Це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен ції, обов’язковий
Скачати 56.36 Kb.
НазваЦе розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен ції, обов’язковий
Дата конвертації19.11.2013
Розмір56.36 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Наказ — це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен ції, обов’язковий для виконання підлеглими.

Проект наказу створюється, як правило, у відповід ному структурному підрозділі (виконавцем або керівником), підписується керівником структурного підрозділу, узгоджується з іншими посадовими особами установи, в компетенції яких знаходиться повне або часткове вирі шення питання, про яке йдеться в наказі (заступником керівника установи, куратором питань, про які йдеться в наказі, юристом). До проекту наказу додають докумен ти, що мотивують його доцільність.

Наказ набуває чинності з моменту його підписання, якщо інший термін не вказано в його тексті. Право під писання наказів визначається законодавством: зазвичай це право мають керівники установ, їхні перші заступни ки, а також деякі посадові особи відповідно до їх повно важень і компетенції.

Наказ діє доти, доки не буде скасований (особою, яка його підписала, або вищою інстанцією) або поки не буде виконаний чи поки не закінчиться термін його дії, вка заний у самому наказі.

^ Наказ не має юридичної сили та підлягає скасуванню, якщо він виданий із порушеннями встановлених правил.

Накази бувають індивідуальними й нормативними:

Індивідуальні накази пов’язані з вирішенням питань трудової діяльності конкретних осіб (заохочення й стягнення, переведення на іншу роботу тощо).

^ Нормативні накази — це безособові накази, які регла ментують трудову діяльність усього трудового колек тиву чи його частини (правила внутрішнього трудово го розпорядку, реорганізація структурних підрозділів тощо).

^ Розрізняють два види наказів:

— за особовим складом;

— з питань основної діяльності.

Накази щодо особового складу (це, як правило, індиві дуальні накази) пов’язані з вирішенням питань трудової діяльності окремих працівників (зарахування на посаду, звільнення, преміювання тощо).

Накази з питань основної діяльності (нормативні на кази) — це документи, які оформляють рішення керівника щодо організації роботи установи в цілому чи його структурних підрозділів (конкретні заходи щодо вико нання директив вищих органів, планування роботи окремих структурних підрозділів тощо).

^ Tрудова́ кни́жка — основний документ, що підтверджує трудову діяльність громадян і служить для встановлення загального стажу, безперервного стажу, а також спеціального стажу.

Під час оформлення на роботу трудова книжка заповнюється працівниками відділу кадрів у п'ятиденний термін. До неї заносяться відомості про трудову діяльність, переміщення, звільнення, заохочення працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації понад 5 днів, а також на позаштатних працівників при умові, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню. Зразок трудової книжки встановлений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 року № 301.

^ Трудови́й догові́р — угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Контра́кт — письмова угодадоговір, за яким сторони, що його уклали, мають взаємні зобов'язання.

 • Біржовий контракт — договір між членами біржі відносно виконання угоди на поставку біржового товару проти його оплати.

 • Валютний контракт — угода (договір) про обмін на встановлену дату однієї валюти на іншу за встановленим заздалегідь курсом.

 • Відкритий контракт — контракт на біржі, який не ліквідується на кінець дня.

 • Гарантійний контракт — контракт, який передбачає відповідальність підрядника за експлуатаційні якості продукції, забезпечення її ремонту чи заміни в межах обумовленого терміну.

 • Глобальний контракт — контракт із широким діапазоном взаємних зобов'язань сторін.

 • Контракт на вивчення — контракт на попередню розробку проекту.

 • Контракт "під ключ" — контракт, який передбачає зведення і введення в експлуатацію повністю готового об'єкта контрагентом замовника, який взяв на себе роботи зі здачі об'єкта.

 • Простий компенсаційний контракт — контракт, який передбачає взаємну поставку товарів за узгодженими між сторонами цінами на рівну вартість.

 • Строковий контракт — стандартний контракт, в якому вказаний термін (час) виконання в майбутньому.

 • Трудовий контракт — письмова угода, яка визначає організаційні, економічні та правові стосунки між роботодавцем і працівником.

 • ^ Шлюбний контракт

Трудова угода — це документ, що укладається між ор ганізацією й працівником, який не входить до складу цієї організації, для виконання певних видів робіт, коли ці роботи не можуть бути виконані на договір них засадах із відповідними установами та підпри ємствами.

Укладається в кількох примірниках, один з яких видається виконавцеві, а інші зберігаються в справах за мовника.

Обов’язковими реквізитами угоди (контракту) є:

1. Назва документа.

2. Місце укладання документа.

3. Дата.

4. Текст. Текст угоди (контракту) укладається довіль но. Як правило, у тексті вказуються такі відомості:

а. Дані про сторони, які укладають угоду (конт ракт).

б. Предмет угоди (контракту).

в. Обов’язки й права сторін.

г. Взаєморозрахунки сторін.

д. Відповідальність сторін.

є. Додаткові умови (умови розірвання угоди, термін дії тощо).

ж. Реквізити, підписи сторін.

5. Підписи сторін.

6. Засвідчення (за необхідності).

Схожі:

Це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен ції, обов’язковий iconТема: Нормування управлінської праці, облік та аналіз робочого часу
Визначити норми часу для виконання посадових обов’язків керівника структурного підрозділу
Це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен ції, обов’язковий iconПам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного
Підозрюваний, який є іноземцем І тримається під вартою, має право на зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи...
Це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен ції, обов’язковий icon3 створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє
Письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами називається
Це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен ції, обов’язковий icon1. Місце української мови в суспільному житті. Заява
Документ, який містить прохання особи або установи щодо здійснення справ або захисту інтересів
Це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен ції, обов’язковий iconпора року (документ 1). Обов’язково при кресленні використайте WordArt...
Сформуйте на екрані за допомогою буфера обміну (документ 2) один з елементів вікна Word згідно з варіантом (дивись таблицю)
Це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен ції, обов’язковий icon1. 1 Посадова інструкція (функціональні обов’язки) начальника караулу...
Посадова інструкція (функціональні обов’язки) начальника караулу пожежно-рятувального підрозділу
Це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен ції, обов’язковий iconРозмір оплати (грн з Пдв)
Виклик фахівця *(обов'язковий сервіс, без якого не можна замовити наступні сервіси пп 2-10)
Це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен ції, обов’язковий iconНачальник служби цивільного захисту
Посадова інструкція (функціональні обов’язки) начальника караулу пожежно-рятувального підрозділу
Це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен ції, обов’язковий iconКількість годин
С. 5 “Історію України” віднесено до групи гуманітарних та соціально-економічних дисциплін нормативного циклу. Отже, цей курс читається...
Це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен ції, обов’язковий iconДоброякісна гіперплазія передміхурової залози (дгпз)
Обстеження на до госпітальному етапі ( обов’язковий мінімум лабораторних та інтсртументальних досліджень які повинні бути при направленні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка