Практикум за модульним принципом організації навчального процесу (Для денної форми навчання)
НазваПрактикум за модульним принципом організації навчального процесу (Для денної форми навчання)
Сторінка1/16
Дата конвертації21.11.2013
Розмір2.43 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


ІНСТИТУТ ПРАВА
КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

кафедра цивільного права та процесу

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ПРАКТИКУМ

За модульним принципом організації навчального процесу

(Для денної форми навчання)


Запоріжжя

2007

Ухвалено кафедрою цивільного права та процесу

Протокол № від
Рекомендовано до видання

Вченою Радою ГУ «ЗІДМУ»

Протокол № від
Укладач: Воронова Ольга Василівна

доцент кафедри цивільного права

Практикум містить теми щодо проведення семінарських, практичних занять курсу «Цивільне право України. Загальна частина»; практичні завдання; завдання для самостійної роботи; теми рефератів для презентації на семінарах; питання, які виносяться на модульний контроль та для самоконтролю.

Відповідно до вимог ETCS надана модульно – рейтингова система оцінювання знань студентів, методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та написанню рефератів, а також щодо організації самостійної роботи студентів.


ЗМІСТВСТУП

5

^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА»


6

МОДУЛЬ 1 Загальні положення цивільного права

6

Тема 1 Поняття цивільного права

6

Тема 2 Загальна характеристика цивільного законодавства

10

МОДУЛЬ 2 Цивільне правовідношення

16

Тема 3 Поняття і особливості цивільного правовідношення

16

Тема 4 Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин

19

Тема 5 Юридична особа, держава Україна, територіальні громади – учасники цивільних правовідносин


26

Тема 6 Об’єкти цивільних прав

30

Тема 7 Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав

33

Тема 8 Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин

37

Тема 9 Поняття правочину. Умови дійсності правочину

40

Тема 10 Нікчемні, оспорюванні правочини

44

Тема 11 Представництво і довіреність

47

МОДУЛЬ 3 Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав


54

Тема 12 Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків

54

Тема 13 Захист цивільних прав

57

Тема 14 Відповідальність у цивільному праві

61

Тема 15 Строки та терміни в цивільному праві

64

Тема 16 Позовна давність

68

МОДУЛЬ 4 Право власності та інші речові права

74

Тема 17 Право власності: загальні положення

74

Тема 18 Підстави набуття та припинення права власності

78

Тема 19 Право приватної власності фізичних осіб

82

Тема 20 Право приватної власності юридичних осіб

85

Тема 21 Право держаної і комунальної власності

89

Тема 22 Право спільної власності

92

Тема 23 Інші речові права

96

Тема 24 Захист права власності

99

^ МОДУЛЬ 5 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

107

Тема 25 Авторське право і суміжні права

107

Тема 26 Патентне право

112

Тема 27 Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг


116

^ МОДУЛЬ 6 ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

123

Тема 28 Загальні положення про зобов’язання

123

Тема 29 Загальні положення про договір

126

Тема 30 Виконання зобов’язань

130

Тема 31 Способи забезпечення виконання зобов’язань

134

Тема 32 Зміна і припинення зобов’язань

137

^ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА»142

Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та написанню рефератів


146

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів та підготовки до підсумкового модульного контролю152

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

154


ВСТУП

Цивільне право України — одна з основних фундаментальних дисциплін, яка вивчається у вищих навчальних закладах юридичного профілю.

В умовах кардинального реформування соціально-економічних відносин в нашому суспільстві відповідно зростає і роль цивільного права як основного регулятора товарно-грошових відносин.

Програма вивчення цивільного права враховує структуру цивільного законодавства, досягнення науки цивільного права, певні навчально-методичні вимоги, які відображають специфіку предмета вивчення.

За умови постійного оновлення цивільного законодавства і відповідних змін практики його застосування метою викладання цивільного права повинно бути не лише вивчення основних законоположень і численних нормативних актів, але й опанування основних положень цивільно-правової науки, які вироблені нею і перевірені багаторічною практикою, науковий аналіз діючого законодавства і практики його застосування.

Студент повинен чітко засвоїти загальновизначені цивілістичні постулати, опанувати цивілістичний інструментарій, вміти самостійно аналізувати їх законодавче оформлення, оволодіти основними навичками практичного використання цивільно-правових засобів. За цих умов набуті ним знання і практичні навички не застаріють і при прийнятті нових нормативних актів.

Практикум відповідає методичним вимогам, згідно з якими вивчення предмета повинно починатися із загальних понять та категорій, з подальшим переходом до спеціальних питань окремих цивільно-правових інститутів.

^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА»

МОДУЛЬ 1

Загальні положення цивільного права

Тема 1 Поняття цивільного права

Питання до теми:
1. Дайте поняття цивільного права.

2. Охарактеризуйте предмет цивільного права.

3. Що таке майнові відносини? Чи е організаційні відносини предметом цивільно-правового регулювання? Чи регулюються майнові відносини іншими галузями права?

4. Дайте приклади особистих немайнових відносин. Проаналізуйте ст.ст. 189, 277, 1200 Цивільного кодексу. Які відносини мають місце в даному випадку?

5. В чому полягають особливості методу цивільно-правового регулювання?

6. Назвіть функції цивільного права.

7. Які основні принципи цивільного права.

8. Розкрийте поняття системи цивільного права. Наведіть приклади цивільно-правових інститутів та підгалузей цивільного права.
Задача 1

Визначте, до яких з названих нижче суспільних відносин можна застосувати норми цивільного права:

1.1 Завод передав організації-перевізнику для доставки покупцеві - заводу «Запоріжсталь» - свою продукцію. При перевірці вантажу на станції одержувача, виявилась нестача цього вантажу на суму 80 тис. грн.;

1.2 Петров, який працював механіком на підприємстві, з необережності пошкодив інструмент, переданий йому для налагодження верстата, у результаті чого завдав підприємству збитків на суму 500 грн.;

1.3 Відповідно до наказу міністра об'єднання, підпорядковане міністерству, повинне було передати безоплатно одному із заводів цього ж міністерства устаткування, але об'єднання вирішило продати це устаткування іншому підприємству;

1.4 На зборах колективу підприємства Недригайло А. заявив, що керівник лабораторії Бойко В. - аморальна людина, руйнує сім'ю тощо. Після зборів Бойко В. звернувся в суд з позовом, у якому вимагав, щоб суд своїм рішенням зобов'язав Недригайла А. принести йому вибачення на чергових зборах і компенсувати моральну шкоду в сумі 5 тис. грн.;

1.5 Робітник будуправління при виконанні робіт пошкодив прокладений під землею кабель, у результаті чого Запорізькій МТС завдав збитків на суму 10 тис. грн.;

1.6 Кайров, мешканець Запоріжжя, перебуваючи у Москві, позичив гроші Петрову. Останній борг не повернув.
Задача 2

Володимир Волошин, що повертався вночі додому, зустрівся на вулиці із двома підлітками, які зажадали в нього гроші. При цьому один з них намагався залізти в бічну кишеню піджака, а інший загрожував ножем. Володимир Волошин відіпхнув першого, а другого вдарив в обличчя кастетом. У цей момент із під'їзду найближчого будинку вийшов міліціонер, що направлявся на службу. Він підійшов до Волошина, коли поранений підліток упав.

Володимир Волошин разом з пораненим підлітком був доставлений міліціонером у найближче відділення міліції. Там з'ясувалося, що кастет у Волошина був, а ніж у підлітка, Олексія Йолкіна, 14 років, був відсутній. Волошин був затриманий, а Йолкін - увезен викликаним батьком у лікарню.

Слідство у справі тривало 10 днів. Волошин весь час перебував під вартою.

Батько пораненого підлітка Євгеній Йолкін подав у суд позов до Володимира Волошина з вимогою відшкодувати шкоду, заподіяну його синові, тому що останній став погано бачити правим оком.

Володимир Волошин, у свою чергу, подав у суд два позови. Один - до органів міліції про відшкодування матеріальної шкоди, і про компенсацію моральної шкоди в результаті незаконного ув'язнення під варту. Інший - до Євгенія Йолкіна про компенсацію моральної шкоди, отриманого їм у зв'язку з безпідставним обвинуваченням у нападі й пережитому стресі у зв'язку з нападом на нього Олексія Йолкіна й арештом.

У ході судового розгляду співучасник Олексія Йолкіна - Степан показав, що при нападі на Волошина Олексій дійсно тримав у руці ніж.

Питання до задачі

1. Які відносини, регульовані цивільним правом, ви можете виділити з умов задачі?

2. Які принципи цивільного права можуть бути реалізовані при розгляді даної справи?

3. До який підотрасли цивільного права ставляться норми, що регулюють відносини учасників по даній справі?

4. Які із судових позовів сторін повинні бути урегульовані за допомогою цивільного законодавства?
Задача 3

В'ячеслав Волков, власник житлового одноповерхового будинку загальною площею 47 квадратних метрів 10 березня 2001 р. надав родині Воротнікових (Вірі й Віктору з 2-літнім сином) за договором найму житлового приміщення дві кімнати з кухнею за плату у користування для проживання в них строком на п'ять років.

В'ячеслав Волков працював економістом на взуттєвій фабриці «Оріон». 20 травня 2001 р. він і директор цієї фабрики були арештовані. Обоє засуджені за економічні злочини строком на вісім років з конфіскацією майна. Родина Воротнікових була виселена з будинку В'ячеслава Волкова, сам будинок конфіскований, а потім - проданий на торгах.

Через сім місяців після осуду вирок у відношенні В'ячеслава Волкова був відмінний у порядку нагляду за недоведеністю складу злочину. Волков повернувся у своє місто й зажадав повернення йому будинку, у якому він проживав до незаконного осуду. Житловий орган місцевого самоврядування запропонував йому двукімнатну квартиру загальною площею 45 квадратних метрів у знову споруджуваному будинку. Волков із цим погодився. Одночасно він пред'явив у суд позов до місцевої влади з вимогою про відшкодування збитків у зв'язку із втратою грошового внеску в Ощадбанку, меблів, одягу й Інших особистих речей і відшкодування моральної шкоди.

Питання до задачі

^ 1. Які з відносин, що виникли між учасниками, ставляться до майнових? Що є об'єктом цих відносин?

  1. Які з відносин, виниклих у даній справі, є особистими немайновими? Що служить об'єктом цих відносин?

  2. ^ Якими галузями права регулюються відносини, що виникли між учасниками даної справи?


Задача 4

Камера схову на автовокзалі зобов'язалася зберігати валізу, передану їй Олегом Окуневим, і повернути її в цілості. При передачі валізи сторони встановили строк її зберігання.- до часу відправлення автобуса. Олег Окунев указав високу суму оцінки речей у валізі й сплатив вартість його зберігання.

У призначений строк валіза не була затребувана, а через три дні її украли, коли приймальник був у їдальні під час обідньої перерви. Про крадіжку валізи приймальник заявив органу міліції. У ході слідства по даній справі на внутрішній стороні дверей камери схову були виявлені відбитки пальців, що не належать приймальникові. У зв'язку з незвично високою оцінкою речей, що перебували у валізі, підозра в його крадіжці впала на Олега Окунева. І коли той з'явився й зажадав відшкодувати йому збитки, то був затриманий. Відбитки його пальців виявилися ідентичні зі знятими із внутрішньої сторони дверей камери схову, а валіза була знайдена в його квартирі.

Олега Окунева засудили за крадіжку валізи з камери схову.

Питання до задачі

1. Якими галузями права регулюються описані відносини?

2. Які принципи цивільно-правового регулювання реалізовані в даній справі?

3. Які віди відносин, що виникли по даній справі, регулюються цивільним правом? Який об'єкт цих відносин?
Теми рефератів для презентації на семінарі
1. У чому проявляється різниця в інституційній та пандектній системі побудови галузі цивільного права.

2. Що в себе включає загальна й особлива частини цивільного права.

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: «цивільне право», «предмет цивільного права», «система цивільного права», «принципи цивільного права», «функції цивільного права», «метод цивільного права».

Завдання 2. Скласти схему «відносини, які складають предмет цивільного права».

Тестові завдання

1. Цивільне право може розглядатися:

а) як галузь права;

б) як галузь права, як наука, як навчальна дисципліна;

в) як наука;

г) частина науки про право
2. Цивільне право як галузь права – це:

а) система знань;

б) частина науки про право;

в) сукупність категорій та суджень;

г) система правових норм
3. Цивільне право як навчальна дисципліна – це:

а) система перевірених практикою знань;

б) сукупність правових норм;

в) сукупність суспільних відносин;

г) частина науки про право
4. Цивільне право як наука – це:

а) сукупність правових норм;

б) система знань, ідей, теорій, концепцій та доктрин про закономірності становлення і розвитку цивільно – правових явищ;

в) сукупність суспільних відносин;

г) сукупність засобів та прийомів впливу
5. Що є предметом цивільного права?

а) особисті немайнові відносини;

б) майнові відносини;

в) товарно-грошові відносини;

г) майнові та особисті немайнові відносини
6. Чи застосовується цивільне законодавство до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій, а також до податкових, бюджетних відносин?

а) не застосовується;

б) застосовується;

в) не застосовується, якщо інше не встановлено законом;

г) застосовується, якщо інше не встановлено законом

7. Хто є учасниками цивільних відносин?

а) фізичні та юридичні особи;

б) фізичні, юридичні особи та держава;

в) фізичні, юридичні особи, держава та територіальні громади;

г) фізичні, юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права
8. Методом правового регулювання в цивільному праві є:

а) метод цивільно-правового регулювання;

б) метод примусу;

в) імперативний метод;

г) метод заборони
9. Характерними рисами методу цивільно-правового регулювання є:

а) автономія волі сторін та диспозитивність;

б) автономія волі сторін та особливий порядок вирішення спорів між учасниками цивільних правовідносин;

в) диспозитивність та наявність майнової відповідальності сторін;

г) юридична рівність, автономія волі сторін, диспозитивність, особливий порядок вирішення спорів між учасниками цивільних правовідносин та наявність майнової відповідальності сторін
10. Функціями цивільного права є:

а) функція соціального контролю;

б) прикладна;

в) регулятивна, охоронна, компенсаційна та превентивна;

г) охоронна, превентивна та узгодженості інтересів

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Практикум за модульним принципом організації навчального процесу (Для денної форми навчання) iconРобоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини»
Практикум за модульним принципом організації навчального процесу (Для денної форми навчання) icon1. Предмет, мета, та завдання курсу Основи корекційної педагогік
Плануванню самостійної роботи студентів при кредитно-модульній організації навчального процесу денної форми навчання інженерно-педагогічних...
Практикум за модульним принципом організації навчального процесу (Для денної форми навчання) iconПрактикум з дисципліни „Організація виробництва” для студентів IV...
Практикум з дисципліни „Організація виробництва” для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності „Економіка підприємства”...
Практикум за модульним принципом організації навчального процесу (Для денної форми навчання) iconРобоча програма навчальної дисципліни „ Основи психології та педагогіки”...
Програма навчальної дисципліни „Основи психології та педагогіки” для студентів заочної форми навчання спеціальності „Облік І аудит”...
Практикум за модульним принципом організації навчального процесу (Для денної форми навчання) iconЕкономіка та підприємництво 030508 Фінанси І кредит денної та заочної форми навчання луцьк 2010
Робоча навчальна програма з дисципліни “Податкова система ” є складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального...
Практикум за модульним принципом організації навчального процесу (Для денної форми навчання) iconФорми організації навчання
Форми, системи організації навчання, їх становлення. Поняття про класно-урочну систему навчання: переваги І недоліки. Урок як основна...
Практикум за модульним принципом організації навчального процесу (Для денної форми навчання) iconПрограма стажування слухачів магістратури денної форми навчання
Це має пряме відношення І до навчального процесу у вузі, завершенням якого є практика на різних суб’єктах господарювання (промислових...
Практикум за модульним принципом організації навчального процесу (Для денної форми навчання) iconМетодичні рекомендації щодо написання контрольних робіт студентами...
Практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності
Практикум за модульним принципом організації навчального процесу (Для денної форми навчання) iconНавчально-методичний посібник для організації семінарських занять
Салатюк Н. М., Соломка О. М., Швед Т. В., Шипов М. В. Економічна теорія: Навч метод посіб для організації семінарських занять та...
Практикум за модульним принципом організації навчального процесу (Для денної форми навчання) iconЕкономіка І підприємництво” денної форми навчання Луганськ, 2013
Соціальна політика. Методичні вказівки для проведення практичних занять для магістрантів економічного факультету з галузі знань 0305...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка