Законодавство України
НазваЗаконодавство України
Сторінка1/3
Дата конвертації26.11.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Право > Закон
  1   2   3
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0272-01
Начало формы

Документ z0272-01, редакцiя вiд 21.06.2004 (3 сторiнки)Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради

[ 03.02.11 11:30 ]


^ МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 

Н А К А З
 


N 185 від 22.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2001 р.
за N 272/5463


Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
 

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МВС N 1175 ( z0057-02 ) від 26.12.2001 N 254 ( z0274-02 ) від 11.03.2002 N 620 ( z0714-04 ) від 05.06.2004 )

 


     На виконання вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та з метою дотримання законності при здійсненні провадження у справах про адміністративні правопорушення, підвищення ефективності адміністративно-правозастосовної практики в органах внутрішніх справ Н А К А З У Ю:
 

     1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

     2. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті:

     2.1. Організацію адміністративно-правозастосовної діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ ГУМВС, УМВС, УМВСТ та міськ-, рай-, лінорганів покласти на перших заступників начальників - начальників штабів та кураторів відповідних підрозділів. У зв'язку з цим у місячний термін з моменту набрання чинності цим наказом унести зміни до їх функціональних обов'язків. ( Пункт 2.1 в редакції Наказу МВС N 620 ( z0714-04 ) від 05.06.2004 )

     2.2. Зобов'язати керівників міськрайлінорганів внутрішніх справ щомісяця здійснювати аналіз законності при адміністративному провадженні, оперативно вживати заходів з усунення виявлених недоліків і порушень. Покласти на цих керівників персональну відповідальність за додержання підлеглим особовим складом вимог чинного законодавства.

     2.3. У кожному міськ-, рай-, ліноргані включити до функціональних обов'язків одного з працівників штабу, а в разі відсутності таких - на працівників підрозділів громадської безпеки відповідальність за стан адміністративно-штрафної практики. ( Пункт 2.3 в редакції Наказу МВС N 620 ( z0714-04 ) від 05.06.2004 )

     2.4. Забезпечити міськрайліноргани внутрішніх справ бланками та журналами, передбаченими Інструкцією, затвердженою цим наказом.

     2.5. У кожному міськрайліноргані у I кварталі 2001 р. провести практичні заняття з керівниками підрозділів та працівниками, які займаються адміністративним провадженням, з питань удосконалення та зміцнення законності в правозастосовчій діяльності.

     3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 6 червня 1991 року N 254.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Гусарова С.М., заступника Міністра генерал-майора міліції Присяжнюка А.Й. та Головний штаб (Кравченко Б.В.) МВС України. ( Пункт 4 в редакції Наказу МВС N 620 ( z0714-04 ) від 05.06.2004 )

     5. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ України.
 

Перший заступник Міністра
внутрішніх справ України
генерал-полковник міліції М.В.Джига


Затверджено
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
22.02.2001 N 185
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2001 р.
за N 272/5463
 

Інструкція
з оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення *
 


____________________________
* Далі - Інструкція

1. Загальні положення
 

     1.1. Порядок провадження у справах про адміністративні порушення визначається законодавством України про адміністративні правопорушення, Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі - КУпАП) та цією Інструкцією.

     1.2. Інструкція передбачає порядок оформлення матеріалів, які застосовуються при адміністративному провадженні, а також роз'яснює порядок їх обліку.
 

2. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення
 

     2.1. При вчиненні громадянами правопорушення уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ згідно зі статтями 254, 255 КУпАП ( 80732-10 ) складають протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1).

     2.2. Складати протоколи про адміністративні правопорушення мають право уповноважені на це посадові особи територіальних і транспортних органів та підрозділів внутрішніх справ, які мають спеціальні звання.

     2.3. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком українською мовою.

     2.4. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, відносно якої він складений.

     2.5. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

     2.6. При складанні протоколу вказується частина статті та стаття КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), згідно з якою наступає адміністративна відповідальність за вчинені протиправні дії.

     Зазначається число, місяць і рік складання протоколу, а також назва населеного пункту, де він складений.

     Указується посада, повне найменування органу внутрішніх справ, спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка склала протокол.

     У розділі відомостей про особу, яка вчинила правопорушення, зазначається:

     - пункт 1 - повністю (без скорочень) її прізвище, ім'я та по батькові;

     - пункт 2 - число, місяць і рік народження, а також повна адреса місця народження;

     - пункт 3 - громадянство;

     - пункт 4 - найменування підприємства, установи, організації, де працює або навчається особа, та її посада. Якщо особа, яка вчинила правопорушення, не працює, то про це робиться відмітка у пункті 4;

     - пункт 5 - середньомісячний заробіток або інші доходи особи, яка вчинила правопорушення;

     - пункт 6 - кількість осіб, які знаходяться на її утриманні, включаючи неповнолітніх дітей та інші категорії осіб, які не отримують пенсії, не мають власних доходів тощо;

     - пункт 7 - фактичне місце проживання особи на час вчинення правопорушення;

     - якщо особа притягується до адміністративної відповідальності повторно протягом року, у пункті 8 - число, місяць і рік скоєння попереднього правопорушення, повна назва органу внутрішніх справ, яким особа притягалася до адміністративної відповідальності, стаття КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), вид адміністративного стягнення: попередження, штраф (на яку суму), адміністративний арешт (кількість діб) тощо;

     - пункт 9 - серія, номер паспорта, дата видачі й найменування органу внутрішніх справ, що його видав; серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток і т. д.), дата видачі й найменування підприємства, установи, організації, що його видали, або номер оператора, який здійснював перевірку особи за картотекою адресного бюро.

     При викладенні обставин правопорушення вказується число, місяць, рік, час його скоєння, суть правопорушення, які саме протиправні дії вчинила особа, яка притягається до адміністративної відповідальності.

     У випадках, передбачених КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), до протоколу вносяться прізвища, ім'я та по батькові двох свідків правопорушення, адреси їх місця проживання, а також ставляться підписи свідків.

     Якщо в результаті вчинення адміністративного правопорушення заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі чи організації, то в протоколі зазначається прізвище, ім'я та по батькові потерпілого, адреса місця його проживання або назва підприємства, установи, організації, їх місцезнаходження, ставиться підпис потерпілого або представника підприємства, установи, організації і вказується розмір заподіяної правопорушенням матеріальної шкоди.

     Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП ( 80732-10 ), а також повідомляється про час та місце розгляду адміністративної справи. На знак обізнаності з вищевказаним особа ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови ставити підпис - про це робиться відповідна відмітка.

     Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, дає письмове пояснення по суті скоєного правопорушення, яке записується в протокол, і ставить свій підпис, а також може робити заяви і клопотати по суті складання протоколу та розгляду справи (у разі відмови від пояснення або підписання протоколу про це робиться запис посадової особи, яка склала протокол, що підтверджується підписами свідків).

     Посадова особа, яка розглядає протокол, виносить рішення про задоволення чи відхилення заяви або клопотання, про що робиться відповідний запис у протоколі.

     У випадках, коли в особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, вилучалися документи або речі, що мають значення для розгляду адміністративної справи і прийняття об'єктивного рішення, у протоколі робиться відповідний запис із зазначенням того, які саме документи або речі долучаються до протоколу.

     Протокол підписується посадовою особою, яка його склала.

( Пункт 2.6 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 1175 ( z0057-02 ) від 26.12.2001 )

     2.7. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (рапорти посадових осіб, заяви, пояснення правопорушників, потерпілих, свідків правопорушення, протоколи виявлення, знищення тощо).

     Кожний документ має свої реквізити (дату, адресу, назву, підпис, штампи, печатки тощо) і повинен відповідати своєму призначенню, містити достовірну інформацію, відповідати вимогам законодавства.

     2.8. Органи внутрішніх справ розглядають справи про адміністративні правопорушення згідно зі ст. 222 КУпАП ( 80732-10 ).

     2.9. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) відповідно до ст.283 КУпАП ( 80732-10 ) виносить постанову за справою про адміністративне правопорушення (далі - постанова) (додаток 2).

     2.10. Усі реквізити постанови заповнюються розбірливим почерком українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до постанови, а також внесення додаткових записів після того, як постанова підписана особою, щодо якої вона винесена.

     2.11. У постанові обов'язково проставляється число, місяць, рік і місце її винесення. Указується посада, найменування органу внутрішніх справ, звання, прізвище та ініціали посадової особи, яка розглядала матеріали адміністративної справи і винесла постанову.

     У розділі про відомості стосовно особи, яка вчинила правопорушення, зазначається повністю (без скорочень) її прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць і рік народження, а також адреса місця народження, фактичне місце проживання особи на час вчинення правопорушення, найменування підприємства, установи, організації, де вона працює або навчається і посада; указується документ, який засвідчує особу. ( Абзац другий пункту 2.11 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 1175 ( z0057-02 ) від 26.12.2001 )

     У розділі "ВСТАНОВИВ" вказується число, місяць, рік, час скоєння адміністративного правопорушення, прізвище та ініціали особи, яка його вчинила, викладаються обставини і суть скоєного правопорушення, установлені при розгляді матеріалів адміністративної справи. Зазначається стаття КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), яка передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення.

     У розділі "ПОСТАНОВИВ" посадова особа, яка розглядала матеріали адміністративної справи, виносить постанову про накладення адміністративного стягнення (попередження, штраф із зазначенням суми, направлення матеріалів на розгляд суду, адміністративної комісії тощо), застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП ( 80732-10 ), або закриття справи, про що робиться відповідний запис.

     Після розгляду справи про адміністративне правопорушення залежно від результатів її розгляду посадова особа, яка розглядала матеріали адміністративної справи і виносила постанову, приймає рішення щодо вилучених документів чи речей, про їх конфіскацію в установленому порядку, повернення власнику або знищення, про що робиться запис у постанові.

     Постанова підписується посадовою особою, яка її винесла.

     2.12. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду адміністративної справи. Копія постанови не пізніше трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої цю постанову винесено.

     Якщо копія постанови вручається особі, притягнутій до адміністративної відповідальності, особисто, то в постанові вказується дата її вручення і ставиться підпис правопорушника.

     Копія постанови в той самий строк вручається або висилається потерпілому, батькам неповнолітніх правопорушників або особам, що їх замінюють, чи іншим зацікавленим особам на їх прохання. У постанові зазначається дата постанови і ставиться підпис особи, яка її отримала.

     Якщо копія постанови висилається правопорушнику, потерпілому чи іншим зацікавленим особам поштою, то про це в постанові робиться відповідна помітка і вказується дата направлення копії постанови.

     2.13. З метою припинення адміністративних правопорушень, якщо вичерпано інші заходи впливу, з метою встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення допускається адміністративне затримання особи, її особистий огляд, огляд речей та вилучення речей і документів.

     2.14. Протокол про адміністративне затримання (далі - протокол про адмінзатримання) (додаток 3) особи, яка вчинила правопорушення, складається відповідно до ст. 261 КУпАП ( 80732-10 ).

     2.15. Усі реквізити протоколу про адмінзатримання заповнюються розбірливим почерком українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адмінзатримання, а також внесення додаткових записів після того, як протокол про адмінзатримання підписаний особою, щодо якої він складений.

     2.16. Протокол про адмінзатримання повинен бути пронумерований типографським способом, тобто на ньому мають проставлятися серія і номер.

     2.17. У протоколі про адмінзатримання зазначається число, місяць і рік його складання, а також назва населеного пункту, де він складений. Указується посада, повне найменування органу внутрішніх справ, звання, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка склала протокол про адмінзатримання.

     Зазначаються відомості про особу, яка вчинила правопорушення і щодо якої провадиться адміністративне затримання, а саме: зазначається повністю (без скорочень) її прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць і рік народження, фактичне місце проживання на час вчинення правопорушення.

     Указується назва міськрайліноргану внутрішніх справ або іншого приміщення (службовий кабінет дільничного інспектора міліції, громадський пункт охорони порядку тощо), куди доставлено затриманого, адреса його місця розташування, число, місяць і рік, а також час доставляння.

     Зазначається частина статті та стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), якою передбачена адміністративна відповідальність особи за вчинене правопорушення, а також мотиви затримання: припинення адміністративного порушення, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи та виконання постанови щодо справи про адміністративне правопорушення.

     Згідно зі ст. 261 ( 80732-10 ) КУпАП про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, про що в протоколі про адмінзатримання робиться відповідний запис, де вказується, кому саме повідомлено і в який спосіб. ( Абзац п'ятий пункту 2.17 в редакції Наказу МВС N 254 ( z0274-02 ) від 11.03.2002 )

     Про затримання неповнолітнього обов'язково повідомляються його батьки або особи, які їх замінюють. У протоколі про адмінзатримання зазначається час, дата повідомлення і кому саме повідомлено.

     Перед поміщенням до кімнати для затриманих в адміністративному порядку або в службовому приміщенні, куди доставлено затриманого, може проводитися особистий огляд уповноваженою на те особою однієї статі із затриманим і в присутності понятих тієї самої статі.

     Огляд речей, ручної поклажі, багажу, знарядь полювання і лову риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється у присутності двох понятих і особи, у власності (володінні) якої вони знаходяться.

     Про проведення особистого огляду й огляду речей згідно зі ст. 264 КУпАП ( 80732-10 ) у протоколі про адміністративне правопорушення або у протоколі про адмінзатримання робиться відповідний запис, де вказуються прізвища, ім'я та по батькові, адреси місця проживання двох понятих.

     Відповідно до ст. 265 КУпАП ( 80732-10 ) речі й документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами органів внутрішніх справ, про що в протоколі про адміністративне правопорушення або у протоколі про адмінзатримання робиться запис, які саме речі, предмети, документи вилучені в затриманого, указуються їх індивідуальні ознаки, номери і т.ін., а за потреби - місця та обставини їх виявлення, якщо це має суттєве значення при розгляді адміністративної справи.

     Вилучені речі й документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у місцях, що їх визначають органи (посадові особи), яким надано право провадити вилучення речей і документів, а після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують або повертають власникові, або знищують, а при оплатному вилученні речей - реалізують.

     У протоколі про адмінзатримання робиться перелік предметів одягу, в який була одягнута особа під час затримання.

     Крім того, у протоколі про адмінзатримання відзначається, виявлені чи ні в затриманого при особистому огляді тілесні ушкодження. Якщо так, то в протоколі про адмінзатримання зазначається, які саме (синці, подряпини, різані рани тощо), на яких частинах тіла вони розташовані. У разі, коли затриманий потребує медичної допомоги, у протоколі про адмінзатримання вказується час її надання, номер бригади швидкої медичної допомоги, прізвище та ініціали лікаря, до якого медичного закладу госпіталізовано затриманого.

     При надходженні під час затримання, проведення особистого огляду, огляду речей заяв чи зауважень у протоколі про адмінзатримання робиться запис, ким вони зроблені, і викладається їх суть.

     Факт проведення особистого огляду й огляду речей у протоколі про адмінзатримання засвідчується підписами уповноваженої особи, яка робила огляд, затриманої особи і понятих.

     У протоколі про адмінзатримання вказується дата, час і причина звільнення затриманої особи, які речі, предмети або документи повернуто їй при звільненні, а також чи є в особи, що звільняється, претензії і які саме, що засвідчується особистим підписом цієї особи.

     Протокол про адмінзатримання підписується посадовою особою, яка його склала.
 

     3. Порядок оформлення адміністративних матеріалів при порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки або невиконанні приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду

     3.1. З метою дотримання законності при здійсненні адміністративного провадження цим порядком роз'яснюється правильність оформлення матеріалів при порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанні приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду, обліку та стягнення штрафів, а також розгляду скарг громадян.

     3.2. За виявлені факти порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки або невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду службові (посадові) особи підприємств, установ, організацій різних форм власності (далі - підприємства) та громадяни несуть адміністративну відповідальність.

     Згідно зі ст. 364 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) під службовими особами розуміють осіб, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях, незалежно від форм власності, посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які виконують обов'язки, зазначені вище.

     Відповідно до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) суб'єктом підприємницької діяльності (підприємцем) є фізична особа, зареєстрована в порядку, установленому законодавством як суб'єкт підприємницької діяльності, яка провадить свою діяльність без створення юридичної особи, - це громадянин України, іншої держави, особа без громадянства, не обмежена законодавством у дієздатності та правоздатності. Таким чином, суб'єкт підприємницької діяльності (фізична особа) може притягатися до адміністративної відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки або невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду як громадянин.

     3.3. Про вчинення службовими особами підприємств та громадянами адміністративного правопорушення уповноваженими на те посадовими особами органів державного пожежного нагляду складається протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) відповідно до вимог ст. 254 КУпАП ( 80732-10 ) (додаток 4).

     Складати протокол за порушення службовими особами підприємств та громадянами встановлених законодавством вимог пожежної безпеки чи невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду згідно зі ст. 255 КУпАП ( 80732-10 ) мають право уповноважені не те посадові особи, які віднесені до відання органів, зазначених у ст. 223 КУпАП.

     3.4. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком, українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, відносно якої він складений.

     Згідно із Законом Української РСР "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ) у місцях проживання більшості громадян інших національностей можуть використовуватись поряд з українською і їхні національні мови. У разі, коли громадяни іншої національності, що становлять більшість населення зазначених адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів, не володіють в належному обсязі національною мовою або коли в межах цих адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів компактно проживає кілька національностей, жодна з яких не становить більшості населення даної місцевості, у роботі може використовуватись українська мова або мова, прийнятна для всього населення.

     3.5. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

     За один і той самий пункт невиконаного припису або постанови посадових осіб органів державного пожежного нагляду до адміністративної відповідальності може бути притягнуто декілька службових осіб підприємств, на яких покладено відповідальність за їх виконання. При порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (куріння у невстановленому місці, користування електронагрівальними приладами тощо) кожна особа, що їх порушила, притягається до адміністративної відповідальності.

     3.6. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - через два місяці з дня його виявлення.

     З огляду на специфіку системи проведення пожежно-технічних обстежень об'єктів різних форм власності, початок відрахування двохмісячного терміну для застосування ст. 188-8 КУпАП ( 80731-10 ) приймається з дати проведення контрольної перевірки, крім порушень, які викладені у першому розділі припису (раніше запропоновані заходи). Якщо при проведенні пожежно-технічних обстежень виявляються порушення вимог пожежної безпеки, які створюють реальну загрозу виникненню пожежі чи загибелі людей, а також можуть перешкоджати її гасінню, протокол про адміністративне правопорушення складається згідно зі ст. 175 КУпАП негайно, щодо інших недоліків надається термін для їх усунення.

     Якщо однією особою вчинено два або більше адміністративних правопорушень, то адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

     Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим самим органом державного пожежного нагляду (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, установленої за більш серйозне правопорушення з-поміж вчинених. До основного стягнення в цьому разі згідно зі ст. 36 КУпАП ( 80731-10 ) може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке із вчинених правопорушень.

     Якщо при проведенні пожежно-технічних обстежень та перевірок виявляються порушення вимог пожежної безпеки та є два і більше невиконаних пунктів приписів або постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду, то при накладенні адміністративних стягнень застосовується санкція, передбачена ст. 188-8 КУпАП ( 80731-10 ), і до протоколу вносяться будь-які з нововиявлених порушень вимог пожежної безпеки.

     Якщо при проведенні пожежно-технічних обстежень та перевірок виявляються порушення вимог пожежної безпеки і є один невиконаний пункт припису або постанови посадових осіб органів державного пожежного нагляду (ст.188-8), то при накладенні адміністративних стягнень застосовується санкція, передбачена ст. 175 КУпАП ( 80731-10 ), і до протоколу вноситься невиконаний пункт припису або постанови.

     3.7. При складанні протоколу вказується стаття КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), згідно з якою передбачена адміністративна відповідальність за вчинені порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки чи невиконання приписів і постанов органів державного пожежного нагляду.

     Зазначаються: число, місяць і рік складання протоколу, а також найменування населеного пункту, де він складений; посада, повне найменування органу державного пожежного нагляду, спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка склала протокол.

     У розділі відомостей про особу, яка вчинила правопорушення, зазначаються:

     - пункт 1 - її прізвище, ім'я та по батькові;

     - пункт 2 - число, місяць, рік і місце народження, а також повна адреса місця народження;

     - пункт 3 - громадянство;

     - пункт 4 - фактичне місце проживання особи на час вчинення правопорушення;

     - пункт 5 - найменування підприємства, установи, організації, де працює або навчається особа, їх адреса;

     - пункт 6 - посада особи, яка вчинила правопорушення. Якщо особа не працює, то про це робиться відмітка в пункті 6;

     - пункт 7 - середній розмір місячної заробітної плати;

     - пункт 8 - чи відповідає особа, що вчинила правопорушення, за своїми службовими обов'язками за забезпечення виконання вимог пожежної безпеки згідно зі ст. 14 КУпАП ( 80731-10 ) (функціональні обов'язки, накази про призначення відповідальних, плани усунення порушень пожежної безпеки з відміткою про ознайомлення особи тощо);

     - пункт 9 - кількість осіб, які знаходяться на її утриманні, уключаючи неповнолітніх дітей та інші категорії осіб, які не отримують пенсії, не мають власних доходів тощо;

     - пункт 10 - серія, номер паспорта, дата видачі й найменування органу внутрішніх справ, що його видав; серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток і т.ін.), дата видачі й найменування підприємства, установи, організації, що його видали;

     - пункт 11 - якщо особа притягається до адміністративної відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки та невиконання приписів і постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду повторно протягом року, то в пункті 11 вказується число, місяць і рік вчинення попереднього правопорушення, стаття КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) та вид адміністративного стягнення (усне зауваження, направлення матеріалів на розгляд товариського суду, штраф, на яку суму тощо).

     При викладенні обставин правопорушення вказується число, місяць, рік, час його вчинення, суть правопорушення, які саме порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки вчинила особа, що притягається до адміністративної відповідальності, або не виконала приписів і постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду. Кожне правопорушення обґрунтовується відповідно до пункту нормативного акта з питань пожежної безпеки із зазначенням його повного найменування.

     При накладенні адміністративного стягнення згідно зі ст. 188-8 ( 80731-10 ) вказується дата складання та вручення приписів і постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду, номери невиконаних пунктів та протипожежні заходи, які не виконані. Якщо терміни запропонованих заходів, зазначених у приписі (постанові), не вийшли, то службові особи підприємств до адміністративної відповідальності не притягаються.

     Указуються обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки чи невиконання приписів і постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду, якщо вони мають місце.

     Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП ( 80732-10 ), а також повідомляється про час та місце розгляду адміністративної справи. На знак обізнаності з вищевказаним особа ставить у протоколі свій підпис, а у разі її відмови ставити підпис про це робиться відповідна відмітка.

     Зазначається дата, час та місце розгляду адміністративної справи, повна назва та адреса органу державного пожежного нагляду.

     Протокол підписується посадовою особою, яка його склала. При наявності свідків правопорушення та потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

     Особа, що притягається до адміністративної відповідальності, згідно зі ст. 63 Конституції України ( 254к/96-ВР ) не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичів.

     3.8. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (копії приписів, постанов, рапортів посадових осіб органів державного пожежного нагляду; заяви, пояснення правопорушників та свідків правопорушення; функціональні обов'язки, накази про призначення відповідальних за пожежну безпеку, плани усунень порушень пожежної безпеки і т.ін.). Кожен документ має свої реквізити (дату, адресу, назву, підпис, штамп, печатку тощо) і повинен відповідати своєму призначенню, містити достовірну інформацію і відповідати вимогам законодавства.

     При невиконанні приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду (ст. 188-8 КУпАП) ( 80731-10 ) адміністративна відповідальність службових (посадових) осіб підприємств настає тільки в тому разі, якщо забезпечення виконання вимог цих приписів та постанов входить до їх службових обов'язків, передбачених ст. 14 КУпАП.

     3.9. Якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу, то особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, може звільнятися від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд товариського суду, громадської організації або трудового колективу. Крім того, можливе звільнення порушника від адміністративної відповідальності з оголошенням усного зауваження. Такі заходи впливу можуть бути застосовані до громадян та службових осіб при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення (ст. ст. 21, 22 КУпАП) ( 80731-10 ).

     3.10. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган державного пожежного нагляду (посадова особа) відповідно до ст. 283 КУпАП ( 80732-10 ) виносить постанову за справою про адміністративне правопорушення (далі - постанова) (додаток 5).

     3.11. У постанові обов'язково проставляється: число, місяць і рік розгляду справи та зазначається місце її винесення. Указується посада, найменування органу державного пожежного нагляду, спеціальне звання, прізвище та ініціали посадової особи, яка винесла постанову, серія, номер та дата складання протоколу про адміністративне правопорушення.

     У розділі відомостей про особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, зазначаються прізвище особи, ім'я та по батькові (без скорочень), дата та рік народження, адреса місця проживання, точна юридична назва і адреса установи, організації, підприємства, навчального закладу та її посада.

     У розділі "УСТАНОВИВ" указуються прізвище та ініціали правопорушника, число, місяць і рік, точний час та місце вчиненого правопорушення, які саме порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки вчинені. Кожне правопорушення обґрунтовується пунктом нормативного акта і його повним найменуванням.

     Зазначається стаття КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), яка передбачає відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки та невиконання приписів і постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду.

     У розділі "ПОСТАНОВИВ", з урахуванням обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність за здійснене правопорушення, якщо вони мали місце, посадова особа, яка розглядала матеріали справи, згідно зі ст. 284 КУпАП ( 80732-10 ) виносить один з видів постанов стосовно особи, яка вчинила адміністративне правопорушення: 1) про накладення адміністративного стягнення (попередження, штраф, направлення матеріалів на розгляд суду, адміністративної комісії тощо); 2) про застосування заходів впливу, передбачених ст. 24-1 КУпАП ( 80731-10 ); 3) про закриття справи.

     При накладенні адміністративного стягнення у вигляді штрафу прописом зазначається його сума та назва установи ощадного банку, куди він сплачується, а також поточний рахунок банку.

     Постанова підписується посадовою особою, яка її винесла.

     Постанова за справою містить вказівку про порядок і строк її оскарження, а також відомості про її виконання.

     3.12. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено. Якщо копія постанови вручатиметься особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, особисто, то в постанові вказується дата вручення копії і ставиться підпис правопорушника. У разі, якщо копія постанови висилається поштою, про це робиться відповідна відмітка у справі, до якої долучається корінець поштового повідомлення про її отримання.

     3.13. У відповідності до ст. 307 КУпАП ( 80732-10 ) штраф має бути сплачений порушником не пізніше п'ятнадцяти днів від дня вручення йому постанови, а у разі оскарження або опротестування постанови - не пізніше п'ятнадцяти днів від дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

     3.14. У разі несплати правопорушником штрафу в установлений термін постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання в установленому законом порядку.

     3.15. Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається органу державного пожежного нагляду (посадовій особі), який виніс цю постанову.

     3.16. Згідно зі ст. 305 КУпАП ( 80732-10 ) контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється органом державного пожежного нагляду (посадовою особою), який виніс цю постанову.

     3.17. У разі оголошення усного зауваження, передачі матеріалів прокурору, органу попереднього слідства, на розгляд товариського суду, а також за наявності обставин, передбачених ст. 247 КУпАП ( 80732-10 ), виноситься постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 6).

     3.18. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців від дня її винесення. У разі зупинення виконання постанови відповідно до ст. 291 КУпАП ( 80732-10 ) перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту.

     3.19. У відповідності до ст. 288 КУпАП ( 80732-10 ) при незгоді з прийнятим рішенням за справою про адміністративне правопорушення особа, щодо якої її винесено, може подати скаргу до вищого органу державного пожежного нагляду (вищій посадовій особі) або до суду. Скарга подається протягом десяти днів від дня винесення постанови.

     Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання постанови до розгляду скарги та прийняття за нею рішення. Принесення прокурором протесту зупиняє виконання постанови до розгляду протесту.

     Скарга і протест на постанову розглядаються в десятиденний строк від дня їх надходження.

     3.20. У відповідності до ст. 293 КУпАП ( 80732-10 ) орган державного пожежного нагляду (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень: 1) залишає постанову без зміни, а скаргу або протест - без задоволення; 2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; 3) скасовує постанову і закриває справу; 4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено (додаток 7).

     3.21. Копія рішення за скаргою протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої воно винесено. Про результати розгляду протесту повідомляється прокурору в такий самий термін.

     При незгоді з прийнятим органом державного пожежного нагляду (посадовою особою) рішенням за скаргою воно може бути опротестовано прокурором. Протест на рішення за скаргою вноситься на розгляд до вищого органу (вищій посадовій особі) відносно органу (посадової особи), який прийняв рішення за скаргою.

     3.22. Згідно зі ст. 296 КУпАП ( 80732-10 ), у тих випадках, коли накладений штраф згодом скасований або сума штрафу зменшена, а також при помилково стягнутому (сплаченому) штрафі двічі, стягнуті грошові суми повинні бути повернені.

     3.23. Виконання постанови про накладення штрафу може бути припинено посадовою особою органу державного пожежного нагляду, що винесла постанову, у трьох випадках: 1) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення; 2) скасування акта, що встановлює адміністративну відповідальність; 2) смерть особи, у відношенні якої винесена постанова (ст. 302 КУпАП) ( 80732-10 ). Про припинення виконання постанови про накладення штрафу посадова особа цього органу виносить відповідну постанову про закриття справи про адміністративне правопорушення. ( Інструкцію доповнено розділом 3 згідно з Наказом МВС N 1175 ( z0057-02 ) від 26.12.2001 )
 

4. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення
 

     4.1. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання є документами суворого обліку і друкуються із зазначенням серії (додаток 8) і номера.

     4.2. Забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ бланками та журналами, передбаченими цією Інструкцією, здійснюється головними управліннями МВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управліннями МВС України в областях, м. Севастополі, на транспорті та відділами Державної пожежної охорони 1-5, які безпосередньо підпорядковані ГУДПО МВС України. ( Пункт 4.2 розділу 4 в редакції Наказу МВС N 1175 ( z0057-02 ) від 26.12.2001 )

     4.3. Кількісний облік видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання ведеться в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання (додаток 9).

     4.4. Складені протягом доби протоколи про адміністративні правопорушення та протоколи про адміністративне затримання реєструються в журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання (додаток 10).

     4.5. У міськрайлінорганах та місцевих органах державного пожежного нагляду журнали видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання і обліку матеріалів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання ведуться працівником, який за своїми функціональними обов'язками є відповідальним за стан адміністративно-штрафної практики. ( Пункт 4.5 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 1175 ( z0057-02 ) від 26.12.2001 )

     4.6. Матеріали про адміністративні правопорушення і протоколи про адміністративне затримання відповідно до журналу обліку матеріалів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання підшиваються до справи за порядковими номерами і зберігаються в металевих сховищах у міськрайлінвідділах внутрішніх справ та місцевих органах державного пожежного нагляду за місцем прийняття рішення про накладення адміністративного стягнення. Підшиті до справи сторінки нумеруються. ( Пункт 4.6 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 1175 ( z0057-02 ) від 26.12.2001 )

{ ДЖEРEЛО тексту http://zakon1.rada.gov.ua }
     4.7. Термін зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення, журналів видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журналів обліку матеріалів про адміністративні правопорушення встановлюється чинним законодавством.
 

Начальник Головного штабу МВС
України генерал-лейтенант міліції В.А.Зубчук

Додаток 1
до п.2.1 Інструкції з
оформлення матеріалів
про адміністративні
правопорушення
 

Протокол _______ N __________
(серія)
Про адміністративне правопорушення
за ч. ______ ст. ______ КУпАП

"__" ___________ 20__ р. ________________________________
(найменування населеного пункту)
Я, ______________________________________________________________,

(посада, найменування органу внутрішніх справ, звання, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)

__________________________________________________________________
склав цей протокол про те, що громадянин(ка):

     1. Прізвище, ім'я та по батькові

__________________________________________________________________
2. Дата та місце народження

__________________________________________________________________
3. Громадянство _____________________________________________

4. Місце роботи і посада ____________________________________

5. Місячний заробіток __________________

6. На утриманні осіб ___________________________

7. Місце проживання _________________________________________

__________________________________________________________________

8. Чи піддавався(лася) протягом року адміністративному
стягненню ________________________________________________________
(дата,

__________________________________________________________________
яким органом, за що, вид стягнення)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
9. Особа правопорушника засвідчується

__________________________________________________________________
(вказати документ, коли і ким виданий, серія, номер)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(дата, час, місце вчинення і суть адміністративного
правопорушення)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

     Вчинив (ла) правопорушення, передбачене ч. ____ ст. ________ КУпАП України
 

Свідки правопорушення
 

1. ________________________________, адреса _________________

________________________________________________ підпис __________
2. ________________________________, адреса _________________

________________________________________________ підпис __________

Потерпілі

1. ________________________________, адреса _________________

________________________________________________ підпис __________
2. ________________________________, адреса _________________

________________________________________________ підпис __________

     Правопорушенням заподіяна матеріальна шкода

__________________________________________________________________
(сума в гривнях)

Гр. ________________________________________ роз'яснено
його (її) права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП, і
повідомлено, що розгляд адміністративної справи відбудеться "___"

_________ 20__ р.
Підпис особи, яка притягується до адміністративної
відповідальності _________________

     У присутності понятих:
 

1. ________________________________, адреса _________________

________________________________________________ підпис __________
2. ________________________________, адреса _________________

________________________________________________ підпис __________

проведено особистий огляд та огляд речей, передбачений ст. 264
КУпАП, що були в _____________________________________________, та
(прізвище та ініціали особи, яка притягується
до адміністративної відповідальності)

згідно зі ст. 265 КУпАП виявлені та вилучені для тимчасового
зберігання _______________________________________________________
(вказати перелік речей,

__________________________________________________________________
цінностей, документів, що є знаряддям або

__________________________________________________________________
безпосереднім об'єктом правопорушення, їх індивідуальні

__________________________________________________________________
ознаки, а за потреби - місця та обставини виявлення)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Підписи понятих 1. __________________________
2. __________________________

     Підпис особи, яка притягується до адміністративної

відповідальності ____________________________

Пояснення особи, яка притягується до
адміністративної відповідальності

__________________________________________________________________
(у разі відмови особи, яка притягується до

__________________________________________________________________
адмінвідповідальності, від пояснення або підписання

__________________________________________________________________
протоколу про це робиться запис посадовою особою,

__________________________________________________________________
яка склала протокол)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Підпис особи, яка притягується до адміністративної
відповідальності _______________________

     Від пояснення та підписання протоколу відмовився у присутності свідків:

Підписи свідків 1. __________________________
2. __________________________

Заяви, клопотання

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Рішення керівництва органу внутрішніх справ за заявою,
клопотанням ______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

До протоколу додається ______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Підпис посадової особи, яка склала
протокол ________________________

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 1175 ( z0057-02 ) від 26.12.2001 )
 


Додаток 2
до п.2.9 Інструкції з
оформлення матеріалів
про адміністративні
правопорушення
 

  1   2   3

Схожі:

Законодавство України icon9. Законодавство України про інтелектуальну власність
Законодавство про засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів І послуг
Законодавство України icon«Законодавство України: погляд молодих правників»
Вас, що 26-27 квітня 2013 року в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбудеться...
Законодавство України icon«Законодавство України: погляд молодих правників»
Вас, що 26-27 квітня 2013 року в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбудеться...
Законодавство України iconЗаконодавства тема №1: “ Військове законодавство України
«військове право», «військове законодавство», «військове будівництво», «оборона України»
Законодавство України iconЗаконодавство України Тема Основи конституційного законодавства України
Конституційне право України: предмет, місце в системі національного права, джерела
Законодавство України iconКримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України
Законодавство України iconЗаконодавство України

Законодавство України iconЗаконодавство України

Законодавство України iconЗаконодавство України

Законодавство України iconЗаконодавство України

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка