: Пер. з нім. – К.: Юніверс, 2001. – С. 115.

Попова Н.В. Герменевтическая практика у истоков украинского возрождения. // Философские перипетии. Вестник Харьковского государственного университета. – 2006. – № 409/98. – С. 146-148.

Рикёр П. Герменевтика, этика, политика. – М.: Academia, 1995. – 356 с.

Юркевич Е.Н., Попова Н.В. "Герменевтика жизни" как "практическая философия" образования XXI века. // "Університетська освіта України XXI століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку". Міжнародна науково-практична конференція. – Харків, 2000. – С. 82-85.
Тема 2. Формування засад юридичної інтерпретації у герменевтиці

(2 год.)
1. Виникнення юридичної герменевтики як різновиду герменевтики впливового напряму сучасної філософії.

2. Обґрунтування герменевтичного способу розуміння і тлумачення.

3. Застосування герменевтики як універсального методу інтерпретації.

4. Співвідношення понять “герменевтика”, “інтерпретація”, “юридичне тлумачення”.
Література
Козловський А.А. Проблеми філософії права: вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 2002. – 248 с.

^ Карвацька С.Б. Системний підхід у дослідженні взаємодії національної державно-правової історії терміносистеми українського права / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім..М.В.Корецького НАН України, 2007. – С. 38-43.

Бернюков А.Р. Загальний зміст юридичної герменевтики // Право України – 2007. – № 8. – 45 с.

Гадамер Г.-Г. Естетика і герменевтика / Гадамер Г.-Г.: Пер. з нім. – К.: Юніверс, 2001. – С. 115.

Рикёр П. Герменевтика, этика, политика. – М.: Academia, 1995. – 356 с.

Титов В., Марченко О., Острога С, Павленко Ж. Юридична герменевтика з погляду сучасної формальної логіки // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 1. – С. 24-27.

Тема 3. Герменевтична інтерпретація у системі методології теоретико-правового дослідження

(2 год.)
1. Особливості методологічних засобів сучасної правової науки.

2. Герменевтика як універсальна методологія гуманітарних наук.

3. Основні ознаки, що розмежовують наукову юридичну інтерпретацію від офіційного тлумачення.

4. Герменевтика як метод юридичної інтерпретації.
Література
Титов В., Марченко О., Острога С., Павленко Ж. Юридична герменевтика з погляду сучасної форма­льної логіки//Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 1. – С.164-179.

Бернюков А. Інтерпретація суддею фактичних обставин справи з концепції юридичної герменевтики // Вісник академії правових наук України. – 2007. – №2. – С 198-207.

Бернюков А.Р. Загальний зміст юридичної герменевтики // Право України – 2007. – № 8. – 45 с.

Марченко О.Ю. «Правова герменевтика як методологічна основа тлумачення юридичних текстів».// Проблеми законності. Республіка міжв. наук зб -х, 1998. вип. 35 – С. 18-22.

Мережко А.А. Юридическая герменевтика и методология права // Проблеми філософії права. – 2003. – Т.1. – С. 159-162.

Попова Н.В. Герменевтическая практика у истоков украинского возрождения. // Философские перипетии. Вестник Харьковского государственного университета. – № 409/98. – С. 146-148.

Юркевич Е.Н., Попова Н.В. "Герменевтика жизни" как "практическая философия" образования XXI века. // "Університетська освіта України XXI століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку". Міжнародна науково-практична конференція. – Харків, 2000. – С. 82-85.

Тема 4. Герменевтичні аспекти правотворчої діяльності

(2 год.)
1. Розуміння у правотворчості.

2. Загальнотеоретична характеристика герменевтики і равотворчості.

3. Основоположні аспекти взаємодії юридичної герменевтики та правотворчості.

4. Взаємозв 'язок і взаємовплив законотворчості, державної політики та юридичної герменевтики.
Література
Венедиктов В. С Юридична лінгвістика і реформування трудового законодавства України // Право і лінгвістика: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь – Ялта, 23-26 вересня 2004 р. – Ч. 2. – С 70-77.

Дзюбенко О.Л. Теоретико-правове розуміння юридичної техніки відомчої нормотворчості / О.Л. Дзюбенко // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. – № 7. – С. 2-11.

Дудаш Т. Деякі герменевтичні поняття у теоретичній та практичній юриспруденції // Вісник Львів. Національного університету. Серія юрид. – 2010. – Вип. 50. – С.19-24.

Коваль Н.Є. Структурні засоби реалізації прагматичної установки законодавчого тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – К.: КНЛУ. – 2003. – № 9. – С. 130-136.

Марченко О.Ю. «Правова герменевтика як методологічна основа тлумачення юридичних текстів».// Проблеми законності. Республіка міжв. наук зб -х, 1998. вип. 35 – С. 18-22.

Мережко А.А. Юридическая герменевтика и методология права // Проблеми філософії права. – 2003. – Т.1. – С. 159-162.

Швець М. Нова технологія законотворення // Право України. – 2003. – № 9. – С.З-11.

Тема 5. Герменевтика у правотлумачній діяльності

(2 год.)
1. Поняття і загальна характеристика правотлумачної діяльності.

2. Правотлумачна діяльність як пізнавальний процес.

3. Герменевтика і багатозначність розуміння правової норми.

4. Особливості судового правотлумачення: герменевтичний аспект.
Література
Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 180 с.

Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – №3.

Бернюков А. Інтерпретація суддею фактичних обставин справи з концепції юридичної герменевтики // Вісник академії правових наук України. – 2007. – №2. – С 198-207.

Козловський А.А. Гносеологія тлумачення правових ситуацій // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук, праць. Вип. 105: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 12 – 16.

Корнеев В. Юридическая норма и некоторые проблемы юридической герменевтики / В. Корнеев // Сборник научных трудов Сургутского университета. Вып. 6. Часть 1. Гуманитарные науки. – Сургут: Изд-во Сургут, ун-та., 2000. – С. 122-127.

Опотяк С.З. Роль тлумачення правових норм в удосконаленні законодавства України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – №1. – 2011. – С. 46.

Юркевич Е.Н., Попова Н.В. "Герменевтика жизни" как "практическая философия" образования XXI века. // "Університетська освіта України XXI століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку". Міжнародна науково-практична конференція. – Харків, 2000. – С. 82-85.

Тема 6. Тлумачення закону як засіб роз’яснення змісту правових норм. Суб’єкти тлумачення в Україні

(2 год.)
1. Сутність і зміст тлумачення законодавства.

2. Герменевтика у процесі тлумачення закону.

3. Причини, що детермінують процес тлумачення закону.

4. Суб'єкти тлумачення закону в Україні.
Література
Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 180 с.

України. – 2000. – №4 (23).

Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – №3.

Бернюков А. Інтерпретація суддею фактичних обставин справи з концепції юридичної герменевтики // Вісник академії правових наук України. – 2007. – №2. – С 198-207.

Заєць А.Г. Тлумачення норм права – спеціальний вид юридичної діяльності // Збірник наукових праць „Держава і право" № 28 Київ. – 2005. – С. 86.

Заєць А.Г. Тлумачення правових норм у сучасних умовах: функції та методи // Держава і право. – 2007. – Випуск 37. – С. 84 – 88.

Коханюк Т.С. Зміст поняття «тлумачення» у співвідношенні з іншими подібними поняттями // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2008. – №2.

Кривецька Л. М. Особливості тлумачення норм права за допомогою законодавчих дефініцій// Митна справа. – №4. – 2011. – С. 426.

Лисенков С.Л. Тлумачення (інтерпретація) норм права: причини необхідності, види та способи // Науково-практичні коментарі. – 2006. – № 5. – С. 3-9.

Скомороха В.Є. Конституційна юрисдикція в Україні: проблеми теорії, методології і практики. – К.: «МП Леся», 2007. – С.453.

Слідченко І. Д. Тлумачення конституції: питання теорії і практики в контексті світового досвіду / Одес. нац. юрид. академія. – Одеса: Фенікс, 2003. – 234 с.

Тема 7. Місце правової термінології у системі інтерпретаційних засобів

(2 год.)

  1. Правова термінологія: особливості та функції.

  2. Поняття юридичного терміну. Співвідношення юридичного поняття як відповідного їм терміну.

  3. Правові терміни та нормативні дефініції.

  4. Класифікація юридичних термінів.

  5. Основні шляхи удосконалення правничої термінології.


Література

Баранник Д. X. Мова права як окремий функціональний стиль // Мовознавство. – 2003. – № 6. – С. 8-17.

Артикуца Н. В. Мова права і юридична термінологія. – К., 2004. – с.9.

Артикуца Н.В. Культура правотворчості і мова / Н.В. Артикуца // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. M.I. Козюбра, Н.В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 44-50.

Артикуца, Н. В. Якість законодавчого тексту у світлі юридико-лінгвістичних вимог / Наталія Артикуца. // Сучасний вимір держави та права : зо. наук, праць / МОН України, Одес. нац. юрид. акад., Миколаїв, навч. центр ; [за ред. : В. І. Терентьєва, О. В. Козаченка]. – Миколаїв, 2008. – С 30-32.

Бичок О.І. Мова законодавства як окремий стиль сучасної української мови (загальна характеристика) [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.nbuv.gov.Ua/portal/Soc_Gum/dlgum/2008_7/3.html

Грегуль Г. Вимоги до юридичних термінів// Вісник Академії адвокатури України. – № 5, – 2009. – С.56.

Дзюбенко О.Л. Теоретико-правове розуміння юридичної техніки відомчої нормотворчості / О.Л. Дзюбенко // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. – № 7. – С. 2-11.

Зархіна С.Е. Логіко-семіотичні аспекти аналізу правничих термінів // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук, зб./ Відп. ред. В.Я.Тацій. – X.: Нац. юрид. акад. України. – 2003. – Вип.62. – С. 200-204.

Коваль Н.Є. Інтердискурс у юридичному дискурсі: теоретичне осмислення понять // Науковий вісник каф-ри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2006. – Вип. 12. – Київ. – С. 12-16.

Коваль Н.Є. Судовий документ як тип тексту // Іноземна філологія. – 2004. – Вип. 113. – Львів. – С. 216-220.

Монастирський Д. Роль законодавчої техніки у забезпеченні стабільності майбутнього закону / Д. Монастирський // Юридична Україна. – № 2. – 2006. – С. 19-25.

Прадід Ю. Ф. Юридична лінгвістика (проблематика дослідження) // Мовознавство. – 2002. – № 4-5. – С. 21-25.

Прадід Ю. Ф. Юридична лінгвістика – новий напрямок у сучасній науці // На ниві української філології: 36. наук, праць. – Д.: Пороги, 2003. – С. 26-35.

Рабінович П., Дудаш Т. Правоназви як закономірний прояв право розуміння// Вісник Академ. Прав. Наук України – 2004. – № 4. – 74 с.

Токарська А.С. До питання про культуру розуміння юридичного тексту // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2011. – № 1. – С. 139-146.

Схожі:

Гадамер Г. Г. Естетика І герменевтика / Гадамер Г. Г.: Пер з нім iconШкода В. В. Вступ до правової філософії. − Харків, 1997. Циппеліус...
Лекцію підготувала Марченко О. В., доктор філософських наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського...
Гадамер Г. Г. Естетика І герменевтика / Гадамер Г. Г.: Пер з нім iconЛекція естетика як наука. Предмет естетики
Естетика ( від грецького – почуття) – наука про прекрасне в суспільстві І природі в його конкретно – чуттєвій формі І про його роль...
Гадамер Г. Г. Естетика І герменевтика / Гадамер Г. Г.: Пер з нім iconНім. Franz Jäger; 1796, Відень 10 травня 1852, Штутгарт) австрійсько-німецький...
Франц Йегер (нім. Franz Jäger; 1796, Відень 10 травня 1852, Штутгарт) австрійсько-німецький співак (тенор) І композитор
Гадамер Г. Г. Естетика І герменевтика / Гадамер Г. Г.: Пер з нім iconПамяти мого батька
Тим прикрійшу перешкоду робить в користанню з сього дорогоцїнного джерела брак хронольоґії в нїм
Гадамер Г. Г. Естетика І герменевтика / Гадамер Г. Г.: Пер з нім iconКаплан Г. И., Сэдок Б. Дж. Клиническая психиатрия. (в 2-х томах, пер с англ.)

Гадамер Г. Г. Естетика І герменевтика / Гадамер Г. Г.: Пер з нім iconОрієнтовні питання для екзамену з методики навчання іноземних мов
Методика як наука про нім. Об’єкт та предмет мнім. Загальна та спеціальна методика
Гадамер Г. Г. Естетика І герменевтика / Гадамер Г. Г.: Пер з нім iconЕстетика
Структура та функції естетики. Конституція України про роль духовної культури у відродженні та розвитку національної державності
Гадамер Г. Г. Естетика І герменевтика / Гадамер Г. Г.: Пер з нім iconКоуз Р. Фирма, рынок и право / Пер с англ
Тема Предмет І метод інституціональної економіки, етапи розвитку інституціоналізму
Гадамер Г. Г. Естетика І герменевтика / Гадамер Г. Г.: Пер з нім iconЛекція 7 алгоритми. Типи алгоритмів. Способи опису алгоритмів
Поняття алгоритму таке ж основоположне для інформатики, як І поняття інформації. Саме тому важливо в нім розібратися
Гадамер Г. Г. Естетика І герменевтика / Гадамер Г. Г.: Пер з нім icon16. Естетика Бароко
Специфіка барокової культури полягає в тому, що вона стає своєрідним синтезом різних начал: Середньовіччя (готики) І відродження,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка